Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  33/R

Obchodné meno: 
KOVOSTAV, výrobné družstvo
  (od: 19.05.1994 do: 24.04.2012)
"KOVOSTAV, výrobné družstvo, Slatinka nad Bebravou"
  (od: 09.06.1993 do: 18.05.1994)
Sídlo: 
Slatinka nad Bebravou 956 53
  (od: 09.06.1993 do: 24.04.2012)
IČO: 
00 167 495
  (od: 09.06.1993)
Deň zápisu: 
09.06.1993
  (od: 09.06.1993)
Deň výmazu: 
25.04.2012
  (od: 25.04.2012)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 09.06.1993)
Predmet podnikania (činnosti): 
poskytovanie služieb v odbore: autoopravárenstvo, stavebnomontážne služby, kovozákazka pre súkromných zákazníkov a socialistické organizácie a oprava byciklov a šijacích strojov
  (od: 09.06.1993 do: 18.05.1994)
výroba v odbore:priemyselná činnosť kovo, výroba pračiek, garážových brán, staveništného zariadenia, kooperácia pre n.p.Tatra
  (od: 09.06.1993 do: 18.05.1994)
maloobchodný predaj vlastných výrobkov a maloobchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami v odbore: kovo-výrobky v predajni Bánovce nad Bebravou
  (od: 09.06.1993 do: 18.05.1994)
predaj ojazdených osobných motorových vozidiel
  (od: 09.06.1993 do: 18.05.1994)
poskytovanie služieb v odbore: autoopravárenstvo, kovozákazka pre súkromných podnikateľov, iné organizácie, servisné služby výrobkov VD
  (od: 19.05.1994 do: 24.04.2012)
výroba v odbore: priemyselná činnosť KOVO, výroba a opravy pračiek, chladiacich zariadení, poľnohospodárskeho paráka, garážových brán, záhradného nábytku, montáž a servis bicyklov, kooperácia a VAB a.s. Bánovce nad Bebravou, Kovosmalt Fiľakovo
  (od: 19.05.1994 do: 24.04.2012)
maloobchodný predaj vlastných výrobkov a maloobchodná činnosť, súvisiaca s poskytovanými službami v odbore kovovýroba
  (od: 19.05.1994 do: 24.04.2012)
prieskumná predajňa Slatinka nad Bebravou, maloobchod so zmiešaným tovarom i mimo sídlo VD
  (od: 19.05.1994 do: 24.04.2012)
predaj výrobkov na vnútorný a zahraničný trh
  (od: 19.05.1994 do: 24.04.2012)
predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 19.05.1994 do: 24.04.2012)
podnikové ubytovacie zariadenie
  (od: 19.05.1994 do: 24.04.2012)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (od: 19.05.1994 do: 24.04.2012)
závodné stravovanie a iné účelové
  (od: 19.05.1994 do: 24.04.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.05.1997 do: 24.04.2012)
predstavenstvo
  (od: 09.06.1993 do: 01.05.1997)
Alena Bučková - člen
265
Krásna Ves
  (od: 28.11.1995 do: 23.04.1996)
Alena Bučková - členka
265
Krásna Ves
  (od: 24.04.1996 do: 01.05.1997)
Ladislav Filín - člen
Novomeského 1320/2
Bánovce nad Bebravou
  (od: 26.04.1995 do: 27.11.1995)
Otília Gallová - člen
144
Slatina nad Bebravou
  (od: 28.11.1995 do: 23.04.1996)
Otília Gallová - členka
144
Slatinka nad Bebravou
  (od: 24.04.1996 do: 01.05.1997)
Ing. Pavol Hanko - člen
Matice Slovenskej 1261
Bánovce nad Bebravou
  (od: 28.11.1995 do: 23.04.1996)
Ing. Pavol Hanko - člen
MS 1261
Bánovce nad Bebravou
  (od: 19.05.1994 do: 27.11.1995)
Ing. Pavol Hanko - predseda
ul. ČA 1261/6
Bánovce nad Bebravou
  (od: 09.06.1993 do: 18.05.1994)
Ing. Anna Hložová
18
Slatinka nad Bebravou
  (od: 09.06.1993 do: 18.05.1994)
Alojz Jakubček - člen
38
Slatinka nad Bebravou
  (od: 28.11.1995 do: 23.04.1996)
Alojz Jakubček - podpredseda predstavenstva
38
Slatinka nad Bebravou
  (od: 24.04.1996 do: 01.05.1997)
Jozef Jakubček - člen
J.G.Tajovského 1198/6
Bánovce nad Bebravou
  (od: 19.05.1994 do: 27.11.1995)
Dpt. Ján Jančo - predseda predstavenstva
181
Krásna Ves
  (od: 24.04.1996 do: 01.05.1997)
dpt. Augustín Jankech
Šípová 2198
Topoľčany
  (od: 09.06.1993 do: 18.05.1994)
Ivan Kern - podpredseda
188
Timoradza
  (od: 09.06.1993 do: 18.05.1994)
Mária Krupová
6
Slatinka nad Bebravou
  (od: 09.06.1993 do: 18.05.1994)
Jozef Mišák - predseda
104
Slatinka nad Bebravou
  (od: 19.05.1994 do: 27.11.1995)
Ing. Mária Pojteková - člen
Cyrila a Metoda 1310
Bánovce nad Bebravou
  (od: 19.05.1994 do: 25.04.1995)
Milan Stuhl
SNP 34
Trenčianske Teplice
  (od: 09.06.1993 do: 18.05.1994)
Milan Stuhl - člen
SNP 34
Trenčianske Teplice
  (od: 24.04.1996 do: 01.05.1997)
Milan Stuhl - podpredseda
štvrť SNP 34
Trenčianske Teplice
  (od: 28.11.1995 do: 23.04.1996)
Anton Urban - člen
Sever 11/1
Bánovce nad Bebravou
  (od: 19.05.1994 do: 27.11.1995)
Juraj Zaťko
7
Továrniky
  (od: 09.06.1993 do: 18.05.1994)
Dpt. Ján Jančo - predseda
181
Krásna Ves
  (od: 02.05.1997 do: 24.04.2012)
Alojz Jakubček - podpredseda
38
Slatinka nad Bebravou
  (od: 02.05.1997 do: 24.04.2012)
Ing. Anna Hložová - člen
18
Slatinka nad Bebravou
  (od: 02.05.1997 do: 24.04.2012)
Ján Jakubček - člen
225
Slatina nad Bebravou
  (od: 02.05.1997 do: 24.04.2012)
Anton Križan - člen
5. apríla 1021/31
Bánovce nad Bebravou
  (od: 02.05.1997 do: 24.04.2012)
Konanie: 
Podpisovanie družstva deje sa tak, že k doslovnému zneniu názvu napísanému alebo vytlačenému, pripojavlastnoručné podpisy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda či podpredseda, alebo podpisy predsedu a podpredsedu.
  (od: 02.05.1997 do: 24.04.2012)
Podpisovanie družstva deje sa tak, že k doslovnému zneniu názvu napísanemu alebo vytlačenému, pripoja vlastnoručné podpisy 2 členovia predstavenstva z ktorých 1 musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.
  (od: 09.06.1993 do: 01.05.1997)
Zapisované základné imanie: 
50 000 Sk
  (od: 24.08.1998 do: 24.04.2012)
3 683 000 Sk
  (od: 19.05.1994 do: 23.08.1998)
Základný členský vklad: 
1 500 Sk
  (od: 19.05.1994 do: 24.04.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo podľa Zákona č.53/54 Zb. a je družstvom ľudovým. Stanovy: Členská schôdza družstva konaná dňa 12.9.1975 prijala stanovy schválené uznesením SZVD č.12 zo dňa 25.2.1975. Podľa § 90 ods.2 Zákona č. 37/71 Zb. Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave dňa 9.12.1975 dal k tejto zmene stanov súhlas. Zhromaždenie delegátov dňa 11.3.1977 prijalo doplnenie stanov v časti predmet činnosti. Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave podľa § 90 ods.2 Zák.č.37/71 Zb.dal k tejto zmene súhlas pod č.351/LPOO-124/Ša zo dňa 5.9.77. Zhromaždenie delegátov dňa 23.3.1979 prijalo zmenu stanov v článku 52, 53, 54, 55,56, ktoré sa nedotýkajú údajov potrebných k osobitnému zápisu do podnikového registra. SZVD v Bratislave pod č.j.168/210/79/ša dňa 20.4.1979 podľa § 90 ods.2 Zák.č.37/71 Zb.dal k tejto zmene stanov súhlas. Zhromaždenie delegátov družstva,konané dňa 26.3.1982 prijalo zmenu stanov v článku 44, 62,67,73,ktoré sa nedotýkajú údajov potrebných k osobitnému zápisu do podnikového registra.Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave pod č.j. 168/1065/1982 podľa § 90 ods.2 zák.č.37/71 Zb.dal k zmene stanov súhlas dňa 21.4.1982. Stary spis: Dr 207
  (od: 09.06.1993 do: 24.04.2012)
Družstvo bolo premenené v súlade s ust. Zák. č. 513/91 Zb. spôsobom, ktorý ustanovuje Zák. č. 42/91 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 23.10.1992. V súlade s ust. § 18 Zák. č. 421/91 Zb. družstvo odpočítalo od čistého imania určeného na transformáciu sumu vo výške 75% čistého imania - 30 434 000 Sk, ktorú previedlo do nedeliteľného fondu družstva. Stary spis: Dr 207
  (od: 19.05.1994 do: 24.04.2012)
Uznesením členskej schôdze konanej dňa 2.2.1996 ako i predstavenstva KOVOSTAV výr. družstvo zo dňa 5.2.1996 došlo k zápisu kompletného štatutárneho orgánu - predstavenstva KOVOSTAV výrobné družstvo Slatinka nad Bebravou. Stary spis: Dr 207
  (od: 24.04.1996 do: 24.04.2012)
Výročná členská schôdza dňa 23.04.1996 schválila zmenu stanov družstva.
  (od: 02.05.1997 do: 24.04.2012)
Členská schôdza dňa 13.06.1997 schválila dodatok č.2 k stanovám družstva.
  (od: 03.11.1997 do: 24.04.2012)
Členská schôdza konaná 15.8.1997 osvedčená notárskou zápisnicou N 208/97, Nz 176/97 schválila dodatok č. 3 k stanovám družstva a rozhodla o rozdelení družstva na KOVOSTAV, výrobné družstvo Slatinka nad Bebravou a UNIKOS, výrobné družstvo Slatinka nad Bebravou, IČO: 36 299 618, zapísané dňom 3.11. 1997 do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín v oddieli Dr, vložka 10 003/R.
  (od: 24.08.1998 do: 24.04.2012)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 108/98-55 zo dňa 29.10.1998 bol vyhlásený konkurz na majetok KOVOSTAV, výrobné družstvo, 956 53 Slatinka nad Bebravou, IČO: 00167495. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Viliam Vaňko, komerčný právnik, sídlo Sládkovičova 1216/37, pošt. priečinok 47, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
  (od: 27.04.1999 do: 24.04.2012)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 29. 10. 1998
  (od: 25.04.2012)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 29. 10. 1998
  (od: 27.04.1999 do: 24.04.2012)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Viliam Vaňko
Sládkovičova 1216/37, pošt. priečinok 47
Bánovce nad Bebravou 957 01
  (od: 27.04.1999 do: 24.04.2012)
JUDr. Viliam Vaňko
Sládkovičova 1216/37, pošt. priečinok 47
Bánovce nad Bebravou 957 01
Skončenie funkcie: 16.02.2012
  (od: 25.04.2012 do: 24.04.2012)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 16. 2. 2012
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 108/98-1302 zo dňa 11.01.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.02.2012 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia a správca konkurznej podstaty JUDr. Viliam Vaňko bol zbavený funkcie.
  (od: 25.04.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  19.07.2024
Dátum výpisu:  22.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR