Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  39/S

Business name: 
Investičný fond poľnohospodárov IPEĽ, a.s. " v likvidácii "
  (from: 08/15/1996 until: 02/08/1998)
Investičný fond poľnohospodárov IPEĽ a.s.
  (from: 08/18/1993 until: 08/14/1996)
INVESTIČNÝ PRIVATIZAČNÝ FOND POĽNOHOSPODÁROV IPEĽ, a.s.
  (from: 01/15/1992 until: 08/17/1993)
Registered seat: 
Vinica 991 28
  (from: 01/15/1992 until: 02/08/1998)
Identification number (IČO): 
30 227 755
  (from: 01/15/1992)
Date of entry: 
01/15/1992
  (from: 01/15/1992)
Date of deletion: 
02/09/1998
  (from: 02/09/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/15/1992)
Objects of the company: 
nákup akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body prevzaté od majiteľov investičných kupónov
  (from: 01/15/1992 until: 08/17/1993)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov za účelom ich použitia na kolektívne investovanie
  (from: 08/18/1993 until: 02/08/1998)
spoločnosť zhromažďuje peňažné prostriedky vydávaním akcií
  (from: 08/18/1993 until: 02/08/1998)
nakladá s prostriedkami prostredníctvom investičnej spoločnosti na základe zmluvy, ktorá vymedzí druh a rozsah poskytovaných služieb
  (from: 08/18/1993 until: 02/08/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/15/1996 until: 02/08/1998)
Managing board
  (from: 01/15/1992 until: 08/14/1996)
Ing. Ján Bodonyi - člen
163
Veľká Ves nad Ipľom
  (from: 01/15/1992 until: 08/14/1996)
Ing. Ladislav Korcsog - člen
Pivničná 691
Vinica
  (from: 01/15/1992 until: 08/17/1993)
Ing. Ladislav Korcsog - predseda
Pivničná 691
Vinica
  (from: 08/18/1993 until: 08/14/1996)
Ing. Michal Lekýr - člen
Gaštanový rad 9/785
Vinica
  (from: 01/15/1992 until: 08/17/1993)
Ing. Ladislav Tandel - podpredseda
28
Veľká Čalomija
  (from: 08/18/1993 until: 08/14/1996)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 08/15/1996 until: 02/08/1998)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojasvoj podpis dvaja členovia predstavenstva, ktorí boli predstavenstvom písomne splnomocnení.
  (from: 01/15/1992 until: 08/14/1996)
Capital: 
3 075 000 Sk
  (from: 03/06/1995 until: 02/08/1998)
24 165 000 Sk
  (from: 08/18/1993 until: 03/05/1995)
1 000 000 Sk
  (from: 01/15/1992 until: 08/17/1993)
Shares: 
Number of shares: 3075
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/06/1995 until: 02/08/1998)
Number of shares: 24165
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/18/1993 until: 03/05/1995)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/15/1992 until: 08/17/1993)
Supervisory board: 
Ing. Alexander Czecsei - člen
11
Balog nad Ipľom
  (from: 01/15/1992 until: 08/17/1993)
Ing. Alexander Czecsei - predseda
11
Balog nad Ipľom
  (from: 08/18/1993 until: 02/08/1998)
Ing. Ladislav Deák - člen
43
Sečianky
  (from: 08/18/1993 until: 02/08/1998)
Vojtech Lukács - člen
Lipova 6 BJ
Vinica
  (from: 08/18/1993 until: 02/08/1998)
Ing. Ladislav Tandel - člen
28
Veľká Čalomija
  (from: 01/15/1992 until: 08/17/1993)
Imrich Zsigmond - člen
7
Vinica
  (from: 01/15/1992 until: 08/17/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/15/1996
  (from: 08/15/1996 until: 02/08/1998)
Date of entry into voluntary liquidation: 08/15/1996
  (from: 02/09/1998 until: 02/08/1998)
 Liquidators:
Ing. Ladislav Tandel
70
Veľká Čalomija
  (from: 08/15/1996 until: 02/08/1998)
Other legal facts: 
. Na základe predloženej účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidátora a pripojeného súhlasu správcu dane podľa § 33 ods. 3 zák.č. 511/92 Zb. sa spoločnosť Investičný fond poľnohospodárov IPEĽ, a.s. so sídlom Vinica z obchodného registra dňom 9.2.1998 v y m a z á v a .
  (from: 02/09/1998)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa l2.2.l992 a schválením stanov v zmysle § l72 Obchod. zák. č. 5l3/9l Zb. . Starý spis: Sa 188
  (from: 01/15/1992 until: 02/08/1998)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.8.l993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/18/1993 until: 02/08/1998)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.9.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/06/1995 until: 02/08/1998)
. Valné zhromaždenie dňa 19.4.1996 schválilo zrušenie spoločnosti likvidáciou.
  (from: 08/15/1996 until: 02/08/1998)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person