Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  842/S

Obchodné meno: 
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  (od: 07.03.2009)
Sídlo: 
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica 974 01
  (od: 01.03.2009)
IČO: 
36 644 331
  (od: 01.01.2006)
Deň zápisu: 
01.01.2006
  (od: 01.01.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.2006)
Predmet podnikania (činnosti): 
poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky najmä diagnostika, liečba a dispenzarizácia vrodených a získaných chorôb srdca, komplexná neinvazívna a invazívna diagnostika a liečba srdcových ochorení, vrátane kardiochirurgického programu, programu intervenčnej kardiológie a intervenčnej arytmológie
  (od: 01.01.2006)
poskytovanie komplexnej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti chorým s ochoreniami periférneho cievneho systému, najmä diagnostika, liečba dispenzarizácia, konziliárna, poradenská, posudková a znalecká činnosť u pacientov s liečiteľnými chorobami periférneho cievneho systému
  (od: 01.01.2006)
spolupráca so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami v zdravotníctve
  (od: 01.01.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti prevencie a liečby srdcových a cievnych ochorení a v oblasti vedenia zdravého životného štýlu
  (od: 01.01.2006)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
propagačná činnosť
  (od: 01.01.2006)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (od: 01.01.2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.01.2006)
reklamná činnosť
  (od: 01.01.2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby: upratovanie alebo prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.01.2006)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 01.01.2006)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.01.2006)
organizovanie školení, seminárov a kurzov mimo telovýchovných a športu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 miest vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (od: 01.01.2006)
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (od: 01.01.2006)
prevádzkovanie odstavných parkovacích plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich inej osobe než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 01.01.2006)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
  (od: 01.01.2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 01.01.2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
verejné obstarávanie
  (od: 01.01.2006)
lekárenská starostlivosť vo výdajni zdravotníckych pomôcok VZP SÚSCCH a.s. s miestom výkonu činnosti Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
  (od: 25.01.2011)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
  (od: 02.09.2014)
Výskumná činnosť - biomedicínsky výskum v odboroch: angiológia, kardiológia, rádiológia, funkčná diagnostika, kardiochirurgia, anestéziológia a intenzívna medicína.
  (od: 12.08.2017)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 22.02.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.01.2006)
Ing. Pavel Piatrov - Predseda predstavenstva
Študentská 1688/10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.06.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2024)
MUDr. Ján Seleštiansky - Podpredseda predstavenstva
Letná 5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 05.06.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2024)
MUDr. Juraj Frajt , MPH - Člen predstavenstva
Hlaváčiková 3119/4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 05.06.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva, z toho jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 01.01.2006)
Dozorná rada: 
MUDr. Filip Pekar , PhD., FETCS
Pod vysielačom 15352/12
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 22.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.04.2021)
MUDr. František Hampl (člen)
Zelená 2A
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 14.12.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.01.2024)
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič , PhD. - predseda
Bystrická 32
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 24.01.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.02.2024)
Výška základného imania: 
18 727 212 EUR Rozsah splatenia: 18 727 212 EUR
  (od: 15.08.2023)
Akcie: 
Počet: 542418
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov na základe zmluvy, ktorej súčasťou musí byť desaťročný zákaz nakladania s akciami. Podmienku platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní. Prevod akcií sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon č. 92/1991 Zb v znení neskorších predpisov).
  (od: 01.03.2009)
Počet: 285
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo formy je zakázaná (§ 92b ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
  (od: 15.08.2023)
Akcionár: 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 837 52
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  17.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR