Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  115/S

Business name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
  (from: 11/01/2016)
Registered seat: 
Lesnícka 23
Pliešovce 962 63
  (from: 01/01/1993)
Identification number (IČO): 
31 577 920
  (from: 01/01/1993)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 01/01/1993)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/01/1993)
Objects of the company: 
poskytovanie služieb formou odstrelu zvere a lovu rýb a následný predaj ulovenej zveri a rýb
  (from: 08/05/2009)
výroba a predaj sadbového materiálu a sadovnícke práce
  (from: 08/05/2009)
ťažba piesku a štrkopiesku
  (from: 08/05/2009)
porez a výroba reziva
  (from: 08/05/2009)
činnosť vykonávanú banským spôsobom: príprava a dobývanie nevyhradeného nerastu - andezit, vrátane jeho úpravy v lome "Malina" a vykonávanie trhacích prác malého rozsahu: vývrtové odstrely /primárne a sekundárne rozpojovanie horniny/ a odstrely realizované za účelom očisťovania a úpravy rezov v lome "Malina"
  (from: 08/05/2009)
výroba biohumusu
  (from: 08/05/2009)
stolárska výroba
  (from: 08/05/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných živností
  (from: 08/05/2009)
opravy motorových vozidiel
  (from: 08/05/2009)
ubytovacie služby
  (from: 08/05/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/05/2009)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 08/05/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí
  (from: 08/05/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/05/2009)
prevádzkovanie strelnice
  (from: 08/31/2005)
nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva
  (from: 11/24/2005)
preprava zbraní a streliva
  (from: 11/24/2005)
vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov
  (from: 11/24/2005)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 06/02/2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 06/02/2006)
výdaj jedál
  (from: 06/02/2006)
počítačové služby
  (from: 07/03/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/03/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 06/15/2011)
chov rýb
  (from: 06/15/2011)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 08/15/2015)
činnosti uvedené v § 3 písm. a) zákona s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov.
  (from: 05/10/2018)
Podnikateľská činnosť v oblasti správy a využívania lesného a poľnohospodárskeho majetku, lesnej, poľnohospodárskej, drevospracujúcej a inej súvisiacej výroby a služieb
  (from: 10/19/2019)
čistenie a spevňovanie brehov a dna riek, jazier a vodných nádrží
  (from: 01/15/2020)
odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov z vodných tokov
  (from: 01/15/2020)
činnosť odborného lesného hospodára
  (from: 03/31/2021)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 01/24/2018)
Ing. Ján Jurica - generálny riaditeľ
Jabloňový sad 7/8627
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 10/08/2009
  (from: 11/01/2016)
Ing. Peter Krpeľan - I. zástupca riaditeľa : vedúci oddelenia ekonomiky štátneho podniku
Janka Jesenského 719/1
Pliešovce 962 63
From: 01/01/2012
  (from: 02/02/2012)
Representation: 
Štátny podnik zastupuje generálny riaditeľ, alebo jeden zo zástupcov, podľa poradia.
  (from: 11/01/2016)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Malacky
  (from: 11/06/2020)
Registered seat: 
Zámocká 7
Malacky 901 01
  (from: 11/06/2020)
Head: 
Ing. Jozef Bittara
Stará cesta 1/32
Partizánske 958 04
From: 1.1.2019
  (from: 11/06/2020)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kežmarok
  (from: 11/07/2020)
Registered seat: 
Generála Štefánika 26
Podolínec 065 03
  (from: 11/07/2020)
Head: 
Ing. Michal Dudák
Hurbanova 66
Stará Turá 916 01
From: 1.1.2018
  (from: 11/07/2020)
Scope of business activity: 
zhodný s predmetom činnosti štátneho podniku
  (from: 11/07/2020)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kamenica nad Cirochou
  (from: 10/05/2021)
Registered seat: 
Osloboditeľov 131/131
Kamenica nad Cirochou 067 83
  (from: 10/05/2021)
Head: 
Ing. Štefan Rak
Porúbka 73
Porúbka 067 41
From: 12.8.2020
  (from: 10/05/2021)
 
 
Supervisory board: 
Ing. Richard Hájek
Lesná 5417/2A
Malacky 901 01
From: 09/26/2014
  (from: 10/16/2014)
plk. Ing. Peter Hiadlovský - predseda dozornej rady
Hlaváčikova 6
Bratislava 841 05
From: 06/07/2016
  (from: 07/07/2016)
JUDr. Daniel Bednár , PhD.
Ondavská 12
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 11/01/2021
  (from: 01/18/2022)
Founder: 
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 258/8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 47
  (from: 01/18/2022)
Ordinary capital: 
24 511 556,12 EUR
  (from: 01/22/2022)
Other legal facts: 
Štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Minister- stva obrany SR, č.j. lO.OO2 zo dňa 3O.l2.l992 podľa §§ l2 a l3 zák.č. lll/9O Zb.
  (from: 01/01/1993)
. Rozkazom Ministra obrany SR č. 9 zo dňa 14.1.1998 bol odvolaný doterajší riaditeľ a rozkazom zo dňa 14.1.1998 bol s účinnosťou 15.1.1998 menovaný nový riaditeľ. Stary spis: Pš 631
  (from: 01/29/1998)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person