Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  20/S

Obchodné meno: 
KABEL PLUS, akciová spoločnosť
  (od: 06.05.1991 do: 29.10.2001)
Sídlo: 
Zvolenská cesta 14
Banská Bystrica 974 01
  (od: 15.03.1999 do: 29.10.2001)
Zvolenská 14
Banská Bystrica 974 01
  (od: 01.07.1996 do: 14.03.1999)
Banská Bystrica 974 01
  (od: 06.05.1991 do: 30.06.1996)
IČO: 
00 650 382
  (od: 06.05.1991)
Deň zápisu: 
06.05.1991
  (od: 06.05.1991)
Deň výmazu: 
30.10.2001
  (od: 30.10.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 06.05.1991)
Predmet činnosti: 
a/ projektovanie a výstavba televíznych kábelových rozvodov
  (od: 06.05.1991 do: 16.09.1993)
b/ prevádzkovanie televíznych kábelových rozvodov
  (od: 06.05.1991 do: 16.09.1993)
c/ výroba audiovizuálnych programov, ich distribúcia a predaj
  (od: 06.05.1991 do: 16.09.1993)
d/ predaj a nákup prác pre kábelovú televíziu k televíznym, rozhlasovým a filmovým dielam
  (od: 06.05.1991 do: 16.09.1993)
e/ výroba komponentov TKR a ich predaj
  (od: 06.05.1991 do: 16.09.1993)
f/ obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti budovania, prevádzkovania programového vysielania a zabezpečovania úverov pre potreby iných spoločností prevádzkujúcich TKR
  (od: 06.05.1991 do: 16.09.1993)
g/ výroba a distribúcia vlastných kultúrnych a športových programov - predaj a zapožičiavanie nahratých a nena- tých zvukových i zvukovo obrazových zázna- mov - obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (od: 06.05.1991 do: 16.09.1993)
predaj a zapožičiavanie nahratých a nenatých zvukových i zvukovo obrazových záznamov - obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (od: 17.09.1993 do: 29.10.2001)
projektovanie, výstavba a prevádzkovanie televíznych káblových rozvodov
  (od: 17.09.1993 do: 29.10.2001)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 17.09.1993 do: 29.10.2001)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.07.2000 do: 29.10.2001)
predstavenstvo
  (od: 17.09.1993 do: 20.07.2000)
predstavenstvo
  (od: 06.05.1991 do: 16.09.1993)
Ing. Samuel Dianiška , CSc. - člen
Gagarinova 35
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.1991 do: 08.05.1995)
Ing. Samuel Dianiška , CSc. - člen
Tichá 35
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.1996 do: 20.07.2000)
Ján Homola - podpredseda
Brezová 29
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.1991 do: 16.09.1993)
Ján Homola - podpredseda, výkonný riaditeľ
Brezová 29
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.1993 do: 11.02.1996)
Ing. Zigmund Magyar - člen
Radvanská 20
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.1991 do: 16.09.1993)
Ing. Ján Pecník - člen
78
Môlča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.1991 do: 08.05.1995)
Ing. Milan Purgel - člen
Radvanská 12
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.05.1995 do: 11.02.1996)
Ing. Milan Purgel - podpredseda
Radvanská 12
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.1996 do: 20.07.2000)
Ing. Ľubomír Šimko - člen
J. Hollého 15/16
Žiar nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.05.1995 do: 11.02.1996)
Ing. Ľubomír Šimko - predseda, výkonný riaditeľ
J. Hollého 15/16
Žiar nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.1996 do: 20.07.2000)
Martin Maťašeje - predseda
28. októbra 18
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2000 do: 29.10.2001)
lng. Ľubomír Šimko - člen
J. Hollého 15/16
Žiar nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2000 do: 29.10.2001)
JUDr. Ľubomír Mikuláš - člen
Šancová 66
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2000 do: 29.10.2001)
Ing. Dušan Konečný - predseda
Lidická 1694
Frýdek- Místek
Česko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.1991 do: 16.09.1993)
Ing. Dušan Konečný - predseda
Lidická 1694
Frýdek- Místek
Česko
prechodný pobyt na území SR :
Brezová 29
Kremnička
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.1993 do: 11.02.1996)
Ing. Jan Michálek - člen
Přemyslova l284
Hradec Králové
ČECHY
prechodný pobyt na území SR :
Brezová 29
Kremnička
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.1993 do: 08.05.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná a podpisuje samostatne predseda predstavenstva, alebo určený člen predstavenstva.
  (od: 21.07.2000 do: 29.10.2001)
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje predseda predstavesntva, alebo člen predstavenstva - výkonný riaditeľ.
  (od: 17.09.1993 do: 20.07.2000)
Za spoločnosť sa podpisuje predseda predstavenstva, počas jeho neprítomnosti riaditeľ spoločnosti Ján Homola. Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva.
  (od: 06.05.1991 do: 16.09.1993)
Základné imanie: 
175 000 000 Sk
  (od: 15.03.1999 do: 29.10.2001)
100 000 000 Sk
  (od: 28.06.1995 do: 14.03.1999)
20 000 000 Sk
  (od: 06.05.1991 do: 27.06.1995)
Akcie: 
Počet: 1750
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 15.03.2000 do: 29.10.2001)
Počet: 1750
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 15.03.1999 do: 14.03.2000)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 28.06.1995 do: 14.03.1999)
Počet: 200
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 06.05.1991 do: 27.06.1995)
Dozorná rada: 
Milan Janovec - člen
Tatranská 109
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.05.1995 do: 11.02.1996)
Milan Janovec - člen
Tatranská 109
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.1996 do: 30.06.1996)
Ing. Ľubomír Lihan - člen
Brezová 52
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.1996 do: 20.07.2000)
Ing. Marián Svetlík - člen
Poľovnícka 9
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.1993 do: 08.05.1995)
Ing. Ján Ulický - člen
Javornícka 19
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1996 do: 20.07.2000)
Ing. Eva Šrobová - člen
Na Letisko 2088/13
Poprad 4
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2000 do: 29.10.2001)
Ján Prelovský - člen
Šustekova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2000 do: 29.10.2001)
Ing. Dušan Konečný - člen
Lidická 1694
Frýdek- Místek
Česko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.1996 do: 30.06.1996)
Ing. Dušan Konečný - člen
Lidická 1694
Frýdek- Místek
Česko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1996 do: 15.10.1996)
Ing. Pavel Novotný - člen
Klimenta 440
Ostrava
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.1993 do: 11.02.1996)
Ing. Pavel Novotný - člen
Klimenta 440
Ostrava
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.02.1996 do: 15.10.1996)
Ing. Lumír Panák - predseda
Foitská 7/639
Ostrava
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.1993 do: 11.02.1996)
Ing. Roman Polášek - člen
Hrabuvka, Krakovská 21/1088
Ostrava
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.1996 do: 20.07.2000)
Ing. Václav Bartoň - člen
Ke Kateřinkám 1407
Praha 4
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2000 do: 29.10.2001)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na valnom zhromaždení spoločnosti KABEL PLUS, akciová spoločnosť, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.08.2001 v NZ 279/2001, napísanej 14.09.2001 v NÚ JUDr. Kataríny Pohronskej, Bratislava, Grösslingova 6-8, bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti KABEL PLUS, akciová spoločnosť a o zlúčení so spoločnosťou UPC Slovensko, s.r.o., Továrenská 11, 812 61 Bratislava, IČO: 31 357 296, ku dňu 31.08.2001 v zmysle ust. § 68, odst. 2 bez likvidácie, pričom UPC Slovensko, s.r.o. sa stáva právnym nástupcom práv a povinností KABEL PLUS, akciová spoločnosť, Banská Bystrica. V súlade s horeuvedeným sa spoločnosť KABEL PLUS, akciová spoločnosť, Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, IČO: 00 650 382 dňom 30.10.2001 z obchodného registra vymazáva.
  (od: 30.10.2001)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa l5.4.l99l a prijatím stanov v zmysle zák.č. lO4/9O Zb. o akciových spoločnostiach. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.12.1992 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 93
  (od: 06.05.1991 do: 29.10.2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.4.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.06.1995 do: 29.10.2001)
. Zapisuje sa zmena stanov.
  (od: 12.02.1996 do: 29.10.2001)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.6.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 01.07.1996 do: 29.10.2001)
. Valné zhromaždenie konané dňa 13.8.1997 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
  (od: 15.03.1999 do: 29.10.2001)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 185/99 zo dňa 29.12.1999, napísanej v NÚ Mgr. Vojtecha Švantnera, Banská Štiavnica.
  (od: 15.03.2000 do: 29.10.2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2000 v NZ 314/2000, napísanej v NÚ JUDr. Jana Hofmanna, Praha 2, Karlovo nám. 28.
  (od: 21.07.2000 do: 29.10.2001)
Dátum aktualizácie údajov:  05.08.2022
Dátum výpisu:  08.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)