Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3779/B

Business name: 
TERMMING, a.s.
  (from: 01/01/2006)
Registered seat: 
Jarošova 2961/1
Bratislava 831 03
  (from: 01/01/2016)
Identification number (IČO): 
35 972 254
  (from: 01/01/2006)
Date of entry: 
01/01/2006
  (from: 01/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/2006)
Objects of the company: 
výroba, rozvod a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 01/01/2006)
revízie vyhradených technických zariadení
  (from: 01/01/2006)
výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/01/2006)
sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s výrobou, rozvodom a dodávkou tepla a TÚV
  (from: 01/01/2006)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, najmä tovary a výrobky súvisiace s výrobou, rozvodom a dodávkou tepla a TÚV
  (from: 01/01/2006)
inžiniersko-investorská činnosť súvisiaca s výrobou, rozvodom a dodávkou tepla a TÚV
  (from: 01/01/2006)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/01/2006)
kúrenárske práce
  (from: 01/01/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/01/2006)
obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 01/01/2006)
výroba, rozvod a predaj chladeného a vetraného vzduchu
  (from: 01/01/2006)
upratovacie služby
  (from: 01/01/2006)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb
  (from: 01/01/2006)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/01/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy
  (from: 03/09/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 03/09/2012)
správa bytového alebo nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 04/03/2013)
výkon činnosti energetického audítora
  (from: 09/17/2013)
elektroenergetika - distribúcia elektriny,dodávka elektriny
  (from: 04/10/2014)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/04/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/01/2006)
Ing. Roman Doupovec - predseda predstavenstva
Tupého 12246/25
Bratislava 831 01
From: 02/14/2019
  (from: 03/07/2019)
Ing. František Sás - člen predstavenstva
Brančská 3108/7
Bratislava 851 05
From: 02/14/2019
  (from: 03/07/2019)
Ing. Martin Žigo - člen predstavenstva
Brezová 4788/6A
Senec 903 01
From: 02/14/2019
  (from: 03/07/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 11/25/2011)
Capital: 
132 775,6 EUR Paid up: 132 775,6 EUR
  (from: 04/23/2009)
Shares: 
Number of shares: 4000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,1939 EUR
  (from: 04/23/2009)
Stockholder: 
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1
Bratislava 831 03
  (from: 05/06/2016)
Supervisory board: 
Ing. Mária Hornová
Nevädzová 3190/35
Stupava 900 31
From: 06/01/2017
  (from: 07/04/2017)
Ing. Juraj Sochor
Púpavová 1997/31
Chorvatsky Grob 900 25
From: 02/14/2019
  (from: 03/07/2019)
Ing. Róbert Ruňanin
Veltlínska 5972/3
Pezinok 902 01
From: 02/14/2019
  (from: 03/07/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť TERMMING, a.s. bola založená dňa 12.12.2005 ustanovujúcim valným zhromaždením akcionárov osvedčeným vo forme notárskej zápisnice N 386/2005, Nz 65320/2005 a vznikla splynutím spoločností TERMING, a.s., IČO: 31404243, so sídlom Bukurešťská 2, 811 04 Bratislava, odd. Sa, vložka 3705/B a SLUŽBYT MALACKY, a.s., IČO :35 742 313, so sídlom Kollárova 375/17, 901 01 Malacky, odd. Sa, vložka č. 3707/B. Zmluva o splynutí spísaná vo forme notárskej zápisnice dňa 12.12.2005 N 385/05, Nz 65319/05. Spoločnosť TERMMING, a.s. preberá všetky záväzky a pohľadávky zanikajúcich spoločností SLUŽBYT MALACKY, a.s. a TERMING, a.s.
  (from: 01/01/2006)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.10.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 61/2006, Nz 42649/2006 spísanej notárkou JUDr. Danielou Hlavnovou, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/24/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 92/2007, Nz 25773/2007.
  (from: 07/12/2007)
Notárska zápisnica N 42/2008, Nz 11658/2008, NCRls 11612/2008 zo dňa 19.3.2008.
  (from: 03/27/2008)
Notárska zápisnica N 189/2008, Nz 62385/2008, NCRls 62005/2008 zo dňa 18.12.2008.
  (from: 05/01/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 120/2009, NZ 38041/2009, NCRls 38697/2009 zo dňa 29.10.2009.
  (from: 12/01/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 104/2011, NZ 42110/2011, NCRls 43243/2011 zo dňa 02.11.2011.
  (from: 11/25/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.1.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 14/2012, NZ 1461/2012, NCRls 1606/2012
  (from: 01/26/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 118/2012, Nz 5990/2012, NCRls 6134/2012 zo dňa 20.02.2012.
  (from: 03/09/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N 146/2013, Nz 9898/2013, NCRIs 10136/2013.
  (from: 04/03/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2013.
  (from: 04/11/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 324/2013, Nz 29376/2013, NCRls 30105/2013 dňa 02.09.2013.
  (from: 09/17/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 660/2015, Nz 46751/2015, NCRls 47689/2015 z 26.11.2015.
  (from: 01/01/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2016
  (from: 04/07/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2016
  (from: 05/06/2016)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person