Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  251/N

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Keť
  (od: 24.03.1993 do: 23.11.2021)
Roľnícke družstvo v Kvetnej
  (od: 20.12.1990 do: 23.03.1993)
Sídlo: 
Keť 935 64
  (od: 24.03.1993 do: 23.11.2021)
Kvetná
  (od: 20.12.1990 do: 23.03.1993)
IČO: 
00 596 931
  (od: 20.12.1990)
Deň zápisu: 
01.01.1991
  (od: 20.12.1990)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 20.12.1990)
Predmet činnosti: 
a/ výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 20.12.1990 do: 23.03.1993)
b/ predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 20.12.1990 do: 23.03.1993)
c/ obchodná činnosť
  (od: 20.12.1990 do: 23.03.1993)
poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných produktov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 24.03.1993 do: 23.11.2021)
poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
  (od: 24.03.1993 do: 23.11.2021)
sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi základnými surovinami, živými zvieratami-nákup, predaj
  (od: 24.03.1993 do: 23.11.2021)
sprostredkovanie obchodu s chemikáliami, veterinárnymi prípravkami-nákup, predaj
  (od: 24.03.1993 do: 23.11.2021)
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením-nákup, predaj
  (od: 24.03.1993 do: 23.11.2021)
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom-nákup, predaj
  (od: 24.03.1993 do: 23.11.2021)
sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom-nákup, predaj
  (od: 24.03.1993 do: 23.11.2021)
oprava a údržba poľnohospodárskych strojov
  (od: 24.03.1993 do: 23.11.2021)
murárstvo
  (od: 24.03.1993 do: 23.11.2021)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 24.03.1993 do: 23.11.2021)
poradenstvo v oblasti poľnohospodárskych chemikálií
  (od: 24.03.1993 do: 23.11.2021)
služby obyvateľstvu v oblasti používania poľnohospodárskych chemikálií
  (od: 24.03.1993 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.05.2000 do: 23.11.2021)
predstavenstvo
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
predstavenstvo
  (od: 20.12.1990 do: 23.03.1993)
Ernest Baka
304
Keť
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
Ernest Baka - podpredseda
č.d.420
Kvetná
  (od: 20.12.1990 do: 23.03.1993)
Ing. Jozef Bános - predseda
Malinovského 12
Nové Zámky 3883
  (od: 20.12.1990 do: 23.03.1993)
Csaba Bohák
267
Keť
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
Štefan Kacska
350
Keť
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
Ernest Mikus
140
Keť
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
Alexander Molnár
174
Keť
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
Jozef Németh - podpredseda
168
Keť
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
Dr.Ing. Ladislav Palík - predseda
kpt.Nálepku 55
Želiezovce
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
Štefan Peszeki
266
Keť
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
Július Szalma
374
Keť
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
Július Tóth
239
Keť
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
Magdaléna Vargová
166
Keť
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
Jozef Németh - predseda
168
Keť
  (od: 29.05.2000 do: 23.11.2021)
Csaba Bohák - podpredseda
260
Keť
  (od: 29.05.2000 do: 23.11.2021)
Vojtech Baka - člen
30
Keť
  (od: 29.05.2000 do: 23.11.2021)
Ján Belany - člen
230
Keť
  (od: 29.05.2000 do: 23.11.2021)
Štefan Harcsa - člen
383
Keť
Skončenie funkcie: 09.03.2020
  (od: 30.01.2021 do: 29.01.2021)
Július Szalma - člen
374
Keť
  (od: 29.05.2000 do: 23.11.2021)
Ľudovít Šuba - člen
19
Keť
  (od: 29.05.2000 do: 23.11.2021)
Magdaléna Vargová - člen
166
Keť
  (od: 29.05.2000 do: 23.11.2021)
Július Tóth - člen
239
Keť
  (od: 29.05.2000 do: 23.11.2021)
Štefan Harcsa - člen
383
Keť
  (od: 29.05.2000 do: 29.01.2021)
Konanie: 
V mene družstva koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon družstva predpísaná písomná forma je potrebný podpis predsedu spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo podpredsedu spoločne s ďalším členom predstavenstva.
  (od: 29.05.2000 do: 23.11.2021)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, alebo iný člen predstavenstva v rozsahu poverenia. Ak je pre právny úkon družstva predpísanaá písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 20.12.1990 do: 23.03.1993)
Zapisované základné imanie: 
3 088 000 Sk
  (od: 29.05.2000 do: 23.11.2021)
5 420 000 Sk
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
Základný členský vklad: 
20 000 Sk
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
16 000 Sk
  (od: 29.05.2000 do: 23.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Roľnícke družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 3.12.1990 podľa Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1499 Schválením transformačného projektu družstva dňa 26.11.1992 a nových stanov dňa 22.12.1992 boli dané právne pomery družstva do súladu s Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zb. a Zákonom č.42/1992 o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Stary spis: Dr 1499 Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi družstva dňa 23.11.1999.
  (od: 29.05.2000 do: 23.11.2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 16.04.2014, č.k. 2K 56/2004-332, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.05.2014, súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu - Poľnohospodárske družstvo Keť, podľa § 44 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v znení neskorších predpisov. Súd zbavil JUDr. Petra Kövesiho, advokáta, Medená 12, 811 02 Bratislava funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 27.10.2015 do: 23.11.2021)
Roľnícke družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 3.12.1990 podľa Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Pokiaľ sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou /stratou vykázanou v účtovnej evidencii/ alebo pokiaľ družstvo nie je schopné splniť svoje záväzky a strata nemôže byť uhradená iným spôsobom /použitím rezerv družstva, úverom, hypotékou, znížením majetku družstva a pod./ ručia za stratu jeho členovia. Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom, alebo členským vkladom a to až do jeho výšky. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov ručia jednotliví členovia rovnakým podielom /percentom/ svojho členského vkladu. Stary spis: Dr 1499
  (od: 20.12.1990 do: 28.05.2000)
Schválením transformačnmého projektu družstva dňa 26.11.1992 a nových stanov dňa 22.12.1992 boli dané právne pomery družstva do súladu s Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zb. a Zákonom č.42/1992 o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Stary spis: Dr 1499
  (od: 24.03.1993 do: 28.05.2000)
Dátum aktualizácie údajov:  26.09.2023
Dátum výpisu:  27.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)