Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  3/S

Obchodné meno: 
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
  (od: 05.10.1995)
Štátna mincovňa Kremnica
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
Sídlo: 
Štefánikovo nám. 25/24
Kremnica 967 01
  (od: 05.10.1995)
Kremnica 967 01
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
IČO: 
00 010 448
  (od: 05.09.1991)
Deň zápisu: 
01.07.1988
  (od: 05.09.1991)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 05.09.1991)
Predmet činnosti: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.10.1995)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 05.10.1995)
kovoobrábanie
  (od: 05.10.1995)
zámočníctvo
  (od: 05.10.1995)
výroba nástrojov
  (od: 05.10.1995)
brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožníc a jednoduchých nástrojov
  (od: 05.10.1995)
galvanizácia kovov
  (od: 05.10.1995)
smaltovanie
  (od: 05.10.1995)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 05.10.1995)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 05.10.1995)
cestná nákladná doprava
  (od: 05.10.1995)
neverejná cestná osobná doprava
  (od: 05.10.1995)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 05.10.1995)
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
  (od: 12.03.1999)
zlatníctvo, strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo
  (od: 12.03.1999)
spracovanie kameňa
  (od: 12.03.1999)
reklamná činnosť
  (od: 12.03.1999)
prevádzkovanie vlastnej ochrany - strážna služba - § 3 písm. a/ body 3, 4, 5, 8 a 9 zákona č. 379/97 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností
  (od: 17.06.1999)
nákup a predaj výpočtovej techniky
  (od: 13.05.2004)
zlievanie drahých kovov (zhotovovanie legúr - zliatin, rafinácie drahých kovov a výroby polotovarov z drahých kovov)
  (od: 10.09.2009)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (od: 23.01.2013)
výroba výrobkov z plastov
  (od: 10.11.2021)
elektroenergetika - dodávka elektriny
  (od: 10.09.2009 do: 22.01.2013)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla v zmysle licencie č. 2000 ET 0333 zo dňa 9.2.2000 MH SR
  (od: 24.08.2000 do: 22.01.2013)
vývoj, výroba a predaj:
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* kovových stavebných častí
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* drobných kovových súčastí a výrobkov najmä mince, známky, štítky
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* ozdobníckych výrobkov, zlatníckych a šperkárskych výrobkov najmä plakety, medaile, odznaky
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* kovového riadu, najmä teflonové panvice
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* konfekčných zapínadiel
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* náradia, meradiel a zvláštnych tvarovacích nástrojov
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
vývoj, výroba a predaj bankových strojov a zariadení a ich dielov
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
vývoj, výroba a predaj:
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* odliatkov a výkovkov z neželezných kovov
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* výkovkov a výliskov z ocele
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* kovov na strednú teplotu tavenia a ich zliatin
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* foriem, modelov, šablón a nástrojov pre práškovú metalurgiu
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
obchodná činnosť vo vlastnej maloobchodnej sieti na predaj:
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* vlastných výrobkov
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* umeleckých predmetov
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* ozdobníckych výrobkov (plakety, medaile, odznaky)
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* výrobkov akciovej spoločnosti Prago-Union
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
* pamätných strieborných mincí a bežných obehových mincí
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
vykonávanie a sprostredkovanie zahranično-obchodnej činnosti v zmysle vyhl. FMZO č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov s výnimkou činností, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie v zmysle nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 10.11.2021)
Ing. Vlastimil Kalinec - riaditeľ
Námestie mieru 1
Detva
Vznik funkcie: 01.02.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2003)
Ing. Ľuboš Kupec - I. zástupca riaditeľa
Jesenského 53/3
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 01.02.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2014)
Mgr. Alžbeta Schmidtová - II. zástupca riaditeľa
Julka Horvátha 956/100
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 01.02.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2014)
Ing. Dušan Horváth - II. zástupca riaditeľa - technický námestník
Angyalova 493/38
Kremnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.1996 do: 04.12.2001)
Ing. Dušan Horváth - II. zástupca riaditeľa - výrobný námestník
Angyalova 493/38
Kremnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.12.2001 do: 11.08.2003)
Ing. Dušan Horváth - II. zástupca riaditeľa - výrobný námestník
Angyalova 493/38
Kremnica
Vznik funkcie: 25.01.1996
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2003 do: 07.07.2009)
Ing. Dušan Horváth - II. zástupca riaditeľa - výrobný námestník
Angyalova 493/38
Kremnica
Vznik funkcie: 25.01.1996 Skončenie funkcie: 30.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2009 do: 07.07.2009)
Ing. Dušan Horváth - III. zástupca riaditeľa
Angyalova 493/38
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 01.02.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2014 do: 02.04.2019)
Ing. Dušan Horváth - III. zástupca riaditeľa
Angyalova 493/38
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 01.02.2014 Skončenie funkcie: 31.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2019 do: 02.04.2019)
Ing. Dušan Horváth - IV. zástupca riaditeľa
Angyalova 493/38
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 01.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2009 do: 26.02.2014)
Ing. Dušan Horváth - IV. zástupca riaditeľa
Angyalova 493/38
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 01.07.2009 Skončenie funkcie: 31.01.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2014 do: 26.02.2014)
Ing. Miroslav Hutyra - I. zástupca riaditeľa - obchodno-technický námestník
44E/88
Horná Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.12.2001 do: 11.08.2003)
Ing. Miroslav Hutyra - I. zástupca riaditeľa - výrobný námestník
44E/88
Horná Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.1996 do: 04.12.2001)
Ing. Miroslav Hutyra - I. zástupca riaditeľa - výrobný námestník
Mládeže 19
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.1991 do: 24.01.1996)
Ing. Miroslav Hutyra - I. zástupca riaditeľa
44E/88
Horná Ves
Vznik funkcie: 05.09.1991
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2009 do: 26.02.2014)
Ing. Miroslav Hutyra - I. zástupca riaditeľa
44E/88
Horná Ves
Vznik funkcie: 05.09.1991 Skončenie funkcie: 31.01.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2014 do: 26.02.2014)
Ing. Miroslav Hutyra - I. zástupca riaditeľa - obchodno-technický námestník
44E/88
Horná Ves
Vznik funkcie: 05.09.1991
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2003 do: 07.07.2009)
Ing. Ľuboš Kupec - II. zástupca riaditeľa
Jesenského 53/3
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 01.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2009 do: 26.02.2014)
Ing. Ľuboš Kupec - II. zástupca riaditeľa
Jesenského 53/3
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 01.07.2009 Skončenie funkcie: 31.01.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2014 do: 26.02.2014)
Ing. Marián Paučo
93
Stará Kremnička
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.1991 do: 26.03.1997)
Ing. Marián Paučo - riaditeľ
93
Stará Kremnička
Skončenie funkcie: 16.10.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.03.1997 do: 17.03.2003)
Mgr. Alžbeta Schmidtová - III. zástupca riaditeľa
Jula Horvátha 956/100
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 01.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2009 do: 26.02.2014)
Mgr. Alžbeta Schmidtová - III. zástupca riaditeľa
Jula Horvátha 956/100
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 01.07.2009 Skončenie funkcie: 31.01.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2014 do: 26.02.2014)
Ing. Viera Vaská - II. zástupca riaditeľa - ekonomická námestníčka
J.Horvátha 902/94
Kremnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.1991 do: 24.01.1996)
Ing. Ján Zajac - III. zástupca riaditeľa - finančný námestník
Hodžova 3860/12
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.12.2001 do: 11.08.2003)
Ing. Ján Zajac - III. zástupca riaditeľa - finančný námestník
Hodžova 3860/12
Martin
Vznik funkcie: 05.12.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2003 do: 07.07.2009)
Ing. Ján Zajac - III. zástupca riaditeľa - finančný námestník
Hodžova 3860/12
Martin
Vznik funkcie: 05.12.2001 Skončenie funkcie: 15.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.07.2009 do: 07.07.2009)
Zastupovanie: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeden zo zástupcov podľa poradia.
  (od: 05.09.1991)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Zaťko - predseda
Wolkrova 3
Bratislava
Vznik funkcie: 01.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2003)
Dušan Privalinec - člen
Veternícka 111/7
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 01.10.2005
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2006)
Prof. Ing. Pavol Ochotnický , CSc.
Havelkova 5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2016)
Ing. Rudolf Kaštan
Sládkovičova 217
Klenovec 980 55
Vznik funkcie: 01.07.2012
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012)
PaeDr. Juraj Družbacký
D. Matejovie 1515/21
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.11.2012
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2016)
Ing. Martina Bilíková - člen dozornej rady
Jasovského 6
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 01.01.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2018)
Slavomír Hrúza - člen dozornej rady
Bystrická 497/2
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 01.02.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2018)
Ing. Miroslav Berčák - člen
M.R.Štefánika 25/27
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 01.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2003 do: 04.10.2006)
Ing. Miroslav Berčák - člen
M.R.Štefánika 25/27
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 01.07.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2006 do: 04.10.2006)
Ing. Juraj Družbacký
M. R. Štefánika 36
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2008 do: 01.10.2010)
Ing. Juraj Družbacký
M. R. Štefánika 36
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.01.2008 Skončenie funkcie: 31.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2010 do: 01.10.2010)
Mgr. Juraj Družbacký
D. Matejovie 1515/21
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.11.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2012 do: 02.08.2016)
Ing. Miroslav Hlaváč - člen
J. Kráľa 19/34
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 01.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2003 do: 09.08.2007)
Ing. Miroslav Hlaváč - člen
J. Kráľa 19/34
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 01.07.2002 Skončenie funkcie: 01.07.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2007 do: 09.08.2007)
Ing. Stanislav Horváth - člen
Vajanského 34
Trnava
Vznik funkcie: 01.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2003 do: 06.03.2008)
Ing. Stanislav Horváth - člen
Vajanského 34
Trnava
Vznik funkcie: 01.01.2003 Skončenie funkcie: 21.12.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2008 do: 06.03.2008)
Ing. Anton Kollár
Ul. Jula Horvátha 903/36
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2007 do: 04.09.2012)
Ing. Anton Kollár
Ul. Jula Horvátha 903/36
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 01.07.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2012 do: 04.09.2012)
Ing. Anton Mazán
Strážska cesta 1367/19
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 04.04.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.05.2011 do: 08.10.2012)
Ing. Anton Mazán
Strážska cesta 1367/19
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 04.04.2011 Skončenie funkcie: 15.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2012 do: 08.10.2012)
Ing. Anton Mazán - člen
Strážovská cesta 1367/19
Zvolen
Vznik funkcie: 01.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2003 do: 06.03.2008)
Ing. Anton Mazán - člen
Strážovská cesta 1367/19
Zvolen
Vznik funkcie: 01.01.2003 Skončenie funkcie: 31.12.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2008 do: 06.03.2008)
Ing. Peter Novák - člen
Študentská 6
Zvolen
Vznik funkcie: 01.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2003 do: 06.03.2008)
Ing. Peter Novák - člen
Študentská 6
Zvolen
Vznik funkcie: 01.01.2003 Skončenie funkcie: 31.12.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2008 do: 06.03.2008)
doc. Ing. Pavol Ochotnický , CSc.
Havelkova 5
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2008 do: 02.08.2016)
Ján Rosenzweig - člen
ČSA 222/79
Kremnica
Vznik funkcie: 01.07.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2003 do: 04.10.2006)
Ján Rosenzweig - člen
ČSA 222/79
Kremnica
Vznik funkcie: 01.07.2002 Skončenie funkcie: 30.09.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2006 do: 04.10.2006)
Mgr. Roman Zaťko
Š.Moysesa 58
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 01.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2010 do: 03.05.2011)
Mgr. Roman Zaťko
Š.Moysesa 58
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 01.09.2010 Skončenie funkcie: 07.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.05.2011 do: 03.05.2011)
Zakladateľ: 
Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
Bratislava
  (od: 07.02.1997)
Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
  (od: 05.09.1991 do: 06.02.1997)
Kmeňové imanie: 
16 000 000 EUR
  (od: 22.08.2019)
15 400 000 EUR
  (od: 24.12.2016 do: 21.08.2019)
14 300 000 EUR
  (od: 11.12.2013 do: 23.12.2016)
14 000 000 EUR
  (od: 04.04.2012 do: 10.12.2013)
13 600 000 EUR
  (od: 19.07.2011 do: 03.04.2012)
12 700 000 EUR
  (od: 02.10.2010 do: 18.07.2011)
10 000 000 EUR
  (od: 14.04.2010 do: 01.10.2010)
4 806 463,652659 EUR
  (od: 20.01.2009 do: 13.04.2010)
144 799 524 Sk
  (od: 20.02.2002 do: 19.01.2009)
153 233 543 Sk
  (od: 12.03.1999 do: 19.02.2002)
155 344 000 Sk
  (od: 05.10.1995 do: 11.03.1999)
154 869 000 Sk
  (od: 05.09.1991 do: 04.10.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 22/1988 zo dňa 27.6.1988 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 13
  (od: 05.09.1991)
. Dohodou medzi MH SR a MF SR podľa § 3 zák. SNR č. 453/92 Zb., v súlade s ust. § 4 zák. č. 111/1990 Zb. bola uskutočnená zmena v osobe zakladateľa k 31.12.1996.
  (od: 07.02.1997)
. Dodatkom č. 4, zo dňa 16.06.1998, pod č. 10660/1998- -33, bola podľa ust. § 13 zák. č. 111/90 Zb. doplnená zakladacia listina podniku v predmete činnosti a Dodatok č. 5, zo dňa 23.06.1998, pod č. 12138/1998-33, bola zmenená zakladateľská listina vo výške základného ima- nia. . Dodatkom č. 6 zo dňa 17.11.1998 pod č. 19484/1998- -33, bol doplnený predmet činnosti v zmysle vydanej licen- cie.
  (od: 12.03.1999)
. Zapisuje sa Dodatok č.7, zo dňa 5.5.1999 k zakladateľ- skej listine Mincovne Kremnica, č.p. č.22/1988, ktorý ruší Dodatok č.6, zo dňa 17.11.1998.
  (od: 17.06.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  24.06.2022
Dátum výpisu:  28.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)