Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  8/R

Obchodné meno: 
QEX, a.s.
  (od: 19.06.2010)
Q - EX, a.s.
  (od: 16.12.1994 do: 18.06.2010)
Q-EX Trading, a.s., Trenčín
  (od: 28.05.1990 do: 15.12.1994)
Sídlo: 
Brnianska č. 1
Trenčín 911 05
  (od: 18.08.2000)
Námestie SNP č. 7
Trenčín 912 50
  (od: 20.09.1995 do: 17.08.2000)
nám. SNP č. 7
Trenčín 912 50
  (od: 19.05.1994 do: 19.09.1995)
Štefanikova 20
Trenčín 912 50
  (od: 31.05.1993 do: 18.05.1994)
Štefanikova 20
Trenčín 911 01
  (od: 28.05.1990 do: 30.05.1993)
IČO: 
00 587 257
  (od: 28.05.1990)
Deň zápisu: 
28.05.1990
  (od: 28.05.1990)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.05.1990)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie obchodu
  (od: 19.05.1994)
prenájom technických zariadení
  (od: 19.05.1994)
výskum a vývoj
  (od: 19.05.1994)
projekcia strojárenských zariadení
  (od: 19.05.1994)
poradenské a sprostredkovateľské služby v oblasti bankovej techniky, parkovacích a iných automatov
  (od: 19.05.1994)
reklamné a propagačné činnosti
  (od: 19.05.1994)
výskum trhu
  (od: 19.05.1994)
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho preda- ja a predaj v rámci ohlasovacích živností
  (od: 19.05.1994)
investorská činnosť pri výstavbe a zariaďovaní bánk
  (od: 19.05.1994)
poradenstvo, inštalácia a servis v oblasti informačnej a bankovej techniky a iných elektronických zariadení
  (od: 20.09.1995)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (od: 09.09.1996)
prenájom nehnuteľností
  (od: 09.09.1996)
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  (od: 01.08.1997)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 01.08.1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 01.08.1997)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 01.08.1997)
elektroinštalácie
  (od: 01.08.1997)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 01.08.1997)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.08.1997)
výroba strojov, nástrojov a zariadení /strojárenských/
  (od: 02.11.1999)
výroba strojov, nástrojov a zariadení /elektro - slaboprúd/
  (od: 02.11.1999)
výroba reklamnej grafiky na strojoch a zariadeniach /gravírovanie, rezanie plastov a kovov/
  (od: 02.11.1999)
prenájom reklamných plôch /exteriér aj interiér/
  (od: 02.11.1999)
vydavateľské činnosti
  (od: 02.11.1999)
výroba veľkoplošných plagátov
  (od: 02.11.1999)
dizajn - návrh a realizácia
  (od: 02.11.1999)
zariaľovanie interiérov
  (od: 02.11.1999)
sprostredkovanie služieb a výroby
  (od: 02.11.1999)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (od: 18.07.2001)
výroba plagátov
  (od: 08.02.2002)
výroba tovaru z papiera a lepenky
  (od: 08.02.2002)
rozmnožovanie nahraných nosičov so súhlasom autora
  (od: 08.02.2002)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb- vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (od: 09.11.2005)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 04.06.2018)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 04.06.2018)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 04.06.2018)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 04.06.2018)
Služby spojené s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (od: 04.06.2018)
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (od: 04.06.2018)
Fotografické služby
  (od: 04.06.2018)
montáž a údržba koncových telekomunikačných zariadení a naväzujúcich vnútorných slaboprúdových rozvodov a pripojenie k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (od: 01.08.1997 do: 17.07.2001)
maloobchodná činnosť odbytová a zásobovacia, sprostredkovateľská maloobchodná prenajímanie
  (od: 28.05.1990 do: 30.05.1993)
vývoj, výroba a predaj výrobkov a priemyslových práv výrobkov strojárskeho priemyslu
  (od: 28.05.1990 do: 30.05.1993)
konzultačno-poradenská činnosť v oblasti riadenia a obchodu
  (od: 28.05.1990 do: 30.05.1993)
výkony automatizovaného spracovania dát
  (od: 28.05.1990 do: 30.05.1993)
vykonávanie služieb cestovného ruchu na území SR
  (od: 28.05.1990 do: 30.05.1993)
zahraničnoobchodná činnosť
  (od: 28.05.1990 do: 30.05.1993)
veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
  (od: 31.05.1993 do: 18.05.1994)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 31.05.1993 do: 18.05.1994)
prenájom technických zariadení
  (od: 31.05.1993 do: 18.05.1994)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 31.05.1993 do: 18.05.1994)
projekcia strojárenských zariadení
  (od: 31.05.1993 do: 18.05.1994)
poradenské a sprostredkovateľské služby v oblasti bankovej techniky, parkovacích a iných automatov
  (od: 31.05.1993 do: 18.05.1994)
služby cestovného ruchu - cestovná kancelária
  (od: 31.05.1993 do: 18.05.1994)
zmenáreň
  (od: 31.05.1993 do: 18.05.1994)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.07.2001)
predstavenstvo
  (od: 20.09.1995 do: 17.07.2001)
predstavenstvo
  (od: 28.05.1990 do: 19.09.1995)
Ing. Ondrej Hort - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Farská 471/2
Nová Dubnica - Veľký Kolačín 018 51
Vznik funkcie: 27.04.2017
  (od: 20.05.2017)
Bc. Peter Konečný - člen
J. Zemana 3141/99
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 27.04.2017
  (od: 19.09.2020)
Ing. Matej Zovčák - člen predstavenstva
Poľná 7372/11
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 24.04.2019
  (od: 23.05.2019)
Ing. Edita Angyalová - člen
Segnerova 721/5
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 17.05.2010
  (od: 19.06.2010 do: 01.06.2011)
Ing. Edita Angyalová - člen, generálny riaditeľ
Segnerova 721/5
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 17.05.2010
  (od: 02.06.2011 do: 06.02.2014)
Ing. Edita Angyalová - člen, generálny riaditeľ
Segnerova 721/5
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 17.05.2010 Skončenie funkcie: 16.12.2013
  (od: 07.02.2014 do: 06.02.2014)
Ing. Jozef Filo - člen a generálny riaditeľ
Miletičova 596/74
Bratislava
Vznik funkcie: 28.10.2002
  (od: 23.01.2003 do: 22.07.2004)
Ing. Jozef Filo - člen a generálny riaditeľ
Miletičova 596/74
Bratislava
Vznik funkcie: 28.10.2002 Skončenie funkcie: 01.05.2004
  (od: 23.07.2004 do: 22.07.2004)
Ing. Ján Hajmach
13
Dolná Súča 913 32
Skončenie funkcie: 28.10.2002
  (od: 18.07.2001 do: 22.01.2003)
Bohumil Hanzel - predseda a generálny riaditeľ
Pod Brezinou 63
Trenčín
Skončenie funkcie: 28.10.2002
  (od: 18.07.2001 do: 22.01.2003)
Bohumil Hanzel - predseda a riaditeľ
Považská 1707
Trenčín
  (od: 28.05.1990 do: 19.09.1995)
Bohumil Hanzel - predseda a riaditeľ
Považská 1707
Trenčín
  (od: 20.09.1995 do: 09.06.1998)
Bohumil Hanzel - člen
Pod Brezinou 2259/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 27.04.2017
  (od: 17.05.2017 do: 22.05.2019)
Bohumil Hanzel - člen
Pod Brezinou 2259/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 27.04.2017 Skončenie funkcie: 24.04.2019
  (od: 23.05.2019 do: 22.05.2019)
Bohumil Hanzel - predseda predstavenstva
Pod Brezinou 2259/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.12.2016
  (od: 10.01.2017 do: 16.05.2017)
Bohumil Hanzel - predseda predstavenstva
Pod Brezinou 2259/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.12.2016 Skončenie funkcie: 27.04.2017
  (od: 17.05.2017 do: 16.05.2017)
Bohumil Hanzel - predseda predstavenstva
Pod Brezinou 63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 06.08.2009)
Bohumil Hanzel - predseda predstavenstva
Pod Brezinou 63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009
  (od: 07.08.2009 do: 13.01.2015)
Bohumil Hanzel - predseda predstavenstva
Pod Brezinou 63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009 Skončenie funkcie: 12.12.2014
  (od: 14.01.2015 do: 13.01.2015)
Bohumil Hanzel - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Pod Brezinou 2259/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 12.12.2014
  (od: 14.01.2015 do: 09.01.2017)
Bohumil Hanzel - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Pod Brezinou 2259/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 12.12.2014 Skončenie funkcie: 28.12.2016
  (od: 10.01.2017 do: 09.01.2017)
Katarína Hanzelová
Pod Brezinou 63
Trenčín
Vznik funkcie: 28.10.2002
  (od: 23.01.2003 do: 10.01.2006)
Katarína Hanzelová
Pod Brezinou 63
Trenčín
Vznik funkcie: 28.10.2002 Skončenie funkcie: 13.06.2005
  (od: 11.01.2006 do: 10.01.2006)
Katarína Hanzelová - predseda predstavenstva
Pod Brezinou 63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 13.06.2005
  (od: 11.01.2006 do: 07.06.2009)
Katarína Hanzelová - predseda predstavenstva
Pod Brezinou 63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 13.06.2005 Skončenie funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 07.06.2009)
Katarína Iris Hanzelová - člen predstavenstva
Pod Brezinou 2259/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 12.12.2014
  (od: 14.01.2015 do: 16.05.2017)
Katarína Iris Hanzelová - člen predstavenstva
Pod Brezinou 2259/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 12.12.2014 Skončenie funkcie: 27.04.2017
  (od: 17.05.2017 do: 16.05.2017)
Ján Harom - člen
Haydnova 1675/24
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 09.05.2018
  (od: 04.06.2018 do: 02.08.2019)
Ján Harom - člen
Haydnova 1675/24
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 09.05.2018 Skončenie funkcie: 29.07.2019
  (od: 03.08.2019 do: 02.08.2019)
Ing. Ondrej Hort - člen predstavenstva
Farská 471/471
Nová Dubnica - Kolačín 018 51
Vznik funkcie: 12.12.2014
  (od: 14.01.2015 do: 09.01.2017)
Ing. Ondrej Hort - člen predstavenstva
Farská 471/471
Nová Dubnica - Kolačín 018 51
Vznik funkcie: 12.12.2014 Skončenie funkcie: 28.12.2016
  (od: 10.01.2017 do: 09.01.2017)
Ing. Ondrej Hort - člen predstavenstva, generálny riaditeľ
Farská 471/471
Nová Dubnica - Veľký Kolačín 018 51
Vznik funkcie: 28.12.2016
  (od: 10.01.2017 do: 16.05.2017)
Ing. Ondrej Hort - člen predstavenstva, generálny riaditeľ
Farská 471/471
Nová Dubnica - Veľký Kolačín 018 51
Vznik funkcie: 28.12.2016 Skončenie funkcie: 27.04.2017
  (od: 17.05.2017 do: 16.05.2017)
Ing. Ondrej Hort - predseda predstavenstva
Farská 471/471
Nová Dubnica - Veľký Kolačín 018 51
Vznik funkcie: 27.04.2017
  (od: 17.05.2017 do: 19.05.2017)
Ing. Ľubomír Chrenko
Mateja Bela 6
Bratislava
  (od: 09.09.1996 do: 09.06.1998)
Ing. Ľubomír Chrenko
ul. Mateja Bela 6
Bratislava
  (od: 10.06.1998 do: 22.12.2006)
Ing. Ľubomír Chrenko
ul. Mateja Bela 6
Bratislava
Vznik funkcie: 20.05.2002
  (od: 23.12.2006 do: 11.09.2007)
Ing. Ľubomír Chrenko
ul. Mateja Bela 6
Bratislava
Vznik funkcie: 20.05.2002 Skončenie funkcie: 27.08.2007
  (od: 12.09.2007 do: 11.09.2007)
Ing. Ľuboslav Jargaš - člen
Pod Komárky 7054/6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 13.01.2015)
Ing. Ľuboslav Jargaš - člen
Pod Komárky 7054/6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009 Skončenie funkcie: 12.01.2015
  (od: 14.01.2015 do: 13.01.2015)
Ing. Ľuboslav Jargaš - člen
ul. 28. októbra 28
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.05.2006
  (od: 18.07.2006 do: 07.06.2009)
Ing. Ľuboslav Jargaš - člen
ul. 28. októbra 28
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.05.2006 Skončenie funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 07.06.2009)
Ing. Ľuboslav Jargaš - člen predstavenstva
Pod Komárky 6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 12.12.2014
  (od: 14.01.2015 do: 16.05.2017)
Ing. Ľuboslav Jargaš - člen predstavenstva
Pod Komárky 6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 12.12.2014 Skončenie funkcie: 27.04.2017
  (od: 17.05.2017 do: 16.05.2017)
Bc. Peter Konečný - člen
Muškátova 5078/76
Senec 903 01
Vznik funkcie: 27.04.2017
  (od: 17.05.2017 do: 18.09.2020)
Ing. Antonín Korauš
Hlaváčikova 39
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.05.2004
  (od: 23.07.2004 do: 20.12.2004)
Dušan Kováč
Halalovka 24
Trenčín
  (od: 02.08.1997 do: 09.06.1998)
Dušan Kováč
Nábrežná 11
Trenčín
  (od: 10.06.1998 do: 22.12.2006)
Dušan Kováč
Nábrežná 11
Trenčín
Vznik funkcie: 20.05.2002
  (od: 23.12.2006 do: 07.06.2009)
Dušan Kováč
Nábrežná 11
Trenčín
Vznik funkcie: 20.05.2002 Skončenie funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 07.06.2009)
Dušan Kováč - člen
Nábrežná 1636/11
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 18.06.2010)
Dušan Kováč - člen
Nábrežná 1636/11
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009 Skončenie funkcie: 17.05.2010
  (od: 19.06.2010 do: 18.06.2010)
Mgr. Matej Krušpán - člen, generálny riaditeľ
J. Zemana 44
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 16.12.2013
  (od: 07.02.2014 do: 13.01.2015)
Mgr. Matej Krušpán - člen, generálny riaditeľ
J. Zemana 44
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 16.12.2013 Skončenie funkcie: 12.12.2014
  (od: 14.01.2015 do: 13.01.2015)
Ing. Helena Kunertová
J. Zemana 41
Trenčín
  (od: 30.12.1993 do: 19.09.1995)
Ing. Helena Kunertová
J. Zemana 41
Trenčín
  (od: 20.09.1995 do: 09.06.1998)
Ing. Helena Kunertová
J.Zemana 41
Trenčín
  (od: 10.06.1998 do: 22.12.2006)
Ing. Helena Kunertová
J.Zemana 41
Trenčín
Vznik funkcie: 20.05.2002
  (od: 23.12.2006 do: 07.06.2009)
Ing. Helena Kunertová
J.Zemana 41
Trenčín
Vznik funkcie: 20.05.2002 Skončenie funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 07.06.2009)
Ing. Helena Kunertová - člen
J. Zemana 2433/41
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 18.06.2010)
Ing. Helena Kunertová - člen
J. Zemana 2433/41
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009 Skončenie funkcie: 17.05.2010
  (od: 19.06.2010 do: 18.06.2010)
Ing. Rudolf Kvasnica
Pod Sokolicami 28
Trenčín
  (od: 28.05.1990 do: 19.09.1995)
Ing. Rudolf Kvasnica
Pod Sokolicami 28
Trenčín
  (od: 20.09.1995 do: 25.06.1996)
Hieronym Lipták
I. Krasku 2
Trenčín
  (od: 28.05.1990 do: 30.05.1993)
Ing. František Masník
Pod Sokolicami 15
Trenčín
  (od: 28.05.1990 do: 19.09.1995)
Ing. František Masník
Pod Sokolicami 15
Trenčín
  (od: 20.09.1995 do: 31.07.1997)
Ing. Patrick Melioris
Soblahovská 53
Trenčín
  (od: 26.06.1996 do: 09.06.1998)
Ing. Patrick Melioris
MUDr. A. Churu 3048/8
Trenčín
  (od: 10.06.1998 do: 17.07.2006)
Ing. Patrick Melioris
MUDr. A. Churu 3048/8
Trenčín
Skončenie funkcie: 22.05.2006
  (od: 18.07.2006 do: 17.07.2006)
Ing. Ján Rudinský
L. Svobodu 616/26
Nová Dubnica
  (od: 19.05.1994 do: 19.09.1995)
Ing. Ján Rudinský
L. Svobodu 616/26
Nová Dubnica
  (od: 20.09.1995 do: 09.06.1998)
Ing. Ján Rudinský
L.Svobodu 616/26
Nová Dubnica
  (od: 10.06.1998 do: 17.07.2001)
Ing. Pavol Suchán
Dlhé Hony 21
Trenčín
  (od: 31.05.1993 do: 19.09.1995)
Ing. Pavol Suchán
Dlhé Hony 21
Trenčín
  (od: 20.09.1995 do: 08.01.1996)
Štefan Šupák
Gagarinova 3
Trenčín
  (od: 28.05.1990 do: 18.05.1994)
Ing. Matej Zovčák - člen
Poľná 7372/11
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 03.05.2011
  (od: 02.06.2011 do: 13.01.2015)
Ing. Matej Zovčák - člen
Poľná 7372/11
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 03.05.2011 Skončenie funkcie: 12.12.2014
  (od: 14.01.2015 do: 13.01.2015)
Ing. Matej Zovčák - člen predstavenstva
Poľná 7372/11
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 12.12.2014
  (od: 14.01.2015 do: 22.05.2019)
Ing. Matej Zovčák - člen predstavenstva
Poľná 7372/11
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 12.12.2014 Skončenie funkcie: 24.04.2019
  (od: 23.05.2019 do: 22.05.2019)
Bohumil Hanzel - predseda a generálny riaditeľ
Hagalund-Flen
Švédske kráľovstvo
dlhodobý pobyt na území SR :
Pod Brezinou 63
Trenčín
  (od: 10.06.1998 do: 17.07.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zaväzujú podpismi dvaja členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva samostatne, alebo generálny riaditeľ samostatne.
  (od: 14.01.2015)
Spoločnosť zaväzujú podpismi pod odtlačok pečiatky dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny riaditeľ samostatne v prípade, že je zároveň členom predstavenstva.
  (od: 08.06.2009 do: 13.01.2015)
Za spoločnosť konajú: - predstavenstvo spoločnosti tým spôsobom, že spoločnosť zaväzujú podpismi pod odtlačok pečiatky dvaja členovia predstavenstva, alebo - generálny riaditeľ spoločnosti, ktorý je zmocnený ku všetkým úkonom, ku ktorým dochádza pri riadení spoločnosti s výnimkou investičných záväzkov nad 1.000.000,- Sk a s výnimkou oprávnenia scudzovať nehnuteľnosti spoločnosti a zaťažovať ich, tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "generálny riaditeľ" a svoj podpis, alebo - prokurista spoločnosti, ktorý koná menom spoločnosti samostatne tak, že k pečiatke spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 18.07.2001 do: 07.06.2009)
Za spoločnosť podpisujú: - vždy dvaja členovia predstavenstva pod odtlačkom pečiatky - generálny riaditeľ spoločnosti tým spôsobom, že obchodnému názvu spoločnosti pripojí dodatok "generálny riaditeľ a.s." vo všetkých veciach pri hospodárení spoločnosti s výnimkou: - investičných záväzkov nad 1 mil. Sk - scudzovania nehnuteľností spoločnosti a ich zaťažovania.
  (od: 20.09.1995 do: 17.07.2001)
Za spoločnosť podpisujú: a/vždy dvaja členovia predstavenstva pod odtlačkom pečiatky b/riaditeľ spoločnosti tým spôsobom, že obchodnému názvu spoločnosti Q-EX Trading, a.s. Trenčín pripojí dodatok"riaditeľ a.s." vo všetkých veciach pri hospodárení spoločnosti s výnimkou: - investičných záväzkov nad 1 mil. Kčs - scudzovania nehnuteľnosti spoločnosti a ich zaťažovania
  (od: 28.05.1990 do: 19.09.1995)
Prokúra: 
Ing. Edita Angyalová
Segnerova 721/5
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 17.05.2010
  (od: 19.06.2010 do: 06.02.2014)
Ing. Edita Angyalová
Segnerova 721/5
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 17.05.2010 Skončenie funkcie: 16.12.2013
  (od: 07.02.2014 do: 06.02.2014)
Ing. Helena Kunertová
Leningradská 41
Trenčín
  (od: 28.05.1990 do: 19.09.1995)
Ing. Helena Kunertová
J.Zemana 41
Trenčín
  (od: 20.09.1995 do: 22.12.2006)
Ing. Helena Kunertová
J.Zemana 41
Trenčín
Vznik funkcie: 06.02.1992
  (od: 23.12.2006 do: 18.06.2010)
Ing. Helena Kunertová
J.Zemana 41
Trenčín
Vznik funkcie: 06.02.1992 Skončenie funkcie: 17.05.2010
  (od: 19.06.2010 do: 18.06.2010)
Prokurista podpisuje samostatne menom spoločnosti tak, že k pečiatke spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 08.06.2009 do: 06.02.2014)
Prokurista koná menom spoločnosti samostatne tak, že k pečiatke spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 01.08.1997 do: 17.07.2001)
Základné imanie: 
430 000 EUR Rozsah splatenia: 430 000 EUR
  (od: 30.06.2016)
930 000 EUR Rozsah splatenia: 930 000 EUR
  (od: 05.06.2009 do: 29.06.2016)
28 000 000 Sk Rozsah splatenia: 28 000 000 Sk
  (od: 01.03.2007 do: 04.06.2009)
22 400 000 Sk
  (od: 09.09.1996 do: 31.07.1997)
18 200 000 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 08.09.1996)
15 092 000 Sk
  (od: 20.09.1995 do: 25.06.1996)
15 008 000 Sk
  (od: 16.12.1994 do: 19.09.1995)
12 600 000 Sk
  (od: 30.12.1993 do: 15.12.1994)
5 140 000 Sk
  (od: 28.05.1990 do: 29.12.1993)
Akcie: 
Počet: 2000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 215 EUR
  (od: 30.06.2016)
Počet: 2000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 465 EUR
  (od: 05.06.2009 do: 29.06.2016)
Počet: 2000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 14 000 Sk
  (od: 19.01.2000 do: 04.06.2009)
Počet: 2000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 14 000 Sk
  (od: 01.08.1997 do: 18.01.2000)
Počet: 1600
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 14 000 Sk
  (od: 09.09.1996 do: 31.07.1997)
Počet: 1300
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 14 000 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 08.09.1996)
Počet: 1078
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 14 000 Sk
  (od: 20.09.1995 do: 25.06.1996)
Počet: 1072
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 14 000 Sk
  (od: 16.12.1994 do: 19.09.1995)
Počet: 900
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 14 000 Sk
  (od: 30.12.1993 do: 15.12.1994)
Počet: 600
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 31.05.1993 do: 29.12.1993)
Dozorná rada: 
Mgr. Ivana Hortová
Farská 471/2
Nová Dubnica - Veľký Kolačín 018 51
Vznik funkcie: 09.05.2018
  (od: 25.06.2018)
Mgr. Eva Starostová
Liptovská 2708/6
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 07.05.2021
  (od: 25.05.2021)
Ing. Janka Prekopová
Cintorínska 983/12
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 08.05.2021
  (od: 25.05.2021)
Peter Batka
Beckovská 1184/1
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 09.05.2013)
Peter Batka
Beckovská 1184/1
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009 Skončenie funkcie: 09.04.2013
  (od: 10.05.2013 do: 09.05.2013)
Peter Batka
Beckovská 1184/1
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 09.04.2013
  (od: 10.05.2013 do: 29.06.2016)
Peter Batka
Beckovská 1184/1
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 09.04.2013 Skončenie funkcie: 09.04.2015
  (od: 30.06.2016 do: 29.06.2016)
Peter Batka
Beckovská 1184/1
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 04.05.2016
  (od: 30.06.2016 do: 16.05.2017)
Peter Batka
Beckovská 1184/1
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 04.05.2016 Skončenie funkcie: 27.04.2017
  (od: 17.05.2017 do: 16.05.2017)
Peter Batka
Sad kpt. Nálepku 48/2
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 22.05.2006
  (od: 18.07.2006 do: 07.06.2009)
Peter Batka
Sad kpt. Nálepku 48/2
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 22.05.2006 Skončenie funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 07.06.2009)
Ing. Ján Čajda
Považská 41
Trenčín
  (od: 20.09.1995 do: 17.07.2006)
Ing. Ján Čajda
Považská 41
Trenčín
Skončenie funkcie: 22.05.2006
  (od: 18.07.2006 do: 17.07.2006)
Ing. Ján Hajmach
Dolná Súča 913 32
Vznik funkcie: 28.10.2002
  (od: 23.01.2003 do: 22.07.2004)
Ing. Ján Hajmach
Dolná Súča 913 32
Vznik funkcie: 28.10.2002 Skončenie funkcie: 24.05.2004
  (od: 23.07.2004 do: 22.07.2004)
Ing. Ján Hajmach
13
Dolná Súča 913 32
  (od: 02.11.1999 do: 17.07.2001)
Katarína Hanzelová
Pod Brezinou 63
Trenčín
Skončenie funkcie: 28.10.2002
  (od: 02.11.1999 do: 22.01.2003)
Katarína Hanzelová
Pod Brezinou 2259/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 09.05.2013)
Katarína Hanzelová
Pod Brezinou 2259/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009 Skončenie funkcie: 09.04.2013
  (od: 10.05.2013 do: 09.05.2013)
Katarína Hanzelová
Pod Brezinou 2259/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 04.05.2016
  (od: 30.06.2016 do: 16.05.2017)
Katarína Hanzelová
Pod Brezinou 2259/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 04.05.2016 Skončenie funkcie: 27.04.2017
  (od: 17.05.2017 do: 16.05.2017)
Katarína Hanzelová
Pod Brezinou 63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 09.04.2013
  (od: 10.05.2013 do: 29.06.2016)
Katarína Hanzelová
Pod Brezinou 63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 09.04.2013 Skončenie funkcie: 09.04.2015
  (od: 30.06.2016 do: 29.06.2016)
Ing. Július Homola - predseda
Mateja Bela 28
Trenčín
  (od: 31.05.1993 do: 19.09.1995)
Ing. Július Homola
Nad Tehelňou 2283/45
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 09.05.2013)
Ing. Július Homola
Nad Tehelňou 2283/45
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.04.2009 Skončenie funkcie: 09.04.2013
  (od: 10.05.2013 do: 09.05.2013)
Ing. Július Homola
Nad tehelňou 45
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 09.04.2013
  (od: 10.05.2013 do: 29.06.2016)
Ing. Július Homola
Nad tehelňou 45
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 09.04.2013 Skončenie funkcie: 09.04.2015
  (od: 30.06.2016 do: 29.06.2016)
Ing. Július Homola - predseda
Nad Tehelňou 45
Trenčín
  (od: 20.09.1995 do: 22.12.2006)
Ing. Július Homola - predseda
Nad Tehelňou 45
Trenčín
Vznik funkcie: 20.05.2002
  (od: 23.12.2006 do: 07.06.2009)
Ing. Július Homola - predseda
Nad Tehelňou 45
Trenčín
Vznik funkcie: 20.05.2002 Skončenie funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 07.06.2009)
Ing. Juraj Hort
Jesenského 232/6
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 27.04.2017
  (od: 17.05.2017 do: 22.05.2019)
Ing. Juraj Hort
Jesenského 232/6
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 27.04.2017 Skončenie funkcie: 24.04.2019
  (od: 23.05.2019 do: 22.05.2019)
Vlastislav Kirka
Krátka 882/5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 22.05.2006
  (od: 18.07.2006 do: 07.06.2009)
Vlastislav Kirka
Krátka 882/5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 22.05.2006 Skončenie funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 07.06.2009)
Ing. Andrej Košári
Pri Vinohradoch 23/E
Bratislava 831 06
  (od: 09.09.1996 do: 22.12.2006)
Ing. Andrej Košári
Pri Vinohradoch 23/E
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 20.05.2002
  (od: 23.12.2006 do: 11.09.2007)
Ing. Andrej Košári
Pri Vinohradoch 23/E
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 20.05.2002 Skončenie funkcie: 27.08.2007
  (od: 12.09.2007 do: 11.09.2007)
Dušan Kováč
Halalovka 24
Trenčín
  (od: 20.09.1995 do: 01.08.1997)
Ing. Rudolf Kvasnica
Pod Sokolicami 28
Trenčín
  (od: 26.06.1996 do: 09.06.1998)
Ing. Elena Luhová
ul. Pod hájom 1098/107-12
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 22.05.2006
  (od: 18.07.2006 do: 07.06.2009)
Ing. Elena Luhová
ul. Pod hájom 1098/107-12
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 22.05.2006 Skončenie funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 07.06.2009)
Ing. Patrick Melioris
ul. MUDr. A. Churu 8
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.05.2006
  (od: 18.07.2006 do: 12.02.2007)
Ing. Patrick Melioris
ul. MUDr. A. Churu 8
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.05.2006 Skončenie funkcie: 08.01.2007
  (od: 13.02.2007 do: 12.02.2007)
Ing. Peter Mikuš
Bazovského 14
Trenčín
  (od: 31.05.1993 do: 19.09.1995)
Ing. Peter Mikuš
Bazovského 14
Trenčín
  (od: 20.09.1995 do: 25.04.1999)
Ing. Peter Mikuš
Bazovského 14
Trenčín
Skončenie funkcie: 20.05.2002
  (od: 18.07.2001 do: 23.07.2002)
Ing. Oľga Plášilová
Rázusova 3
Trenčín
  (od: 31.05.1993 do: 19.09.1995)
Michal Staňa
Ľ. Podjavorinskej 4/241
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 27.04.2017
  (od: 17.05.2017 do: 19.05.2017)
Michal Staňo
Ľ. Podjavorinskej 4/241
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 27.04.2017
  (od: 20.05.2017 do: 03.06.2018)
Michal Staňo
Ľ. Podjavorinskej 4/241
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 27.04.2017 Skončenie funkcie: 09.05.2018
  (od: 04.06.2018 do: 03.06.2018)
Michal Staňo
Ľudmily Podjavorinskej 241/4
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 24.04.2019
  (od: 23.05.2019 do: 03.02.2020)
Ing. Miloš Stuchlík
Pod Brezinou 3746
Trenčín
  (od: 02.08.1997 do: 22.12.2006)
Ing. Miloš Stuchlík
Pod Brezinou 3746
Trenčín
Vznik funkcie: 20.05.2002
  (od: 23.12.2006 do: 07.06.2009)
Ing. Miloš Stuchlík
Pod Brezinou 3746
Trenčín
Vznik funkcie: 20.05.2002 Skončenie funkcie: 20.04.2009
  (od: 08.06.2009 do: 07.06.2009)
Ing. Janka Prekopová
Cintorínska 983/12
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 04.05.2016 Skončenie funkcie: 07.05.2021
  (od: 25.05.2021 do: 24.05.2021)
Ing. Janka Prekopová
Cintorínska 983/12
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 04.05.2016
  (od: 30.06.2016 do: 24.05.2021)
Michal Staňo
Sady Cyrila a Metoda 21/14
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 24.04.2019 Skončenie funkcie: 07.05.2021
  (od: 25.05.2021 do: 24.05.2021)
Michal Staňo
Sady Cyrila a Metoda 21/14
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 24.04.2019
  (od: 04.02.2020 do: 24.05.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zák.č.104/1990 Zb., o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.5.1990 Rozhodnutím Federálného ministerstva financii č.j. XI/2-24 030/90 zo dňa 23.11.1990 bolo udelené akciovej spoločnosti Q-EX Trading a.s. povolenie na založenie podniku so zahraničnou majetkovou účasťou podľa § 5 Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahranič- nou majetkovou účasťou, v znení Zák.č. 112/1990 Zb. a neskorších právnych predpisov. Stary spis: Sa 35
  (od: 28.05.1990)
Na valnom zhromaždení dňa 17. 8. 1992 boli zmenené stanovy spoločnosti v zmysle Obchod- ného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 35
  (od: 31.05.1993)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18. 10. 1993 bolo schválené zvýšenie kmeňové- ho imania spoločnosti, počet druh a menovitá hodnota akcií a zmena stanov spoločnosti.
  (od: 30.12.1993)
Zmena stanov bola schválená mimoriadnym Valným zhromaždením dňa 30. 3. 1994. Stary spis: Sa 35
  (od: 19.05.1994)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 12.09.1994. Stary spis: Sa 35
  (od: 16.12.1994)
Zmena stanov schválená na Valnom zhromaždení dňa 29.5.1995. Stary spis: Sa 35
  (od: 20.09.1995)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 08.05.1996. Stary spis: Sa 35
  (od: 26.06.1996)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 24.06.1996. Stary spis: Sa 35
  (od: 09.09.1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 83/96, NZ 85/96 zo dňa 10.03.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (od: 01.08.1997)
Valné zhromaždenie dňa 12.05.1997 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
  (od: 02.08.1997)
Valné zhromaždenie dňa 11.5.1998 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
  (od: 10.06.1998)
Odstúpenie člena dozornej rady z funkcie zo dňa 23.11.1998.
  (od: 26.04.1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením 17.5.1999 notárskou zápisnicou N 238/99, NZ 225/99 zo dňa 17.5.1999.
  (od: 02.11.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 15.11.1999 (notárska zápisnica N 577/99, NZ 533/99) rozhodlo o zmene Stanov spoločnosti Q-EX, a.s. a schválilo zmenu Stanov spoločnosti Q-EX, a.s.
  (od: 19.01.2000)
Valné zhromaždenie dňa 15.5.2000 (notárska zápisnica N 219/00, NZ 230/00) rozhodlo o zmene sídla spoločnosti.
  (od: 18.08.2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 21.5.2001.
  (od: 18.07.2001)
Priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 21.5.2001 osvedčený notárskou zápisnicou N 302/01, NZ 285/01 zo dňa 21.5.2001.
  (od: 08.02.2002)
Valné zhromaždenie dňa 20.5.2002 (notárska zápisnica N 294/02, NZ 273/02) schválilo zmenu Stanov spoločnosti Q-EX, a.s.).
  (od: 24.07.2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 28.10.2002 (notárska zápisnica N 677/02, NZ 646/02) rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
  (od: 23.01.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021
Dátum výpisu:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)