Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  842/S

Obchodné meno: 
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  (od: 07.03.2009)
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.,
  (od: 01.01.2006 do: 06.03.2009)
Sídlo: 
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica 974 01
  (od: 01.03.2009)
Námestie L. Svobodu 1
Banská Bystrica 974 01
  (od: 01.01.2006 do: 28.02.2009)
IČO: 
36 644 331
  (od: 01.01.2006)
Deň zápisu: 
01.01.2006
  (od: 01.01.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.2006)
Predmet podnikania (činnosti): 
poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky najmä diagnostika, liečba a dispenzarizácia vrodených a získaných chorôb srdca, komplexná neinvazívna a invazívna diagnostika a liečba srdcových ochorení, vrátane kardiochirurgického programu, programu intervenčnej kardiológie a intervenčnej arytmológie
  (od: 01.01.2006)
poskytovanie komplexnej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti chorým s ochoreniami periférneho cievneho systému, najmä diagnostika, liečba dispenzarizácia, konziliárna, poradenská, posudková a znalecká činnosť u pacientov s liečiteľnými chorobami periférneho cievneho systému
  (od: 01.01.2006)
spolupráca so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami v zdravotníctve
  (od: 01.01.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti prevencie a liečby srdcových a cievnych ochorení a v oblasti vedenia zdravého životného štýlu
  (od: 01.01.2006)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
propagačná činnosť
  (od: 01.01.2006)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (od: 01.01.2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.01.2006)
reklamná činnosť
  (od: 01.01.2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby: upratovanie alebo prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.01.2006)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 01.01.2006)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.01.2006)
organizovanie školení, seminárov a kurzov mimo telovýchovných a športu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 miest vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (od: 01.01.2006)
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (od: 01.01.2006)
prevádzkovanie odstavných parkovacích plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich inej osobe než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 01.01.2006)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
  (od: 01.01.2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 01.01.2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
verejné obstarávanie
  (od: 01.01.2006)
lekárenská starostlivosť vo výdajni zdravotníckych pomôcok VZP SÚSCCH a.s. s miestom výkonu činnosti Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
  (od: 25.01.2011)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
  (od: 02.09.2014)
Výskumná činnosť - biomedicínsky výskum v odboroch: angiológia, kardiológia, rádiológia, funkčná diagnostika, kardiochirurgia, anestéziológia a intenzívna medicína.
  (od: 12.08.2017)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 22.02.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.01.2006)
Ing. Pavel Piatrov - Predseda predstavenstva
Študentská 1688/10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.06.2024
  (od: 11.06.2024)
MUDr. Ján Seleštiansky - Podpredseda predstavenstva
Letná 5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 05.06.2024
  (od: 11.06.2024)
MUDr. Juraj Frajt , MPH - Člen predstavenstva
Hlaváčiková 3119/4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 05.06.2024
  (od: 11.06.2024)
Ing. Pavel Bartošík - Predseda predstavenstva
Severná 1689/26
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.07.2021
  (od: 14.07.2021 do: 11.01.2022)
Ing. Pavel Bartošík - Predseda predstavenstva
Severná 1689/26
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.07.2021 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 12.01.2022 do: 11.01.2022)
Ing. Pavel Bartošík - Predseda predstavenstva
Severná 1689/26
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 12.01.2022 do: 13.12.2023)
Ing. Pavel Bartošík - Predseda predstavenstva
Severná 1689/26
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2022 Skončenie funkcie: 04.12.2023
  (od: 14.12.2023 do: 13.12.2023)
MUDr. Miroslav Bucha - člen
Železničná 1059/56
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 09.05.2011
  (od: 14.06.2011 do: 26.03.2012)
MUDr. Miroslav Bucha - člen
Železničná 1059/56
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 09.05.2011 Skončenie funkcie: 30.09.2011
  (od: 27.03.2012 do: 26.03.2012)
Ing. Ján Butkovský - člen predstavenstva
M.M. Hodžu 14
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.11.2017
  (od: 25.11.2017 do: 09.08.2021)
Ing. Ján Butkovský - člen predstavenstva
M.M. Hodžu 14
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.11.2017 Skončenie funkcie: 28.07.2021
  (od: 10.08.2021 do: 09.08.2021)
MUDr. Juraj Frajt - predseda
Hlaváčikova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 05.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 14.06.2017)
MUDr. Juraj Frajt - predseda
Hlaváčikova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 05.06.2012 Skončenie funkcie: 05.06.2017
  (od: 15.06.2017 do: 14.06.2017)
MUDr. Juraj Frajt , MPH - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 05.06.2017
  (od: 15.06.2017 do: 13.07.2021)
MUDr. Juraj Frajt , MPH - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 05.06.2017 Skončenie funkcie: 30.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Ing. Ivana Haspelová - člen
Bôrik 7/A
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 15.12.2011
  (od: 27.03.2012 do: 13.06.2012)
Ing. Ivana Haspelová - člen
Bôrik 7/A
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 15.12.2011 Skončenie funkcie: 04.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
PhDr. Viera Jaceková - člen
Starohorská 44
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.05.2011
  (od: 14.06.2011 do: 13.06.2012)
PhDr. Viera Jaceková - člen
Starohorská 44
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.05.2011 Skončenie funkcie: 04.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
PhDr. Viera Jaceková - člen predstavenstva
Starohorská 44
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 01.01.2006 do: 13.06.2011)
PhDr. Viera Jaceková - člen predstavenstva
Starohorská 44
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 09.05.2011
  (od: 14.06.2011 do: 13.06.2011)
MUDr. Pavel Kmeč - predseda
Kvetinová 4
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 09.05.2011
  (od: 14.06.2011 do: 13.06.2012)
MUDr. Pavel Kmeč - predseda
Kvetinová 4
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 09.05.2011 Skončenie funkcie: 04.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Dr.h.c. prof. MUDr. Karol Králinský , CSc. - Podpredseda predstavenstva
Opálová 15414/9
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 16.11.2022
  (od: 26.11.2022 do: 08.06.2023)
Dr.h.c. prof. MUDr. Karol Králinský , CSc. - Podpredseda predstavenstva
Opálová 15414/9
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 16.11.2022 Skončenie funkcie: 15.05.2023
  (od: 09.06.2023 do: 08.06.2023)
prof. MUDr. Karol Králinský , PhD. - Podpredseda predstavenstva
Opálová 15414/9
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 16.05.2023
  (od: 09.06.2023 do: 13.12.2023)
prof. MUDr. Karol Králinský , PhD. - Podpredseda predstavenstva
Opálová 15414/9
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 16.05.2023 Skončenie funkcie: 04.12.2023
  (od: 14.12.2023 do: 13.12.2023)
MUDr. Peter Lofaj , PhD., MPH - podpredseda predstavenstva
Budatínska 55
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
Vznik funkcie: 05.06.2017
  (od: 15.06.2017 do: 06.10.2017)
MUDr. Peter Lofaj , PhD., MPH - podpredseda predstavenstva
Budatínska 55
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
Vznik funkcie: 05.06.2017 Skončenie funkcie: 14.07.2017
  (od: 07.10.2017 do: 06.10.2017)
MUDr. Peter Mečiar - podpredseda
Na Čiertolí 8
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.05.2011
  (od: 14.06.2011 do: 13.06.2012)
MUDr. Peter Mečiar - podpredseda
Na Čiertolí 8
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.05.2011 Skončenie funkcie: 04.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
MUDr. Peter Mečiar - predseda predstavenstva
Na Čiertoli 8
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 01.01.2006 do: 13.06.2011)
MUDr. Peter Mečiar - predseda predstavenstva
Na Čiertoli 8
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 09.05.2011
  (od: 14.06.2011 do: 13.06.2011)
Ing. Pavel Piatrov - člen
Študentská 1688/10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 14.06.2017)
Ing. Pavel Piatrov - člen
Študentská 1688/10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.06.2012 Skončenie funkcie: 05.06.2017
  (od: 15.06.2017 do: 14.06.2017)
MUDr. Ján Seleštiansky - člen
Letná 14258/5
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 09.05.2011
  (od: 14.06.2011 do: 13.06.2012)
MUDr. Ján Seleštiansky - člen
Letná 14258/5
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 09.05.2011 Skončenie funkcie: 04.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
MUDr. Ján Seleštiansky - podpredseda
Letná 5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 05.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 14.06.2017)
MUDr. Ján Seleštiansky - podpredseda
Letná 5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 05.06.2012 Skončenie funkcie: 05.06.2017
  (od: 15.06.2017 do: 14.06.2017)
MUDr. Ján Seleštiansky - podpredseda predstavenstva
Letná 14258/5
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 26.01.2010 do: 13.06.2011)
MUDr. Ján Seleštiansky - podpredseda predstavenstva
Letná 14258/5
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 09.05.2011
  (od: 14.06.2011 do: 13.06.2011)
MUDr. Ján Seleštiansky - podpredseda predstavenstva
Nad Plážou 4419/27
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 01.01.2006 do: 25.01.2010)
doc. PhDr. Mária Šupínová , PhD. - člen predstavenstva
Ružiná 83
Ružiná 985 52
Vznik funkcie: 29.07.2021
  (od: 10.08.2021 do: 11.01.2022)
doc. PhDr. Mária Šupínová , PhD. - člen predstavenstva
Ružiná 83
Ružiná 985 52
Vznik funkcie: 29.07.2021 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 12.01.2022 do: 11.01.2022)
doc. PhDr. Mária Šupínová , PhD. - Člen predstavenstva
Ružiná 83
Ružiná 985 52
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 12.01.2022 do: 13.12.2023)
doc. PhDr. Mária Šupínová , PhD. - Člen predstavenstva
Ružiná 83
Ružiná 985 52
Vznik funkcie: 01.01.2022 Skončenie funkcie: 04.12.2023
  (od: 14.12.2023 do: 13.12.2023)
MUDr. Matej Vozár , MPH - člen predstavenstva
Nad plážou 14089/37
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.06.2017
  (od: 15.06.2017 do: 24.11.2017)
MUDr. Matej Vozár , MPH - člen predstavenstva
Nad plážou 14089/37
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.06.2017 Skončenie funkcie: 01.11.2017
  (od: 25.11.2017 do: 24.11.2017)
MUDr. Matej Vozár , MPH - podpredseda predstavenstva
Nad plážou 14089/37
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.11.2017
  (od: 25.11.2017 do: 11.01.2022)
MUDr. Matej Vozár , MPH - podpredseda predstavenstva
Nad plážou 14089/37
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.11.2017 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 12.01.2022 do: 11.01.2022)
MUDr. Matej Vozár , MPH - Podpredseda predstavenstva
Nad plážou 14089/37
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 12.01.2022 do: 25.11.2022)
MUDr. Matej Vozár , MPH - Podpredseda predstavenstva
Nad plážou 14089/37
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2022 Skončenie funkcie: 15.11.2022
  (od: 26.11.2022 do: 25.11.2022)
Ing. Pavel Piatrov - Predseda predstavenstva
Študentská 1688/10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.12.2023 Skončenie funkcie: 04.06.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
MUDr. Ján Seleštiansky - Podpredseda predstavenstva
Letná 5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 05.12.2023 Skončenie funkcie: 04.06.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
MUDr. Juraj Frajt , MPH - Člen predstavenstva
Hlaváčikova 3119/4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 05.12.2023 Skončenie funkcie: 04.06.2024
  (od: 11.06.2024 do: 10.06.2024)
Ing. Pavel Piatrov - Predseda predstavenstva
Študentská 1688/10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.12.2023
  (od: 14.12.2023 do: 10.06.2024)
MUDr. Ján Seleštiansky - Podpredseda predstavenstva
Letná 5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 05.12.2023
  (od: 14.12.2023 do: 10.06.2024)
MUDr. Juraj Frajt , MPH - Člen predstavenstva
Hlaváčikova 3119/4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 05.12.2023
  (od: 14.12.2023 do: 10.06.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva, z toho jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 01.01.2006)
Dozorná rada: 
MUDr. Filip Pekar , PhD., FETCS
Pod vysielačom 15352/12
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 22.03.2021
  (od: 14.04.2021)
MUDr. František Hampl (člen)
Zelená 2A
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 14.12.2023
  (od: 17.01.2024)
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič , PhD. - predseda
Bystrická 32
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 24.01.2024
  (od: 13.02.2024)
Mgr. Martina Antošová
Príbovce 382
Príbovce 038 42
Vznik funkcie: 29.07.2021
  (od: 14.08.2021 do: 16.01.2024)
Mgr. Martina Antošová
Príbovce 382
Príbovce 038 42
Vznik funkcie: 29.07.2021 Skončenie funkcie: 13.12.2023
  (od: 17.01.2024 do: 16.01.2024)
MUDr. Adrian Bystriansky
Karpatská 1
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 05.06.2017
  (od: 15.06.2017 do: 13.04.2021)
MUDr. Adrian Bystriansky
Karpatská 1
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 05.06.2017 Skončenie funkcie: 21.03.2021
  (od: 14.04.2021 do: 13.04.2021)
Miriam Faráriková
MPČĽ 10
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 08.03.2016
  (od: 18.03.2016 do: 13.04.2021)
Miriam Faráriková
MPČĽ 10
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 08.03.2016 Skončenie funkcie: 08.03.2021
  (od: 14.04.2021 do: 13.04.2021)
MUDr. Vladimír Flimer
Lehôtka pod Brehmi 53
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 01.08.2017
  (od: 07.10.2017 do: 13.04.2021)
MUDr. Vladimír Flimer
Lehôtka pod Brehmi 53
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 01.08.2017 Skončenie funkcie: 21.03.2021
  (od: 14.04.2021 do: 13.04.2021)
MUDr. Vladimír Flimer
Lehôtka pod Brehmi 53
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 05.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 14.06.2017)
MUDr. Vladimír Flimer
Lehôtka pod Brehmi 53
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 05.06.2012 Skončenie funkcie: 05.06.2017
  (od: 15.06.2017 do: 14.06.2017)
Ing. Roman Guderna
Gorkého 13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 22.03.2021
  (od: 14.04.2021 do: 07.12.2021)
Ing. Roman Guderna
Gorkého 13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 22.03.2021 Skončenie funkcie: 04.11.2021
  (od: 08.12.2021 do: 07.12.2021)
Ing. Roman Guderna
Gorkého 13
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 21.12.2020
  (od: 23.01.2021 do: 13.04.2021)
Ing. Roman Guderna
Gorkého 13
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Vznik funkcie: 21.12.2020 Skončenie funkcie: 21.03.2021
  (od: 14.04.2021 do: 13.04.2021)
Ing. Roman Guderna
Gorkého 13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 21.12.2021
  (od: 12.01.2022 do: 12.05.2023)
Ing. Roman Guderna
Gorkého 13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 21.12.2021 Skončenie funkcie: 05.04.2023
  (od: 13.05.2023 do: 12.05.2023)
MUDr. František Hampl
Zelená 2 A
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 05.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 14.06.2017)
MUDr. František Hampl
Zelená 2 A
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 05.06.2012 Skončenie funkcie: 05.06.2017
  (od: 15.06.2017 do: 14.06.2017)
MUDr. Adam Hochel
Rezedova 1
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 14.02.2007
  (od: 05.04.2007 do: 24.01.2011)
MUDr. Adam Hochel
Rezedova 1
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 14.02.2007 Skončenie funkcie: 16.12.2010
  (od: 25.01.2011 do: 24.01.2011)
MUDr. Martin Hudec
Žltý Piesok 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 08.03.2016
  (od: 18.03.2016 do: 13.04.2021)
MUDr. Martin Hudec
Žltý Piesok 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 08.03.2016 Skončenie funkcie: 08.03.2021
  (od: 14.04.2021 do: 13.04.2021)
MUDr. Martin Hudec
Žltý Piesok 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 25.01.2011 do: 17.03.2016)
MUDr. Martin Hudec
Žltý Piesok 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 31.12.2015
  (od: 18.03.2016 do: 17.03.2016)
JUDr. Ing. Jana Ježíková
Hodálová 468/8
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 06.04.2023
  (od: 13.05.2023 do: 01.12.2023)
JUDr. Ing. Jana Ježíková
Hodálová 468/8
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 06.04.2023 Skončenie funkcie: 10.11.2023
  (od: 02.12.2023 do: 01.12.2023)
MUDr. Ivan Job
Kvetinová 19
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 01.01.2006 do: 24.01.2011)
MUDr. Ivan Job
Kvetinová 19
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 16.12.2010
  (od: 25.01.2011 do: 24.01.2011)
MUDr. Ivan Job
Kvetinová 19
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.12.2010
  (od: 25.01.2011 do: 13.06.2012)
MUDr. Ivan Job
Kvetinová 19
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.12.2010 Skončenie funkcie: 04.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
doc. MUDr. Andrea Kalavská , PhD.
Rustaveliho 15
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 05.06.2017
  (od: 15.06.2017 do: 06.10.2017)
doc. MUDr. Andrea Kalavská , PhD.
Rustaveliho 15
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 05.06.2017 Skončenie funkcie: 01.08.2017
  (od: 07.10.2017 do: 06.10.2017)
doc. MUDr. Andrea Kalavská , PhD. - predseda dozornej rady
Rustaveliho 15
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 01.08.2017
  (od: 07.10.2017 do: 09.05.2018)
doc. MUDr. Andrea Kalavská , PhD. - predseda dozornej rady
Rustaveliho 15
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 01.08.2017 Skončenie funkcie: 29.03.2018
  (od: 10.05.2018 do: 09.05.2018)
MUDr. Gabriela Kaliská , CSc.
Odbojárov 8
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 01.01.2006 do: 24.01.2011)
MUDr. Gabriela Kaliská , CSc.
Odbojárov 8
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 01.01.2011
  (od: 25.01.2011 do: 24.01.2011)
MUDr. Gabriela Kaliská , CSc.
Odbojárov 8
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 25.01.2011 do: 17.03.2016)
MUDr. Gabriela Kaliská , CSc.
Odbojárov 8
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 31.12.2015
  (od: 18.03.2016 do: 17.03.2016)
Ing. Mgr. Marián Kolník - predseda dozornej rady
Hlaváčiková 3177/41
Bratislava-mestská časť Karlova Ves 831 02
Vznik funkcie: 28.03.2020
  (od: 06.05.2020 do: 22.01.2021)
Ing. Mgr. Marián Kolník - predseda dozornej rady
Hlaváčiková 3177/41
Bratislava-mestská časť Karlova Ves 831 02
Vznik funkcie: 28.03.2020 Skončenie funkcie: 31.12.2020
  (od: 23.01.2021 do: 22.01.2021)
MUDr. Beatrica Köváryová
Laca Novomeského 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 14.02.2007
  (od: 05.04.2007 do: 24.01.2011)
MUDr. Beatrica Köváryová
Laca Novomeského 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 14.02.2007 Skončenie funkcie: 16.12.2010
  (od: 25.01.2011 do: 24.01.2011)
MUDr. Zsolt Mihalovics
A. Bernoláka 2
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 01.01.2006 do: 04.04.2007)
MUDr. Zsolt Mihalovics
A. Bernoláka 2
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 14.02.2007
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Ing. Jozef Mikluš - predseda
Malý Lipník 96
Malý Lipník 065 46
Vznik funkcie: 01.05.2014
  (od: 20.05.2014 do: 14.06.2017)
Ing. Jozef Mikluš - predseda
Malý Lipník 96
Malý Lipník 065 46
Vznik funkcie: 01.05.2014 Skončenie funkcie: 05.06.2017
  (od: 15.06.2017 do: 14.06.2017)
Mgr. Kristína Nedielková - predseda
Krížová 1248/10
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 31.01.2014
  (od: 06.03.2014 do: 19.05.2014)
Mgr. Kristína Nedielková - predseda
Krížová 1248/10
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 31.01.2014 Skončenie funkcie: 30.04.2014
  (od: 20.05.2014 do: 19.05.2014)
Ing. Viktor Očkay
Mladoboleslavská 4880/1
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 05.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 14.06.2017)
Ing. Viktor Očkay
Mladoboleslavská 4880/1
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 05.06.2012 Skončenie funkcie: 05.06.2017
  (od: 15.06.2017 do: 14.06.2017)
MUDr. Dušan Podmanický
Kapitulská 360
Iža 946 39
Vznik funkcie: 16.12.2010
  (od: 25.01.2011 do: 13.06.2012)
MUDr. Dušan Podmanický
Kapitulská 360
Iža 946 39
Vznik funkcie: 16.12.2010 Skončenie funkcie: 04.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Anna Pokorná
Miletičova 36
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 14.02.2007
  (od: 05.04.2007 do: 24.01.2011)
Anna Pokorná
Miletičova 36
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 14.02.2007 Skončenie funkcie: 16.12.2010
  (od: 25.01.2011 do: 24.01.2011)
JUDr. Ing. Jozef Ráž - predseda
Medená 101/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 05.06.2017
  (od: 15.06.2017 do: 06.10.2017)
JUDr. Ing. Jozef Ráž - predseda
Medená 101/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 05.06.2017 Skončenie funkcie: 31.07.2017
  (od: 07.10.2017 do: 06.10.2017)
Mgr. Juraj Remšík
Wolkerova 1773/20
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 01.01.2006 do: 04.04.2007)
Mgr. Juraj Remšík
Wolkerova 1773/20
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 14.02.2007
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
MUDr. Jaroslav Ridoško , PhD., MBA-predseda dozornej rady
Hollého 882/20
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 25.06.2018
  (od: 04.07.2018 do: 05.05.2020)
MUDr. Jaroslav Ridoško , PhD., MBA-predseda dozornej rady
Hollého 882/20
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 25.06.2018 Skončenie funkcie: 27.03.2020
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Ing. Róbert Rigo
Gaštanová 4
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 05.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 05.03.2014)
Ing. Róbert Rigo
Gaštanová 4
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 05.06.2012 Skončenie funkcie: 25.10.2013
  (od: 06.03.2014 do: 05.03.2014)
JUDr. Ing. Michal Ševčík
Armádna 777/4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 16.12.2010
  (od: 25.01.2011 do: 13.06.2012)
JUDr. Ing. Michal Ševčík
Armádna 777/4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 16.12.2010 Skončenie funkcie: 04.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
JUDr. Bc. Pavel Štukovský - predseda dozornej rady
Svätoplukova 963/14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 22.03.2021
  (od: 14.04.2021 do: 25.05.2021)
JUDr. Bc. Pavel Štukovský - predseda dozornej rady
Svätoplukova 963/14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 22.03.2021 Skončenie funkcie: 30.04.2021
  (od: 26.05.2021 do: 25.05.2021)
JUDr. Rastislav Urbáni
Horné Pršany 128
Horné Pršany 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 01.01.2006 do: 24.01.2011)
JUDr. Rastislav Urbáni
Horné Pršany 128
Horné Pršany 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 16.12.2010
  (od: 25.01.2011 do: 24.01.2011)
JUDr. Rastislav Urbáni
Horné Pršany 128
Horné Pršany 974 01
Vznik funkcie: 16.12.2010
  (od: 25.01.2011 do: 13.06.2012)
JUDr. Rastislav Urbáni
Horné Pršany 128
Horné Pršany 974 01
Vznik funkcie: 16.12.2010 Skončenie funkcie: 04.06.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
MUDr. Eva Vnenčáková
Krivánska 6144/6
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006
  (od: 01.01.2006 do: 04.04.2007)
MUDr. Eva Vnenčáková
Krivánska 6144/6
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2006 Skončenie funkcie: 14.02.2007
  (od: 05.04.2007 do: 04.04.2007)
Mgr. Miriam Vulevová , MBA
Čierny chodník 29
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 05.06.2017
  (od: 15.06.2017 do: 16.10.2020)
Mgr. Miriam Vulevová , MBA
Čierny chodník 29
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 05.06.2017 Skončenie funkcie: 31.07.2020
  (od: 17.10.2020 do: 16.10.2020)
Výška základného imania: 
18 727 212 EUR Rozsah splatenia: 18 727 212 EUR
  (od: 15.08.2023)
18 442 212 EUR Rozsah splatenia: 18 442 212 EUR
  (od: 01.03.2009 do: 14.08.2023)
542 418 000 Sk Rozsah splatenia: 542 418 000 Sk
  (od: 01.01.2006 do: 28.02.2009)
Akcie: 
Počet: 542418
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov na základe zmluvy, ktorej súčasťou musí byť desaťročný zákaz nakladania s akciami. Podmienku platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní. Prevod akcií sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon č. 92/1991 Zb v znení neskorších predpisov).
  (od: 01.03.2009)
Počet: 285
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo formy je zakázaná (§ 92b ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
  (od: 15.08.2023)
Počet: 542418
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov na základe zmluvy, ktorej súčasťou musí byť desaťročný zákaz nakladania s akciami. Podmienku platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní. Prevod akcií sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon č. 92/1991 Zb v znení neskorších predpisov).
  (od: 01.01.2006 do: 28.02.2009)
Akcionár: 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 837 52
  (od: 13.08.2022)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbova 2
Bratislava 800 00
  (od: 01.01.2006 do: 12.08.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  21.06.2024
Dátum výpisu:  25.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR