Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10017/N

Business name: 
SLOVZEL, družstvo
  (from: 10/30/1998 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Chotínska cesta 22
Hurbanovo 947 01
  (from: 10/30/1998 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
36 529 621
  (from: 10/30/1998)
Date of entry: 
10/30/1998
  (from: 10/30/1998)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/30/1998)
Objects of the company: 
obchodná činnosť-maloobchod a veľkoobchod-v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/30/1998 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/30/1998 until: 11/23/2021)
skladovanie, spracovanie, sušenie a balenie produktov poľnohospodárskej rastlinnej výroby (okrem výkonu mlynárskych prác)
  (from: 10/30/1998 until: 11/23/2021)
služby a zabezpečovanie potrieb pre členov k zaisteniu poľnohospodárskej produkcie bez tvorby zisku
  (from: 02/03/2004 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/30/1998 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef Bukor , CSc. - člen
Damjanichova 13/3
Komárno
  (from: 05/06/2002 until: 02/02/2004)
Ing. Jozef Bukor , CSc. - predseda
Damjanichova 13/3
Komárno
  (from: 05/10/1999 until: 05/05/2002)
Vojtech Forró - člen
Školská 17/8
Kolárovo
  (from: 03/29/2001 until: 05/05/2002)
Ing. Albert Gažo - člen
Nová 44
Šrobárová
  (from: 10/30/1998 until: 05/05/2002)
Ing. Róbert Kovács - člen
Zvolenská 19
Nitra
  (from: 03/29/2001 until: 05/05/2002)
Ing. Karol Lovász - predseda
Konkolyho 11
Hurbanovo
  (from: 10/30/1998 until: 05/09/1999)
Ing. Július Varga - podpredseda
Topoľová 5
Komárno
  (from: 10/30/1998 until: 05/05/2002)
Vojtech Forró - predseda
Školská 12/8
Kolárovo
Until: 06/09/2004
  (from: 05/24/2013 until: 05/23/2013)
Ing. Róbert Kovács - podpredseda
Zvolenská 19
Nitra
  (from: 05/06/2002 until: 11/23/2021)
Ing. Július Varga - člen
Topoľová 5
Komárno
  (from: 05/06/2002 until: 11/23/2021)
Ing. Zoltán Takács - člen
Harcsova 30
Kolárovo
  (from: 05/06/2002 until: 11/23/2021)
Ladislav Hájas - člen
Ľaliová 11
Komárno
From: 09/03/2002
  (from: 02/03/2004 until: 11/23/2021)
Vojtech Forró - predseda
Školská 12/8
Kolárovo
  (from: 05/06/2002 until: 05/23/2013)
Acting: 
Za predstavenstvo navonok konajú predseda a podpredseda spoločne. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, za družstvo podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to vždy: a) predseda a podpredseda, alebo b) predseda alebo podpredseda a člen predstavenstva.
  (from: 10/30/1998 until: 11/23/2021)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 10/30/1998 until: 11/23/2021)
Basic member contribution: 
5 000 Sk
  (from: 10/30/1998 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi družstva konanej dňa 14.5.1998 (not. záp. č. N 183/98, NZ 159/98) podľa § 224 - 226 a §§ 56 - 75 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/30/1998 until: 11/23/2021)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 9.9.1999.
  (from: 03/29/2001 until: 11/23/2021)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 30.04.2001.
  (from: 05/06/2002 until: 11/23/2021)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 26.07.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 02/03/2004 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person