Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  126/N

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
  (od: 28.02.2006)
Kappa Štúrovo, a.s.
  (od: 13.09.2001 do: 27.02.2006)
AssiDomän Štúrovo, a.s.
  (od: 30.08.1999 do: 12.09.2001)
AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s.
  (od: 11.09.1997 do: 29.08.1999)
Juhoslovenské celulózky a papierne a.s. skrátene JCP, a.s.
  (od: 20.12.1996 do: 10.09.1997)
Juhoslovenské celulózky a papierne a.s.
  (od: 03.09.1993 do: 19.12.1996)
Juhoslovenské celulózky a papierne a. s.
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
Sídlo: 
Eurovea Central 1, Pribinova 4
Bratislava 811 09
  (od: 07.07.2011)
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
  (od: 25.03.1992 do: 06.07.2011)
IČO: 
31 410 146
  (od: 25.03.1992)
Deň zápisu: 
01.04.1992
  (od: 25.03.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 25.03.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba a predaj papiera a kartónov
  (od: 03.06.1993)
vývoj softwarových produktov na zariadeniach výpočtovej techniky
  (od: 03.06.1993)
poskytovanie služieb na zariadeniach výpočtovej techniky
  (od: 03.06.1993)
vykonávanie služieb servisnej činnosti na zariadeniach výpočtovej techniky
  (od: 03.06.1993)
nákup tovaru za účelom predaja a predaj
  (od: 08.08.1995)
nakládka a vykládka riečnych plavidiel a na železničnej vlečke
  (od: 08.08.1995)
spracovanie starého textilného a papierového odpadu
  (od: 08.08.1995)
čistenie odpadových vôd ako služba pre zákazníkov
  (od: 08.08.1995)
výuka v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontrola bezpečnosti práce
  (od: 08.04.1999)
manipulácia s nákladom, skladovanie, vykladanie tovaru, váženie
  (od: 30.08.1999)
podnikateľské poradenstvo v rámci voľných živností
  (od: 30.08.1999)
sprostredkovateľská činnosť v rámci voľných živností
  (od: 30.08.1999)
činnosť miesta uloženia písomností /záznamov/ nearchívnej povahy
  (od: 30.08.1999)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 13.09.2001)
rozvod plynu
  (od: 13.09.2001)
prenájom nehnuteľností, strojov, zariadení, tovarov osobnej potreby
  (od: 13.09.2001)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 13.09.2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 13.09.2001)
dodávanie pitnej a technologickej vody
  (od: 13.09.2001)
výroba a predaj stlačeného vzduchu
  (od: 13.09.2001)
centrálny zber a dočasné skladovanie nebezpečných odpadov
  (od: 21.06.2005)
podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 21.06.2005)
nákup a predaj minerálnych olejov v rozsahu voľných živností
  (od: 21.06.2005)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 01.05.2007)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 01.05.2007)
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 30.12.2008)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 02.03.2004 do: 20.06.2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 02.03.2004 do: 20.06.2005)
poskytovanie ubytovacích služieb - iné ubytovacie možnosti
  (od: 21.06.2005 do: 29.12.2008)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***v kempingoch triedy***a vo vyšších triedach
  (od: 21.06.2005 do: 19.06.2008)
masérske služby
  (od: 13.09.2001 do: 20.06.2005)
prevádzkovanie sauny a bazéna
  (od: 13.09.2001 do: 19.06.2008)
cestná nákladná doprava
  (od: 08.08.1995 do: 01.03.2004)
nepravidelná preprava osôb
  (od: 08.08.1995 do: 01.03.2004)
špedičná služba
  (od: 08.08.1995 do: 01.03.2004)
vedenie účtovníctva
  (od: 13.09.2001 do: 20.06.2005)
čistiace práce /v rozsahu voľných živností/
  (od: 13.09.2001 do: 20.06.2005)
oprava, údržba motorových vozidiel a VZV s hmotnosťou do 5000 kg a do zdvihu 3 metrov
  (od: 08.08.1995 do: 01.03.2004)
výroba a predaj modifikovaných asfaltov
  (od: 08.08.1995 do: 20.06.2005)
výroba a predaj pečiatok
  (od: 08.08.1995 do: 29.08.1999)
závodná jedáleň
  (od: 08.08.1995 do: 01.03.2004)
rekreačné stravovanie
  (od: 08.08.1995 do: 19.06.2008)
bufety
  (od: 08.08.1995 do: 01.03.2004)
výroba vodného skla
  (od: 08.08.1995 do: 20.06.2005)
montáž strojných zariadení
  (od: 08.08.1995 do: 29.08.1999)
výučba zvárania
  (od: 08.08.1995 do: 29.08.1999)
výučba obsluhy dopravných vozíkov
  (od: 08.08.1995 do: 29.08.1999)
poskytovanie ubytovacích služieb - iné ubytovacie možnosti
  (od: 08.08.1995 do: 01.03.2004)
poskytovanie izolotérskych služieb
  (od: 08.08.1995 do: 20.06.2005)
výroba a predaj lepeniek vrátane zušlachtených
  (od: 03.06.1993 do: 19.06.2008)
výroba a predaj kartonáže a obalových materialov
  (od: 03.06.1993 do: 19.06.2008)
výroba a predaj asfaltových izolačných pásov a bezvložkových asfaltových fólií
  (od: 03.06.1993 do: 20.06.2005)
výroba a predaj tepelnej a elektrickej energie
  (od: 03.06.1993 do: 12.09.2001)
predaj papiera, kartónov, lepeniek
  (od: 03.06.1993 do: 29.08.1999)
projektová inžinierska činnosť v rámci obnovy podnikových zariadení
  (od: 03.06.1993 do: 29.08.1999)
strojárenská výroba a výroba náhradných dielov
  (od: 03.06.1993 do: 29.08.1999)
výroba a predaj tlačovín a propagačných materiálov
  (od: 03.06.1993 do: 29.08.1999)
výroba a predaj papiera a kartónov
  (od: 25.03.1992 do: 02.06.1993)
výroba a predaj lepeniek vrátane zušlachtených
  (od: 25.03.1992 do: 02.06.1993)
výroba a predaj kartonáže a obalových materiálov
  (od: 25.03.1992 do: 02.06.1993)
výroba a predaj asfaltových izolačných pásov a bezvložkových asfaltových fólií
  (od: 25.03.1992 do: 02.06.1993)
výroba a predaj tepelnej a elektrickej energie
  (od: 25.03.1992 do: 02.06.1993)
výroba vodného skla
  (od: 25.03.1992 do: 02.06.1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu prideleného povolenia a registrácie
  (od: 25.03.1992 do: 02.06.1993)
obchodná činnosť a poskytovanie služieb
  (od: 25.03.1992 do: 02.06.1993)
projektová a inžinierska činnosť v rozsahu pridelených oprávnení
  (od: 25.03.1992 do: 02.06.1993)
strojárenská výroba a výroba ND
  (od: 25.03.1992 do: 02.06.1993)
plnenie ochraňujúcej funkcie majetku spravovaného SFHR t. j. ŠMR i FHR
  (od: 25.03.1992 do: 02.06.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.09.1997)
predstavenstvo
  (od: 25.03.1992 do: 10.09.1997)
Ferdinand Fuhrmann - člen
Prielstrasse 18A
Wels 4600
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.05.2006
  (od: 18.07.2006)
John Hiscock - člen
Maidstone
Kent
Veľká Británia
Vznik funkcie: 15.10.2009
  (od: 30.12.2009)
Prof.Ing. Július Alexy , CSc.
Nezábudková 36
Bratislava
  (od: 08.08.1995 do: 19.12.1996)
Ing. Vladimír Bendík
Jesenského 74
Štúrovo
  (od: 08.08.1995 do: 19.12.1996)
Ing. Vladimír Bendík - člen
Jesenského 74
Štúrovo
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Jozef Draškóczy
Donnerova 7
Bratislava
  (od: 03.09.1993 do: 29.11.1994)
Ing. Jozef Draškóczy
Donnerova 7
Bratislava
  (od: 30.11.1994 do: 19.12.1996)
Ing. Ján Ducký
Bajzova 11
Bratislava
  (od: 30.11.1994 do: 07.08.1995)
Ing. Jindřich Faltys - člen
Petofiho 67
Štúrovo
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Eduard Haderka - člen
Marxova 24
Štúrovo
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Pavel Hollý
Rovniaková 4
Bratislava
  (od: 08.08.1995 do: 19.12.1996)
Ing. Alexander Koprda - člen
J. Slottu 7
Trnava
  (od: 13.09.2001 do: 27.09.2004)
Ing. Alexander Koprda - člen
J. Slottu 7
Trnava
Skončenie funkcie: 15.06.2004
  (od: 28.09.2004 do: 27.09.2004)
Ing. Juraj Kučera , CSc.
Jesenského 72
Štúrovo
  (od: 30.11.1994 do: 19.12.1996)
Ing. Juraj Kučera , CSc.
Jesenského 72
Štúrovo
  (od: 20.12.1996 do: 10.09.1997)
Ing. Juraj Kučera , CSc. - predseda
Jesenského 72
Štúrovo
  (od: 25.03.1992 do: 29.11.1994)
Ľuboš Lopatka - podpredseda
Rekreačná 2/6789
Biely Kostol
  (od: 08.04.1999 do: 20.06.2005)
Ľuboš Lopatka - podpredseda
Rekreačná 2/6789
Biely Kostol
Skončenie funkcie: 27.04.2005
  (od: 21.06.2005 do: 20.06.2005)
Ing. Ľuboš Lopatka - podpredseda
Rekreačná 2/6789
Biely Kostol 919 34
Vznik funkcie: 27.04.2005
  (od: 21.06.2005 do: 27.02.2006)
Ing. Ľuboš Lopatka - podpredseda
Rekreačná 2/6789
Biely Kostol 919 34
Vznik funkcie: 27.04.2005 Skončenie funkcie: 10.02.2006
  (od: 28.02.2006 do: 27.02.2006)
JUDr., Ing. Jozef Majský
Budatínska 33
Bratislava
  (od: 03.09.1993 do: 29.11.1994)
Ing. Július Mihály - podpredseda
Švermova 57
Štúrovo
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Ján Morvai
Jesenského 74
Štúrovo
  (od: 30.11.1994 do: 07.08.1995)
Ing. Ján Morvai - člen
Jesenského 74
Štúrovo
  (od: 25.03.1992 do: 29.11.1994)
PhDr. František Okruhlica , CSc.
Fedinova 5
Bratislava
  (od: 30.11.1994 do: 19.12.1996)
PhDr. František Okruhlica , CSc.
Fedinova č. 5
Bratislava
  (od: 03.09.1993 do: 29.11.1994)
Ing. Ferdinand Petrák
Stropkovská 57
Košice
  (od: 20.12.1996 do: 10.09.1997)
Dirk Marcel Antoon Poot - člen
Linde 32
Evergem 9940
Belgicko
Vznik funkcie: 10.02.2006
  (od: 28.02.2006 do: 17.07.2006)
Dirk Marcel Antoon Poot - člen
Linde 32
Evergem 9940
Belgicko
Vznik funkcie: 10.02.2006 Skončenie funkcie: 23.05.2006
  (od: 18.07.2006 do: 17.07.2006)
Dirk Marcel Antoon Poot - predseda
Linde 32
Evergem 9940
Belgicko
Vznik funkcie: 23.05.2006
  (od: 18.07.2006 do: 29.12.2008)
Dirk Marcel Antoon Poot - predseda
Linde 32
Evergem 9940
Belgicko
Vznik funkcie: 23.05.2006 Skončenie funkcie: 25.11.2008
  (od: 30.12.2008 do: 29.12.2008)
Ing. Marián Slovák - člen
Šulekova 9
Bratislava
  (od: 11.09.1997 do: 07.04.1999)
Ing. Eugen Szabó
Sobieskeho 54
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 12.03.2007
  (od: 01.05.2007 do: 29.12.2009)
Ing. Eugen Szabó
Sobieskeho 54
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 12.03.2007 Skončenie funkcie: 15.10.2009
  (od: 30.12.2009 do: 29.12.2009)
Dr. Eduard Šebo
Komenského 2
Modra
  (od: 20.12.1996 do: 10.09.1997)
Ing. Juraj Široký
Priekopnícka 30
Bratislava
  (od: 30.11.1994 do: 07.08.1995)
Ing. Juraj Široký
Priekopnícka 30
Bratislava
  (od: 20.12.1996 do: 10.09.1997)
Ing. Juraj Široký
Priekopnícka č. 30
Bratislava
  (od: 03.09.1993 do: 29.11.1994)
Ing. Ján Šóky
Družstevná 19
Štúrovo
  (od: 30.11.1994 do: 07.08.1995)
Ing. Ján Šóky - člen
Družstevná 19
Štúrovo
  (od: 25.03.1992 do: 29.11.1994)
Tibor Tóth - člen
Gaštanova 8
Štúrovo
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Miroslav Uhrin - člen
Studenohorská 22
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 15.06.2004
  (od: 28.09.2004 do: 17.07.2006)
Ing. Miroslav Uhrin - člen
Studenohorská 22
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 15.06.2004 Skončenie funkcie: 23.05.2006
  (od: 18.07.2006 do: 17.07.2006)
PhDr. Anton Vačko - člen
Jégého 3
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 23.05.2006
  (od: 18.07.2006 do: 30.04.2007)
PhDr. Anton Vačko - člen
Jégého 3
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 23.05.2006 Skončenie funkcie: 12.03.2007
  (od: 01.05.2007 do: 30.04.2007)
Ing. Zita Ženišová
Petöfiho 92
Štúrovo
  (od: 08.08.1995 do: 19.12.1996)
Ing. Zita Ženišová
Petöfiho 92
Štúrovo
  (od: 20.12.1996 do: 10.09.1997)
Dipl. Ing. Reinhard Rudolf Reiter , MBA - predseda predstavenstva
Volksgartenstrasse 28
Linz 4020
Rakúsko
Vznik funkcie: 25.11.2008
  (od: 30.12.2008)
Anders Haglund - člen
Grev Turegatan 74
Stockholm 114 38
Švédsko
dlhodobý pobyt na území SR :
ROS Vadaš, Vadašská 78
Štúrovo
  (od: 11.09.1997 do: 07.04.1999)
Pentti Kaveli Pärssinen - člen
Lundänsvägen 8
Kramfors
Švédsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Jesenského 96/72
Štúrovo
  (od: 08.04.1999 do: 12.09.2001)
Lars Richardson - predseda
Lunkentusvägen 38
Bromma 167 63
Švédsko
dlhodobý pobyt na území SR :
ROS Vadaš, Vadašská 78
Štúrovo
  (od: 11.09.1997 do: 07.04.1999)
Ruud van der Steeg
H.A. Lorentzweg 33
Bussum 1402 CB
Holandsko
Vznik funkcie: 29.06.2001
  (od: 14.01.2004 do: 17.07.2006)
Ruud van der Steeg
H.A. Lorentzweg 33
Bussum 1402 CB
Holandsko
Vznik funkcie: 29.06.2001 Skončenie funkcie: 23.05.2006
  (od: 18.07.2006 do: 17.07.2006)
Tomáš Šabatka - predseda
Deštná 17
Dubá
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Gaštanová 937/2
Štúrovo
  (od: 08.04.1999 do: 12.09.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 11.09.1997)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 25.03.1992 do: 10.09.1997)
Dozorná rada: 
Alan Baudant
1 boulevard de Montmorency
Paríž 750 16
Francúzsko
Vznik funkcie: 15.10.2009
  (od: 30.12.2009)
Ing. Lilla Csipaková
Jesenského 66
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 30.06.2010
  (od: 27.07.2010)
Ing. Jozef Adamčík - člen
Hruškova 26
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
prof. Ing. Július Alexy - člen
Nezábudkova 36
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
Hakan Andréasson
Westerparklaan 50
Hertogenbosch 5223 DK
Holandsko
Vznik funkcie: 15.06.2004
  (od: 28.09.2004 do: 29.12.2008)
Hakan Andréasson
Westerparklaan 50
Hertogenbosch 5223 DK
Holandsko
Vznik funkcie: 15.06.2004 Skončenie funkcie: 25.11.2008
  (od: 30.12.2008 do: 29.12.2008)
Vladimír Augustín
S.H.Vajanského 77
Nové Zámky
  (od: 08.08.1995 do: 19.12.1996)
Ing. Iveta Bartošovičová
Budyšínska 20
Bratislava
  (od: 30.11.1994 do: 19.12.1996)
Štefan Családi - člen
Jilemnického 36
Štúrovo
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Edita Dejczöová
Na Vyhliadke 20
Štúrovo
  (od: 30.11.1994 do: 19.12.1996)
Ing. Edita Dejczöová
Na Vyhliadke 20
Štúrovo
  (od: 20.12.1996 do: 07.04.1999)
Ing. Ján Ducký
Bajzova 11
Bratislava
  (od: 03.09.1993 do: 29.11.1994)
Ing. Renáta Faltysová - člen
Petofiho 67
Štúrovo
  (od: 25.03.1992 do: 29.11.1994)
Ing. Tibor Hammerschmidt
Komenského 133
Štúrovo
  (od: 20.12.1996 do: 07.04.1999)
Ing. Tibor Hammerschmidt
Komenského 133
Štúrovo
  (od: 08.04.1999 do: 20.06.2005)
Ing. Tibor Hammerschmidt
Komenského 133
Štúrovo
Skončenie funkcie: 08.04.2005
  (od: 21.06.2005 do: 20.06.2005)
John Hiscock
Maidstone
Kent
Veľká Británia
Vznik funkcie: 25.11.2008
  (od: 30.12.2008 do: 29.12.2009)
John Hiscock
Maidstone
Kent
Veľká Británia
Vznik funkcie: 25.11.2008 Skončenie funkcie: 15.10.2009
  (od: 30.12.2009 do: 29.12.2009)
Ing. Pavel Hollý
Rovniakova 4
Bratislava
  (od: 03.09.1993 do: 29.11.1994)
Ing. Pavel Hollý
Rovniakova 4
Bratislava
  (od: 30.11.1994 do: 07.08.1995)
JUDr. Miroslav Hrabovský
Ševčenkova 6
Bratislava
  (od: 20.12.1996 do: 10.09.1997)
JUDr. Anna Hudáková
Vigľašská 13
Bratislava
  (od: 20.12.1996 do: 10.09.1997)
Ing. Karol Jirsák
Segnerova 1
Bratislava
  (od: 20.12.1996 do: 07.04.1999)
Ing. Tibor Kápostáš - člen
Petofiho 97
Štúrovo
  (od: 25.03.1992 do: 29.11.1994)
Ruben Kemény, nar. 5.8.1944
Fialkové údolie 21
Bratislava
  (od: 11.09.1997 do: 29.08.1999)
Mgr. Henrieta Kissová
Narcisová 1
Štúrovo
  (od: 30.08.1999 do: 27.09.2004)
Mgr. Henrieta Kissová
Narcisová 1
Štúrovo
Skončenie funkcie: 15.06.2004
  (od: 28.09.2004 do: 27.09.2004)
Ing. Jozef Klanduch , CSc. - člen
Meličkovej 11
Bratislava
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Rudolf Klučka - člen
ul. Chmelára 38
Nové Zámky
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Ján Máčai - člen
194
Chľaba
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Mária Machová , CSc.
Krivánska 30
Banská Bystrica
  (od: 20.12.1996 do: 10.09.1997)
Ing. Mária Máchová
Krivánska 30
Banská Bystrica
  (od: 08.08.1995 do: 19.12.1996)
JUDr. Ing. Jozef Majský
Budatínska 33
Bratislava
  (od: 30.11.1994 do: 07.08.1995)
JUDr. Ivo Nesrovnal
Jelačičova 18
Bratislava
  (od: 11.09.1997 do: 07.04.1999)
Ing. Ladislav Nyíri - člen
Jókaiho 22
Štúrovo
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
JUDr. Ján Oravec - člen
Marxova 60
Štúrovo
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Gustáv Rásztokay - člen
Jilemnického 18
Štúrovo
  (od: 25.03.1992 do: 02.09.1993)
Ladislav Repka
Petöfiho 73
Štúrovo
  (od: 30.11.1994 do: 19.12.1996)
Mgr. Elena Szabóová
Družstevný rad 19
Štúrovo
  (od: 30.08.1999 do: 12.09.2001)
Ing. Mária Tosecká
Sibírska 35
Bratislava
  (od: 03.09.1993 do: 29.11.1994)
Ruud van der Steeg
H. A. Lorentzweg 33
Bussum 1402
Holandsko
Vznik funkcie: 23.05.2006
  (od: 18.07.2006 do: 29.12.2008)
Ruud van der Steeg
H. A. Lorentzweg 33
Bussum 1402
Holandsko
Vznik funkcie: 23.05.2006 Skončenie funkcie: 25.11.2008
  (od: 30.12.2008 do: 29.12.2008)
Ing. Zoltán Vašš
Lastovičia 3
Nové Zámky
  (od: 30.11.1994 do: 19.12.1996)
Ing. Juraj Vlasák
Mamateyova 8
Bratislava
  (od: 03.09.1993 do: 29.11.1994)
Agnesa Dudášová
425
Kamenný Most 943 58
Vznik funkcie: 08.04.2005 Skončenie funkcie: 08.04.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Agnesa Dudášová
425
Kamenný Most 943 58
Vznik funkcie: 08.04.2005
  (od: 21.06.2005 do: 26.07.2010)
Franz Strigl
Weiherstrasse 26
Thaiheim bei Weis
Rakúsko
Vznik funkcie: 25.11.2008
  (od: 30.12.2008)
Anders Haglund
Grev Turegatan 74
Stockholm
Švédsko
  (od: 08.04.1999 do: 29.08.1999)
Ulf Kilander
Minervägen 3
Djursholm 182 64
Švédsko
  (od: 11.09.1997 do: 07.04.1999)
Sven Torbjörn Pettersson
Gylleniusgat. 3
Karlstad
Švédsko
  (od: 13.09.2001 do: 20.06.2005)
Sven Torbjörn Pettersson
Gylleniusgat. 3
Karlstad
Švédsko
Skončenie funkcie: 27.04.2005
  (od: 21.06.2005 do: 20.06.2005)
Sven Torbjörn Pettersson
Gylleniusgat 3
Karlstad
Švédsko
Vznik funkcie: 27.04.2005
  (od: 21.06.2005 do: 17.07.2006)
Sven Torbjörn Pettersson
Gylleniusgat 3
Karlstad
Švédsko
Vznik funkcie: 27.04.2005 Skončenie funkcie: 23.05.2006
  (od: 18.07.2006 do: 17.07.2006)
Výška základného imania: 
48 058 427,6 EUR Rozsah splatenia: 48 058 427,6 EUR
  (od: 14.07.2009)
1 447 543 000 Sk
  (od: 25.03.1992 do: 13.07.2009)
Akcie: 
Počet: 1447543
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 17.09.2010)
Počet: 1447543
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 14.07.2009 do: 16.09.2010)
Počet: 1447543
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.03.2000 do: 13.07.2009)
Počet: 1447543
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.09.1997 do: 13.03.2000)
Počet: 1447543
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.06.1993 do: 10.09.1997)
Počet: 1404117
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.03.1992 do: 02.06.1993)
Počet: 43426
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.03.1992 do: 02.06.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7.1993, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 157/93, Nz 157/93 napísanou JUDr. Agnesou Tormovou. Stary spis: Sa 368
  (od: 30.11.1994)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 30.01.1996. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 27.6.1996. Stary spis: Sa 368
  (od: 20.12.1996)
Valné zhromaždenie dňa 7.5.1997 schválilo zmenu stanov (N 67/97, Nz 59/97). Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 8.8.1997 schválilo zmenu stanov (N 113/97, Nz 104/97).
  (od: 11.09.1997)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 12.05.1998 a 21.01.1999.
  (od: 08.04.1999)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.4.1999. Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 1.6.1999. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 1.6.1999, not. záp. č. N 128/99, NZ 124/99, zmena obchodného mena z: AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s. na: AssiDomän Štúrovo, a.s.
  (od: 30.08.1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 23.03.2000, 05.06.2000 a 29.06.2001. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z AssiDomän Štúrovo, a.s. na Kappa Štúrovo, a.s..
  (od: 13.09.2001)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 26.04.2002.
  (od: 02.03.2004)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 10.02.2006 ( Notárska zápisnica N 17/2006, Nz 6408/2006, NCRls 6379/2006 ), zmena obchodného mena z Kappa Štúrovo, a.s. na Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
  (od: 28.02.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2024
Dátum výpisu:  18.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR