Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  70/L

Obchodné meno: 
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo
  (od: 01.01.2004)
Jednota, spotrebné družstvo Martin
  (od: 28.08.1993 do: 31.12.2003)
Sídlo: 
ul. SNP 136
Turčianske Teplice 039 17
  (od: 01.01.2004)
SNP
Turčianske Teplice 039 17
  (od: 28.08.1993 do: 31.12.2003)
IČO: 
00 168 980
  (od: 28.08.1993)
Deň zápisu: 
13.09.1953
  (od: 28.08.1993)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 28.08.1993)
Predmet činnosti: 
obchodná činnosť (maloobchodná a veľkoobchodná mimo koncesovaných obchodných živností, výkup medu a lesných plodov, ostatná obchodná činnosť)
  (od: 30.08.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 30.08.1993)
výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov vrátane trvanlivých
  (od: 30.08.1993)
výroba stavebno stolárska a tesárska stolárstvo
  (od: 30.08.1993)
zámočníctvo
  (od: 30.08.1993)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 30.08.1993)
odstraňovanie odpadov - odvoz fekálií
  (od: 30.08.1993)
verejné stravovanie a ubytovacie služby
  (od: 30.08.1993)
výroba predaj zmrzliny
  (od: 30.08.1993)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 05.05.1997)
závodné stravovanie
  (od: 21.07.2000)
výroba, inštalácia, opravy chladiarenských zariadení
  (od: 21.07.2000)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 21.07.2000)
stavebná činnosť a murárstvo
  (od: 21.07.2000)
reklama a propagácia aranžérske a dekoratérske práce
  (od: 21.07.2000)
revízie elektrických zariadení
  (od: 21.07.2000)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 21.07.2000)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (od: 31.07.2001)
zabezpečuje obchodnú činnosť a to na úseku maloobchodu a veľkoobchodu
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
zabezpečuje služby verejného stravovania, cestovného ruchu a ubytovacie služby
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
poskytuje obchodné služby obyvateľstvu i orgánizáciám podľa zákona o vnútornom ob- chode a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spra- cúva nakúpené suroviny
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
nakupuje a predáva poľnohospodárske výrobky suroviny, domáce výrobky, lesné a voľne rastúce plody, resp. iné výrobky na obohatenie a skvalitnenie trhu
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
za účelom rozvoja materiálno-technickej základne zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu dodávateľským spôsobom, vlastnou stavebnou a údržbárskou činnosťou
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
vykonáva vlastnú závodnú dopravu a zabezpečuje podľa možností dovoz tovarov spotrebiteľom v súlade s cenovými predpismi
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
vykonáva práce a služby výpočtovej techniky, v rámci voľnej kapacity vykonáva tieto práce a služby výpočtovej techniky, v rámci voľnej kapacity vykonáva tieto práce a služby pre ďalšie spotrebné družstvá a iné organizácie
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
na základe zákonom stanovených pravidiel uskutočňuje zahranično-hospodársku činnosť a to spravidla na základe devízového samofinancovania. Za podmienok stanovených zákonom uskutočňuje priame vzťahy s organizáciami státov, podieľajúcich sa na socialistickej ekonomickej integrácii
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
získava svojich členov na plnenie programu Národného frontu ako aj k účasti na riadení družstva
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
v záujme rozvoja politickej a kultúrnej úrovne občanov organizuje politicko-výchovné a kultútno-spoločenské akcie, propaguje a rozvíja myšlienku družstevného hnutia
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
v rámci socialistického právneho poriadku rozvíja hospodársku súťaživosť a socialistickú podnikavosť
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.05.1997)
predstavenstvo
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1997)
predstavenstvo
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
Ing. Ján Koza - Predseda predstavenstva
Krátka 1409/17
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Mária Boháčová - Podpredseda predstavenstva
J.G. Tajovského 262/23
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Ing. Ľubomír Krupinský - Člen predstavenstva
Hrabiny 299/8
Lipovec 038 61
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Bibiana Hubáčková - Člen predstavenstva
404
Žabokreky 038 40
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Ing. Renáta Muchová - Člen predstavenstva
J.G. Tajovského 262/23
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Ing. Zuzana Turcerová - Člen predstavenstva
Lazianska 536/66
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Libor Pomikálek - Člen predstavenstva
Nábrežná 3466/4
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Miroslav Šimko - Člen predstavenstva
SNP 110/5
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Mgr. Dušan Lichner - Člen predstavenstva
Rakovce 1376/7
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Eva Benková - člen
Kuzmányho 20
Turčianske Teplice
  (od: 28.08.1993 do: 05.05.1997)
Mária Boháčová - člen
262
Kláštor pod Znievom
  (od: 28.08.1993 do: 05.05.1997)
Mária Boháčová - podpredseda
262
Kláštor pod Znievom
  (od: 06.05.1997 do: 19.10.2011)
Mária Boháčová - podpredseda
262
Kláštor pod Znievom
Skončenie funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 19.10.2011)
Mária Boháčová - Podpredseda predstavenstva
J.G. Tajovského 262/23
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 01.06.2017 do: 01.04.2021)
Mária Boháčová - Podpredseda predstavenstva
J.G. Tajovského 262/23
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Mária Boháčová - podpredseda predstavenstva
Tajovského 262
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 09.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Mária Boháčová - podpredseda predstavenstva
Tajovského 262
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 09.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Mária Boháčová - podpredseda predstavenstva
Tajovského 262
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 31.05.2017)
Milan Calík - podpredseda
Partizánska 38
Vrútky
  (od: 28.08.1993 do: 05.05.1997)
Ing. Jozef Ďurkovič - člen
Nábrežná 16
Turčianske Teplice
  (od: 28.08.1993 do: 05.05.1997)
Vlasta Fábryová - člen
74
Bodorová
  (od: 28.08.1993 do: 05.05.1997)
Vlasta Fábryová
47
Bodorová 038 45
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 31.05.2017)
Vlasta Fábryová - člen
74
Bodorová
  (od: 06.05.1997 do: 19.10.2011)
Vlasta Fábryová - člen
74
Bodorová
Skončenie funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 19.10.2011)
Vlasta Fábryová - člen predstavenstva
47
Bodorová 038 45
Vznik funkcie: 09.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Vlasta Fábryová - člen predstavenstva
47
Bodorová 038 45
Vznik funkcie: 09.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Vlasta Fábryová - Člen predstavenstva
74
Bodorová 038 45
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 01.06.2017 do: 01.04.2021)
Vlasta Fábryová - Člen predstavenstva
74
Bodorová 038 45
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Mgr. Gizela Ferenczová - člen predstavenstva
Zvolenská 15
Martin 036 01
Vznik funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Mgr. Gizela Ferenczová - člen predstavenstva
Zvolenská 15
Martin 036 01
Vznik funkcie: 08.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Ing. Jaroslav Gardlík - člen
38
Dražkovce
  (od: 28.08.1993 do: 05.05.1997)
Ing Jaroslav Gardlík - člen
38
Dražkovce
  (od: 06.05.1997 do: 19.10.2011)
Ing Jaroslav Gardlík - člen
38
Dražkovce
Skončenie funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 19.10.2011)
Ing. Jaroslav Gardlík - člen predstavenstva
38
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 09.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Ing. Jaroslav Gardlík - člen predstavenstva
38
Dražkovce 038 02
Vznik funkcie: 09.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
JUDr. Dušan Híčik - člen
Hviezdoslavova 8
Turany
  (od: 28.08.1993 do: 05.05.1997)
Bibiana Hubáčková
404
Žabokreky 038 40
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 01.04.2021)
Bibiana Hubáčková
404
Žabokreky 038 40
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Ing. Ján Koza - predseda
1.mája 23
Turčianske Teplice
  (od: 28.08.1993 do: 05.05.1997)
Ing. Ján Koza - predseda
Krátka 17
Turčianske Teplice - Diviaky
  (od: 06.05.1997 do: 30.07.2001)
Ing. Ján Koza - predseda
Krátka 17
Turčianske Teplice - Diviaky
  (od: 31.07.2001 do: 19.10.2011)
Ing. Ján Koza - predseda
Krátka 17
Turčianske Teplice - Diviaky
Skončenie funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 19.10.2011)
Ing. Ján Koza - Predseda predstavenstva
Krátka 1409/17
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 01.06.2017 do: 01.04.2021)
Ing. Ján Koza - Predseda predstavenstva
Krátka 1409/17
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Ing. Ján Koza - predseda predstavenstva
Krátka 17
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 09.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Ing. Ján Koza - predseda predstavenstva
Krátka 17
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 09.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Ing. Ján Koza - predseda predstaventva
Krátka 17
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 31.05.2017)
Ing. Ľubomír Krupinský
Hrabiny 299
Lipovec 038 61
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 31.05.2017)
Ing. Ľubomír Krupinský - Člen predstavenstva
Hrabiny 299/8
Lipovec 038 61
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 01.06.2017 do: 01.04.2021)
Ing. Ľubomír Krupinský - Člen predstavenstva
Hrabiny 299/8
Lipovec 038 61
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Mgr Božena Kubová - člen
J.Martáka 39/18
Martin
  (od: 06.05.1997 do: 25.05.2006)
Mgr Božena Kubová - člen
J.Martáka 39/18
Martin
Skončenie funkcie: 07.04.2006
  (od: 26.05.2006 do: 21.06.2011)
Ing. Zuzana Marošová
R.Jašíka 336
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 31.05.2017)
Ing. Zuzana Marošová - člen
R. Jašíka 336
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 10.10.2013
  (od: 19.12.2013 do: 16.05.2016)
Ing. Zuzana Marošová - člen
R. Jašíka 336
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 10.10.2013 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Libor Pomikálek - člen
Nábrežná 21
Vrútky
  (od: 28.08.1993 do: 05.05.1997)
Libor Pomikálek
Nábrežná 21
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 31.05.2017)
Libor Pomikálek - člen
Nábrežná 21
Vrútky
  (od: 06.05.1997 do: 19.10.2011)
Libor Pomikálek - člen
Nábrežná 21
Vrútky
Skončenie funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 19.10.2011)
Libor Pomikálek - člen predstavenstva
Nábrežná 21
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 09.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Libor Pomikálek - člen predstavenstva
Nábrežná 21
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 09.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Libor Pomikálek - Člen predstavenstva
Nábrežná 3466/4
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 01.06.2017 do: 01.04.2021)
Libor Pomikálek - Člen predstavenstva
Nábrežná 3466/4
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Miroslav Šimko
SNP 110/5
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 01.04.2021)
Miroslav Šimko
SNP 110/5
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Miroslav Šimko - člen
SNP 110/5
Dolná Štubňa 039 01
Vznik funkcie: 07.04.2006
  (od: 26.05.2006 do: 19.10.2011)
Miroslav Šimko - člen
SNP 110/5
Dolná Štubňa 039 01
Vznik funkcie: 07.04.2006 Skončenie funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 19.10.2011)
Miroslav Šimko - člen predstavenstva
SNP 110/5
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 09.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Miroslav Šimko - člen predstavenstva
SNP 110/5
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 09.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Ing Vladimír Šišan - člen
154
Kláštor pod Znievom
  (od: 06.05.1997 do: 19.10.2011)
Ing Vladimír Šišan - člen
154
Kláštor pod Znievom
Skončenie funkcie: 09.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 19.10.2011)
Ing. Vladimír Šišan - člen predstavenstva
Hôrky 154
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 09.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 18.12.2013)
Ing. Vladimír Šišan - člen predstavenstva
Hôrky 154
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 09.04.2011 Skončenie funkcie: 09.10.2013
  (od: 19.12.2013 do: 18.12.2013)
Milan Tomka - člen
1.mája 79
Podhradie
  (od: 06.05.1997 do: 19.10.2011)
Milan Tomka - člen
1.mája 79
Podhradie
Skončenie funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 19.10.2011)
Mgr. Milan Tomka
1.mája 79
Podhradie 038 52
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 31.05.2017)
Mgr. Milan Tomka - člen predstavenstva
1. mája 79
Podhradie 038 52
Vznik funkcie: 09.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Mgr. Milan Tomka - člen predstavenstva
1. mája 79
Podhradie 038 52
Vznik funkcie: 09.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Mgr. Milan Tomka - Člen predstavenstva
1.mája 211/79
Podhradie 038 52
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 01.06.2017 do: 01.04.2021)
Mgr. Milan Tomka - Člen predstavenstva
1.mája 211/79
Podhradie 038 52
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Ing. Zuzana Turcerová
R.Jašíka 336/6
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 01.06.2017 do: 04.01.2019)
Ing. Zuzana Turcerová - Člen predstavenstva
Lazianska 536/66
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 05.01.2019 do: 01.04.2021)
Ing. Zuzana Turcerová - Člen predstavenstva
Lazianska 536/66
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Ing. Vladimír Vido - podpredseda
Nahálkova 2/8
Martin
  (od: 06.05.1997 do: 19.10.2011)
Ing. Vladimír Vido - podpredseda
Nahálkova 2/8
Martin
Skončenie funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 19.10.2011)
Karol Vladár - člen
Zvolenská 12
Martin
  (od: 28.08.1993 do: 05.05.1997)
Anna Vladárová - podpredseda
430
Horná Štubňa
  (od: 28.08.1993 do: 05.05.1997)
Bibiana Hubáčková - Člen predstavenstva
404
Žabokreky 038 40
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Bibiana Hubáčková - Člen predstavenstva
404
Žabokreky 038 40
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Miroslav Šimko - Člen predstavenstva
SNP 110/5
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Miroslav Šimko - Člen predstavenstva
SNP 110/5
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Ing. Ján Koza - Predseda predstavenstva
Krátka 1409/17
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Ing. Ján Koza - Predseda predstavenstva
Krátka 1409/17
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Mária Boháčová - Podpredseda predstavenstva
J.G. Tajovského 262/23
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Mária Boháčová - Podpredseda predstavenstva
J.G. Tajovského 262/23
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Ing. Ľubomír Krupinský - Člen predstavenstva
Hrabiny 299/8
Lipovec 038 61
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Ing. Ľubomír Krupinský - Člen predstavenstva
Hrabiny 299/8
Lipovec 038 61
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Vlasta Fábryová - Člen predstavenstva
74
Bodorová 038 45
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Vlasta Fábryová - Člen predstavenstva
74
Bodorová 038 45
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Ing. Zuzana Turcerová - Člen predstavenstva
Lazianska 536/66
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Ing. Zuzana Turcerová - Člen predstavenstva
Lazianska 536/66
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Libor Pomikálek - Člen predstavenstva
Nábrežná 3466/4
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Libor Pomikálek - Člen predstavenstva
Nábrežná 3466/4
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Mgr. Milan Tomka - Člen predstavenstva
1.mája 211/79
Podhradie 038 52
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Mgr. Milan Tomka - Člen predstavenstva
1.mája 211/79
Podhradie 038 52
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Konanie: 
Za družstvo podpisuje predseda / v jeho neprítomnosti podpredseda / a ďaľší člen predstavenstva.
  (od: 06.05.1997)
Za družstvo podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 30.08.1993 do: 05.05.1997)
Za družstvo podpisuje predseda a ďaľší člen predstavenstva.
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
Kontrolná komisia: 
Andrea Vybošťoková
59
Košťany nad Turcom 038 41
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Ing. Želmíra Abrosimovová
A.Sokolíka 133/9
Martin 036 01
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Oľga Dobšovičová
106
Turček 038 48
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Anna Húsová
41
Budiš 038 23
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Mgr. Anna Najšlová
148
Turčianske Kľačany 038 61
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Elena Vladárová
32
Veľký Čepčín 038 45
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Mgr. Ľubica Menichová
Slovenské Pravno 49
Rudno 038 22
Vznik funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021)
Ing. Želmíra Abrosimovová
A.Sokolíka 133/9
Martin 036 01
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 01.04.2021)
Ing. Želmíra Abrosimovová
A.Sokolíka 133/9
Martin 036 01
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Eva Benková
171
Slovany 038 43
Vznik funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Eva Benková
171
Slovany 038 43
Vznik funkcie: 08.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Oľga Dobšovičová
106
Turček 038 48
Vznik funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Oľga Dobšovičová
106
Turček 038 48
Vznik funkcie: 08.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Oľga Dobšovičová
106
Turček 038 48
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 01.04.2021)
Oľga Dobšovičová
106
Turček 038 48
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Daniel Fakač
147
Háj 039 01
Vznik funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Daniel Fakač
147
Háj 039 01
Vznik funkcie: 08.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Mgr. Marta Hrivnáková
Školská 957
Turany 038 53
Vznik funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Mgr. Marta Hrivnáková
Školská 957
Turany 038 53
Vznik funkcie: 08.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Mgr. Marta Hrivnáková
Školská 957
Turany 038 53
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 31.05.2017)
Mgr. Marta Hrivnáková
Školská 957/13
Turany 038 53
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 01.06.2017 do: 01.04.2021)
Mgr. Marta Hrivnáková
Školská 957/13
Turany 038 53
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Anna Húsová
41
Budiš 038 23
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 01.04.2021)
Anna Húsová
41
Budiš 038 23
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Mgr. Ľubica Menichová
49
Rudno, Slovenské Pravno 038 22
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 01.04.2021)
Mgr. Ľubica Menichová
49
Rudno, Slovenské Pravno 038 22
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Ján Trúchly
Hájska 549/8
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Ján Trúchly
Hájska 549/8
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 08.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Elena Vladárová
21
Veľký Čepčín 038 45
Vznik funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Elena Vladárová
21
Veľký Čepčín 038 45
Vznik funkcie: 08.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Elena Vladárová
32
Veľký Čepčín 038 45
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 01.04.2021)
Elena Vladárová
32
Veľký Čepčín 038 45
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Andrea Vybošťoková
59
Košťany nad Turcom 038 41
Vznik funkcie: 08.04.2011
  (od: 20.10.2011 do: 16.05.2016)
Andrea Vybošťoková
59
Košťany nad Turcom 038 41
Vznik funkcie: 08.04.2011 Skončenie funkcie: 07.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 16.05.2016)
Andrea Vybošťoková
59
Košťany nad Turcom 038 41
Vznik funkcie: 08.04.2016
  (od: 17.05.2016 do: 01.04.2021)
Andrea Vybošťoková
59
Košťany nad Turcom 038 41
Vznik funkcie: 08.04.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 01.04.2021)
Andrea Vybošťoková
59
Košťany nad Turcom 038 41
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Andrea Vybošťoková
59
Košťany nad Turcom 038 41
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Ing. Želmíra Abrosimovová
A.Sokolíka 133/9
Martin 036 01
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Ing. Želmíra Abrosimovová
A.Sokolíka 133/9
Martin 036 01
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Oľga Dobšovičová
106
Turček 038 48
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Oľga Dobšovičová
106
Turček 038 48
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Anna Húsová
41
Budiš 038 23
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Anna Húsová
41
Budiš 038 23
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Mgr. Marta Hrivnáková
Školská 957/13
Turany 038 53
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Mgr. Marta Hrivnáková
Školská 957/13
Turany 038 53
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Mgr. Ľubica Menichová
Slovenské Pravno 49
Rudno 038 22
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Elena Vladárová
32
Veľký Čepčín 038 45
Vznik funkcie: 19.02.2021 Skončenie funkcie: 28.06.2021
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Elena Vladárová
32
Veľký Čepčín 038 45
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Mgr. Ľubica Menichová
Slovenské Pravno 49
Rudno 038 22
Vznik funkcie: 19.02.2021
  (od: 02.04.2021 do: 21.07.2021)
Zapisované základné imanie: 
65 590 EUR
  (od: 30.09.2009)
65 262,05 EUR
  (od: 10.04.2009 do: 29.09.2009)
1 967 700 Sk
  (od: 30.08.1993 do: 09.04.2009)
Základný členský vklad: 
10 EUR
  (od: 30.09.2009)
300 Sk
  (od: 30.08.1993 do: 09.04.2009)
9,95 EUR
  (od: 10.04.2009 do: 29.09.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcim valným zhromaždením, konaným dňa 13.9.1953. Starý spis: Dr 454 Zhromaždenie delegátov konané dňa 2.3.1991 schválilo nové stanovy v zmysle zák. č. 176/90 Zb., o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Starý spis: Dr 454 Výška nedeliteľného fondu 61.587.000,- Sk Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 29.10.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so zákonom č. 42/92 Zb. Starý spis: Dr 454
  (od: 30.08.1993)
Na zasadnutí zhromaždenia delegátov dňa 13.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.05.1997)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 12.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.07.2000)
Na Zhromaždení delegátov dňa 11.4. 2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 01.01.2004)
Člen ručí za prípadnú stratu družstva a to najviac do výšky základného členského podielu 100,- Kčs. O tejto povinnosti rozhodne konferencia. Družstvo bolo založená ustanovujúcim valným zhromaždením, konaným dňa 13.9.1953. Zhromaždenie delegátov konané dňa 2.3.1991 schválilo nové stanovy v zmysle zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Starý spis: Dr 454
  (od: 28.08.1993 do: 29.08.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  20.01.2022
Dátum výpisu:  23.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)