Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  123/N

Obchodné meno: 
Okresné stavebné bytové družstvo Levice v skratke OSBD Levice
  (od: 25.10.2011)
Sídlo: 
Ku Bratke 3
Levice 934 01
  (od: 02.12.1993)
IČO: 
00 171 590
  (od: 04.10.1991)
Deň zápisu: 
19.01.1965
  (od: 04.10.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 04.10.1991)
Predmet činnosti: 
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojim členom
  (od: 02.12.1993)
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov
  (od: 02.12.1993)
prideľuje družstevné byty, vrátane bytov v rodinných domčekoch a nebytové priestory do nájmu svojim členom
  (od: 02.12.1993)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytových a nebytových priestorov
  (od: 02.12.1993)
kúpa tovaru za účelom zabezpečovania hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojim členom
  (od: 02.12.1993)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovaných živností
  (od: 18.07.1997)
elektroinštalatérske práce
  (od: 18.07.1997)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (od: 23.06.1998)
maliarske, natieračské, sklenárske a tapetárske práce
  (od: 23.06.1998)
prenájom bytov, garáží a ateliérov vo vlastníctve družstva svojim členom
  (od: 23.06.1998)
správa, prevádzka a údržba bytov, garáží a ateliérov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, spoločných častí a spoločných zariadení domu
  (od: 23.06.1998)
prenájom nehnuteľností-nebytových priestorov (bez doplnkových služieb)
  (od: 23.06.1998)
poskytovanie náhradného ubytovania
  (od: 23.06.1998)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 07.07.1999)
činnosť stavbyvedúceho, pozemné stavby
  (od: 07.07.1999)
činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby, vodohospodárske stavby
  (od: 07.07.1999)
vedenie účtovníctva
  (od: 07.07.1999)
prenájom nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 07.07.1999)
činnosť účtovného poradcu
  (od: 07.07.1999)
plynoinštalatérstvo v rozsahu osvedčenia číslo: 031 INA 1998 PZ A Ah, Bg1, h
  (od: 07.07.1999)
cestná nákladná doprava
  (od: 07.07.1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 22.06.2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 22.06.2012)
reklamné a marketingové služby
  (od: 22.06.2012)
opravy a montáž určených meradiel: Merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu Merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu Merače tepla a ich členy
  (od: 30.06.2017)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 30.06.2017)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 30.06.2017)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
  (od: 30.06.2017)
odstraňovanie azbestových materiálov v interiéroch budov ( v uzatvorených priestoroch do 10m3)
  (od: 30.06.2017)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 30.06.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 04.10.1991)
Ing. Imrich Dudáš - podpredseda
K. Marxa 14
Levice 934 01
Vznik funkcie: 23.05.2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2011)
Ing. Jaroslav Zeman - člen
ul. Zd. Nejedlého 36
Levice 934 01
Vznik funkcie: 22.09.2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2011)
Nora Mihalovičová Gáspárová - člen predstavenstva
Thúroczyho 13
Šahy 936 01
Vznik funkcie: 26.05.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2016)
Bc. Eva Herianová - člen predstavenstva
Mierova 55
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 26.05.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2016)
Ing. Jaroslav Valkovič - podpredseda predstavenstva
Perecká 1
Levice 934 01
Vznik funkcie: 27.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.2016)
Ing. Pavol Pólya - Predseda predstavenstva
Perecká ul. 20
Levice 934 05
Vznik funkcie: 22.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2021)
Iveta Sýkorová - Podpredseda predstavenstva
Ul. kpt. J. Nálepku 1665/48
Levice 934 01
Vznik funkcie: 22.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2021)
Ing. Jaroslav Pribičko - Člen predstavenstva
Súkennícka ul. 1
Levice 934 05
Vznik funkcie: 22.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2021)
Věra Adamkovičová Motejzíková - Člen predstavenstva
Ul. Z. Nejedlého 47
Levice 934 05
Vznik funkcie: 22.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2021)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok samostatne predseda alebo podpredseda alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, podpisuje sa za družstvo predseda prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 23.07.2021)
Kontrolná komisia: 
Mgr. Helena Kováčová
Saratovská 39
Levice 934 01
Vznik funkcie: 19.05.2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2011)
Bc. Zita Obertová
ul. Kpt. Nálepku 46
Levice 934 01
Vznik funkcie: 26.05.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2016)
Mgr. Monika Gáspárová
274
Veľké Túrovce 935 81
Vznik funkcie: 26.05.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2016)
Ján Masný
ul. Sládkovičova 5
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 26.05.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2016)
Ing. Ildikó Vaváková
Saratovská ul. 23
Levice 934 05
Vznik funkcie: 22.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2021)
Zapisované základné imanie: 
28 878,71 EUR
  (od: 14.11.2009)
Základný členský vklad: 
33,2 EUR
  (od: 14.11.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na ustanovujúcej členskej schôdzi družstva, konanej dňa 5.8.1964, bolo založené družstvo a boli schválené Stanovy. URD v Prahe, rozhodnutím zo dňa 16.1.1965, č. 3875/5/211/65-Há/M, dala súhlas vzniku družstva. Predstavenstvo má 3-15 členov. Stanovy: Uznesením Zhromaždenia delegátov zo dňa 25.4.1991 č.II/7/1991 boli prijaté stanovy družstva. Stary spis: Dr 257
  (od: 04.10.1991)
Nedeliteľný fond: 22 168 040,42 Sk Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa § 765 Zák.č. 513/91 Zb. a Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté zhrom. delegátov dňa 1.10.1992 podľa Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 257
  (od: 02.12.1993)
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 27.4.1995. Stary spis: Dr 257
  (od: 10.07.1995)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 15.05.1997.
  (od: 23.06.1998)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 27.05.1999. Obchodné meno družstva bolo zmenené z Okresné stavebné bytové družstvo v Leviciach na Okresné stavebné bytové družstvo Levice.
  (od: 30.09.1999)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 31.05.2001.
  (od: 06.05.2002)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 30.5.2002.
  (od: 17.01.2003)
Ľudovítovi Dudášovi zanikla funkcia člena predstavenstva dňom 26.5.2003.
  (od: 29.11.2004)
Člen predstavenstva Róbert Košík, bytom Perecká ul. 32, 934 01 Levice, bol za člena predstavenstva zvolený dňom 30.08.2011 a za podpredsedu predstavenstva družstva dňa 22.09.2011.
  (od: 25.10.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  02.10.2023
Dátum výpisu:  04.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)