Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  840/S

Obchodné meno: 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
  (od: 01.01.2006)
Sídlo: 
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica 974 01
  (od: 01.01.2006)
IČO: 
36 644 030
  (od: 01.01.2006)
Deň zápisu: 
01.01.2006
  (od: 01.01.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.2006)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
  (od: 01.01.2006)
prevádzkovanie verejných kanalizácii I. až III. kategórie
  (od: 01.01.2006)
poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (od: 01.01.2006)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (od: 01.01.2006)
vykonávanie prehliadok kanalizačných systémov prístrojovou technikou
  (od: 01.01.2006)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (od: 01.01.2006)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete a armatúr a určovanie styčných miest pre napojenie prístrojovej techniky
  (od: 01.01.2006)
meranie množstva odpadových vôd na merných objektoch a kanalizáciach s určením okamžitého alebo kumulatívneho prietoku prístrojovou technikou
  (od: 01.01.2006)
fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody, vrátane technologických rozborov vôd
  (od: 01.01.2006)
vykonávanie skúšok vodotesnosti vodohospodárskych objektov a zariadení
  (od: 01.01.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.01.2006)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (od: 01.01.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 01.01.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 01.01.2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 01.01.2006)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 30.03.2006)
verejné obstarávanie
  (od: 05.04.2007)
opravy a montáž vodomerov
  (od: 05.04.2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 15.08.2007)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 15.08.2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 15.08.2007)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 15.08.2007)
oprava elektrických zariadení
  (od: 15.08.2007)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených elektrických zariadení
  (od: 15.08.2007)
montáž, údržba a servis elektrických zariadení
  (od: 15.08.2007)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 15.08.2007)
prenájom nehnuteľností
  (od: 15.09.2007)
výroba elektriny v malých vodných elektrárňach do výkonu 5MW
  (od: 15.09.2007)
inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.09.2007)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 17.12.2008)
vykonávanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 17.12.2008)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 17.12.2008)
technik požiarnej ochrany
  (od: 17.12.2008)
opravy a servis všetkých druhov čerpadiel (mechanických častí)
  (od: 17.12.2008)
vykonávanie vodohospodárskych a inžinierskych stavieb
  (od: 17.12.2008)
opravy, servis a údržba a vykonávanie kontrol a skúšok chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie
  (od: 17.12.2008)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 17.12.2008)
montáž chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie
  (od: 17.12.2008)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 08.12.2009)
reklamné a marketingové služby
  (od: 12.06.2015)
vedenie účtovníctva
  (od: 26.07.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.01.2006)
Ing. Peter Martinka - člen predstavenstva
124
Kynceľová 974 11
Vznik funkcie: 20.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.2018)
Ing. Robert Tencer - Člen predstavenstva
Nevädzová 17211/6F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 03.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2021)
Ing. Peter Dobrý - Člen predstavenstva
Jilemnického 1955/32
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 02.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2022)
Ing. Ján Babjak - člen
Tatranská 6556/8
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 01.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2006 do: 07.09.2006)
Ing. Ján Babjak - člen
Tatranská 6556/8
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 18.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2006 do: 07.09.2006)
Ing. Martin Bernard , MBA - člen predstavenstva
U Vodárny 855
Tlumačov 763 62
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2012 do: 13.01.2017)
Ing. Martin Bernard , MBA - člen predstavenstva
U Vodárny 855
Tlumačov 763 62
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2012 Skončenie funkcie: 01.05.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2017 do: 13.01.2017)
Pierre Brunet - člen
Malátova 12/633
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.08.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2006 do: 08.09.2008)
Pierre Brunet - člen
Malátova 12/633
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 06.08.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.09.2008 do: 08.09.2008)
Ing. Peter Dobrý - člen predstavenstva
Jilemnického 1955/32
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.02.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2018 do: 07.04.2022)
Ing. Peter Dobrý - člen predstavenstva
Jilemnického 1955/32
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.02.2018 Skončenie funkcie: 01.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2022 do: 07.04.2022)
Philippe Guitard - predseda
Jinonická 10/763
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.08.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2006 do: 22.09.2010)
Philippe Guitard - predseda
Jinonická 10/763
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 18.08.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
Philippe Guitard - predseda predstavenstva
Betlémská 262/10
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.08.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.2014 do: 06.09.2018)
Philippe Guitard - predseda predstavenstva
Betlémská 262/10
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.08.2014 Skončenie funkcie: 19.08.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.2018 do: 06.09.2018)
Ing. Miroslav Kusein - člen
Imatra 2445/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2006 do: 29.10.2009)
Ing. Miroslav Kusein - člen
Imatra 2445/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 02.10.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.2009 do: 29.10.2009)
Ing. Peter Martinka - člen
124
Kynceľová 974 01
Vznik funkcie: 19.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2010 do: 25.09.2014)
Ing. Peter Martinka - člen
124
Kynceľová 974 01
Vznik funkcie: 19.08.2010 Skončenie funkcie: 18.08.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.2014 do: 25.09.2014)
Ing. Peter Martinka - člen
Chabenecká 1528/7
Banská Bystrica - Rudlová 974 11
Vznik funkcie: 18.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2006 do: 22.09.2010)
Ing. Peter Martinka - člen
Chabenecká 1528/7
Banská Bystrica - Rudlová 974 11
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 18.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
Ing. Peter Martinka - člen predstavenstva
Kynceľová 124
Kynceľová 974 11
Vznik funkcie: 19.08.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.2014 do: 06.09.2018)
Ing. Peter Martinka - člen predstavenstva
Kynceľová 124
Kynceľová 974 11
Vznik funkcie: 19.08.2014 Skončenie funkcie: 19.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.2018 do: 06.09.2018)
Ing. Ján Maťaš - predseda
Na Motyčinách 5710/9
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 01.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2006 do: 07.09.2006)
Ing. Ján Maťaš - predseda
Na Motyčinách 5710/9
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 18.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2006 do: 07.09.2006)
Etienne Petit - člen
U Plátenice 13/2224
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.08.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2006 do: 22.09.2010)
Etienne Petit - člen
U Plátenice 13/2224
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 18.08.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
JUDr. Soňa Šáliová - člen
Nezábudkova 4638/6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.11.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.12.2013 do: 26.02.2018)
JUDr. Soňa Šáliová - člen
Nezábudkova 4638/6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.11.2013 Skončenie funkcie: 01.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2018 do: 26.02.2018)
JUDr. Soňa Šáliová - člen
Nezábudková 4638/6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 02.10.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.2009 do: 04.12.2013)
JUDr. Soňa Šáliová - člen
Nezábudková 4638/6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 02.10.2009 Skončenie funkcie: 30.10.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.12.2013 do: 04.12.2013)
Ing. Robert Tencer - člen
Budatínska 3687/12
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 06.08.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.09.2008 do: 22.09.2010)
Ing. Robert Tencer - člen predstavenstva
Nevädzová 17211/6F
Bratislava - Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 02.11.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2017 do: 26.07.2021)
Ing. Robert Tencer - člen predstavenstva
Nevädzová 17211/6F
Bratislava - Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 02.11.2016 Skončenie funkcie: 02.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2021 do: 26.07.2021)
Ing. Róbert Tencer - člen
Budatínska 3687/12
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 06.08.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2010 do: 15.02.2013)
Ing. Róbert Tencer - člen
Budatínska 3687/12
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 06.08.2008 Skončenie funkcie: 31.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.2013 do: 15.02.2013)
Ing. Róbert Tencer - člen predstavenstva
Budatínska 3687/12
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.11.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.2013 do: 13.01.2017)
Ing. Róbert Tencer - člen predstavenstva
Budatínska 3687/12
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.11.2012 Skončenie funkcie: 01.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2017 do: 13.01.2017)
Ing. Róbert Tencer - Člen predstavenstva
Nevädzová 17211/6F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 03.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2021 do: 27.09.2021)
Ing. Róbert Tencer - člen predstavenstva
Nevädzová 17211/6F
Bratislava - Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 02.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2017 do: 27.06.2017)
Philippe Guitard - predseda predstavenstva
Betlémská 262/10
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.08.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.2018)
Ing. Martin Bernard , MBA - člen predstavenstva
Josefa Obadala 3387/44
Kroměřiž 767 01
Česká republika
Vznik funkcie: 03.05.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.09.2020)
Ing. Martin Bernard , MBA - člen predstavenstva
U Vodárny 855
Tlumačov 763 62
Česká republika
Vznik funkcie: 02.05.2016 Skončenie funkcie: 02.05.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2020 do: 26.05.2020)
Ing. Martin Bernard , MBA - člen predstavenstva
U Vodárny 855
Tlumačov 763 62
Česká republika
Vznik funkcie: 03.05.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2020 do: 08.09.2020)
Ing. Martin Bernard , MBA - člen predstavenstva
U Vodárny 855
Tlumačov 763 62
Česká republika
Vznik funkcie: 02.05.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2017 do: 26.05.2020)
Philippe Guitard - predseda
Pařížská 128/22
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.08.2010 Skončenie funkcie: 18.08.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.2014 do: 25.09.2014)
Philippe Guitard - predseda
Pařížská 128/22
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.08.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2010 do: 25.09.2014)
Etienne Petit - člen
Anežská 809/6
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.08.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2010 do: 07.05.2012)
Etienne Petit - člen
Anežská 809/6
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.08.2010 Skončenie funkcie: 30.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2012 do: 07.05.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti koná samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému nebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 28.09.2021)
Menom spoločnosti koná samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému nebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 27.07.2021 do: 27.09.2021)
Menom spoločnosti koná samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému nebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 23.08.2006 do: 26.07.2021)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia prestavenstva . Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 01.01.2006 do: 22.08.2006)
Základné imanie: 
34 000 EUR Rozsah splatenia: 34 000 EUR
  (od: 30.10.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 01.01.2006 do: 29.10.2009)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 400 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Uskutočniť prevod akcií na meno na osobu, ktorá nie je v čase prevodu akcionárom spoločnosti, je možné iba po predchádzajúcom súhlase spoločnosti udeleným spôsobom uvedeným v stanovách spoločnosti.Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípad, kedy má spoločnosť jediného akcionára, ktorý má záujem prevádzať akcie na tretiu osobu. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje dozorná rada na návrh predstavenstva.
  (od: 01.01.2010)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Uskutočniť prevod akcií na meno na osobu, ktorá nie je v čase prevodu akcionárom spoločnosti, je možné iba po predchádzajúcom súhlase spoločnosti udeleným spôsobom uvedeným v stanovách spoločnosti.Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípad, kedy má spoločnosť jediného akcionára, ktorý má záujem prevádzať akcie na tretiu osobu. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje dozorná rada na návrh predstavenstva.
  (od: 30.10.2009 do: 31.12.2009)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Uskutočniť prevod akcií na meno na osobu, ktorá nie je v čase prevodu akcionárom spoločnosti, je možné iba po predchádzajúcom súhlase spoločnosti udeleným spôsobom uvedeným v stanovách spoločnosti.Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípad, kedy má spoločnosť jediného akcionára, ktorý má záujem prevádzať akcie na tretiu osobu. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje dozorná rada na návrh predstavenstva.
  (od: 01.01.2006 do: 29.10.2009)
Akcionár: 
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.
rue La Boétie 21
Paríž 750 08
Francúzska republika
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2022)
Prvá vodárenská, a.s.
Sládkovičova 7
Bratislava 811 06
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.11.2007 do: 31.12.2009)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica 974 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2006 do: 16.02.2007)
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.
rue La Boétie 21
Paríž 750 08
Francúzska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2016 do: 07.04.2022)
VEOLIA VODA S.A.
avenue Kléber 36-38
Paris 750 16
Francúzska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2010 do: 23.05.2016)
Dozorná rada: 
Ing. Denisa Beníčková
Riznerova 8
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.09.2020)
Marian Detvan
Hlavná 115/61
Málinec 985 26
Vznik funkcie: 21.08.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2021)
Róbert Tonhajzer
Podhradská 114/117
Lehota pod Vtáčnikom 972 42
Vznik funkcie: 21.08.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2021)
JUDr. Adrián Spevák , LL.M., MBA
Vieska 31
Vieska 991 02
Vznik funkcie: 01.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2022)
Ing. Lucia Harachová
Komenského 14483/10E
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 02.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2022)
Vladimíra Richterová
Laučekova 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 02.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.05.2022)
Ing. Pavol Badinský
Kordícka cesta 218
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 19.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2011 do: 01.02.2017)
Ing. Pavol Badinský
Kordícka cesta 218
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 19.08.2011 Skončenie funkcie: 19.08.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2017 do: 01.02.2017)
Ing. Jozef Barabas
Mládeže 4
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 19.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2011 do: 11.06.2015)
Ing. Jozef Barabas
Mládeže 4
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 19.08.2011 Skončenie funkcie: 15.03.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2015 do: 11.06.2015)
Ing. Ján Bodnár
Dlhá ulica 367/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 01.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2006 do: 07.09.2006)
Ing. Ján Bodnár
Dlhá ulica 367/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 18.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2006 do: 07.09.2006)
Rostislav Čáp
Bechyňská 231/24
Soběslav 392 01
Česká republika
Vznik funkcie: 18.08.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2006 do: 07.10.2011)
Rostislav Čáp
Bechyňská 231/24
Soběslav 392 01
Česká republika
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 18.08.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2011 do: 07.10.2011)
Rostislav Čáp
Bechyňská 231/24
Soběslav 392 01
Česká republika
Vznik funkcie: 19.08.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2011 do: 07.05.2012)
Rostislav Čáp
Bechyňská 231/24
Soběslav 392 01
Česká republika
Vznik funkcie: 19.08.2011 Skončenie funkcie: 30.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2012 do: 07.05.2012)
Zdeněk David
Radvanská cesta 9
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 06.06.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2007 do: 17.01.2013)
Zdeněk David
Radvanská cesta 9
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 06.06.2007 Skončenie funkcie: 10.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2013 do: 17.01.2013)
Marian Detvan
Hlavná 115/61
Málinec 985 26
Vznik funkcie: 20.08.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2017 do: 27.09.2021)
Marian Detvan
Hlavná 115/61
Málinec 985 26
Vznik funkcie: 20.08.2016 Skončenie funkcie: 20.08.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2021 do: 27.09.2021)
JUDr. Roman Dula
Železničiarska 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 04.03.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2016 do: 26.07.2021)
JUDr. Roman Dula
Železničiarska 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 04.03.2016 Skončenie funkcie: 04.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2021 do: 26.07.2021)
JUDr. Roman Dula
Železničiarska 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2021 do: 07.04.2022)
JUDr. Roman Dula
Železničiarska 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.03.2021 Skončenie funkcie: 30.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2022 do: 07.04.2022)
Ing. Dušan Gregorčok
Tatranská 69
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 16.03.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2015 do: 01.02.2017)
Ing. Dušan Gregorčok
Tatranská 69
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 16.03.2015 Skončenie funkcie: 19.08.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2017 do: 01.02.2017)
Ing. Lucia Harachová
Komenského 14483/10E
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.02.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2017 do: 07.04.2022)
Ing. Lucia Harachová
Komenského 14483/10E
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.02.2017 Skončenie funkcie: 01.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2022 do: 07.04.2022)
Ing. Jozef Hegeduš
Na Motyčkách 5708/5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 11.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2013 do: 01.03.2017)
Ing. Jozef Hegeduš
Na Motyčkách 5708/5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 11.10.2012 Skončenie funkcie: 28.12.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2017 do: 01.03.2017)
László Jambor
230
Opatovská Nová Ves 991 07
Vznik funkcie: 01.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2006 do: 07.09.2006)
László Jambor
230
Opatovská Nová Ves 991 07
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 18.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2006 do: 07.09.2006)
Ing. Robert Javorčík
Ľ. Štúra 4230/15A
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 18.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2006 do: 07.10.2011)
Ing. Robert Javorčík
Ľ. Štúra 4230/15A
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 18.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2011 do: 07.10.2011)
Ján Kováčik
Vydrovo 101/44
Čierny Balog 976 52
Vznik funkcie: 18.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2006 do: 07.10.2011)
Ján Kováčik
Vydrovo 101/44
Čierny Balog 976 52
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 18.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2011 do: 07.10.2011)
Ján Kováčik
Vydrovo 101/44
Čierny Balog 976 52
Vznik funkcie: 19.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2011 do: 17.01.2013)
Ján Kováčik
Vydrovo 101/44
Čierny Balog 976 52
Vznik funkcie: 19.08.2011 Skončenie funkcie: 10.10.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2013 do: 17.01.2013)
Ing. Ján Králik
Mičinska cesta 3920/32
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2006 do: 02.07.2007)
Ing. Ján Králik
Mičinska cesta 3920/32
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 06.06.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2007 do: 02.07.2007)
Ing. Ivan Kubinec
35
Mašková 985 11
Vznik funkcie: 18.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2006 do: 07.10.2011)
Ing. Ivan Kubinec
35
Mašková 985 11
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 18.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2011 do: 07.10.2011)
JUDr. Katarína Macháčková
B. Björnsona 128/22
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 01.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.2015 do: 27.04.2016)
JUDr. Katarína Macháčková
B. Björnsona 128/22
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 01.06.2015 Skončenie funkcie: 03.03.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2016 do: 27.04.2016)
Tomáš Paclík
Šemberova 74/12
Olomouc 772 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.08.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2006 do: 07.10.2011)
Tomáš Paclík
Šemberova 74/12
Olomouc 772 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.08.2006 Skončenie funkcie: 18.08.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2011 do: 07.10.2011)
Tomáš Paclík
Šemberova 74/12
Olomouc 772 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.08.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2011 do: 13.01.2017)
Tomáš Paclík
Šemberova 74/12
Olomouc 772 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.08.2011 Skončenie funkcie: 19.08.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2017 do: 13.01.2017)
Jiří Pěč
Tatranská 6337/14
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 01.12.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2013 do: 03.07.2015)
Jiří Pěč
Tatranská 6337/14
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 01.12.2012 Skončenie funkcie: 29.05.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.2015 do: 03.07.2015)
Etienne Petit
Anežská 809/6
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2012 do: 27.09.2017)
Etienne Petit
Anežská 809/6
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2012 Skončenie funkcie: 31.07.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2017 do: 27.09.2017)
Roman Szabó
Banská cesta 1373/19
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 20.08.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2017 do: 27.09.2021)
Roman Szabó
Banská cesta 1373/19
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 20.08.2016 Skončenie funkcie: 20.08.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2021 do: 27.09.2021)
Ing. Miluše Poláková
Kbel 224
Benátky nad Jizerou 294 71
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2017 Skončenie funkcie: 01.03.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.05.2022 do: 17.05.2022)
Ing. Miluše Poláková
Kbel 224
Benátky nad Jizerou 294 71
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2017 do: 17.05.2022)
Tomáš Paclík
Šemberova 74/12
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.08.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2017 do: 08.09.2020)
Tomáš Paclík
Šemberova 74/12
Olomouc 779 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.08.2016 Skončenie funkcie: 31.08.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.09.2020 do: 08.09.2020)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2010)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Prvá vodárenská, a. s.
Sládkovičova 7
Bratislava 811 06
  (od: 01.01.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  10.08.2022
Dátum výpisu:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)