Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  840/S

Obchodné meno: 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
  (od: 01.01.2006)
Sídlo: 
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica 974 01
  (od: 01.01.2006)
IČO: 
36 644 030
  (od: 01.01.2006)
Deň zápisu: 
01.01.2006
  (od: 01.01.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.2006)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
  (od: 01.01.2006)
prevádzkovanie verejných kanalizácii I. až III. kategórie
  (od: 01.01.2006)
poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (od: 01.01.2006)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (od: 01.01.2006)
vykonávanie prehliadok kanalizačných systémov prístrojovou technikou
  (od: 01.01.2006)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (od: 01.01.2006)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete a armatúr a určovanie styčných miest pre napojenie prístrojovej techniky
  (od: 01.01.2006)
meranie množstva odpadových vôd na merných objektoch a kanalizáciach s určením okamžitého alebo kumulatívneho prietoku prístrojovou technikou
  (od: 01.01.2006)
fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody, vrátane technologických rozborov vôd
  (od: 01.01.2006)
vykonávanie skúšok vodotesnosti vodohospodárskych objektov a zariadení
  (od: 01.01.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.01.2006)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (od: 01.01.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 01.01.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 01.01.2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 01.01.2006)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 30.03.2006)
verejné obstarávanie
  (od: 05.04.2007)
opravy a montáž vodomerov
  (od: 05.04.2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 15.08.2007)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 15.08.2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 15.08.2007)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 15.08.2007)
oprava elektrických zariadení
  (od: 15.08.2007)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených elektrických zariadení
  (od: 15.08.2007)
montáž, údržba a servis elektrických zariadení
  (od: 15.08.2007)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 15.08.2007)
prenájom nehnuteľností
  (od: 15.09.2007)
výroba elektriny v malých vodných elektrárňach do výkonu 5MW
  (od: 15.09.2007)
inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.09.2007)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 17.12.2008)
vykonávanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 17.12.2008)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 17.12.2008)
technik požiarnej ochrany
  (od: 17.12.2008)
opravy a servis všetkých druhov čerpadiel (mechanických častí)
  (od: 17.12.2008)
vykonávanie vodohospodárskych a inžinierskych stavieb
  (od: 17.12.2008)
opravy, servis a údržba a vykonávanie kontrol a skúšok chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie
  (od: 17.12.2008)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 17.12.2008)
montáž chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie
  (od: 17.12.2008)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 08.12.2009)
reklamné a marketingové služby
  (od: 12.06.2015)
vedenie účtovníctva
  (od: 26.07.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.01.2006)
Ing. Peter Martinka - člen predstavenstva
124
Kynceľová 974 11
Vznik funkcie: 20.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.2018)
Ing. Robert Tencer - Člen predstavenstva
Nevädzová 17211/6F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 03.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2021)
Ing. Peter Dobrý - Člen predstavenstva
Jilemnického 1955/32
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 02.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2022)
Philippe Guitard - predseda predstavenstva
Betlémská 262/10
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.08.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.2018)
Ing. Martin Bernard , MBA - člen predstavenstva
Josefa Obadala 3387/44
Kroměřiž 767 01
Česká republika
Vznik funkcie: 03.05.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.09.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti koná samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému nebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 28.09.2021)
Základné imanie: 
34 000 EUR Rozsah splatenia: 34 000 EUR
  (od: 30.10.2009)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 400 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Uskutočniť prevod akcií na meno na osobu, ktorá nie je v čase prevodu akcionárom spoločnosti, je možné iba po predchádzajúcom súhlase spoločnosti udeleným spôsobom uvedeným v stanovách spoločnosti.Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípad, kedy má spoločnosť jediného akcionára, ktorý má záujem prevádzať akcie na tretiu osobu. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje dozorná rada na návrh predstavenstva.
  (od: 01.01.2010)
Akcionár: 
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.
rue La Boétie 21
Paríž 750 08
Francúzska republika
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2022)
Dozorná rada: 
Ing. Denisa Beníčková
Riznerova 8
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.09.2020)
Marian Detvan
Hlavná 115/61
Málinec 985 26
Vznik funkcie: 21.08.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2021)
Róbert Tonhajzer
Podhradská 114/117
Lehota pod Vtáčnikom 972 42
Vznik funkcie: 21.08.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2021)
JUDr. Adrián Spevák , LL.M., MBA
Vieska 31
Vieska 991 02
Vznik funkcie: 01.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2022)
Ing. Lucia Harachová
Komenského 14483/10E
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 02.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2022)
Vladimíra Richterová
Laučekova 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 02.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.05.2022)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2010)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Prvá vodárenská, a. s.
Sládkovičova 7
Bratislava 811 06
  (od: 01.01.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  05.08.2022
Dátum výpisu:  08.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)