Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  18/L

Business name: 
SPONZ, verejná obchodná spoločnosť "v likvidácii"
  (from: 09/07/2003)
Registered seat: 
Hollého 9
Žilina 010 01
  (from: 04/21/1992)
Identification number (IČO): 
31 561 624
  (from: 04/21/1992)
Date of entry: 
04/14/1992
  (from: 04/21/1992)
Legal form: 
General partnership
  (from: 04/21/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/21/1992)
sprostr. obch. poľ. základ. surovín, živ. zvier., text. sur. a polot.
  (from: 04/21/1992)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (from: 04/21/1992)
sprostr. obchodu so strojmi, priem. zariadením
  (from: 04/21/1992)
sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
  (from: 04/21/1992)
sprostr. obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom
  (from: 04/21/1992)
veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami
  (from: 04/21/1992)
veľkoobchod so surovými kožkami a kožami
  (from: 04/21/1992)
veľkoobchod s mliekáren. výrobkami, vajciami, olejom a tukmi
  (from: 04/21/1992)
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
  (from: 04/21/1992)
veľkoobchod s textilom, odevami, obuvou a kož. galan.
  (from: 04/21/1992)
veľkoobchod s elektr. prístr. pre domác. vr. rozhl. a tv. prístr.
  (from: 04/21/1992)
veľkoobchod so stavebnými strojmi
  (from: 04/21/1992)
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
  (from: 04/21/1992)
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením
  (from: 04/21/1992)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 04/21/1992)
predaj súčiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidiel
  (from: 07/14/1992)
veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
  (from: 07/14/1992)
veľkoobchod s porcel. a skl. výr.,tapetami, lak.náter. čisť. prostr.
  (from: 07/14/1992)
veľkoobchod so strojmi technickými potrebami
  (from: 07/14/1992)
veľkoobchod s ost.strojmi pre priem., obchod
  (from: 07/14/1992)
veľkoobchod s papierenským tovarom
  (from: 07/14/1992)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 07/14/1992)
Partners: 
Ján Neuman
Hollého 9
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/21/1992)
Viliam Krištofík
Predmestská 46
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/05/1996)
Management body: 
spoločníci
  (from: 09/07/2003)
Ján Neumann
Hollého 9
Žilina
  (from: 06/30/2017)
Viliam Krištofík
Predmestská 46
Žilina
  (from: 12/01/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú a za ňu podpisujú likvidátori, každý samostatne.
  (from: 09/07/2003)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Viliam Krištofík
Predmestská 46
Žilina
  (from: 12/01/2016)
 Liquidators:
Ján Neumann
Hollého 9
Žilina
  (from: 12/01/2016)
Other legal facts: 
Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.3.1992 podľa § 76/92 Obchodného zákonníka.
  (from: 04/21/1992)
Na zasadnutí spoločníkov konanom dňa 6.5.1992 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: Sr 213
  (from: 07/14/1992)
Na zasadnutí spoločníkov konanom dňa 28.11.1995 schválil Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: Sr 213
  (from: 01/05/1996)
Na zasadnutí spoločníkov dňa 30.6.2003 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie.
  (from: 09/07/2003)
Date of updating data in databases:  07/27/2021
Date of extract :  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person