Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  21/S

Business name: 
Mestský podnik služieb
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
Registered seat: 
Vajsov
Krupina 963 80
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
Identification number (IČO): 
30 228 727
  (from: 04/14/1992)
Date of entry: 
01/01/1992
  (from: 04/14/1992)
Date of deletion: 
06/23/2003
  (from: 06/23/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 06/23/2003)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 04/14/1992)
Objects of the company: 
zabezpečovanie verejnoprospešných prác, služieb a rozvoja mesta Krupiny
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
vykonávanie prác rôznych činností i pre cudzích odberateľov v záujme priaznivého hospodárskeho výsledku
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
výstavba, údržba a oprava miestnych komunikácií, mostov a ostatných cestných objektov
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
zimná údržba a dopravné označenie
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
čistenie mesta a odvoz komunálneho odpadu
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
správa a údržba verejnej zelene
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
správa a údržba verejného osvetlenia
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
pohrebníctvo
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
ostatná činnosť vo vodnom hospodárstve
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
platené služby miestneho hospodárstva
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
Ladislav Franko - riaditeľ
134
Rykynčice
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
Marta Melichová - námestníčka ekonomická
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
Representation: 
Podnik zastupuje a zaň podpisuje riaditeľ.
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
Founder: 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
Other legal facts: 
. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 18/1998 zo dňa 4.2.1998 bol zrušený Mestský podnik služieb Krupina bez likvidácie s tým, že všetky práva a povinnosti prechádzajú na MsPS, s.r.o. Krupina. Na základe hore uvedeného po splnení si povinnosti v zmysle § 33, odst. 2, zák. č. 511/92 Zb. sa Mestský podnik služieb, IČO:30228727, so sídlom Vajsov, Krupina z obchodného registra dňom 23.06.2003 v y m a z á v a .
  (from: 06/23/2003)
Podnik bol zriadený uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 85/1991 zo dňa 13.9.1991 s príspevkovým hospodárením. Starý spis: Pšn 309 Základné imanie : bude určené v zmysle delimitačného protokolu do 30 dní.
  (from: 04/14/1992 until: 06/22/2003)
Date of updating data in databases:  10/14/2021
Date of extract :  10/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person