Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  408/L

Obchodné meno: 
DOMINO akciová spoločnosť Žilina
  (od: 08.10.1992)
DOMINO, akciová spoločnosť Žilina
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
Sídlo: 
Dolné Rudiny 1
Žilina 010 01
  (od: 08.10.1992)
Dolné Rudiny 1
Žilina
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
IČO: 
00 598 054
  (od: 09.01.1989)
Deň zápisu: 
01.09.1989
  (od: 09.01.1989)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.01.1989)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie obchodu
  (od: 08.10.1992)
veľkoobchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesov. živností
  (od: 08.10.1992)
prenájom a leasing motorových vozidiel
  (od: 08.10.1992)
prenájom kanc.strojov a zariad. elektron. zar. na sprac. údaj. zar.
  (od: 08.10.1992)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 08.10.1992)
maloobchod s nábytkom, drev. výrobkov, byt. dopln. a nebyt. zar.
  (od: 08.10.1992)
poradenská činnosť v obch. oblasti a marketing
  (od: 08.10.1992)
výskum trhu a prognóz za účelom efekt. roz. výroby a predaja
  (od: 08.10.1992)
vydavateľská činnosť
  (od: 08.10.1992)
inžinierska činnosť
  (od: 15.04.1994)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 15.04.1994)
nákup, predaj a inštalácia trezorov
  (od: 18.06.1996)
zápočet pohľadávok
  (od: 18.06.1996)
výroba nábytku vrátane doplnkov
  (od: 21.05.1998)
návrhy, výroba, dodávka a montáž interiérov
  (od: 21.05.1998)
znalecká organizácia v odbore podnikové hospodárstvo v odvetví oceňovanie a hodnotenie podnikov
  (od: 04.02.1993)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 26.07.2000)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (od: 26.07.2000)
výroba stavebno- stolárska a tesárska vč. montáže /výroba okien, dverí a pod./
  (od: 26.07.2000)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva
  (od: 26.07.2000)
výroba drevených obalov
  (od: 26.07.2000)
výroba sedacieho nábytku
  (od: 26.07.2000)
výroba nábytku do kancelárií a obchodov
  (od: 26.07.2000)
výroba kuchynského nábytku
  (od: 26.07.2000)
čalúnnictvo
  (od: 26.07.2000)
vykonávanie pozemných a inžinierskych stavieb
  (od: 26.07.2000)
obkladačské práce
  (od: 26.07.2000)
podlahárske práce
  (od: 26.07.2000)
skladovanie
  (od: 26.07.2000)
reklamné činnosti
  (od: 26.07.2000)
ťažba dreva
  (od: 29.04.2004)
prekladateľské a tlmočníke služby
  (od: 29.04.2004)
vyučovanie anglického jazyka
  (od: 29.04.2004)
organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov
  (od: 29.04.2004)
výroba preglejkových a aglomerovaných materiálov
  (od: 26.07.2000 do: 28.04.2004)
ťažba a spracovanie dreva
  (od: 21.05.1998 do: 28.04.2004)
predaj elektronických registračných pokladní
  (od: 15.04.1994 do: 28.04.2004)
dodávka a montáž interiérov z dreva
  (od: 15.04.1994 do: 28.04.2004)
poskytovanie služieb v obl. normalizácie a metrológie
  (od: 08.10.1992 do: 28.04.2004)
riešenie a realizácia úloh z oblasti rozvoja ekonomiky, organizácie, riadenia a racionalizácie drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
účasť na podnikaní pri rozvoji drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu s možnosťou využitia prostriedkov združených akcionármi
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, vrátane vybraných robotníckych profesií
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
poskytovanie inžinierskych, technických, obchodných, ekonomických, poradenských, dokumentačných, právnych a iných služieb
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
rozvíjanie a racionálne sprostredkovávanie kooperačných dodávok medzi akcionármi, vrátane strojárskej výroby
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
vykonávanie prieskumu trhu a spracovávanie koncepčných zámerov a prognóz za účelom efektívneho rozvoja výroby a predaja výrobkov
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
predaj drevárskych výrobkov, nábytku z dreva a ostatných hmôt, kovového nábytku, výrobkov iných odborov doplňujúcich obchodný sortiment a nákup a predaj bytových doplnkov a nebytových zariadení
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
obchodno-technický servis, poradenské služby, passervis
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
prevádzka konsignačného skladu drevoobrábacích nástrojov a náhradných dielov pre stroje a zariadenia drevospracujúceho priemyslu z dovozu
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
poskytovanie služieb v oblasti normalizácie, metrológie, skúšobníctva, normovania spotreby materiálu a práce a revízie vybraných technických zariadení
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
poskytovanie služieb výpočtovej techniky, projektovanie ASR, vrátane programátorskej činnosti
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
vydávanie týždenníka Drevársky priekopník
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
osobná taxislužba
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
cenová gescia v odboroch: * 605 - piliarske výrobky * 606 - dýhy a preglejky * 607 - dosky z aglomerovaného dreva * 608 - impregnované výrobky * 611 - stavebno-stolárske výrobky * 612 - montované stavby z dreva a ostatných ľahkých hmôt * 613 - drevené obaly a prepravné skrine * 614 - ostatné drevárske výrobky * 615 - nábytok z dreva a ostatných hmôt
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
vypracovanie projektovej prípravy stavieb: * charakteru rekonštrukcií a modernizácií výrob o inv. náklade bez obmedzenia * novostavieb o celkovom náklade do 50 mil. Kčs
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
predaj nábytku, bytových doplnkov, kuchynských potrieb v predajni DOMINO
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
ubytovacie zariadenie
  (od: 08.10.1992 do: 28.04.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.10.2004)
predstavenstvo
  (od: 30.09.2003 do: 26.10.2004)
predstavenstvo
  (od: 13.08.2002 do: 29.09.2003)
predstavenstvo
  (od: 28.06.2002 do: 12.08.2002)
predstavenstvo
  (od: 28.12.2001 do: 27.06.2002)
predstavenstvo
  (od: 23.11.1999 do: 27.12.2001)
predstavenstvo
  (od: 21.05.1998 do: 22.11.1999)
predstavenstvo
  (od: 18.06.1996 do: 20.05.1998)
predstavenstvo
  (od: 04.02.1993 do: 17.06.1996)
predstavenstvo
  (od: 09.01.1989 do: 03.02.1993)
Ing. Marián Šimček - predseda
Riečna 87
Žilina
Vznik funkcie: 16.01.2004
  (od: 21.05.2022)
Marek Šimček - podpredseda
Juraja Fándlyho 2198/26
Žilina
Vznik funkcie: 19.07.2007
  (od: 27.07.2007)
Ing. Andrej Banski - Podpredseda
ul. F.Hečka 1702/25
Zvolen
  (od: 15.04.1994 do: 17.06.1996)
Ing. Marián Faško - podpredseda
K Vodojemu 20
Žilina
Vznik funkcie: 15.05.2002 Skončenie funkcie: 22.11.2002
  (od: 28.06.2002 do: 12.05.2003)
Jozef Florek - Člen
1337
Raková
  (od: 23.06.1997 do: 20.05.1998)
Ing. Jozef Jánoš - podpredseda
Mirka Nešpora 1835/9
Zvolen
Vznik funkcie: 16.01.2004
  (od: 29.04.2004 do: 26.07.2007)
Ing. Jozef Jánoš - podpredseda
Mirka Nešpora 1835/9
Zvolen
Vznik funkcie: 16.01.2004 Skončenie funkcie: 18.07.2007
  (od: 27.07.2007 do: 26.07.2007)
Ing. Igor K e r e c m a n - Člen
Južná Trieda 33
Košice
  (od: 04.02.1993 do: 14.04.1994)
Ing. Ľudovít Kasper - Člen
427
Stráňany
  (od: 15.04.1994 do: 17.06.1996)
Ing. Ľudovít Kasper - Podpredseda
427
Stráňavy
  (od: 18.06.1996 do: 27.12.2001)
Ing. Jana Košútová - člen
162
Píla
Vznik funkcie: 16.04.2004
  (od: 22.05.2004 do: 16.06.2005)
Ing. Jana Košútová - člen
162
Píla
Vznik funkcie: 16.04.2004 Skončenie funkcie: 20.05.2005
  (od: 17.06.2005 do: 16.06.2005)
Ing. arch. Milan Krpelán - člen
Grosslingova 2490/34
Bratislava
Vznik funkcie: 20.05.2005
  (od: 17.06.2005 do: 26.04.2006)
Ing. arch. Milan Krpelán - člen
Grosslingova 2490/34
Bratislava
Vznik funkcie: 20.05.2005 Skončenie funkcie: 31.03.2006
  (od: 27.04.2006 do: 26.04.2006)
Ing. Marián L a š š á k , CSc. - Člen
ul. Gerlachovská 1
Banská Bystrica
  (od: 04.02.1993 do: 14.04.1994)
Ing. Michal Marek - podpredseda
Dobšinského 8
Žilina
Vznik funkcie: 22.11.2002 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 13.05.2003 do: 07.09.2003)
Ing. Peter Ostrica - Člen
Studenohorská 2057
Bratislava
  (od: 18.06.1996 do: 20.05.1998)
Ing. Miroslav P a l k o v i č - Podpredseda
ul.Poľná 39
Prievidza
  (od: 04.02.1993 do: 14.04.1994)
Ing. Roman Palaj - člen
Štále, Kolibská cesta 242
Nová Baňa
  (od: 28.12.2001 do: 12.05.2003)
Ing. Roman Palaj - člen
Štále, Kolibská cesta 242
Nová Baňa
Vznik funkcie: 05.12.2001
  (od: 13.05.2003 do: 28.04.2004)
Ing. Roman Palaj - člen
Štále, Kolibská cesta 242
Nová Baňa
Vznik funkcie: 05.12.2001 Skončenie funkcie: 31.12.2003
  (od: 29.04.2004 do: 28.04.2004)
Ing. Štefan Rafa - Člen
J. Fándlyho 22
Žilina
  (od: 18.06.1996 do: 22.06.1997)
Igor Ryban - člen
Fatranská č. 3100/4
Žilina
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 29.04.2004 do: 21.05.2004)
Igor Ryban - člen
Fatranská č. 3100/4
Žilina
Vznik funkcie: 30.05.2003 Skončenie funkcie: 16.04.2004
  (od: 22.05.2004 do: 21.05.2004)
Igor Ryban - podpredseda
Fatranská č. 3100/4
Žilina
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 08.09.2003 do: 28.04.2004)
Ing. Stanislav S u s e d k a - Člen
ul.Záhradná 6
Brestovany
  (od: 04.02.1993 do: 14.04.1994)
Ing. Lukáč S v i n t e k - Podpredseda
ul.Gen. Svobodu l779/3l
Zvolen
  (od: 04.02.1993 do: 14.04.1994)
JUDr. Alžbeta Skočdopolová - Člen
Bernolákova 11
Žilina
  (od: 18.11.1998 do: 27.12.2001)
JUDr. Alžbeta Skočdopolová - podpreseda
Bernolákova 11
Žilina
Skončenie funkcie: 15.05.2002
  (od: 28.12.2001 do: 27.06.2002)
JUDr. Martin Š e v č í k - Člen
25O
Snežnica
  (od: 04.02.1993 do: 14.04.1994)
Ing. Marián Š i m č e k - Člen - riaditeľ spoločnosti
ul.Riečna 87
Žilina - Bánová
  (od: 04.02.1993 do: 14.04.1994)
Ing. Marián Š i m č e k - Riaditeľ spoločnosti
ul.Riečna 87
Žilina - Bánová
  (od: 09.01.1989 do: 03.02.1993)
JUDr. Martin Ševčík - Člen
250
Snežnica
  (od: 15.04.1994 do: 17.06.1996)
JUDr. Martin Ševčík - Člen
250
Snežnica
  (od: 18.06.1996 do: 17.11.1998)
Ing. Marian Šimček - Predseda
ul. Riečna 87
Žilina - Bánová
  (od: 15.04.1994 do: 24.04.1995)
Ing. Marian Šimček - Predseda
ul. Riečna 87
Žilina - Bánová
  (od: 25.04.1995 do: 27.12.2001)
Ing. Marian Šimček - predseda
ul. Riečna 87
Žilina - Bánová
  (od: 28.12.2001 do: 12.05.2003)
Ing. Marian Šimček - predseda
ul. Riečna 87
Žilina - Bánová
Vznik funkcie: 04.05.2001
  (od: 13.05.2003 do: 28.04.2004)
Ing. Marian Šimček - predseda
ul. Riečna 87
Žilina - Bánová
Vznik funkcie: 04.05.2001 Skončenie funkcie: 16.01.2004
  (od: 29.04.2004 do: 28.04.2004)
Ing. Marián Šimček - predseda
Riečna 87
Žilina
Vznik funkcie: 16.01.2004
  (od: 29.04.2004 do: 20.05.2022)
Ing. Alexander U h l i a r - Predseda
ul. Riečna 85
Žilina - Bánová
  (od: 04.02.1993 do: 14.04.1994)
Ing. Alexander U h l i a r - Štatutárny zástupca riaditeľa
Riečna 25
Žilina - Bánová
  (od: 09.01.1989 do: 03.02.1993)
Ing. Alexander Uhliar - Člen
ul. Riečna 85
Žilina - Bánová
  (od: 15.04.1994 do: 17.06.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne
  (od: 22.04.2023)
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva. Za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 09.08.2008 do: 21.04.2023)
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 27.10.2004 do: 08.08.2008)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle minimálne dvaja členovia predstavenstva. Pri prevode nehnuteľného majetku spoločnosti a zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku spoločnosti je potrebný súhlasný prejav vôle všetkých členov predstavenstva.
  (od: 30.09.2003 do: 26.10.2004)
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva - samostatne alebo podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva - spoločne.
  (od: 13.08.2002 do: 29.09.2003)
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 28.06.2002 do: 12.08.2002)
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 28.12.2001 do: 27.06.2002)
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Úverové zmluvy podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 23.11.1999 do: 27.12.2001)
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva - samostatne, alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva - spoločne. To platí pre podpisovanie osobitne dôležitých právnych písomností, ako sú: - zmluvy o prevode nehnuteľností, - úverové zmluvy, zmluvy o záložnom práve. Ostatné zmluvy a cenové ponuky podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 21.05.1998 do: 22.11.1999)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú predseda predstavenstva, prípadne podpreseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva, ktorí k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 18.06.1996 do: 20.05.1998)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci členovia predstavenstva, alebo jeden alebo niekoľko členov predstavenstva, ktorí k tomu boli predstavenstvom písomne zmocnení, alebo riaditeľ spoločnosti alebo prokurista.
  (od: 04.02.1993 do: 17.06.1996)
Za akciovú spoločnosť je oprávnený podpisovať riaditeľ spoločnosti alebo niektorý námestník riaditeľa spoločnosti alebo prikurista so samostatnou prokúrou.
  (od: 09.01.1989 do: 03.02.1993)
Základné imanie: 
579 620 EUR Rozsah splatenia: 579 620 EUR
  (od: 09.08.2008)
32 509 000 Sk Rozsah splatenia: 32 509 000 Sk
  (od: 04.05.2006 do: 08.08.2008)
46 043 000 Sk Rozsah splatenia: 46 043 000 Sk
  (od: 28.10.2005 do: 03.05.2006)
45 500 000 Sk Rozsah splatenia: 45 500 000 Sk
  (od: 13.05.2003 do: 27.10.2005)
45 500 000 Sk
  (od: 09.01.1989 do: 12.05.2003)
Akcie: 
Počet: 110
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 697 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií spoločnosti je obmedzený. Prevod akcií podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti.
  (od: 09.08.2008)
Počet: 150
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 353 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií spoločnosti je obmedzený. Prevod akcií podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti.
  (od: 09.08.2008)
Počet: 110
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 21 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií spoločnosti je obmedzený. Prevod akcií podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti.
  (od: 28.10.2005 do: 08.08.2008)
Počet: 299
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 101 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií spoločnosti je obmedzený. Prevod akcií podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti.
  (od: 27.04.2006 do: 08.08.2008)
Počet: 433
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 101 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií spoločnosti je obmedzený. Prevod akcií podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti.
  (od: 28.10.2005 do: 26.04.2006)
Počet: 433
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií spoločnosti je obmedzený. Prevod akcií podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti.
  (od: 15.06.2004 do: 27.10.2005)
Počet: 110
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií spoločnosti je obmedzený. Prevod akcií podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti.
  (od: 15.06.2004 do: 27.10.2005)
Počet: 433
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 23.11.1999 do: 14.06.2004)
Počet: 110
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
  (od: 08.09.2003 do: 14.06.2004)
Počet: 110
Druh: zamestnanecké, na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
  (od: 23.11.1999 do: 07.09.2003)
Počet: 433
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 08.06.1998 do: 22.11.1999)
Počet: 110
Druh: zamestnanecké
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
  (od: 08.06.1998 do: 22.11.1999)
Počet: 442
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 15.04.1994 do: 07.06.1998)
Počet: 65
Druh: zamestnanecké
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
  (od: 15.04.1994 do: 07.06.1998)
Počet: 455
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 09.01.1989 do: 14.04.1994)
Dozorná rada: 
Ing. Marián Faško - podpredseda
K Vodojemu 20
Žilina
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 21.05.2022)
Mgr. Michaela Veselá
Antona Bernoláka 33
Žilina
Vznik funkcie: 19.07.2007
  (od: 27.07.2007)
Nadežda Šimčeková
Riečna 543/87
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 18.04.2023
  (od: 22.04.2023)
Ing. Samuel Dodok - Člen
Viničná 22
Pukanec
  (od: 10.02.1993 do: 14.04.1994)
Ing. Marián Faško - podpredseda
K Vodojemu 20
Žilina
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 08.09.2003 do: 20.05.2022)
Ing. Peter Gregor - Člen
Hečku 26
Žarnovica
  (od: 15.04.1994 do: 17.06.1996)
Ing. Peter Gregor - Člen
Hečku 26
Žarnovica
  (od: 18.06.1996 do: 22.06.1997)
Ing. Štefan Hanes - Člen
Továrenská 9
Lučenec
  (od: 21.05.1998 do: 25.07.2001)
Ing. Štefan Hanes - podpredseda
Továrenská 9
Lučenec
  (od: 26.07.2001 do: 27.12.2001)
Ing. Pavol Kadlec - Člen
Bystrická 17
Pezinok
  (od: 18.06.1996 do: 22.06.1997)
Ing. Pavol Kadlec - Člen
ul. Bystrická 17
Pezinok
  (od: 15.04.1994 do: 17.06.1996)
Ing. Pavol Kadlec - Podpredseda
Bystrická 17
Pezinok
  (od: 23.06.1997 do: 20.05.1998)
Ing. Igor Kerecman - Člen
Južná trieda 33
Košice
  (od: 15.04.1994 do: 17.06.1996)
Ing. Igor Kuzma - podpredseda
Komenského 645/33
Zvolenská Slatina
  (od: 28.12.2001 do: 12.05.2003)
Ing. Igor Kuzma - podpredseda
Komenského 645/33
Zvolenská Slatina
Vznik funkcie: 05.12.2001
  (od: 13.05.2003 do: 07.09.2003)
Ing. Igor Kuzma - predseda
Komenského 645/33
Zvolenská Slatina
Vznik funkcie: 05.12.2001
  (od: 08.09.2003 do: 26.07.2007)
Ing. Igor Kuzma - predseda
Komenského 645/33
Zvolenská Slatina
Vznik funkcie: 05.12.2001 Skončenie funkcie: 18.07.2007
  (od: 27.07.2007 do: 26.07.2007)
Ing. Marián Laššák , CSc. - Podpredseda
Gerlachovská 1
Banská Bystrica
  (od: 15.04.1994 do: 24.04.1995)
Ing. Juliana Lispuchová - predseda
Š. Moyzesa 954/25
Zvolen
Vznik funkcie: 22.11.2002 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 13.05.2003 do: 07.09.2003)
Ing. Michal Marek - Predseda
Dobšinského 8
Žilina
  (od: 18.06.1996 do: 27.12.2001)
Ing. Michal Marek - predseda
Dobšinského 8
Žilina
Skončenie funkcie: 22.11.2002
  (od: 28.12.2001 do: 12.05.2003)
Ing. Michal Marek - člen
Dobšinského 8
Žilina
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 08.09.2003 do: 20.05.2022)
Ing. Jaroslav Novák - Podpredseda
Lotyšská 18
Bratislava
  (od: 18.06.1996 do: 22.06.1997)
Dušan Pisár - člen
99
Ratka
  (od: 26.07.2001 do: 27.12.2001)
Jozef Pivka - člen
Budovateľská 22
Zvolenská Slatina
  (od: 28.12.2001 do: 12.05.2003)
Jozef Pivka - člen
Budovateľská 22
Zvolenská Slatina
Vznik funkcie: 05.12.2001 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 13.05.2003 do: 07.09.2003)
Ing. Kamil Raček - Člen
428
Stráňany
  (od: 10.02.1993 do: 14.04.1994)
Ing. Peter Rigáň - Člen
Sídlisko SNP 997
Galanta
  (od: 15.04.1994 do: 17.06.1996)
Ing. Milan Sedlák - Člen
Riečna 91
Žilina - Bánová
  (od: 23.06.1997 do: 20.05.1998)
JUDr. Alžbeta Skočdopolová - Člen
Bernolákova 11
Žilina
  (od: 23.06.1997 do: 20.05.1998)
Ing. Vladimír Šrámek - Člen
Štúrova 941
Chynorany
  (od: 18.06.1996 do: 22.06.1997)
Ing. Róbert Varaca - Predseda
ul. M.Rázusa
Zvolen
  (od: 10.02.1993 do: 17.06.1996)
Ing. Michal Záložník - Člen
Rieka 832
Čadca
  (od: 23.06.1997 do: 20.05.1998)
Ing. Michal Záložník - Podpredseda
Rieka 832
Čadca
  (od: 21.05.1998 do: 25.07.2001)
Ing. Jozef Zdechovan - Člen
ul. M.Nešpora 2
Zvolen
  (od: 15.04.1994 do: 11.12.1994)
Ing. Michal Marek - člen
Dobšinského 8
Žilina
Vznik funkcie: 30.05.2003 Skončenie funkcie: 17.04.2023
  (od: 22.04.2023 do: 21.04.2023)
Ing. Michal Marek - člen
Dobšinského 8
Žilina
Vznik funkcie: 30.05.2003
  (od: 21.05.2022 do: 21.04.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená ustanovujúcim valným zhromažd.konaným dňa 25.7.l989. Povolenie ku vzniku bolo dané rozhod. Min. les. a vod. hospod. a drevospr.priem. SSR Bratislava č.62l/l5O-l989 z 29.6.l989, ktorým tiež schválilo stanovy. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.3.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 7
  (od: 08.10.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.3.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.04.1994)
Zapisuje sa zmena stanov schválená 30.4.1996.
  (od: 18.06.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.5. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.05.1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 27.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.08.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 27.10.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.11.1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14.7.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 26.07.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 5.12. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.12.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 15. 5. 2002 bola schválená zmena členov predstavenstva.
  (od: 28.06.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 26.7.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.08.2002)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.11.2002 bola schválená zmena stanov a zmena členov predstavenstva a dozornej rady.
  (od: 13.05.2003)
Na zasadnutí riadného valného zhromaždenia dňa 30.5.2003 bola schválená zmena stanov a zmena členov predstavenstva a dozornej rady.
  (od: 08.09.2003)
Na zasadnutí mimoriadného valného zhromaždenia dňa 16.1.2004 bola schválená zmena stanov a zmena členov predstavenstva.
  (od: 29.04.2004)
Akciová spoločnosť bola založená ustanovujúcim valným zhromaždením konaným dňa 25.7. 1989 v Žiline. Povolenie ku vzniku bolo dané rozhodnutím Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR v Bratislave, čís. 621/150-1989, zo dňa 29.6.1989, ktorým tiež schválilo stanovy spoločnosti. - Základný kapitál : predstavuje sumu 45,5 mil. Kčs, rozdelený na 455 akcií v hodnote 100.000 Kčs, znejúce na meno. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 3l.3.l992 boli schválené nové stanovy, upravené v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: Sa 7
  (od: 09.01.1989 do: 07.10.1992)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  02.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)