Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  14/R

Obchodné meno: 
CEMMAC a.s.
  (od: 24.04.1992)
Sídlo: 
Cementárska 14/14
Horné Srnie 914 42
  (od: 23.07.2004)
Horné Srnie 914 42
  (od: 24.04.1992 do: 22.07.2004)
IČO: 
31 412 106
  (od: 24.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 24.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba cementu
  (od: 02.03.1993)
výroba iných minerálnych výrobkov nekovových (mleté vápence)
  (od: 02.03.1993)
výroba malty (suchých maltovín, omietkových zmesí, ušľachtilých /špeciálnych/ omietok)
  (od: 02.03.1993)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 02.03.1993)
automatizované spracovanie dát
  (od: 24.03.2000)
výroba cementov, mletej trosky a výroby na báze cementov
  (od: 17.02.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
  (od: 17.02.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
  (od: 17.02.2003)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (od: 17.02.2003)
poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 17.02.2003)
prevádzkvoanie dopravy na dráhe
  (od: 02.09.2003)
technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 02.09.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 23.07.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 23.07.2004)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
  (od: 23.07.2004)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (od: 23.07.2004)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 23.07.2004)
zriaďovanie a prevádzka odvalov a výsypiek pri povrchovom dobývaní
  (od: 23.07.2004)
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 03.01.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 03.01.2006)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 03.01.2006)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (od: 03.01.2006)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (od: 03.01.2006)
opravy spotrebného náradia
  (od: 03.01.2006)
výroba drobných kovových obalov
  (od: 03.01.2006)
výroba skrutiek
  (od: 03.01.2006)
maľovanie, lakovanie a sklenárenské práce
  (od: 03.01.2006)
výroba produktov z betónu a cementu s výnimkou stavebných prvkov
  (od: 03.01.2006)
prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
  (od: 03.01.2006)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 03.01.2006)
prenájom dopravných zariadení
  (od: 03.01.2006)
prenájom strojov a nástrojov
  (od: 03.01.2006)
zámočníctvo
  (od: 03.01.2006)
brúsenie a leštenie kovov
  (od: 03.01.2006)
kovoobrábanie
  (od: 03.01.2006)
výroba kovových konštrukcií
  (od: 03.01.2006)
tvarovanie za studena
  (od: 03.01.2006)
kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov
  (od: 03.01.2006)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (od: 03.01.2006)
výroba kovového tovaru
  (od: 03.01.2006)
vodoinštalatérstvo
  (od: 03.01.2006)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti meracej a regulačnej tachniky, silnoprúd a slaboprúd
  (od: 03.01.2006)
oprava domácich elektrických spotrebičov, montáž a opravy výrobkov zariadení spotrebnej elektroniky
  (od: 03.01.2006)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 03.01.2006)
elektroinštalatérstvo, opravy hardware
  (od: 03.01.2006)
automatizované spracovanie dát, opravy software, spracovanie a poradenstvo v oblasti software, hardware, výroba softwerových produktov, poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti výpočtovej techniky, automatizované spracovanie dát, správcovstvo počítačovej siete
  (od: 03.01.2006)
stolárstvo
  (od: 03.01.2006)
montáž, opravy a údržba nevyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 03.01.2006)
výroba, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení
  (od: 03.01.2006)
poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (od: 03.01.2006)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 28.10.2010)
organizovanie a sprostredkovanie seminárov, kurzov a školení
  (od: 28.10.2010)
prenájom priestorov na organizovanie seminárov, kurzov a školení
  (od: 28.10.2010)
výroba štrkov z kameniva
  (od: 31.07.2019)
úprava sadrovca, kriedy, dolomitu, vápenca
  (od: 31.07.2019)
výroba transportného betónu
  (od: 31.07.2019)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 31.07.2019)
stravovanie závodné a iné účelové
  (od: 02.03.1993 do: 23.03.2000)
závodná kuchyňa
  (od: 02.03.1993 do: 23.03.2000)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 24.03.2000 do: 30.07.2019)
vedenie účtovníctva
  (od: 24.03.2000 do: 30.07.2019)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 24.03.2000 do: 30.07.2019)
dobývanie, ťažba a spracovanie surovín, najmä vápenca
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
výroba cementu, mletých vápencov, suchých maltovín a omietkových zmesí, ušľachtilých /špeciálnych/ omietok a iných stavebných látok
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
ich dodávanie a predaj v ČSFR a v zahraničí
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
zakladanie pobočiek a dcérskych spoločností doma i v zahraničí
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže vykonávať aj iné podnikateľské činnosti, ktoré súvisia so stavebníctvom
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.03.1993)
predstavenstvo
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
Ing. Martin Kebísek - Predseda predstavenstva
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 25.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.2021)
Ing. Daniel Prekop - Člen predstavenstva
208
Slavnica 018 54
Vznik funkcie: 29.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2021)
Klaus Födinger - člen
Zentagasse 40/2/12
Viedeň 1050
Rakúsko
Vznik funkcie: 09.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2006 do: 19.03.2012)
Klaus Födinger - člen
Zentagasse 40/2/12
Viedeň 1050
Rakúsko
Vznik funkcie: 09.01.2006 Skončenie funkcie: 02.02.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.2012 do: 19.03.2012)
Ing. Ivan Horný
768
Horné Srnie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
Ing. Róbert Jánsky
Súhradska 357/34
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 01.04.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2014 do: 27.10.2015)
Ing. Róbert Jánsky
Súhradska 357/34
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 01.04.2014 Skončenie funkcie: 24.09.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2015 do: 27.10.2015)
Ing. Martin Kebísek - predseda
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 28.03.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2018 do: 04.05.2021)
Ing. Martin Kebísek - predseda
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 28.03.2018 Skončenie funkcie: 24.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.2021 do: 04.05.2021)
Ing. Martin Kebísek - predseda predstavenstva
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 17.03.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.2015 do: 30.05.2018)
Ing. Martin Kebísek - predseda predstavenstva
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 17.03.2015 Skončenie funkcie: 17.03.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2018 do: 30.05.2018)
Ing. Martin Kebísek - predseda predstavenstva
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 01.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.2012 do: 13.08.2015)
Ing. Martin Kebísek - predseda predstavenstva
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 01.04.2012 Skončenie funkcie: 17.03.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.2015 do: 13.08.2015)
Dipl.Ing. Karol Podhora - predseda
Jilemnického 552/20
Trenčín 911 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.10.1995 do: 22.07.2004)
Dipl.Ing. Karol Podhora - predseda
M. Uhra 30
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.1993 do: 22.10.1995)
Ing. Karol Podhora - predseda
M. Uhra 30
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
Dipl.Ing. Karol Podhora - predseda
Jilemnického 552/20
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 23.10.1995
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2004 do: 19.03.2012)
Dipl.Ing. Karol Podhora - predseda
Jilemnického 552/20
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 23.10.1995 Skončenie funkcie: 31.03.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.2012 do: 19.03.2012)
Dipl. Ing. Ján Šimko - člen
Šidlíkova 37
Nemšová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.07.1994 do: 22.10.1995)
Dipl. Ing. Ján Šimko - člen
Šidlíkova 37
Nemšová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.10.1995 do: 08.07.1998)
Dipl. Ing. Ján Šimko - člen
Šidlíkova 37
Nemšová 914 41
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1998 do: 23.03.2000)
Dipl. Ing. Ján Šimko - člen
Šidlikové 37
Nemšová 914 41
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2000 do: 22.07.2004)
Ing. Ján Šimko
Gottwaldova 37
Nemšová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
Dipl. Ing. Ján Šimko - člen
Šidlikové 37
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 24.03.2000
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2004 do: 04.06.2014)
Dipl. Ing. Ján Šimko - člen
Šidlikové 37
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 24.03.2000 Skončenie funkcie: 01.04.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2014 do: 04.06.2014)
Mag. Kurt Asamer
Roithstrasse 49
Gmunden 4810
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
381.
Horné Srnie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1997 do: 22.07.2004)
Mag. Kurt Asamer - člen
Roithstrasse 49
Gmunden 4810
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
381.
Horné Srnie
Vznik funkcie: 08.08.1997
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2004 do: 01.02.2006)
Mag. Kurt Asamer - člen
Roithstrasse 49
Gmunden 4810
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
381.
Horné Srnie
Vznik funkcie: 08.08.1997 Skončenie funkcie: 08.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2006 do: 01.02.2006)
Pavel Kohout
Au 45
Neumarkt im Mühlkreis A-4212
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.09.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2015 do: 28.11.2018)
Pavel Kohout
Au 45
Neumarkt im Mühlkreis A-4212
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.09.2015 Skončenie funkcie: 25.09.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 28.11.2018)
Dipl. Ing. Robert Moser - zástupca predsedu
Guttenmannstrasse 8
Bad Voeslau 2540
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.1993 do: 05.07.1994)
Dr. Richard Teichmann
Seilerstrasse 10/26
Wien 1010
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.1993 do: 22.10.1995)
Dr. Richard Teichmann
Seilerstrasse 10/26
Wien 1010
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.10.1995 do: 07.08.1997)
Gessl Erwin Franz Xaver
Arberstrasse 4
Osterhohen 944 86
Nemecko
dlhodobý pobyt na území SR :
381
Horné Srnie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.1999 do: 14.08.2000)
Pavel Kohout - člen
Au 45
Neumarkt im Mühlkreis A-4212
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.09.2018 Skončenie funkcie: 25.09.2021
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2021 do: 28.10.2021)
Pavel Kohout - člen
Au 45
Neumarkt im Mühlkreis A-4212
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.09.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2018 do: 28.10.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú a v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 06.08.2021)
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý spoločnosť riadi a je oprávnený konať v jej mene. Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo ju zastupuje jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom spoločnosti. Prokuristi sú oprávnení na zastupovanie a podpisovanie spoločnosti vždy spoločne s aspoň jedným členom predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú tak, že k otlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru /ppa/ a svoj podpis.
  (od: 02.02.2006 do: 05.08.2021)
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý spoločnosť riadi a je oprávnený konať v jej mene. Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo ju zastupuje jeden člen, predstavenstva spoločne s prokuristom spoločnosti. Prokuristi sú oprávnení na zastupovanie a podpisovanie spoločnosti vždy spoločne a aspoň jedným členom predstavenstva. Za spo- ločnosť podpisujú tak, že k otlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru /skratka ppa/ a svoj podpis.
  (od: 02.03.1993 do: 01.02.2006)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
Prokúra: 
Ing. Dušan Galko
Prúdová 667/6
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 30.04.2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2011)
Ing. Róbert Jánsky
Súhradská 357/34
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 28.10.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2015)
Ing. Karol Cabala
Pod Zábrehom 212/24
Horné Srnie 914 42
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.2003 do: 22.07.2004)
Ing. Karol Cabala
Pod Zábrehom 212/24
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 17.02.2003
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2004 do: 16.01.2013)
Ing. Karol Cabala
Pod Zábrehom 212/24
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 17.02.2003 Skončenie funkcie: 30.11.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.01.2013 do: 16.01.2013)
Dipl. Ing. Jaroslava Ďurišová
Moyzesova 390/1
Dubnica nad Váhom 018 41
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.01.2001 do: 16.02.2003)
Dipl. Ing. Ivan Horný
768
Horné Srnie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.1993 do: 10.01.2001)
Mgr. Ján Janovčík
Soblahovská 55
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.1993 do: 16.02.2003)
Ing. Róbert Jánsky
Súhradská 357/34
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 17.01.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.01.2013 do: 04.06.2014)
Ing. Róbert Jánsky
Súhradská 357/34
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 17.01.2013 Skončenie funkcie: 01.04.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2014 do: 04.06.2014)
Vladimír Koníček
694
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 13.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2006 do: 29.04.2011)
Vladimír Koníček
694
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 13.05.2006 Skončenie funkcie: 31.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2011 do: 29.04.2011)
Dipl. Ing. Ján Šimko
Gottwaldova 55
Nemšová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.1993 do: 05.07.1994)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tak, že k otlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru, svoje meno a priezvisko a svoj podpis.
  (od: 06.08.2021)
Prokurista je oprávnený na zastupovanie a podpisovanie spoločnosti vždy spoločne s aspoň jedným členom predstavenstva. Za spoločnosť podpisuje tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru /ppa/ a svoj podpis.
  (od: 28.10.2015 do: 06.08.2021)
Prokurista je oprávnený na zastupovanie a podpisovanie spoločnosti vždy spoločne s aspoň jedným členom predstavenstva. Za spoločnosť podpisuje tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru /ppa/ a svoj podpis.
  (od: 13.05.2006 do: 27.10.2015)
Základné imanie: 
16 414 080 EUR Rozsah splatenia: 16 414 080 EUR
  (od: 25.07.2009)
494 400 000 Sk
  (od: 30.09.1999 do: 24.07.2009)
186 900 000 Sk
  (od: 02.03.1993 do: 29.09.1999)
119 900 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
Akcie: 
Počet: 494400
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
  (od: 15.01.2022)
Počet: 78535
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 25.07.2009 do: 14.01.2022)
Počet: 415865
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť nie je obmedzená
  (od: 25.07.2009 do: 14.01.2022)
Počet: 78535
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.07.2004 do: 24.07.2009)
Počet: 415865
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť nie je obmedzená
  (od: 23.07.2004 do: 24.07.2009)
Počet: 78535
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.03.2000 do: 22.07.2004)
Počet: 415865
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.03.2000 do: 22.07.2004)
Počet: 78535
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.09.1999 do: 23.03.2000)
Počet: 415865
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.09.1999 do: 23.03.2000)
Počet: 78535
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.03.1993 do: 29.09.1999)
Počet: 108365
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.03.1993 do: 29.09.1999)
Počet: 78535
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
Počet: 41365
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
Dozorná rada: 
Roman Valach
Družstevná 454/10
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 23.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2021)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 23.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2021)
Ing. Martin Hrobár
542
Dolná Súča 913 32
Vznik funkcie: 23.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2021)
Mag. Harald Fritsch
Kaiserstraße 36/37
Wien 1070
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2021)
Dipl. Ing. Anton Adamec
Jiráskova 6
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.1993 do: 14.03.1995)
Ing. Anton Adamec - predseda
Jirásková 6
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
Mag. Kurt Asamer
Roithstrasse 49
Gmunden A-4810
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2007 do: 24.09.2009)
Mag. Kurt Asamer
Roithstrasse 49
Gmunden A-4810
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.05.2006 Skončenie funkcie: 10.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2009 do: 24.09.2009)
Mgr. Kurt Asamer
Roithstrasse 49
Gmunden A-4810
Rakúsko
Vznik funkcie: 27.05.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2009 do: 21.09.2015)
Mgr. Kurt Asamer
Roithstrasse 49
Gmunden A-4810
Rakúsko
Vznik funkcie: 27.05.2009 Skončenie funkcie: 25.06.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2015 do: 21.09.2015)
Dipl. Ing. Milan Blaško
633
Horné Srnie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.1993 do: 22.10.1995)
Dipl. Ing. Milan Blaško
633
Horné Srnie 914 42
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1997 do: 08.07.1998)
Dipl. Ing. Milan Blaško
633
Horné Srnie 914 42
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1998 do: 29.09.1999)
Ing. Milan Blaško
633
Horné Srnie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
Dipl. Ing. Martin Cabadaj
Staré mesto,Na Kopci 3201/19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.1995 do: 22.10.1995)
Dipl. Ing. Martin Cabadaj
Staré mesto,Na Kopci 3201/19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.10.1995 do: 07.08.1997)
Mag. Klaus Födinger
Zentagasse 40/2/12
Wien 1050
Rakúska republika
Vznik funkcie: 24.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2012 do: 21.09.2015)
Mag. Klaus Födinger
Zentagasse 40/2/12
Wien 1050
Rakúska republika
Vznik funkcie: 24.04.2012 Skončenie funkcie: 24.04.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2015 do: 21.09.2015)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 05.05.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.2015 do: 30.05.2018)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 05.05.2015 Skončenie funkcie: 05.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2018 do: 30.05.2018)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 22.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2006 do: 24.09.2009)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 22.05.2006 Skončenie funkcie: 19.03.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2009 do: 24.09.2009)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 27.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2009 do: 28.05.2012)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 27.05.2009 Skončenie funkcie: 23.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 24.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2012 do: 13.08.2015)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 24.04.2012 Skončenie funkcie: 24.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.2015 do: 13.08.2015)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 22.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2018 do: 08.06.2021)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 22.05.2018 Skončenie funkcie: 22.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2021 do: 08.06.2021)
Dipl. Ing. Jozef Grnáčik
Viglášska 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.1993 do: 14.03.1995)
Ing. Martin Hrobár
542
Dolná Súča 913 32
Vznik funkcie: 05.05.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.2015 do: 30.05.2018)
Ing. Martin Hrobár
542
Dolná Súča 913 32
Vznik funkcie: 05.05.2015 Skončenie funkcie: 05.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2018 do: 30.05.2018)
Ing. Martin Hrobár
542
Dolná Súča 913 32
Vznik funkcie: 22.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2018 do: 08.06.2021)
Ing. Martin Hrobár
542
Dolná Súča 913 32
Vznik funkcie: 22.05.2018 Skončenie funkcie: 22.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2021 do: 08.06.2021)
Ing. Martin Hrobár
620
Dolná Súča 913 32
Vznik funkcie: 24.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2012 do: 13.08.2015)
Ing. Martin Hrobár
620
Dolná Súča 913 32
Vznik funkcie: 24.04.2012 Skončenie funkcie: 24.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.2015 do: 13.08.2015)
Jaroslav Húserka
632
Horné Srnie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.10.1995 do: 07.08.1997)
Jaroslav Húserka
632
Horné Srnie 914 42
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1997 do: 08.07.1998)
Jaroslav Húserka
632
Horné Srnie 914 42
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1998 do: 29.09.1999)
Róbert Jánsky
357
Horné Srnie 914 42
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.08.2000 do: 27.06.2006)
Róbert Jánsky
357
Horné Srnie 914 42
Skončenie funkcie: 20.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2006 do: 27.06.2006)
Róbert Jánsky
Súhradská 357/34
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 22.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2006 do: 24.09.2009)
Róbert Jánsky
Súhradská 357/34
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 22.05.2006 Skončenie funkcie: 19.03.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2009 do: 24.09.2009)
Dipl. Ing. Ivan Kebísek
691
Horné Srnie 914 42
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 22.07.2004)
Dipl. Ing. Ivan Kebísek
691
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 30.09.1999
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2004 do: 27.06.2006)
Dipl. Ing. Ivan Kebísek
691
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 30.09.1999 Skončenie funkcie: 20.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2006 do: 27.06.2006)
Dipl. Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 22.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2006 do: 24.09.2009)
Dipl. Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 22.05.2006 Skončenie funkcie: 19.03.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2009 do: 24.09.2009)
Dipl. Ing. Radoslav Kebísek
139
Horné Srnie 914 42
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 14.08.2000)
Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 05.05.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.2015 do: 30.05.2018)
Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 05.05.2015 Skončenie funkcie: 05.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2018 do: 30.05.2018)
Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 27.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2009 do: 28.05.2012)
Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 27.05.2009 Skončenie funkcie: 23.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 24.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2012 do: 13.08.2015)
Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 24.04.2012 Skončenie funkcie: 24.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.2015 do: 13.08.2015)
Andreas Kern
Am Anger 2
Bernau a. Chiemsee 832 33
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 30.05.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2017 do: 14.12.2018)
Stjepan Kumrić
Kolodvorska 14
Niza 312 24
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 30.05.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2017 do: 20.07.2020)
Stjepan Kumrić
Kolodvorska 14
Niza 312 24
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 30.05.2017 Skončenie funkcie: 30.05.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2020 do: 20.07.2020)
Kurt Mag. Asamer
Roithstrasse 49
Gmunden A-4810
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2006 do: 07.02.2007)
Volfgang Mag. Merkinger
Hanriederstrasse 5
Ottensheim A 4100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2006 do: 24.09.2009)
Volfgang Mag. Merkinger
Hanriederstrasse 5
Ottensheim A 4100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.05.2006 Skončenie funkcie: 18.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2009 do: 24.09.2009)
Dipl. Ing. Michal Markovič
810
Horné Srnie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.1993 do: 22.10.1995)
Dipl. Ing. Michal Markovič
810
Horné Srnie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.10.1995 do: 07.08.1997)
Ing. Michal Markovič
810
Horné Srnie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
Mária Martonová
Pod Orešovcom 799/5
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 27.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2009 do: 28.05.2012)
Mária Martonová
Pod Orešovcom 799/5
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 27.05.2009 Skončenie funkcie: 23.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Karol Podhora
Jilemnického 552/20
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 24.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2012 do: 09.06.2014)
Ing. Karol Podhora
Jilemnického 552/20
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 24.04.2012 Skončenie funkcie: 23.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.2014 do: 09.06.2014)
Ing. Miroslav Prosňanský
Partizánska 30
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 01.03.1993)
Mag. Wolfgang Rieder
Pailreithgut 1
Maishofen 5751
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.05.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2017 do: 27.06.2019)
Mag. Wolfgang Rieder
Pailreithgut 1
Maishofen 5751
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.05.2017 Skončenie funkcie: 29.05.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2019 do: 27.06.2019)
Dipl.-Kfm. Markus Richter
Unterhalham Strasse 2
Ohlsdorf 4694
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.07.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2015 do: 07.07.2017)
Dipl.-Kfm. Markus Richter
Unterhalham Strasse 2
Ohlsdorf 4694
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.07.2015 Skončenie funkcie: 18.04.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2017 do: 07.07.2017)
Roman Valach
Družstevná 454/10
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 22.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2018 do: 08.06.2021)
Roman Valach
Družstevná 454/10
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 22.05.2018 Skončenie funkcie: 22.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2021 do: 08.06.2021)
Dipl. Ing. Otakar Závodský
Hliníky 718/31
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.1993 do: 22.10.1995)
Dipl. Ing. Otakar Závodský - podpredseda
Krížna 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.10.1995 do: 07.08.1997)
Dipl.Ing. Otakar Závodský
Kvetná 5
Zohor 900 15
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1997 do: 08.07.1998)
Andreas Kern
Langer Anger 77
Heidelberg 69 115
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 30.06.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2021)
Stjepan Kumrić
Medvedgradska ulica 45
Zagreb 100 00
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 30.06.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2021)
MMAg. Alexander Huber
Megauerstrasse 48
Linz 4020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.06.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2022)
KR. Hans Asamer - predseda
Roithstrasse 51
Gmunden 4810
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1997 do: 16.02.2003)
Dr. Manfred Asamer - člen
Aurachkirchen 5
Pinsdorf 4812
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1997 do: 16.02.2003)
Dr. Manfred Asamer - predseda
Aurachkirchen 5
Pinsdorf 4812
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.2003 do: 22.07.2004)
Dr. Manfred Asamer - predseda
Aurachkirchen 5
Pinsdorf 4812
Rakúsko
Vznik funkcie: 17.02.2003
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2004 do: 07.02.2007)
Dr. Manfred Asamer
Aurachkirchen 5
Pinsdorf 4812
Rakúska republika
Vznik funkcie: 17.02.2003
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2007 do: 28.05.2012)
Dr. Manfred Asamer
Aurachkirchen 5
Pinsdorf 4812
Rakúska republika
Vznik funkcie: 17.02.2003 Skončenie funkcie: 23.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Mag. Klaus Födinger
Brunnenweg 29
Gmunden 4810
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.07.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2015 do: 22.09.2017)
Mag. Klaus Födinger
Brunnenweg 29
Gmunden 4810
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.07.2015 Skončenie funkcie: 07.09.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2017 do: 22.09.2017)
Mag. Harald Fritsch
Kaiserstraße 36/37
Wien 1070
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.09.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2017 do: 19.06.2018)
Mag. Harald Fritsch
Kaiserstraße 36/37
Wien 1070
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.09.2017 Skončenie funkcie: 30.05.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2018 do: 19.06.2018)
Mag. Harald Fritsch
Kaiserstraße 36/37
Wien 1070
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.05.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2018 do: 05.08.2021)
Mag. Harald Fritsch
Kaiserstraße 36/37
Wien 1070
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.05.2018 Skončenie funkcie: 30.05.2021
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2021 do: 05.08.2021)
MMag. Alexander Huber
Megauerstrasse 48
Linz 4020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.05.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2019 do: 28.10.2021)
Andreas Kern
Langer Anger 77
Heidelberg 69 115
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 30.05.2017 Skončenie funkcie: 30.05.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2020 do: 20.07.2020)
Andreas Kern
Langer Anger 77
Heidelberg 69 115
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 30.06.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2020 do: 28.10.2021)
Andreas Kern
Langer Anger 77
Heidelberg 69 115
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 30.05.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2018 do: 20.07.2020)
Stjepan Kumrić
Medvedgradska ulica 45
Zagreb 100 00
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 30.06.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2020 do: 28.10.2021)
Stjepan Kumrić
Kolodvorska 14
Niza 312 24
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 24.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.2014 do: 07.07.2017)
Stjepan Kumrić
Kolodvorska 14
Niza 312 24
Chorvátska republika
Vznik funkcie: 24.05.2014 Skončenie funkcie: 24.05.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2017 do: 07.07.2017)
Dipl. Ing. Martin Leitl - podpredseda
Karl-Leitl-Strasse 3
Puchenau 4040
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1997 do: 16.02.2003)
Dr. Dipl. Ing. Alexander Maculan - predseda
Reisnerstrasse 50
Wien 1030
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.1993 do: 14.03.1995)
Dr. Dipl. Ing. Alexander Maculan
Reisnerstrasse 50
Wien 1030
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.1995 do: 22.10.1995)
Dr. Dipl. Ing. Alexander Maculan
Reisnerstrasse 50
Wien 1030
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.10.1995 do: 07.08.1997)
Mag. Volfgang Merkinger
Hanriederstrasse 5
Ottensheim A-4100
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.08.2000 do: 22.07.2004)
Mag. Volfgang Merkinger
Hanriederstrasse 5
Ottensheim A-4100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.08.2000
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2004 do: 27.06.2006)
Mag. Volfgang Merkinger
Hanriederstrasse 5
Ottensheim A-4100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.08.2000 Skončenie funkcie: 20.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2006 do: 27.06.2006)
Róbert Pree - člen
Tirolerwiese 4
Altmúnster 4813
Rakúska republika
Vznik funkcie: 17.02.2003
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2004 do: 28.05.2012)
Róbert Pree - člen
Tirolerwiese 4
Altmúnster 4813
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.2003 do: 22.07.2004)
Róbert Pree - člen
Tirolerwiese 4
Altmúnster 4813
Rakúska republika
Vznik funkcie: 17.02.2003 Skončenie funkcie: 23.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Mag. Wolfgang Rieder
Pausingerstrasse 8
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 24.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.06.2014 do: 07.07.2017)
Wolfgang Rieder
Pausingerstrasse 8
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 17.02.2003 Skončenie funkcie: 24.05.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2015 do: 16.06.2015)
Mag. Wolfgang Rieder
Pausingerstrasse 8
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 24.05.2014 Skončenie funkcie: 24.05.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2017 do: 07.07.2017)
Wolfgang Rieder
Pausingerstrasse 8
Salzburg 5020
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.2003 do: 22.07.2004)
Wolfgang Rieder
Pausingerstrasse 8
Salzburg 5020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 17.02.2003
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2004 do: 16.06.2015)
Dkfm. Johann Taferner - predseda
Schubertgasse 25
Perschtoldsdorf 2380
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.10.1995 do: 07.08.1997)
Dkfm. Johann Taferner - predseda
Schubertgasse 25
Perschtoldsdorf 2380
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.1995 do: 22.10.1995)
Franz Wallner
Garibaldstrasse 39
Vilshofen 944 74
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1998 do: 29.09.1999)
Franz Wallner
Garibaldstrasse 39
944 74 Vilshofen
Spolková republika Nemecko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 14.08.2000)
MMag. Alexander Huber
Megauerstrasse 48
Linz 4020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.05.2019 Skončenie funkcie: 29.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2022 do: 20.07.2022)
MMag. Alexander Huber
Megauerstrasse 48
Linz 4020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 29.05.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2021 do: 20.07.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené Obchodnému zákonníku odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.8.1992. Stary spis: Sa 75
  (od: 02.03.1993)
Zmena stanov a.s. prijatá valným zhromaždením dňa 29.03.1994. Stary spis: Sa 75
  (od: 15.03.1995)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 104/97, NZ 99/97 zo dňa 15.05.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (od: 05.08.1997)
Valné zhromaždenie dňa 09.07.1996 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti. Valné zhromaždenie /Notárska zápisnica N 104/97, NZ 99/97/.
  (od: 08.08.1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 162/98, NZ 137/98 zo dňa 28.05.1998/ rozhodlo o zmene v dozornej rade a zmene stanov a.s.
  (od: 09.07.1998)
Zápisnica č. 2/98 z riadneho zasadania dozornej rady zo dňa 28.05.1998.
  (od: 28.05.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 337/98, NZ 326 zo dňa 25.11.1998/ rozhodlo o zvýšení základného imania o 307 500 000,- Sk a o zmene stanov a.s. Valné zhromaždenie /zápisnica z 27.5.1999/ rozhodlo o zmene v dozornej rade.
  (od: 30.09.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 278/99, NZ 215/99 zo dňa 25.11.1999) rozhodlo o zmene stanov a.s. v súlade so zák. č. 127/99 Zb.
  (od: 24.03.2000)
Dozorná rada na riadnom zasadnutí dňa 31.3.2000 odvolala člena predstavenstva, určila počet členov predstavenstva na troch a zobrala na vedomie vzdanie sa člena dozornej rady. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.5.2000 boli odvolaní a zvolení členovia dozornej rady. Zápisnica z doplňujúcich volieb do dozornej rady z radov zamestnancovzo dňa 18.5.2000.
  (od: 15.08.2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.11.2002 (notárska zápisnica N 607/02, Nz 602/02 zo dňa 26.11.2002).
  (od: 17.02.2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 20.05.2003 (notárska zápisnica N 190/2003, Nz 38367/2003 zo dňa 20.05.2003) schválilo zmenu stanov.
  (od: 02.09.2003)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 02.10.2009)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
CEMUS, spol. s r.o.
14
Horné Srnie 914 42
  (od: 03.01.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  16.08.2022
Dátum výpisu:  17.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)