Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  71/L

Obchodné meno: 
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
  (od: 21.05.2003)
Jednota, Liptovsko - Spišské spotrebné družstvo
  (od: 20.03.2000 do: 20.05.2003)
Jednota spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš
  (od: 30.06.1992 do: 19.03.2000)
Sídlo: 
ul. 1.mája 54
Liptovský Mikuláš 031 25
  (od: 30.06.1992)
IČO: 
00 168 963
  (od: 30.06.1992)
Deň zápisu: 
13.09.1953
  (od: 30.06.1992)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 30.06.1992)
Predmet činnosti: 
obchod so zmiešaným tovarom
  (od: 30.08.1993)
obchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (od: 30.08.1993)
obchod s potravinami
  (od: 30.08.1993)
aranžérske služby
  (od: 30.08.1993)
obchod so stavebninami, železiarskym a priemyselným tovarom
  (od: 30.08.1993)
výkup lesných a záhradných plodov pre spracovateľské závody
  (od: 30.08.1993)
prenájom zariadení predajní, požičovňa strojov stavebníkom
  (od: 30.08.1993)
opravy motorových vozidiel
  (od: 30.08.1993)
mäsiarstvo - údenárstvo
  (od: 30.08.1993)
cestná nákladná doprava
  (od: 30.08.1993)
pohostinská činnosť
  (od: 30.08.1993)
výroba a predaj chleba a pekárenských výrobkov
  (od: 20.03.2000)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (od: 20.03.2000)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 20.03.2000)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 22.03.2001)
reklamné činnosti
  (od: 05.02.2002)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  (od: 12.11.2003)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 12.11.2003)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 29.10.2004)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 29.10.2004)
výroba tepla
  (od: 23.05.2009)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 06.02.2014)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 06.02.2015)
prevádzkovanie závodnej kuchyne
  (od: 22.03.2001 do: 03.06.2020)
činnosť cestovnej kancelárie
  (od: 12.11.2003 do: 01.08.2014)
činnosť cestovnej agentúry
  (od: 12.11.2003 do: 01.08.2014)
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
  (od: 30.08.1993 do: 21.03.2001)
Pre splnenie svojich úloh a celospoločenských cieľov družstvo s úlohami štátneho plánu a princípmi socialistickej zákonnosti plní najmä tieto úlohy:
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
zabezpečuje obchodnú činnosť, a to na úseku maloobchodu i veľkoobchodu
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
zabezpečuje služby verejného stravovania, cestovného ruchu a ubytovacie služby
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
poskytuje obchodné a iné platené a neplatené služby obyvateľstvu i organizáciám podľa zákona o vnútornom obchode a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spracúva nakúpené suroviny, zabezpečuje predaj vlastných výrobkov
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
nakupuje, spracováva a predáva poľnohospodárske produkty, suroviny, domáce výrobky, lesné, záhradné a voľne rastúce plody, slimákov, divinu, resp. iné výrobky na obohatenie a skvalitnenie trhu
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
za účelom rozvoja materiálno-technickej základne a rozvoja služieb a cestovného ruchu zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukcie, modernizácie a údržbu a to dodávateľským spôsobom, vlastnou stavebnou, údržbárskou a dielenskou činnosťou
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
vykonáva závodnú dopravu včetne opravárenskej činnosti
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
vykonáva práce a služby výpočtovej techni- ky, v rámci voľnej kapacity vykonáva tieto práce a služby pre ďaľšie spotrebné družstvá a iné organizácie
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
získava svojich členov na plnenie programu Národného frontu ako aj k účasti na riadení a kontrole družstva
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
v záujme rozvoja politickej a kultúrnej úrovne občanov organizuje politicko-výchovné a kultúrno-spoločenské akcie, propaguje a rozvíja myšlienku družstevného hnutia
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
v rámci socialistického právneho poriadku rozvíja hospodársku súťaživosť a socialistickú podnikavosť
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
Štatutárny orgán: 
člen družstva poverený členskou schôdzou
  (od: 22.07.2022)
predstavenstvo
  (od: 21.05.2003 do: 21.07.2022)
predstavenstvo
  (od: 11.06.1996 do: 20.05.2003)
predstavenstvo
  (od: 30.08.1993 do: 10.06.1996)
predstavenstvo
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
Ing. Ján Šlauka - predseda
Šoltésovej 1172/15
Liptovský Mikuláš - Staré Mesto 031 01
Vznik funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020)
Ing. Iveta Ághová - Podpredseda
Agátová 485/10
Liptovský Mikuláš - Podbreziny 031 04
Vznik funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020)
JUDr. Anna Dávideková - člen
632
Bobrovec 031 05
Vznik funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020)
Ing. Katarína Hrušková - člen
Pod slivkou 512/3
Liptovský Mikuláš - Podbreziny 031 04
Vznik funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020)
Ing. Ladislav Trnka - člen
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1584/8
Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie 031 01
Vznik funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020)
Ing. Miroslav Šlauka - člen
Hurbanova 1243/18A
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020)
Ing. Ján Buroci - člen
Za Šestnástkou 1521/17
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020)
Jozef Dolný - člen
Osloboditeľov 25/25
Olcnava 053 61
Vznik funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020)
Peter Šoltys - člen
Rázusova 750/5
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020)
Ing. Iveta Aghová - člen
Agátová 485/10
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 28.05.2010)
Ing. Iveta Aghová - člen
Agátová 485/10
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2005 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Ing. Iveta Aghová - člen
Agátová 485/10
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.02.2015)
Ing. Iveta Aghová - člen
Agátová 485/10
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 17.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.2015 do: 05.02.2015)
Ing. Iveta Ághová - Podpredseda
Agátová 485/10
Liptovský Mikuláš - Podbreziny 031 04
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2020)
Ing. Iveta Ághová - Podpredseda
Agátová 485/10
Liptovský Mikuláš - Podbreziny 031 04
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Ing. Iveta Ághová - podpredseda predstavenstva
Agátová 485/10
Liptovský Mikuláš 031 04
Vznik funkcie: 17.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.2015 do: 05.05.2015)
Ing. Iveta Ághová - podpredseda predstavenstva
Agátová 485/10
Liptovský Mikuláš 031 04
Vznik funkcie: 17.12.2014 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Anna Bocková - člen
10
Stará Černová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1992 do: 10.06.1996)
Ing. Ján Buroci - člen
Za šestnástkou 17
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2002 do: 20.01.2003)
Ing. Ján Buroci - podpredseda
Za šestnástkou 17
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2000 do: 04.06.2002)
Ing. Ján Buroci - člen
Za šestnástkou 1521/17
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2020)
Ing. Ján Buroci - člen
Za šestnástkou 1521/17
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Ing. Ján Buroci - člen
Za šestnástkou 17
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 28.05.2010)
Ing. Ján Buroci - člen
Za šestnástkou 17
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Ing. Ján Buroci - člen
Za šestnástkou 17
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
Ing. Ján Buroci - člen
Za šestnástkou 17
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Ing. Ján Čavojec - člen
Veterná 11/12 A
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1992 do: 17.08.1994)
JUDr. Anna Dávideková - člen
Bellova 1947/12
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1992 do: 30.06.1997)
JUDr. Anna Dávideková - člen
Bellova 1947/12
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1997 do: 20.01.2003)
JUDr. Anna Dávideková - člen
632
Bobrovec
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 28.05.2010)
JUDr. Anna Dávideková - člen
632
Bobrovec
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
JUDr. Anna Dávideková - člen
632
Bobrovec
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
JUDr. Anna Dávideková - člen
632
Bobrovec
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
JUDr. Anna Dávideková - člen
632
Bobrovec 031 05
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2020)
JUDr. Anna Dávideková - člen
632
Bobrovec 031 05
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
JUDr. Anna Dávideková - člen
Bellova 1947/12
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 01.06.2005)
Jozef Dolný - člen
Osloboditeľov 25/25
Olcnava 053 61
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2020)
Jozef Dolný - člen
Osloboditeľov 25/25
Olcnava 053 61
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Jozef Dolný - člen
Osloboditeľov 5
Olcnava
Vznik funkcie: 28.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 28.05.2010)
Jozef Dolný - člen
Osloboditeľov 5
Olcnava
Vznik funkcie: 28.04.2005 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Jozef Dolný - člen
Osloboditeľov 5
Olcnava
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
Jozef Dolný - člen
Osloboditeľov 5
Olcnava
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Alojzia Habová - člen
Madačova 1469/4
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.1996 do: 20.01.2003)
Alojzia Habová - člen
Madačova 1469/4
Ružomberok
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 01.06.2005)
Alojzia Habová - člen
Madačova 1469/4
Ružomberok
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 28.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 01.06.2005)
Ing. Katarína Hrušková - člen
Pod Slivkou 512/3
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.08.1993 do: 20.01.2003)
Ing. Katarína Hrušková - člen
Pod Slivkou 512/3
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 08.02.2005)
Ing. Katarína Hrušková - člen
Pod Slivkou 512/3
Liptovský Mikuláš - Podbreziny 031 04
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2020)
Ing. Katarína Hrušková - člen
Pod Slivkou 512/3
Liptovský Mikuláš - Podbreziny 031 04
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Ing. Katarína Hrušková - člen predstavenstva
Pod Slivkou 512/3
Liptovský Mikuláš 031 04
Vznik funkcie: 17.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.2015 do: 05.05.2015)
Ing. Katarína Hrušková - člen predstavenstva
Pod Slivkou 512/3
Liptovský Mikuláš 031 04
Vznik funkcie: 17.12.2014 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Ing. Katarína Hrušková - podpredseda
Pod Slivkou 512/3
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.2005 do: 28.05.2010)
Ing. Katarína Hrušková - podpredseda
Pod Slivkou 512/3
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Ing. Katarína Hrušková - podpredseda
Pod Slivkou 512/3
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.02.2015)
Ing. Katarína Hrušková - podpredseda
Pod Slivkou 512/3
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 17.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.2015 do: 05.02.2015)
Vendelín Chovanec - člen
6
Stankovany
Vznik funkcie: 28.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 28.05.2010)
Vendelín Chovanec - člen
6
Stankovany
Vznik funkcie: 28.04.2005 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Vendelín Chovanec - člen
6
Stankovany
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
Vendelín Chovanec - člen
6
Stankovany
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Ing. Ernest Jakubčo - člen
Štúrovo nábrežie 12/28
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2000 do: 20.01.2003)
Ing. Ernest Jakubčo - člen
Štúrovo nábrežie 12/28
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 01.06.2005)
Ing. Ernest Jakubčo - člen
Štúrovo nábrežie 12/28
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 28.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 01.06.2005)
Viera Juríková - člen
365
Pribylina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1992 do: 10.06.1996)
MUDr. Jozef Kereškényi - člen
17
Valaská Dubová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.1996 do: 30.06.1997)
Gejza Kojnok - člen
29
Hrnčiarska Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.2001 do: 20.01.2003)
Gejza Kojnok - člen
29
Hrnčiarska Ves
Vznik funkcie: 23.02.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 28.05.2010)
Gejza Kojnok - člen
29
Hrnčiarska Ves
Vznik funkcie: 23.02.2001 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Ján Krajčír - člen
Borbisova 1969
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2000 do: 20.01.2003)
Ján Krajčír - člen
Borbisova 1969
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 28.05.2010)
Ján Krajčír - člen
Borbisova 1969
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Ján Krajčír - člen
Borbisova 1969
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
Ján Krajčír - člen
Borbisova 1969
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Ing. Jozef Kukučka - člen
Priebežná 7/24
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1992 do: 10.06.1996)
Táňa Kusá - člen
Gottwaldova 1468
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1992 do: 10.06.1996)
Dušan Lichardus - člen
Vrbická 1883/30
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1992 do: 10.06.1996)
Dušan Lichardus - podpredseda
Vrbická 1883/30
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.1996 do: 20.01.2003)
Dušan Lichardus - člen
Vrbická 1883/30
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.02.2005 do: 01.06.2005)
Dušan Lichardus - člen
Vrbická 1883/36
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 28.05.2010)
Dušan Lichardus - člen
Vrbická 1883/36
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Dušan Lichardus - člen
Vrbická 1883/36
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
Dušan Lichardus - člen
Vrbická 1883/36
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Dušan Lichardus - podpredseda
Vrbická 1883/30
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 08.02.2005)
Vladimír Majerčík - člen
191
Východná
Vznik funkcie: 28.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 28.05.2010)
Vladimír Majerčík - člen
191
Východná
Vznik funkcie: 28.04.2005 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Vladimír Majerčík - člen
191
Východná
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
Vladimír Majerčík - člen
191
Východná
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Vladimír Majerčík - člen
191
Východná 032 32
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2020)
Vladimír Majerčík - člen
191
Východná 032 32
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Ján Málik - člen
395
Okoličné
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
Ján Málik - člen
395
Okoličné
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.08.1993 do: 20.01.2003)
Ján Málik - člen
395
Okoličné
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 24.05.2006)
Ján Málik - člen
395
Okoličné
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 08.08.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.2006 do: 24.05.2006)
Alena Pátereková - člen
Podbreziny 489/9
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
Alena Pátereková - člen
Podbreziny 489/9
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.08.1993 do: 19.06.2000)
Cyril Rísik - člen
Hviezdoslavova 166
Liptovský Hrádok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
Cyril Rísik - člen
Hviezdoslavova 166
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.08.1993 do: 20.01.2003)
Cyril Rísik - člen
Hviezdoslavova 166
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 01.06.2005)
Cyril Rísik - člen
Hviezdoslavova 166
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 28.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 01.06.2005)
Ing. Miroslav Staroň - člen
130
Pavčina Lehota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1992 do: 10.06.1996)
Ing. Ján Šlauka - podpredseda
Priehradná 40
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1992 do: 10.06.1996)
Ing. Ján Šlauka - predseda
Šoltésovej 15
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.1996 do: 20.01.2003)
Ing. Ján Šlauka - Predseda
Šoltésovej 1172/15
Liptovský Mikuláš - Staré Mesto 031 01
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2020)
Ing. Ján Šlauka - Predseda
Šoltésovej 1172/15
Liptovský Mikuláš - Staré Mesto 031 01
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Ing. Ján Šlauka - predseda
Šoltésovej 15
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 28.05.2010)
Ing. Ján Šlauka - predseda
Šoltésovej 15
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Ing. Ján Šlauka - predseda
Šoltésovej 15
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
Ing. Ján Šlauka - predseda
Šoltésovej 15
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Ing. Miroslav Šlauka - člen
Nábrežie 4. apríla 1868/14
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2020)
Ing. Miroslav Šlauka - člen
Nábrežie 4. apríla 1868/14
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Peter Šoltys - člen
Rázusova 750/5
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2017 do: 05.05.2020)
Peter Šoltys - člen
Rázusova 750/5
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Peter Šoltýs - člen
Rázusova 5
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2000 do: 20.01.2003)
Peter Šoltýs - člen
Rázusova 5
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 28.05.2010)
Peter Šoltýs - člen
Rázusova 5
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Peter Šoltýs - člen
Rázusova 5
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
Peter Šoltýs - člen
Rázusova 5
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Peter Šoltýs - člen
Rázusova 750/5
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 27.06.2017)
Ing. Ladislav Trnka - člen
Nábrežie Dr. Stodolu 1584/8
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.1996 do: 30.06.1997)
Mária Zbaviteľová - člen
38
Hliník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.1996 do: 20.01.2003)
Mária Zbaviteľová - predseda
38
Hliník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.1992 do: 10.06.1996)
Mária Zbaviteľová - člen
38
Hliník
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 01.06.2005)
Mária Zbaviteľová - člen
38
Hliník
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 28.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 01.06.2005)
Konanie: 
Za družstvo podpisuje predseda. V neprítomnosti predsedu podpisuje za družstvo podpredseda. Pre platnosť právnych úkonov urobených v mene predstavenstva, pre ktoré je zákonom predpísaná písomná forma, sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu, alebo predsedu a člena predstavenstva alebo podpredsedu a člena predstavenstva.
  (od: 10.05.2017)
Za družstvo podpisuje predseda. V neprítomnosti predsedu podpisuje za družstvo podpredseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu, alebo predsedu a člena predstaventva alebo podpredsedu a člena predstavenstva.
  (od: 21.05.2003 do: 09.05.2017)
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva. V neprítomnosti predsedu podpisuje za družstvo podpredseda a ďalší člen predstavenstva družstva.
  (od: 11.06.1996 do: 20.05.2003)
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu, alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
  (od: 30.08.1993 do: 10.06.1996)
Za družstvo podpisuje predseda, podpredseda s ďaľším členom predstavenstva.
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
Kontrolná komisia: 
Jozef Bajtoš
Nová 226/23
Spišské Tomášovce 052 01
Vznik funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020)
Eva Kováčová
Kamenie 198
Podtureň 033 01
Vznik funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020)
Markéta Perašínová
33
Beňadiková 032 04
Vznik funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020)
Jarmila Herichová
Lazná 101/16
Liptovský Mikuláš - Bodice 031 01
Vznik funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020)
Ladislav Majkut
Školská 687/1
Nálepkovo 053 33
Vznik funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020)
Jozef Bajtoš
Nová 226/23
Spišské Tomášovce
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
Jozef Bajtoš
Nová 226/23
Spišské Tomášovce
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Jozef Bajtoš - podpredseda
Nová 226/23
Spišské Tomášovce
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 28.05.2010)
Jozef Bajtoš - podpredseda
Nová 226/23
Spišské Tomášovce
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Jozef Brajer
97
Matejovce
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 30.08.2011)
Jozef Brajer
97
Matejovce
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 29.07.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.08.2011 do: 30.08.2011)
Jozef Brajer - člen
97
Matejovce
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 28.05.2010)
Jozef Brajer - člen
97
Matejovce
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Darina Dideková
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1796/51
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
Darina Dideková
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1796/51
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Darina Dideková
Nábrežie Dr. A.Stodolu 1796/51
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 28.05.2010)
Darina Dideková
Nábrežie Dr. A.Stodolu 1796/51
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2005 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Milan Hliničan - člen
J. Jánošku 1685/9
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 01.06.2005)
Milan Hliničan - člen
J. Jánošku 1685/9
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 28.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 01.06.2005)
Ing. Dušan Hostinský - člen
Nábrežie A. Stodolu 1580/6
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 01.06.2005)
Ing. Dušan Hostinský - člen
Nábrežie A. Stodolu 1580/6
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 28.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 01.06.2005)
Elemér Juhász
J. Bodona 1702/18
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
Elemér Juhász
J. Bodona 1702/18
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Elemér Juhász
J. Bodona 1702/18
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 11.11.2016)
Elemér Juhász
J. Bodona 1702/18
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 21.08.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2016 do: 11.11.2016)
Elemér Juhász - člen
J. Bodona 1702/18
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 23.02.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 28.05.2010)
Elemér Juhász - člen
J. Bodona 1702/18
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 23.02.2001 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Táňa Kusá
Jesenského 1398/2
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 25.01.2017)
Táňa Kusá
Jesenského 1398/2
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 01.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.2017 do: 25.01.2017)
Táňa Kusá
Podbrežná 477
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
Táňa Kusá
Podbrežná 477
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Táňa Kusá - predseda
Podbrežná 477/10
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 28.05.2010)
Táňa Kusá - predseda
Podbrežná 477/10
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Július Makovický - člen
Demänová 210
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 01.05.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 01.06.2005)
Július Makovický - člen
Demänová 210
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 01.05.2002 Skončenie funkcie: 28.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 01.06.2005)
Eduard Papúch
Raveň 139/16
Ružomberok - Biely Potok
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
Eduard Papúch
Raveň 139/16
Ružomberok - Biely Potok
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Eduard Papúch - člen
Raveň 139/16
Ružomberok - Biely Potok
Vznik funkcie: 28.04.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2003 do: 28.05.2010)
Eduard Papúch - člen
Raveň 139/16
Ružomberok - Biely Potok
Vznik funkcie: 28.04.2000 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Rudolf Slimák
Ludrová 405
Ružomberok
Vznik funkcie: 28.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 28.05.2010)
Rudolf Slimák
Ludrová 405
Ružomberok
Vznik funkcie: 28.04.2005 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Mária Zbaviteľová
16
Bobrovník - Hliník
Vznik funkcie: 28.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2005 do: 28.05.2010)
Mária Zbaviteľová
16
Bobrovník - Hliník
Vznik funkcie: 28.04.2005 Skončenie funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 28.05.2010)
Mária Zbaviteľová
16
Bobrovník - Hliník
Vznik funkcie: 09.04.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2010 do: 05.05.2015)
Mária Zbaviteľová
16
Bobrovník - Hliník
Vznik funkcie: 09.04.2010 Skončenie funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Jozef Bajtoš
Nová 226/23
Spišské Tomášovce 052 01
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Eva Kováčová
Kamenie 198
Podtureň 033 01
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Markéta Perašínová
33
Beňadiková 032 04
Vznik funkcie: 02.04.2015 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Jarmila Herichová
Lazná 101/16
Liptovský Mikuláš - Bodice 031 01
Vznik funkcie: 13.10.2016 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Ladislav Majkut
Školská 687/1
Nálepkovo 053 33
Vznik funkcie: 21.12.2016 Skončenie funkcie: 02.04.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Jozef Bajtoš
Nová 226/23
Spišské Tomášovce 052 01
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2020)
Eva Kováčová
Kamenie 198
Podtureň 033 01
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2020)
Markéta Perašínová
33
Beňadiková 032 04
Vznik funkcie: 02.04.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2020)
Jarmila Herichová
Lazná 101/16
Liptovský Mikuláš - Bodice 031 01
Vznik funkcie: 13.10.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2016 do: 05.05.2020)
Ladislav Majkut
Školská 687/1
Nálepkovo 053 33
Vznik funkcie: 21.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.2017 do: 05.05.2020)
Zapisované základné imanie: 
200 000 EUR
  (od: 23.05.2009)
3 134 000 Sk
  (od: 22.03.2001 do: 22.05.2009)
3 084 000 Sk
  (od: 20.03.2000 do: 21.03.2001)
3 034 000 Sk
  (od: 01.07.1997 do: 19.03.2000)
48 387 500 Sk
  (od: 30.08.1993 do: 30.06.1997)
Základný členský vklad: 
30 EUR
  (od: 23.05.2009)
100 Sk
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
500 Sk
  (od: 30.08.1993 do: 22.05.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcim Valným zhromaždením konaným dňa 13.9.1953. Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 26.9.1992.. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obchodného zákonníka v súlade so zákonom č. 42/1992. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 15.4.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Dr 457 Na zhromaždení delegátov konanom dňa 19.4.1996 bola schválená zmena stanov. Nedeliteľný fond: 116.234.823,- Sk Družstvo zriadilo Stedisko praktického vyučovania v Liptovskom Mikuláši, ul. 1. mája 14. Toto stredisko je samostatnou hospodárskou jednotkou v rámci Jednoty spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš a v zmysle Vyhl. 262/1991 Zb. je poverené zabezpečovať úlohy súvisiace s prípravou mládeže na povolanie. Stredisko bolo zriadené Zriaďovacou listinou Slovenského zväzu spotrebných družstiev v Bratislave v zmysle Zák. 29/84 Zb. § 10 ods. 3 v znení Zák. 171/91 Zb. v zmysle príslušných úprav Zák. č. 522/1990 Zb. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 11.4.1997 bola schválená zmena stanov. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 22.2.2000 bola schválená zmena stanov. Dňom 1.3.2000 došlo k zlúčeniu družstiev BUDÚCNOSŤ - spotrebné družstvo Spišská Nová Ves, IČO 36 168 491 a Jednota spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš, IČO: 00 168 963.
  (od: 20.03.2000)
Na zasadnutí zhromaždenia delegátov dňa 23.2.2001 bola schválená zmena stanov. Na základe rozhodnutia zhromaždenia delegátov zo dňa 23.2. 2001 družstva Jednoty, Liptovsko-Spišské spotrebné družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. 1.mája 54, a na základe rozhodnutia členskej schôdze zo dňa 19.2. 2001 družstva Spotrebné družstvo NOVOGEMER, so sídlom Čerenčianska 24, Rimavská Sobota, došlo k zlúčeniu uvedených družstiev dňom 1.3. 2001, pričom práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušeného družstva Spotrebné družstvo NOVOGEMER, so sídlom Čerenčianska 24, Rimavská Sobota, IČO: 31 646 701, preberá družstvo Jednota, Liptovsko-Spišské spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš, IČO: 00 168 963.
  (od: 22.03.2001)
Na zhromaždení delegátov dňa 14.4.2003 bola schválená zmena Stanov družstva.
  (od: 21.05.2003)
Na zasadnutí predstavenstva dňa 25.9.2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.11.2003)
Družstvo bolo založené ustanovujúcim Valným zhromaždením konaným dňa 13.9.1953. Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 26.9.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zákona v súlade so zákonom č. 42/1992. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 15.4.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Dr 457 Na zhromaždení delegátov konanom dňa 19.4.1996 bola schválená zmena stanov. Nedeliteľný fond: 116.229.823,- Sk Družstvo zriadilo Stredisko praktického vyučovania v Liptovskom Mikuláši, ul. 1. mája 14. Toto stredisko je samostatnou hospodárskou jednotkou v rámci Jednoty spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš a v zmysle Vyhl. 262/1991 Zb. je poverené zabezpečovať úlohy súvisiace s prípravou mládeže na povolanie. Stredisko bolo zriadené Zriaďovacou listinou Slovenského zväzu spotrebných družstiev v Bratislave v zmysle Zák. 29/84 Zb. § 10 ods.3 v znení Zák. 171/90 Zb. v zmysle príslušných úprav Zák.č. 522/1990 Zb. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 11. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 01.07.1997 do: 19.03.2000)
Družstvo bolo založená ustanovujúcim Valným zhromaždením konaným dňa 13.9.1953. Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 26.9.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zákona v súlade so zákonom č. 42/1992. Nedeliteľný fond vo výške 136.228.000,- Sk. Stary spis: Dr 457
  (od: 30.08.1993 do: 30.06.1997)
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 15.4.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.08.1994 do: 30.06.1997)
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 19.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.06.1996 do: 30.06.1997)
Družstvo bolo založené ustanovujúcim Valným zhromaž- dením, konaným dňa 13.9.1953. Člen ručí za prípadnú stratu družsta a to najviac do výšky základného členského podielu 100,- Kčs. O tejto povinnosti rozhodne konferencia.
  (od: 30.06.1992 do: 29.08.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  18.08.2022
Dátum výpisu:  20.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)