Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  45/S

Obchodné meno: 
SLOVAL, akciová spoločnosť
  (od: 04.02.1992 do: 13.11.1996)
Sídlo: 
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 01
  (od: 04.02.1992 do: 13.11.1996)
IČO: 
30 226 643
  (od: 04.02.1992)
Deň zápisu: 
04.02.1992
  (od: 04.02.1992)
Deň výmazu: 
14.11.1996
  (od: 14.11.1996)
Dôvod výmazu: 
zrušenie zlúčením
  (od: 14.11.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 04.02.1992)
Predmet činnosti: 
výroba a predaj
  (od: 04.02.1992 do: 28.12.1992)
* kalcinovaného antracitu
  (od: 04.02.1992 do: 28.12.1992)
* hutných polotovarov z Al
  (od: 04.02.1992 do: 28.12.1992)
* kalcinovaného smolného koksu
  (od: 04.02.1992 do: 28.12.1992)
* uhlíkatých materiálov
  (od: 04.02.1992 do: 28.12.1992)
výroba a predaj kalcinovaného antracitu, hutných polotovarov z hliníka, kalcinovaného smolného koksu, uhlíkatých materiálov
  (od: 29.12.1992 do: 02.09.1993)
výroba a predaj kalcinovaného antracitu, hutných polotovarov z hliníka, kalcinovaného smolného koksu, uhlíkatých materiálov
  (od: 03.09.1993 do: 15.10.1996)
nákup a predaj elektrickej energie v rámci holdingovej spoločnosti a.s. ZSNP
  (od: 03.09.1993 do: 15.10.1996)
elektrikárske práce
  (od: 03.09.1993 do: 13.11.1996)
maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.09.1993 do: 13.11.1996)
veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.09.1993 do: 13.11.1996)
výroba hliníka a oxidu hlinitého
  (od: 03.09.1993 do: 30.07.1996)
prepracovanie hliníkových odpadov na hliníkové polotovary
  (od: 03.09.1993 do: 13.11.1996)
predaj tekutého hliníka
  (od: 03.09.1993 do: 15.10.1996)
prepracovanie uhlíkatých materiálov
  (od: 03.09.1993 do: 15.10.1996)
nákup a predaj surovín na výrobu hliníka a zliatin hliníka
  (od: 03.09.1993 do: 13.11.1996)
chemické rozbory
  (od: 03.09.1993 do: 13.11.1996)
zámočníctvo
  (od: 03.09.1993 do: 13.11.1996)
zemné a búracie práce
  (od: 03.09.1993 do: 13.11.1996)
požičiavanie zariadení a strojov k stavbám
  (od: 03.09.1993 do: 15.10.1996)
reprografické práce
  (od: 03.09.1993 do: 13.11.1996)
vývoj a predaj software
  (od: 03.09.1993 do: 13.11.1996)
murárstvo
  (od: 03.09.1993 do: 15.10.1996)
stolárstvo
  (od: 03.09.1993 do: 15.10.1996)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.09.1993 do: 13.11.1996)
predstavenstvo
  (od: 04.02.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Vladimír Bartošík - člen
Záhradná 32
Žiar nad Hronom
  (od: 04.02.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Ľudovít Černák , CSc. - predseda
ČA 328/5
Kremnica
  (od: 04.02.1992 do: 28.12.1992)
Ing. Stanislav Drgoňa - predseda
Dr. Jánskeho 19/24
Žiar nad Hronom
  (od: 29.12.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Tibor Druga - podpredseda
ČSA 65/22
Žiar nad Hronom
  (od: 03.09.1993 do: 24.01.1994)
Ing. Ľuboš Kvak - člen
J.Kráľa 900/9
Žiar nad Hronom
  (od: 19.04.1996 do: 30.07.1996)
Ing. Ľuboš Kvak - podpredseda
J.Kráľa 900/9
Žiar nad Hronom
  (od: 31.07.1996 do: 13.11.1996)
Ing. Ján Majerský - člen
6/9
Dolná Trnávka
  (od: 04.02.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Ján Majerský - predseda
6/9
Dolná Trnávka
  (od: 03.09.1993 do: 18.04.1996)
Ing. Ján Majerský - predseda
6/9
Dolná Trnávka
  (od: 19.04.1996 do: 13.11.1996)
Peter Michalka - člen
76
Prochot
  (od: 19.04.1996 do: 30.07.1996)
Peter Michalko - člen
76
Prochot
  (od: 25.01.1994 do: 18.04.1996)
Ing. Jozef Repka - člen
Školská 428
Hliník nad Hronom
  (od: 03.09.1993 do: 18.04.1996)
Ing. Jozef Repka - podpredseda
Školská 428
Hliník nad Hronom
  (od: 19.04.1996 do: 30.07.1996)
Ing. Ivan Sobôtka - člen
J. Žižku 10/13
Žiar nad Hronom
  (od: 03.09.1993 do: 24.01.1994)
Ing. Ivan Sobôtka - podpredseda
J. Žižku 10/13
Žiar nad Hronom
  (od: 25.01.1994 do: 18.04.1996)
Ing. Karol Stročinský - člen
J. Kráľa 13/61
Žiar nad Hronom
  (od: 25.01.1994 do: 18.04.1996)
Ing. Karol Stročinský - člen
J. Kráľa 13/61
Žiar nad Hronom
  (od: 19.04.1996 do: 13.11.1996)
Ing. Ján Varsa - člen
145
Bzenica
  (od: 03.09.1993 do: 24.01.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú opravnení podpisovať všetci členovia predstavenstva,pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden členpredstavenstva.
  (od: 03.09.1993 do: 13.11.1996)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému napísanému názvu spoločnosti pripojí svojpodpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, v jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva.Predstavenstvo k ďaľšiemu podpisovaniu pre ten ktorý prípad môže splnomocniť ďaľšie osoby.
  (od: 04.02.1992 do: 02.09.1993)
Základné imanie: 
157 662 000 Sk
  (od: 21.09.1995 do: 13.11.1996)
619 552 000 Sk
  (od: 04.02.1992 do: 20.09.1995)
Akcie: 
Počet: 157662
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.09.1995 do: 13.11.1996)
Počet: 619552
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.02.1992 do: 20.09.1995)
Dozorná rada: 
Milan Adamec - člen
Novomeského 10/61
Žiar nad Hronom
  (od: 21.09.1995 do: 18.04.1996)
Milan Adamec - člen
Novomeského 518/10
Žiar nad Hronom
  (od: 19.04.1996 do: 13.11.1996)
Ing. Jozef Barcík - člen
Švermova 7/3
Žiar nad Hronom
  (od: 29.12.1992 do: 18.04.1996)
Tibor Čakloš - člen
Nám. Matice slovenskej 404/15
Žiar nad Hronom
  (od: 19.04.1996 do: 13.11.1996)
Eduard Čaniga - člen
Hviezdoslavova 284/52
Žiar nad Hronom
  (od: 19.04.1996 do: 13.11.1996)
Eduard Čaniga - člen
Hviezdoslavova 52/62
Žiar nad Hronom
  (od: 25.01.1994 do: 18.04.1996)
Tibor Čatloš - člen
Nám. Matice slovenskej 2/106
Žiar nad Hronom
  (od: 29.12.1992 do: 18.04.1996)
Ing. Tibor Druga - člen
ČSA 65/22
Žiar nad Hronom
  (od: 29.12.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Richard Kafka - člen
nám. Matice slovenskej 404/9
Žiar nad Hronom
  (od: 19.04.1996 do: 13.11.1996)
Ing. Richard Kafka - člen
nám. Matice slovenskej 9/65
Žiar nad Hronom
  (od: 03.09.1993 do: 18.04.1996)
Ing. Richard Kafka - predseda
nám. Matice slovenskej 9/65
Žiar nad Hronom
  (od: 29.12.1992 do: 02.09.1993)
Jozef Kukučka - člen
104
Lovča
  (od: 03.09.1993 do: 20.09.1995)
Ing. Darina Kyseľová - člen
Pionierov 11/10
Žiar nad Hronom
  (od: 29.12.1992 do: 02.09.1993)
JUDr. Marta Rošková - člen
Mierová 12
Žarnovica
  (od: 03.09.1993 do: 24.01.1994)
Ing. Ivan Sobôtka - člen
M.R.Štefánika 451/10
Žiar nad Hronom
  (od: 19.04.1996 do: 13.11.1996)
Ing. Ivan Sobôtka - člen
Žižkova 10/13
Žiar nad Hronom
  (od: 29.12.1992 do: 02.09.1993)
Ing. Jozef Zúbrik - predseda
Rudenkova 4
Žiar nad Hronom
  (od: 03.09.1993 do: 18.04.1996)
Ing. Jozef Zúbrik - predseda
Rudenkova 820/4
Žiar nad Hronom
  (od: 19.04.1996 do: 13.11.1996)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 23.9.1996 sa uvedený podnikateľský subjekt zrušuje bez likvidácie formou zlúčenia s tým, že všetky práva, povinnosti, imanie, záväzky prechádzajú na spoločnosť Závod SNP, a.s. so sídlom Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, IČO: 30222524 v súlade § 69 ods. 3 Obchod. zák. v súčinnosti s § 9 zák. č. 188/ /94 Zb., a preto sa z obchodného registra ku dňu 14.11.1996 v y m a z á v a.
  (od: 14.11.1996)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2O.l2.l99l a prijatím stanov v zmysle zák.č. lO4/9O Zb. o akciových spoločnostiach
  (od: 04.02.1992 do: 13.11.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.12.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 205
  (od: 29.12.1992 do: 13.11.1996)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 25.3.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.09.1993 do: 13.11.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.5.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.09.1995 do: 13.11.1996)
Valné zhromaždenie, konané dňa 7.9.1995 rozhodlo o zmene stanov.
  (od: 19.04.1996 do: 13.11.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 31.07.1996 do: 13.11.1996)
Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 13.9.1996, rozhodlo o zmene stanov spoloč- nosti.
  (od: 16.10.1996 do: 13.11.1996)
Dátum aktualizácie údajov:  31.05.2023
Dátum výpisu:  01.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)