Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  38222/B

Business name: 
T.T.S. Slovakia, s.r.o. v likvidácii
  (from: 12/08/2006 until: 12/19/2007)
T.T.S. Slovakia, s.r.o.
  (from: 11/15/2005 until: 12/07/2006)
Registered seat: 
Račianska 66
Bratislava 831 02
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
Identification number (IČO): 
35 963 476
  (from: 11/15/2005)
Date of entry: 
11/15/2005
  (from: 11/15/2005)
Person dissolved from: 
10.10.2006
  (from: 12/08/2006)
Date of deletion: 
12/20/2007
  (from: 12/20/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/20/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/15/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
leasingová činnosť
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
administratívne práce
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracovaním verejne prístupných informácií
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
inžinierska činnosť- obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
manipulácia s tovarom
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
Partners: 
Phillipe ´s Heeren
Senter da la Meunerie 50
Hannut 4280
Belgicko
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
Contribution of each member: 
Phillipe ´s Heeren
Amount of investment: 2 160 000 Sk Paid up: 2 160 000 Sk
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
Phillipe ´s Heeren
Senter da la Meunerie 50
Hannut 4280
Belgicko
From: 11/15/2005
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a spoločnosť navonok zastupuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému alebo opečiatkovanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
Capital: 
2 160 000 Sk Paid up: 2 160 000 Sk
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/10/2006
  (from: 12/20/2007)
Date of entry into voluntary liquidation: 10/10/2006
  (from: 12/08/2006 until: 12/19/2007)
 Liquidators:
Ing. Daša Koraušová
Hlaváčikova 39
Bratislava 841 05
From: 10/10/2006 Until: 12/20/2007
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Dáša Koraušová
Hlaváčikova 39
Bratislava 841 05
From: 10/10/2006
  (from: 12/08/2006 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a koná v jej mene likvidátor.
  (from: 12/08/2006)
Date of completion of voluntary liquidation: 08/25/2007
  (from: 12/20/2007)
Other legal facts: 
Na základe súhlasu správcu dane – Daňového úradu Bratislava III zo dňa 03.12.2007, a na základe účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 25.08.2007 vypracovaných likvidátorom Ing. Dášou Koraušovou a ich schválením valným zhromaždením spoločnosti dňa 03.12.2007, sa T.T.S. Slovakia, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 35 963 476, zapísaná v obchodnom registri odd. Sro, vložka č. 38222/B vymazáva dňom 20.12.2007 z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 12/20/2007)
Spoločnosť bola založenázakladateľskou listinou dňa 18.10.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 11/15/2005 until: 12/19/2007)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2006.
  (from: 12/08/2006 until: 12/19/2007)
Date of updating data in databases:  12/02/2022
Date of extract :  12/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person