Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10115/P

Business name: 
OKTAN, a.s.
  (from: 12/29/1998)
Registered seat: 
Slavkovská 9
Kežmarok 060 42
  (from: 12/29/1998)
Identification number (IČO): 
36 458 651
  (from: 12/29/1998)
Date of entry: 
01/01/1999
  (from: 12/29/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/29/1998)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 12/29/1998)
podnikateľské poradenstvo /v rozsahu voľných živností/
  (from: 12/29/1998)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 12/29/1998)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/29/1998)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/29/1998)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 12/29/1998)
autoumyváreň
  (from: 04/25/2000)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 04/25/2000)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 05/09/2000)
preklad nákladov
  (from: 05/09/2000)
skladovanie
  (from: 05/09/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/09/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/09/2000)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 05/09/2000)
oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
  (from: 11/24/2011)
výroba rafinovaných ropných produktov - výroba minerálnych olejov
  (from: 02/15/2012)
výroba kvapalných pohonných hmôt
  (from: 02/15/2012)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách
  (from: 09/10/2016)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob
  (from: 09/10/2016)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 10/12/2017)
Opravy a montáž určených meradiel: Meracie zostavy na kvapaliny okrem vody Hmotnostné prietokomery na kvapaliny
  (from: 08/02/2018)
Opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 08/02/2018)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/12/2017)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 10/12/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/26/2004)
Ing. Milan Špak - predseda predstavenstva
Starý trh 2369/75
Kežmarok 060 01
From: 11/21/2019
  (from: 12/18/2019)
Ing. Ingrid Janičková - podpredseda predstavenstva
Levočská 20/22
Spišská Nová Ves 052 01
From: 11/21/2019
  (from: 12/18/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať obaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy vždy obaja členovia predstavenstva
  (from: 10/10/2014)
Capital: 
1 644 240 EUR Paid up: 1 644 240 EUR
  (from: 12/18/2019)
Shares: 
Number of shares: 52
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 31 620 EUR
  (from: 12/18/2019)
Stockholder: 
Grassmeadow Holdings Inc.
Sir Francis Drake´s Highway 3076
Road Town, Tortola
Britské Panenské ostrovy
  (from: 08/02/2018)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Oravec - predseda
Murgašova 5049/1
Bratislava - Staré mesto 811 04
From: 10/02/2014
  (from: 10/10/2014)
Katarína Pjataková
J. Francisciho 1690/25
Levoča 054 01
From: 11/21/2019
  (from: 12/18/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice N 550/98, Nz 550/98 zo dňa 16.11.1998 spísanou notárom JUDr. Jaroslavom Líškom v Kežmarku podľa § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 13.1.1999. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 9.11.1999. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 2.3.2001. Zvýšené základné imanie z 15.000.000,- Sk na 17.000.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 14.6.2001.
  (from: 06/14/2001)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 27.6.2001. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením konaným dňa 18.1.2002.
  (from: 02/04/2002)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.12.2002.
  (from: 02/24/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
OKTAN INVEST, a.s.
Slavkovská 9
Kežmarok 060 01
  (from: 04/01/2008)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person