Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1360/V

Business name: 
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  (from: 02/18/2006)
Registered seat: 
Ondavská 8
Košice - mestská časť Západ 040 11
  (from: 03/05/2022)
Identification number (IČO): 
36 601 284
  (from: 01/01/2006)
Date of entry: 
01/01/2006
  (from: 01/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/2006)
Objects of the company: 
poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky najmä diagnostika, liečba a dispenzarizácia vrodených a získaných chorôb srdca, komplexná neinvazívna a invazívna diagnostika a liečba srdcových ochorení, vrátane kardiochirurgického programu, programu intervenčnej kardiológie a intervenčnej arytmológie
  (from: 01/01/2006)
poskytovanie komplexnej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti chorým s ochoreniami periférneho cievneho systému, najmä diagnostika, liečba, dispenzarizácia, konziliárna, poradenská, posudková a znalecká činnosť u pacientov s liečiteľnými chorobami periférneho cievneho systému
  (from: 01/01/2006)
spolupráca so vzdelávacimi ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami v zdravotníctve organizácia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
  (from: 01/01/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2006)
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (from: 01/01/2006)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2006)
prevádzkovanie odstavných parkovacích plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
  (from: 01/01/2006)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu
  (from: 01/01/2006)
vydavateľská činnosť
  (from: 01/01/2006)
reklamná činnosť
  (from: 01/01/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 01/01/2006)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 01/01/2006)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 01/01/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/01/2006)
organizovanie kurzov, školení, seminárov, odborných konferencií, vzdelávacích podujatí
  (from: 01/01/2006)
školiaca činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2006)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 10/28/2009)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov
  (from: 02/16/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/01/2006)
MUDr. Štefan Lukačín , PhD., MHA - Chairman of the Board of Directors
Štefánikova 38
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 08/05/2021
  (from: 02/23/2024)
doc. MUDr. Martin Studenčan , PhD., MHA, FESC - Vice-chairman of the Board of Directors
Vrchná 2
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 02/05/2021
  (from: 02/23/2024)
MUDr. Peter Šafár , MHA - Member of the Board of Directors
Južná trieda 34
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 05/04/2022
  (from: 02/23/2024)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva, z toho jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/02/2022)
Capital: 
25 030 906,27 EUR
  (from: 09/20/2023)
Shares: 
Number of shares: 726933
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov na základe zmluvy, ktorej súčasťou musí byť desaťročný zákaz nakladania s akciami. Podmienkou platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní. Prevod akcií sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon č. 92/1991 Zb v znení neskorších predpisov).
  (from: 10/28/2009)
Number of shares: 904
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov na základe zmluvy, ktorej súčasťou musí byť desaťročný zákaz nakladania s akciami. Podmienkou platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní. Prevod akcií sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
  (from: 09/20/2023)
Stockholder: 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 837 52
  (from: 03/02/2022)
Supervisory board: 
MUDr. Bibiána Kafková
Branisková 5
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 01/01/2021
  (from: 01/01/2021)
Matej Mišík , MSc.
Záhrebská 4
Bratislava 811 05
From: 04/30/2021
  (from: 06/30/2021)
MUDr. Erika Komanová , PhD.
Strojárenská 11E
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 10/13/2021
  (from: 03/02/2022)
Ing. Roman Guderna
Gorkého 13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 12/21/2021
  (from: 03/02/2022)
JUDr., Ing. Ladislav Vlachovič , PhD.
Bystrická 32
Pezinok 902 01
From: 01/24/2024
  (from: 02/23/2024)
Date of updating data in databases:  04/14/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person