Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3781/B

Obchodné meno: 
Nemocnica Ministerstva obrany SR, a.s.
  (od: 04.01.2006 do: 02.07.2009)
Sídlo: 
Cesta na Červený most 1
Bratislava 833 31
  (od: 04.01.2006 do: 02.07.2009)
IČO: 
35 972 653
  (od: 04.01.2006)
Deň zápisu: 
04.01.2006
  (od: 04.01.2006)
Deň výmazu: 
03.07.2009
  (od: 03.07.2009)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 03.07.2009)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 04.01.2006)
Predmet podnikania (činnosti): 
poskytovanie primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti vojakom v činnej službe Armády Slovenskej republiky, žiakom vojenských škôl Armády Slovenskej republiky, občianskym zamestnancom rezortu obrany a ďalším
  (od: 04.01.2006 do: 08.02.2007)
posudzovanie zdravotného stavu vojakov v činnej službe
  (od: 04.01.2006 do: 08.02.2007)
vyšetrovanie a posudzovanie zdravotného stavu brancov a žiadateľov o prijatie do Armády Slovenskej republiky a do vojsk OSN
  (od: 04.01.2006 do: 08.02.2007)
vyšetrovanie a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vojenských špecialistov
  (od: 04.01.2006 do: 08.02.2007)
výchova a ďalšie vzdelávanie vojenských lekárov a ostatných pracovníkov vojenského zdravotníctva
  (od: 04.01.2006 do: 08.02.2007)
spolupráca s tuzemskými a zahraničnými špecializovanými pracoviskami
  (od: 04.01.2006 do: 08.02.2007)
výkon lekárenskej služby
  (od: 04.01.2006 do: 08.02.2007)
vedecko- výskumná činnosť vykonávaná pre potreby Armády Slovenskej republiky
  (od: 04.01.2006 do: 08.02.2007)
plnenie úloh súvisiacich s mobilizačným zabezpečením rozvinutia vojenského zdravotníctva pre prípad mimoriadnych situácií v rozsahu stanovenom zriaďovateľom
  (od: 04.01.2006 do: 08.02.2007)
ambulantná zdravotná starostlivosť v odboroch: vnútorné lekárstvo, kardiológia, angiológia, endokrinológia, gastroenterológia, nefrológia, klinická onkológia, reumatológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, hematológia, klinická imunológia a alergológia, dermatovenerológia, psychiatria, klinická psychológia, neurológia, oftalmológia, otorinolaryngológia, foniatria, pneumológia a ftizeológia, gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, pracovné lekárstvo a toxikológia, anesteziológia a intenzívna medicína, funkčná diagnostika
  (od: 09.02.2007 do: 11.07.2008)
spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v odboroch: fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika
  (od: 09.02.2007 do: 11.07.2008)
jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore: oftalmológia
  (od: 09.02.2007 do: 11.07.2008)
ústavná zdravotná starostlivosť v odboroch: vnútorné lekárstvo, intenzívna starostlivosť pri internom oddelení, kardiológia, intenzívna starostlivosť pri kardiologickom oddelení, neurológia, intenzívna starostlivosť pri neurologickom oddelení, otorinolaryngológia, oftalmológia, psychiatria, anesteziológia a intenzívna medicína
  (od: 09.02.2007 do: 11.07.2008)
ústavná zdravotná starostlivosť, špecializovaná nemocnica v odboroch: vnútorné lekárstvo, kardiológia, neurológia, otorinolaryngológia, oftalmológia, psychiatria, anesteziológia a intenzívna medicína, chirurgia, urológia
  (od: 12.07.2008 do: 04.12.2008)
ambulantná zdravotná starostlivosť a) ambulancie: vnútorné lekárstvo, kardiológia, angiológia, endokrinológia, gastroenterológia, nefrológia, klinická onkológia, reumatológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, hematológia, dermatovenerológia, psychiatria, klinická psychológia, neurológia, oftalmológia, otorinolaryngológia, foniatria, pneumológia a ftizeológia, gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, anesteziológia a intenzívna medicína, funkčná diagnostika, chirurgia, urológia, ortopédia, klinická imunológia a alergológia b) zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch:oftalmológia, chirurgia, ortopédia c) zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika, radiológia, klinická mikrobiológia, klinická biochémia, hematol´gia a transfuziológia
  (od: 12.07.2008 do: 04.12.2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.02.2007 do: 02.07.2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.02.2007 do: 02.07.2009)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.02.2007 do: 02.07.2009)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb – obstarávateľská činnosť
  (od: 09.02.2007 do: 02.07.2009)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.02.2007 do: 02.07.2009)
výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
  (od: 09.02.2007 do: 02.07.2009)
prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (od: 12.07.2008 do: 02.07.2009)
preprava z a do zdravotníckeho zariadenia
  (od: 12.07.2008 do: 02.07.2009)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 12.07.2008 do: 02.07.2009)
zariadenia ústavnej zdravotej starostlivosti - špecializovaná nemocnica, v odboroch: vnútorné lekárstvo, kardiológia, neurológia, otorinolaryngológia, oftalmológia, anestéziológia a intenzívna medicína, chirurgia, urológia
  (od: 05.12.2008 do: 02.07.2009)
zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: a) ambulancie: vnútorné lekárstvo, kardiológia, endokrinológia, gastroenterológia,nefrológia, klinická onkológia, reumatológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, hematológia,dermatovenerológia, psychiatria, klinická psychológia, neurológia, oftalmológia, otorinolaryngológia, foniatria, pneumológia a ftizeológia, gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, anestéziológia a intenzívna medicína, chirurgia, urológia, ortopédia, klinická imunológia a alergológia, onkológia v gynekológii, dopravná psychológia, služby zdravia pri práci. b) zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, v odboroch: oftalmológia, chirurgia, ortopédia, otorinolaryngológia, gynekológia, urológia. c) zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, v odboroch: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika, rádiológia, počítačová tomografia. vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
  (od: 05.12.2008 do: 02.07.2009)
vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
  (od: 05.12.2008 do: 02.07.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 04.01.2006 do: 02.07.2009)
MUDr. Peter Bališ , MPH - člen
Námestie hraničiarov 29
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 09.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 25.04.2008)
MUDr. Peter Bališ , MPH - člen
Námestie hraničiarov 29
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 09.10.2006 Skončenie funkcie: 17.03.2008
  (od: 26.04.2008 do: 25.04.2008)
Branislav Delej , CSc.
Beniakova 1
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 09.10.2006 Skončenie funkcie: 17.03.2008
  (od: 16.05.2008 do: 15.05.2008)
MUDr. Branislav Delej , CSc.
Beniakova 1
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 09.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 15.05.2008)
Ing. Daniel Duchoň - predseda
Sabinovská 11
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 09.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 25.04.2008)
Ing. Daniel Duchoň - predseda
Sabinovská 11
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 09.10.2006 Skončenie funkcie: 21.02.2008
  (od: 26.04.2008 do: 25.04.2008)
MUDr. Ján Malina - člen predstavenstva
Nad Lúčkami 39
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 04.01.2006
  (od: 04.01.2006 do: 12.10.2006)
MUDr. Ján Malina - člen predstavenstva
Nad Lúčkami 39
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 04.01.2006 Skončenie funkcie: 09.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
JUDr. Peter Plučinský - predseda predstavenstva
Mudroňova 1722/4
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 04.01.2006
  (od: 04.01.2006 do: 12.10.2006)
JUDr. Peter Plučinský - predseda predstavenstva
Mudroňova 1722/4
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 04.01.2006 Skončenie funkcie: 09.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
Ing. Róbert Struhár - člen predstavenstva
Kunerádska 15
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 04.01.2006
  (od: 04.01.2006 do: 12.10.2006)
Ing. Róbert Struhár - člen predstavenstva
Kunerádska 15
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 04.01.2006 Skončenie funkcie: 09.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
MUDr. Peter Bališ , MPH - člen predstavenstva
Námestie hraničiarov 29
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 17.03.2008
  (od: 26.04.2008 do: 02.07.2009)
MUDr. Branislav Delej , CSc. - člen a predseda predstavenstva
Beniakova 1
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.03.2008
  (od: 26.04.2008 do: 02.07.2009)
Ing. Ivan Kühn - člen predstavenstva
Dudvážska 37
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.03.2008
  (od: 26.04.2008 do: 02.07.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 13.10.2006 do: 02.07.2009)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 04.01.2006 do: 12.10.2006)
Dozorná rada: 
JUDr. Peter Kolesár
Mierová 167A
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 04.01.2006
  (od: 04.01.2006 do: 12.10.2006)
JUDr. Peter Kolesár
Mierová 167A
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 04.01.2006 Skončenie funkcie: 09.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
MUDr. Iva Revayová
Družstevná 467/80
Stará Turá 016 01
Vznik funkcie: 04.01.2006
  (od: 04.01.2006 do: 25.04.2008)
MUDr. Iva Revayová
Družstevná 467/80
Stará Turá 016 01
Vznik funkcie: 04.01.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2007
  (od: 26.04.2008 do: 25.04.2008)
MUDr. František Špaček
Višňová 2932/6
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 04.01.2006
  (od: 04.01.2006 do: 12.10.2006)
MUDr. František Špaček
Višňová 2932/6
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 04.01.2006 Skončenie funkcie: 09.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
Ing. Marek Nemeček
Spojná 7
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 09.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 02.07.2009)
Ing. Pavol Boško
Trnavská 58
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 09.10.2006 Skončenie funkcie: 29.10.2008
  (od: 05.12.2008 do: 04.12.2008)
MUDr. Viliam Srdoš
Víťazná 6
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 28.03.2008 Skončenie funkcie: 29.10.2008
  (od: 05.12.2008 do: 04.12.2008)
Ing. Pavol Boško
Trnavská 58
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 09.10.2006
  (od: 13.10.2006 do: 04.12.2008)
MUDr. Viliam Srdoš
Víťazná 6
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 28.03.2008
  (od: 26.04.2008 do: 04.12.2008)
Ing. Július Chudík
Jungmannova 18
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.10.2008
  (od: 05.12.2008 do: 02.07.2009)
Pavol Bielek
Beniakova 3
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 29.10.2008
  (od: 05.12.2008 do: 02.07.2009)
Výška základného imania: 
28 956 662,6 EUR Rozsah splatenia: 28 956 662,6 EUR
  (od: 04.02.2009 do: 02.07.2009)
651 190 000 Sk Rozsah splatenia: 651 190 000 Sk
  (od: 12.07.2008 do: 03.02.2009)
633 900 000 Sk Rozsah splatenia: 633 900 000 Sk
  (od: 15.01.2008 do: 11.07.2008)
533 900 000 Sk Rozsah splatenia: 533 900 000 Sk
  (od: 09.02.2007 do: 14.01.2008)
438 900 000 Sk Rozsah splatenia: 438 900 000 Sk
  (od: 04.01.2006 do: 08.02.2007)
Akcie: 
Počet: 1348
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podmienkou platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní. Prevod akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
  (od: 04.02.2009 do: 02.07.2009)
Počet: 871
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podmienkou platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní. Prevod akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
  (od: 04.02.2009 do: 02.07.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 26,87 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podmienkou platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácií majetkovej účasti štátu na základnom imaní. Prevod akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
  (od: 04.02.2009 do: 02.07.2009)
Počet: 1190
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podmienkou platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní. Prevod akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
  (od: 05.12.2008 do: 03.02.2009)
Počet: 650
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podmienkou platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní. Prevod akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
  (od: 05.12.2008 do: 03.02.2009)
Počet: 190
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podmienkou platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní. Prevod akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
  (od: 12.07.2008 do: 04.12.2008)
Počet: 651
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podmienkou platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní. Prevod akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
  (od: 12.07.2008 do: 04.12.2008)
Počet: 900
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.01.2006 do: 11.07.2008)
Počet: 633
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podmienkou platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní. Prevod akocií transformovaného zdravotníckeho zariadenia sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné osoby (zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
  (od: 15.01.2008 do: 11.07.2008)
Počet: 533
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 09.02.2007 do: 14.01.2008)
Počet: 438
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 04.01.2006 do: 08.02.2007)
Akcionár: 
Slovenská republika- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
Bratislava 832 47
  (od: 04.01.2006 do: 08.02.2007)
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
Bratislava 832 47
  (od: 09.02.2007 do: 02.07.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 696/2009, Nz 21868/2009, NCRls 22240/2009 zo dňa 29.6.2009 o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 30.6.2009 zlúčením so spoločnosťou Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 812 72 Bratislava, IČO: 44 570 783 v súlade s prijatým uznesením vlády Slovenskej republiky č. 916 zo dňa 10.12.2008. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 698/2009, Nz 21870/2009, NCRls 22256/2009 zo dňa 29.6.2009, na základe ktorej preberá spoločnosť Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 812 72 Bratislava, IČO: 44 570 783 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti Nemocnica Ministerstva obrany SR, a.s., Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava, IČO: 35 972 653. Obchodná spoločnosť Nemocnica Ministerstva obrany SR, a.s., Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava, IČO: 35 972 653 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 3781/B sa vymazuje z obchodného registra.
  (od: 03.07.2009)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 326/2005, Nz 67624/2005 dňa 21.12.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 04.01.2006 do: 02.07.2009)
Notárska zápisnica N 597/2006, Nz 39453/2006, NCRls 39286/2006 zo dňa 9.10.2006.
  (od: 13.10.2006 do: 02.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 331/2006, Nz 26515/2006, NCRls 26633/2006 zo dňa 04.07.2006. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 388/2006, Nz 58408/2006, NCRls 58033/2006 zo dňa 22.12.2006.
  (od: 09.02.2007 do: 02.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 487/2007 Nz 58515/2007 zo dňa 17.12.2007.
  (od: 15.01.2008 do: 02.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 45/2008, Nz 7194/2008, NCRls 7142/2008 napísanej dňa 20.2.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.2.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.3.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.3.2008.
  (od: 26.04.2008 do: 02.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 130/2008, Nz 18834/2008 zo dňa 6.5.2008.
  (od: 12.07.2008 do: 02.07.2009)
Notárska zápisnica N 404/2008, Nz 46417/2008 zo dňa 30.10.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára v zmysle doložky k notárskej zápisnici zo dňa 03.12.2008.
  (od: 05.12.2008 do: 02.07.2009)
Notárska zápisnica N 6/2009, Nz 1085/2009, NCRls 1067/2009 napísaná dňa 16.1.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.1.2009.
  (od: 04.02.2009 do: 02.07.2009)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 03.07.2009)
Právny nástupca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Nemocnica svätého Michala, a. s. IČO: 44 570 783
Cintorínska 16
Bratislava 812 72
  (od: 03.07.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  29.02.2024
Dátum výpisu:  03.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR