Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Pšn Vložka číslo:  5/L

Obchodné meno: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina
  (od: 01.07.1989 do: 29.04.2003)
Sídlo: 
Bôrická cesta 107
Žilina 010 01
  (od: 01.07.1989 do: 29.04.2003)
IČO: 
00 156 795
  (od: 01.07.1989)
Deň zápisu: 
01.07.1989
  (od: 01.07.1989)
Deň výmazu: 
30.04.2003
  (od: 30.04.2003)
Dôvod výmazu: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (od: 30.04.2003)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.07.1989)
Predmet činnosti: 
1. Povinný predmet činnosti :
  (od: 01.07.1989 do: 19.02.1995)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi
  (od: 01.07.1989 do: 19.02.1995)
odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a ich čistenie
  (od: 01.07.1989 do: 19.02.1995)
investorská príprava investičnej výstavby, inžinierska a projektová činnosť pri výs- tavbe vodohospodárskych investícií
  (od: 01.07.1989 do: 19.02.1995)
vykonávanie osobitných činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu.
  (od: 01.07.1989 do: 19.02.1995)
2. Ostatné činnosti :
  (od: 01.07.1989 do: 19.02.1995)
stavebná, technologická, dopravná, laboratórna, rozborová a diagnostická, nadväzu- júce na povinný predmet činnosti
  (od: 01.07.1989 do: 19.02.1995)
prevádzkovanie vlastných výchovno-vzdelávacích a rekreačných zariadení a výpočtového strediska, s tým spojená obchodná činnosť
  (od: 01.07.1989 do: 19.02.1995)
vykonávanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s predmetom činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti, záväzných úloh a výstupov štátneho plánu.
  (od: 01.07.1989 do: 19.02.1995)
Povinný predmet činnosti je územne vymedzený v okresoch : Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Považská Bystrica a Žilina.
  (od: 01.07.1989 do: 19.02.1995)
malé vodné elektrárne
  (od: 20.02.1995 do: 11.09.2002)
zámočníctvo
  (od: 16.05.1997 do: 11.09.2002)
vykonávanie inžinierských a priemyselných stavieb
  (od: 20.02.1995 do: 11.09.2002)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 20.02.1995 do: 11.09.2002)
prenájom základných prostriedkov
  (od: 14.02.1994 do: 29.04.2003)
prenájom nehnuteľností
  (od: 14.02.1994 do: 29.04.2003)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 14.02.1994 do: 29.04.2003)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 14.02.1994 do: 29.04.2003)
stravovacie a ubytovacie služby
  (od: 14.02.1994 do: 29.04.2003)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (od: 20.02.1995 do: 29.04.2003)
inžinierska činnosť
  (od: 20.02.1995 do: 29.04.2003)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (od: 20.02.1995 do: 29.04.2003)
vykonávanie revízii elektrických zariadení
  (od: 20.02.1995 do: 29.04.2003)
vykonávanie revízii zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (od: 20.02.1995 do: 29.04.2003)
obchodná činnosť
  (od: 20.02.1995 do: 29.04.2003)
chemickotechnologická činnosť
  (od: 20.02.1995 do: 29.04.2003)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácii, vytyčovanie káblových inž. sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (od: 20.02.1995 do: 29.04.2003)
vykonávanie revízii tlakových nádob
  (od: 20.02.1995 do: 29.04.2003)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu elektrického zariadenia do 1000 V v objektoch triedy A
  (od: 20.02.1995 do: 29.04.2003)
výroba priemyselných hnojív
  (od: 20.02.1995 do: 29.04.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 20.02.1995 do: 29.04.2003)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (od: 15.05.1997 do: 29.04.2003)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (od: 15.05.1997 do: 29.04.2003)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (od: 15.05.1997 do: 29.04.2003)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (od: 15.05.1997 do: 29.04.2003)
protikorózna ochrana
  (od: 15.05.1997 do: 29.04.2003)
vykonávanie emisných kontrol
  (od: 16.05.1997 do: 29.04.2003)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (od: 16.05.1997 do: 29.04.2003)
verejné obstarávanie
  (od: 12.09.2002 do: 29.04.2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 12.09.2002 do: 29.04.2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 12.09.2002 do: 29.04.2003)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 12.09.2002 do: 29.04.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 12.09.2002 do: 29.04.2003)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 31.10.1997 do: 10.03.1998)
riaditeľ
  (od: 08.08.1997 do: 30.10.1997)
riaditeľ
  (od: 14.05.1995 do: 07.08.1997)
riaditeľ
  (od: 01.07.1989 do: 13.05.1995)
Ing. Dušan Ďurčanský
Veľká Okružná 64
Žilina
  (od: 01.07.1989 do: 07.08.1997)
Ing. Peter Gaduš - II. zástupca riaditeľa
Hliny VI, Bajzova 23
Žilina
Skončenie funkcie: 31.01.2002
  (od: 11.03.1998 do: 04.04.2002)
Ing. Peter Gaduš - III. zástupca riaditeľa
Hliny VI, Bajzova 23
Žilina
  (od: 14.05.1995 do: 10.03.1998)
Ing. Stanislav Hošťák - II. zástupca riaditeľa
Odborov 243
Považská Bystrica
  (od: 14.05.1995 do: 10.03.1998)
Ing. Štefan Repa - I. zástupca riaditeľa
Tehliarska 8
Liptovský Mikuláš
  (od: 14.05.1995 do: 07.08.1997)
Ing. Štefan Repa - poverený riaditeľ
Tehliarska 8
Liptovský Mikuláš
  (od: 08.08.1997 do: 30.10.1997)
Ing. Štefan Repa - riaditeľ
Tehliarska 8
Liptovský Mikuláš
  (od: 31.10.1997 do: 18.12.2001)
Ing. Marián Martinček - I. zástupca riaditeľa
1 čsl. brigády 13
Vrútky
  (od: 11.03.1998 do: 29.04.2003)
Ing. Peter Majzel - III. zástupca riaditeľa
Platanova 1
Žilina
  (od: 19.05.1998 do: 29.04.2003)
Ing. Milan Kolimár - riaditeľ
Priehradná 2
Martin - Priekopa
  (od: 19.12.2001 do: 29.04.2003)
Zastupovanie: 
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje a zastupuje riaditeľ Ing. Milan Kolimár, alebo zástupcovia riaditeľa štátneho podniku podľa uvedeného poradia v plnom rozsahu.
  (od: 19.12.2001 do: 29.04.2003)
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje a zaň zastupuje riaditeľ Ing. Štefan Repa, alebo zástupcovia riaditeľa štátneho podľa určeného poradia v plnom rozsahu.
  (od: 11.03.1998 do: 18.12.2001)
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje riaditeľ Ing. Štefan Repa.
  (od: 31.10.1997 do: 10.03.1998)
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje poverený riaditeľ Ing. Štefan Repa.
  (od: 08.08.1997 do: 30.10.1997)
Za štátny podnik podpisuje a zaň zastupuje riaditeľ alebo zástupcovia riaditeľa podľa poradia v plnom rozsahu.
  (od: 14.05.1995 do: 07.08.1997)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ Ing. Dušan Ďurčanský.
  (od: 01.07.1989 do: 13.05.1995)
Odštepný závod: 
Názov: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 02 Dolný Kubín
  (od: 01.07.1989 do: 29.04.2003)
Sídlo: 
Bysterecká 2180
Dolný Kubín
  (od: 15.05.1997 do: 29.04.2003)
M. R. Štefánika 28
Dolný Kubín
  (od: 01.07.1989 do: 14.05.1997)
Vedúci: 
Ing. Milan Ďaďo
Hattalova 2048/2
Dolný Kubín
  (od: 01.07.1989 do: 29.04.2003)
 
 
Názov: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 05 Považská Bystrica
  (od: 01.07.1989 do: 29.04.2003)
Sídlo: 
Nová 133
Považská Bystrica
  (od: 01.07.1989 do: 29.04.2003)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Lagiň
č.d. 144
Prečín
  (od: 01.07.1989 do: 29.04.2003)
 
 
Názov: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 03 Liptovský Mikuláš
  (od: 25.11.1996 do: 29.04.2003)
Sídlo: 
M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš
  (od: 25.11.1996 do: 29.04.2003)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Trizna
523
Bobrovec
  (od: 25.11.1996 do: 29.04.2003)
 
 
Názov: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 06 Žilina
  (od: 07.09.1999 do: 29.04.2003)
Sídlo: 
Bôrická cesta 87
Žilina
  (od: 07.09.1999 do: 29.04.2003)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Kundrík
Kubínska 4
Žilina
  (od: 07.09.1999 do: 29.04.2003)
 
 
Názov: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 04 Martin
  (od: 18.09.2001 do: 29.04.2003)
Sídlo: 
Kuzmányho 25
Martin
  (od: 18.09.2001 do: 29.04.2003)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Čelinský
Jilemnického 31
Martin
  (od: 18.09.2001 do: 29.04.2003)
 
 
Názov: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 07 Ružomberok
  (od: 18.09.2001 do: 29.04.2003)
Sídlo: 
Pri Váhu 6
Ružomberok
  (od: 18.09.2001 do: 29.04.2003)
Vedúci: 
Ing. Milan Mrva
Na Kopanici 1445/17
Dolný Kubín
  (od: 18.09.2001 do: 29.04.2003)
 
 
Názov: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 01 Čadca
  (od: 05.04.2002 do: 29.04.2003)
Sídlo: 
U Kyzka 751
Čadca
  (od: 05.04.2002 do: 29.04.2003)
Vedúci: 
Ing. Milan Psota
Janka Kráľa 2584
Čadca
  (od: 05.04.2002 do: 29.04.2003)
 
 
Názov: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 01 Čadca
  (od: 16.11.1999 do: 04.04.2002)
Sídlo: 
U Kyzka 751
Čadca
  (od: 12.12.2000 do: 04.04.2002)
17. novembra 12
Čadca
  (od: 16.11.1999 do: 11.12.2000)
Vedúci: 
Ing. Ján Škopinský
Nová ul. 133/7
Považská Bystrica
  (od: 16.11.1999 do: 04.04.2002)
 
 
Názov: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 04 Martin
  (od: 01.07.1989 do: 17.09.2001)
Sídlo: 
Kuzmányho 25
Martin
  (od: 01.07.1989 do: 17.09.2001)
Vedúci: 
Ing. Milan Kolimár
Priehradná 2
Martin
  (od: 01.07.1989 do: 17.09.2001)
 
 
Názov: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 07 Ružomberok
  (od: 13.11.1998 do: 17.09.2001)
Sídlo: 
Pri Váhu 6
Ružomberok
  (od: 13.11.1998 do: 17.09.2001)
Vedúci: 
Ing. František Mirek
Kľačno 29/9
Ružomberok
  (od: 13.11.1998 do: 17.09.2001)
 
 
Názov: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 01 Čadca
  (od: 01.07.1989 do: 15.11.1999)
Sídlo: 
17. novembra 12
Čadca
  (od: 01.07.1989 do: 15.11.1999)
Vedúci: 
Ing. Augustín Liščák
M. R. Štefánika 2616
Čadca
  (od: 01.07.1989 do: 15.11.1999)
 
 
Názov: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 06 Žilina
  (od: 01.07.1989 do: 06.09.1999)
Sídlo: 
Bôrická cesta 87
Žilina
  (od: 01.07.1989 do: 06.09.1999)
Vedúci: 
Ing. Jozef Pekara
Hálkova 25
Žilina
  (od: 01.07.1989 do: 06.09.1999)
 
 
Názov: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 07 Ružomberok
  (od: 01.07.1989 do: 12.11.1998)
Sídlo: 
Pri Váhu 6
Ružomberok
  (od: 01.07.1989 do: 12.11.1998)
Vedúci: 
Ing. Pavol Jeleník
Pri Váhu 74
Ružomberok - Černová
  (od: 01.07.1989 do: 12.11.1998)
 
 
Názov: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 03 Liptovský Mikuláš
  (od: 01.07.1989 do: 24.11.1996)
Sídlo: 
M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš
  (od: 01.07.1989 do: 24.11.1996)
Vedúci: 
Ing. Pavol Homola
459
Likavka
  (od: 01.07.1989 do: 24.11.1996)
 
 
Kmeňové imanie: 
5 374 169 000 Sk
  (od: 20.06.1996 do: 29.04.2003)
4 013 800 Sk
  (od: 01.07.1989 do: 19.06.1996)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3172/2003-420/152 zo dňa 4.4.2003 bol na základe žiadosti FNM SR č. 12 - 680/2003 zo dňa 31.3.2003 podľa § 15 ods. 3 zák. č. 111/1990 Zb. a príslušných ustanovení zák. č. 92/1991 Zb., v súlade s privatizačným projektom schváleným rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 844 zo dňa 30.8.2002 zrušený bez likvidácie dňom 30. apríla 2003 štátny podnik Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Bôrická cesta 107, Žilina, IČO: 00 156 795. Majetok zrušeného štátneho podniku so všetkými aktívami, pasívami, právami a záväzkami prechádza dňom 1. mája 2003 na Fond národného majetku SR, ktorý všetok majetok tým istým dňom 1.5.2003 vloží do novozaloženej akciovej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Žilina, Bôrická cesta 107, ktorá sa stane právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa zrušený štátny podnik z obchodného registra dňom 30.4.2003 v y m a z á v a .
  (od: 30.04.2003)
Obecný podnik. Tento š.p. bol zriadený zakladacou listinou S KNV v Banskej Bystrici, č. P- 390/1989 zo dňa 20.6.1989, podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Uvedený podnik je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov v zmysle § 23 až 26 Zák. č. 111/90 Zb . o štátnom podniku.
  (od: 01.07.1989 do: 29.04.2003)
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3000/1996-420 zo dňa 12.4.1996, ktorým bola doplnená zakladacia listina vydaná Stredoslovenským krajským národným výborom v Banskej Bystrici č. P-390/1989 zo dňa 20.6.1989. Stary spis: Pšn 71
  (od: 20.06.1996 do: 29.04.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)