Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  123/N

Business name: 
Okresné stavebné bytové družstvo Levice v skratke OSBD Levice
  (from: 10/25/2011)
Registered seat: 
Ku Bratke 3
Levice 934 01
  (from: 12/02/1993)
Identification number (IČO): 
00 171 590
  (from: 10/04/1991)
Date of entry: 
01/19/1965
  (from: 10/04/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/04/1991)
Objects of the company: 
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojim členom
  (from: 12/02/1993)
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov
  (from: 12/02/1993)
prideľuje družstevné byty, vrátane bytov v rodinných domčekoch a nebytové priestory do nájmu svojim členom
  (from: 12/02/1993)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytových a nebytových priestorov
  (from: 12/02/1993)
kúpa tovaru za účelom zabezpečovania hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojim členom
  (from: 12/02/1993)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovaných živností
  (from: 07/18/1997)
elektroinštalatérske práce
  (from: 07/18/1997)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (from: 06/23/1998)
maliarske, natieračské, sklenárske a tapetárske práce
  (from: 06/23/1998)
prenájom bytov, garáží a ateliérov vo vlastníctve družstva svojim členom
  (from: 06/23/1998)
správa, prevádzka a údržba bytov, garáží a ateliérov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, spoločných častí a spoločných zariadení domu
  (from: 06/23/1998)
prenájom nehnuteľností-nebytových priestorov (bez doplnkových služieb)
  (from: 06/23/1998)
poskytovanie náhradného ubytovania
  (from: 06/23/1998)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/07/1999)
činnosť stavbyvedúceho, pozemné stavby
  (from: 07/07/1999)
činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby, vodohospodárske stavby
  (from: 07/07/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/07/1999)
prenájom nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 07/07/1999)
činnosť účtovného poradcu
  (from: 07/07/1999)
plynoinštalatérstvo v rozsahu osvedčenia číslo: 031 INA 1998 PZ A Ah, Bg1, h
  (from: 07/07/1999)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/07/1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/22/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/22/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 06/22/2012)
opravy a montáž určených meradiel: Merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu Merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu Merače tepla a ich členy
  (from: 06/30/2017)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 06/30/2017)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/30/2017)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
  (from: 06/30/2017)
odstraňovanie azbestových materiálov v interiéroch budov ( v uzatvorených priestoroch do 10m3)
  (from: 06/30/2017)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/30/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/04/1991)
Ing. Imrich Dudáš - podpredseda
K. Marxa 14
Levice 934 01
From: 05/23/2011
  (from: 06/28/2011)
Ing. Jaroslav Zeman - člen
ul. Zd. Nejedlého 36
Levice 934 01
From: 09/22/2011
  (from: 10/25/2011)
Nora Mihalovičová Gáspárová - člen predstavenstva
Thúroczyho 13
Šahy 936 01
From: 05/26/2016
  (from: 07/01/2016)
Bc. Eva Herianová - člen predstavenstva
Mierova 55
Želiezovce 937 01
From: 05/26/2016
  (from: 07/21/2016)
Ing. Jaroslav Valkovič - podpredseda predstavenstva
Perecká 1
Levice 934 01
From: 06/27/2016
  (from: 11/23/2016)
Ing. Pavol Pólya - Chairman of the Board of Directors
Perecká ul. 20
Levice 934 05
From: 06/22/2021
  (from: 07/23/2021)
Iveta Sýkorová - Vice-chairman of the Board of Directors
Ul. kpt. J. Nálepku 1665/48
Levice 934 01
From: 06/22/2021
  (from: 07/23/2021)
Ing. Jaroslav Pribičko - Member of the Board of Directors
Súkennícka ul. 1
Levice 934 05
From: 06/22/2021
  (from: 07/23/2021)
Věra Adamkovičová Motejzíková - Member of the Board of Directors
Ul. Z. Nejedlého 47
Levice 934 05
From: 06/22/2021
  (from: 07/23/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok samostatne predseda alebo podpredseda alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, podpisuje sa za družstvo predseda prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 07/23/2021)
Supervisory board: 
Mgr. Helena Kováčová
Saratovská 39
Levice 934 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011)
Bc. Zita Obertová
ul. Kpt. Nálepku 46
Levice 934 01
From: 05/26/2016
  (from: 07/01/2016)
Mgr. Monika Gáspárová
274
Veľké Túrovce 935 81
From: 05/26/2016
  (from: 07/01/2016)
Ján Masný
ul. Sládkovičova 5
Želiezovce 937 01
From: 05/26/2016
  (from: 07/01/2016)
Ing. Ildikó Vaváková
Saratovská ul. 23
Levice 934 05
From: 06/22/2021
  (from: 07/23/2021)
Registered capital: 
28 878,71 EUR
  (from: 11/14/2009)
Basic member contribution: 
33,2 EUR
  (from: 11/14/2009)
Other legal facts: 
Na ustanovujúcej členskej schôdzi družstva, konanej dňa 5.8.1964, bolo založené družstvo a boli schválené Stanovy. URD v Prahe, rozhodnutím zo dňa 16.1.1965, č. 3875/5/211/65-Há/M, dala súhlas vzniku družstva. Predstavenstvo má 3-15 členov. Stanovy: Uznesením Zhromaždenia delegátov zo dňa 25.4.1991 č.II/7/1991 boli prijaté stanovy družstva. Stary spis: Dr 257
  (from: 10/04/1991)
Nedeliteľný fond: 22 168 040,42 Sk Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa § 765 Zák.č. 513/91 Zb. a Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté zhrom. delegátov dňa 1.10.1992 podľa Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 257
  (from: 12/02/1993)
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 27.4.1995. Stary spis: Dr 257
  (from: 07/10/1995)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 15.05.1997.
  (from: 06/23/1998)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 27.05.1999. Obchodné meno družstva bolo zmenené z Okresné stavebné bytové družstvo v Leviciach na Okresné stavebné bytové družstvo Levice.
  (from: 09/30/1999)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 31.05.2001.
  (from: 05/06/2002)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 30.5.2002.
  (from: 01/17/2003)
Ľudovítovi Dudášovi zanikla funkcia člena predstavenstva dňom 26.5.2003.
  (from: 11/29/2004)
Člen predstavenstva Róbert Košík, bytom Perecká ul. 32, 934 01 Levice, bol za člena predstavenstva zvolený dňom 30.08.2011 a za podpredsedu predstavenstva družstva dňa 22.09.2011.
  (from: 10/25/2011)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person