Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  8/S

Obchodné meno: 
Družstevný obchodný a výrobný podnik, akciováspoločnosť, Zvolen "v likvidácii"
  (od: 29.04.1996 do: 18.12.2002)
Družstevný obchodný a výrobný podnik, akciová spoločnosť, Zvolen
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Sídlo: 
Zvolen 960 01
  (od: 03.07.1992 do: 18.12.2002)
IČO: 
00 168 661
  (od: 03.07.1992)
Deň zápisu: 
01.01.1991
  (od: 03.07.1992)
Deň výmazu: 
19.12.2002
  (od: 19.12.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 03.07.1992)
Predmet činnosti: 
* Predmetom podnikania a.s. je výkon a rozvoj obchodných, výrobných, organizačno-technických činností a služieb súvisia- cich s predmetom podnikania spotrebných družstiev na Slovensku v zásobovacej činnosti na základe obojstranných dohôd
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
* Rozsah predmetu podnikania:
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
zmluvné a organizačné zabezpečovanie dodávok spotrebného tovaru do obchodnej siete spotrebných družstiev na Slovensku z jednotlivých zdrojov a foriem zásobovania v tuzemsku
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
zmluvné a organizačné zabezpečovanie zásobovania vybranými druhmi materiálov a surovín pre výrobnú a obchodnú činnosť spotrebných družstiev na Slovensku z tuzemska
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
organizácia, zabezpečovania a realizácia dovozných a vývozných operácií v oblasti spotrebného tovaru a materiálno-technického zásobovania pre podnikateľskú činnosť spotrebných družstiev na Slovensku
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
realizácia kooperačných zmlúv vývozných a dovozných operácií
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
zastupovanie zahraničných subjektov na trhu spotrebných družstiev, vrátane uzatvárania zastupiteľských zmlúv a taktiež zriaďovanie vlastných afilácií v zahraničí
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
koordinácia nákupnej činnosti spotrebných družstiev a odbyt jej výsledkov pre vlastné spracovanie, ostatné organizácie a vývoz
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
zriaďovanie zásobovacích základní a prevádzkových reexpedičných skladov pre zásobovania maloobchodných a veľkoobchodných jednotiek spotrebných družstiev tovarmi tržného charakteru z dovozu a z tuzemska
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
výrobná činnosť v spracovaní produktov z nákupnej činnosti spotrebných družstiev najmä medu a ďalších včelých produktov, lesných a divokorastúcich plo- dov, húb, ovocia a zeleniny, ako aj výroba trvanlivých pečív a odbyt týchto výrobkov na vnútornom a zahraničnom trhu
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
maloobchodná činnosť v zásobovaní rovnošatami, pracovnými a ochrannými prostriedkami a ostatnými potrebami
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
zriaďovanie spoločných podnikov a vstupovanie do kooperácie kapitálovou účasťou v oblasti obchodu, výroby a služieb súvisiacich s podnikateľskou činnosťou spotrebných družstiev na Slovensku
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
poskytovanie vybraných obchodných a organizačno-technických služieb organizáciám spotrebných družstiev
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
obstarávanie záležitostí pre tretie osoby v rámci voľných kapacít
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
zabezpečovanie technicko-poradenských služieb pre akcionárov v oblati zahranično-obchodnej činnosti, v organizácii a technike vlatného veľkoobchodu
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
organizácia, zabezpečovanie a realizácia dovozných a vývozných operácií so zahraničnými dodávateľmi a odberateľmi
  (od: 07.01.1993 do: 15.06.1994)
zabezpečovanie technicko-poradenských služieb pre akcionárov v oblasti zahranično-obchodnej činnosti
  (od: 07.01.1993 do: 15.06.1994)
maloobchod s tovarom každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (od: 07.01.1993 do: 15.06.1994)
veľkoobchod s tovarom každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (od: 07.01.1993 do: 15.06.1994)
výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
  (od: 07.01.1993 do: 15.06.1994)
výkup, spracovanie a predaj medu
  (od: 07.01.1993 do: 15.06.1994)
výku, spracovanie a predaj šípkového čaju s prímesami
  (od: 07.01.1993 do: 15.06.1994)
organizácia, zabezpečovanie a realizácia dovozných a vývozných operácií so zahraničnými dodávateľmi a odberateľmi
  (od: 16.06.1994 do: 18.12.2002)
maloobchod s tovarom každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (od: 16.06.1994 do: 18.12.2002)
veľkoobchod s tovarom každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (od: 16.06.1994 do: 18.12.2002)
výroba a predaj trvanlivých pečív
  (od: 16.06.1994 do: 18.12.2002)
výkup, spracovanie a predaj medu a ostatných včelích produktov
  (od: 16.06.1994 do: 18.12.2002)
výkup, spracovanie a predaj šípkového čaju s prímesami
  (od: 16.06.1994 do: 18.12.2002)
baliarenská činnosť
  (od: 16.06.1994 do: 18.12.2002)
výroba cukríkov
  (od: 16.06.1994 do: 18.12.2002)
výkup, spracovanie a predaj lesných a divokorastúcich plodov, húb
  (od: 16.06.1994 do: 18.12.2002)
výkup, spracovanie a predaj poľnohospodárskych plodín
  (od: 16.06.1994 do: 18.12.2002)
výkup slimákov
  (od: 16.06.1994 do: 18.12.2002)
Štatutárny orgán: 
likvidátori
  (od: 29.04.1996 do: 18.12.2002)
predstavenstvo
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Ján Gordian - člen
B.S.Timravy 92O/19
Revúca
  (od: 03.07.1992 do: 15.06.1994)
Martin Katriak - podpredseda
Lotyšská 2
Bratislava
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Jaroslav Kolek - člen
blok Baník, Slovenského odboja 181/9
Poprad
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Ján Koza - člen
1. mája 23
Turčianske Teplice
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Ľudovít Kulcsár - predseda
Veľkoblahovská 69/27
Dunajská Streda
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Július Kvas - člen
Majerský rad 45
Krupina
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Michal Pancák - člen
Stankovce 25
Trebišov
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Ing. Anton Pecho - člen
J.Kráľa 34
Zvolen
  (od: 03.07.1992 do: 15.06.1994)
Jozef Ružek - člen
Sídlisko Sotina 1202/12
Senica
  (od: 03.07.1992 do: 15.06.1994)
Ábel Tužinský - člen
Československej armády 66/2
Žiar nad Hronom
  (od: 03.07.1992 do: 15.06.1994)
Bohuslav Uváčik - člen
Žlkovce 195
Trnava
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje prokurista - generálny riaditeľ. Za spoločnosť podpisujú všetci členovia predstavenstva, prípadne jeden alebo niekoľko členov predstavenstva, pokiaľ k tomu boli predstavenstvom písomne zmocnení, alebo prokuristi so samostatnou prokúrou, s vyznačením "prokurista".
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Prokúra: 
Ing. Juraj Gažúr
Jilenmnického 27
Zvolen
  (od: 03.07.1992 do: 21.09.1993)
Ing. Jana Jánošíková
Dubičie 4/183
Kováčová
  (od: 22.09.1993 do: 28.04.1996)
JUDr. Pavol Kracina
A.Hlinku 44
Zvolen
  (od: 22.09.1993 do: 25.07.1995)
Ing. Anton Pecho, generálny riaditeľ
SNP 203
Budča
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Prokurista Ing. Anton Pecho je oprávnený na všetky úkony, ku ktorým dôjde pri prevádzke podnikovejčinnosti DOVP a.s., aj keď je inak potrebná zvláštna plná moc. Zároveň je oprávnený scudzovať nehnuteľnostido hodnoty 5 mil. Sk a zaťažovať ich bez obmedzenia hodnoty.
  (od: 16.06.1994 do: 28.04.1996)
Odštepný závod: 
Názov: 
Družstevný obchodný a výrobný podnik, a.s. závod MEDOS
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Sídlo: 
Galanta
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Vedúci: 
Ing. Kamil Slušňák
Mierová 1431/53
Galanta
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
 
 
Názov: 
Družstevný obchodný a výrobný podnik, a.s. ústredné riaditeľstvo
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Sídlo: 
Zvolen
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
Vedúci: 
Ing. Anton Pecho
J. Kráľa 34/2053
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.1992 do: 28.04.1996)
 
 
Názov: 
Družstevný obchodný a výrobný podnik, a.s. oblastný závod
  (od: 03.07.1992 do: 15.06.1994)
Sídlo: 
Zvolen
  (od: 03.07.1992 do: 15.06.1994)
Vedúci: 
JUDr. Mária Víglaská
ČSA 1696/14
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.1992 do: 15.06.1994)
 
 
Názov: 
Družstevný obchodný a výrobný podnik, a.s. oblastný závod
  (od: 03.07.1992 do: 15.06.1994)
Sídlo: 
Bratislava
  (od: 03.07.1992 do: 15.06.1994)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Švarc
Suvorovova 45
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.1992 do: 15.06.1994)
 
 
Názov: 
Družstevný obchodný a výrobný podnik, a.s. oblastný závod
  (od: 03.07.1992 do: 15.06.1994)
Sídlo: 
Prešov
  (od: 03.07.1992 do: 15.06.1994)
Vedúci: 
Stanislav Pribula
Justičná 9
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.1992 do: 15.06.1994)
 
 
Základné imanie: 
193 500 000 Sk
  (od: 07.01.1993 do: 18.12.2002)
193 500 000 Kčs
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
Akcie: 
Počet: 746
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 250 000 Sk
  (od: 03.07.1992 do: 18.12.2002)
Počet: 2800
Druh: zamestnanecké
Menovitá hodnota: 2 500 Sk
  (od: 03.07.1992 do: 18.12.2002)
Dozorná rada: 
Ing. Eva Jergová - člen
Lamanského 14
Bratislava
  (od: 16.06.1994 do: 28.04.1996)
Ing. Stanislav Paulík - člen
Budovateľská 295
Nedožery - Brezany
  (od: 16.06.1994 do: 28.04.1996)
Ing. Štefan Opremčák - člen
F.Kráľa 9714
Spišská Nová Ves
  (od: 16.06.1994 do: 28.04.1996)
Orla Mistríková - člen
Študentská 1688/10
Zvolen
  (od: 16.06.1994 do: 28.04.1996)
Ján Progner - člen
Priehradná 6
Liptovský Mikuláš
  (od: 16.06.1994 do: 28.04.1996)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 29.4.1996
  (od: 09.12.1997 do: 18.12.2002)
Dátum vstupu do likvidácie: 29.4.1996
  (od: 19.12.2002 do: 18.12.2002)
Dátum vstupu do likvidácie: 29.4.1996
  (od: 29.04.1996 do: 08.12.1997)
 Likvidátor:
Ing. Stanislav Paulík
Budovateľská 25
Nedožery - Brezany
  (od: 29.04.1996 do: 18.12.2002)
 Likvidátor:
Ing. Anton Pecho
SNP 203
Budča
  (od: 29.04.1996 do: 18.12.2002)
 Likvidátor:
JUDr. Peter Siman
Palkovičova 15
Bratislava
  (od: 29.04.1996 do: 18.12.2002)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú likvidátori, každý samostatne.
  (od: 29.04.1996 do: 18.12.2002)
Ďalšie právne skutočnosti: 
. Na návrh likvidátora spoločnosti o výmaz z obchodného registra, po predložení účtovnej závierky a likvidačnej správy schválených na valnom zhromaždení dňa 29.10.2002, po splnení si povinnosti v zmysle § 33, odst. 2 zák. č. 511/92 Zb. a po preukázaní zrušenia všetkých akcií sa spoločnosť Družstevný obchodný a výrobný podnik, akciová spoločnosť, Zvolen " v likvidácii " , IČO: 00168661 so sídlom vo Zvolene z obchodného registra dňom 19.12.2002 v y m a z á v a .
  (od: 19.12.2002)
Akciová spoločnosť bola založená uznesením Predstavenstva SZSD zo dňa 31.10.1990, podľa §§ 15, 25 zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a schválením stanov akciovej spoločnosti dňa 31.10.1990. . Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 15.1.1991 schválilo zmenu stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.4.1992 bola schválená zmena stanov, ktorým sa upravujú stanovy v zmysle zák.č. 513/91 Zb. a zák.č. 42/91 Zb. Stary spis: Sa 45
  (od: 07.01.1993 do: 18.12.2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.4.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 16.06.1994 do: 18.12.2002)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.3.1996 bolo schválené zrušenie spoločnosti s likvidáciou dňom 1.4.1996.
  (od: 29.04.1996 do: 18.12.2002)
. Uznesením Krajského súdu č.k. 27Cb-24k 289/97 zo dňa 26.11.1997 bol na spoločnosť vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol menovaný JUDr. Ján Hudoba, Nám. SNP 26, Zvolen.
  (od: 09.12.1997 do: 18.12.2002)
. Právoplatným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 27Cb - 24K 289/97 zo dňa 25.7.2002 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok spoločnosti Drustevný obchodný a výrobný podnik, a.s. Zvolen "v likvidácii" Zvolen, IČO: 00 168 661 a zároveň bol zbavený funkcie správca konkurznej podstaty JUDr. Ján Hudoba, advokát so sídlom Nám. SNP 19, Zvolen.
  (od: 21.10.2002 do: 18.12.2002)
Akciová spoločnosť bola založená uznesením Predstavenstva SZSD zo dňa 31.10.1990, podľa §§ 15, 25 zák.č.104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a schválením stanov akciovej spoločnosti dňa 31.10.1990. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 15.1.1991 schválilo "Dodatok č. 1" k stanovám spoločnosti v § 3, § 4, § 5, § 8, § 10, § 12, § 16. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 22.4.1992 bola schválená zmena stanov v § 1,§ 2 ods. 2, druhá veta, § 3 ds.l, § 4 ods.l, § 5, § 6, ods.l a 2, § 7, § 8 ods.1, 2, 3, § 9 bod 3, § 1O, bod 2, § 11 bod 3, písm.c, § 13 bod. 2, 3, § 14 bod 2, prvá veta, bod 2 písm.d, § 14 bod 3, § 15, bod 1, 2a, bod 2b, f, g, bod 4, § 16 bod l, 3, § 17 bod 3, druhý riadok, § 18 bod 1, druhá veta, bod 2, 3 prvá veta, bod 6, § 19, § 2O, 21, 22, bod 1, 2, § 23, § 24, § 25, § 26, ktorou sa upravujú stanovy v zmysle zák.č. 513/91 Zb. a zák.č. 42/91 Zb. Stary spis: Sa 45
  (od: 03.07.1992 do: 06.01.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  01.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)