Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  65/S

Obchodné meno: 
Biotika a.s.
  (od: 24.04.1992)
Sídlo: 
566
Slovenská Ľupča 976 13
  (od: 29.02.2000)
Príboj 335
Slovenská Ľupča 976 13
  (od: 24.04.1992 do: 28.02.2000)
IČO: 
31 561 900
  (od: 24.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 24.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba, dovoz a distribúcia účinných látok
  (od: 01.06.2016)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 01.06.2016)
výroba kozmetických výrobkov
  (od: 14.09.1993)
obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
  (od: 14.09.1993)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 07.09.1998)
výroba potravinárskych výrobkov-nápoje, proteinové látky a ich deriváty
  (od: 15.12.2000)
výroba chemických výrobkov-dezinfekčné prostriedky a organické chemikálie
  (od: 15.12.2000)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 10.05.2012)
výroba a predaj kompostov a organického hnojiva
  (od: 28.10.2003)
výroba zdravotníckych pomôcok
  (od: 11.07.2006)
výroba veterinárnych liekov
  (od: 08.06.2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (od: 08.06.2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 14.06.2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 14.06.2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 30.04.2015)
výroba kŕmnych doplnkových látok a vývoz do tretích krajín
  (od: 30.04.2015)
Výroba humánnych liekov
  (od: 01.04.2021)
výroba a dovoz krmív
  (od: 08.06.2007 do: 16.06.2009)
príprava, uvádzanie do obehu a používanie medikovaných krmív
  (od: 08.06.2007 do: 16.06.2009)
výroba humánnych liekov, dovoz liekov z tretích štátov a prepúšťanie šarží liekov dovezených z tretích štátov
  (od: 01.06.2016 do: 31.03.2021)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 08.06.2007 do: 13.06.2012)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (od: 08.06.2007 do: 13.06.2012)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 08.06.2007 do: 31.05.2016)
výroba elektrických zariadení
  (od: 08.06.2007 do: 12.05.2008)
výroba liekov, dovoz liekov z tretích krajín a prepúšťanie liekov z tretích krajín
  (od: 11.07.2006 do: 07.06.2007)
výroba liekov, dovoz liekov z tretích krajín a prepúšťanie liekov z tretích krajín v rozsahu biotechnologickej výroby substancií, výroby liekových foriem na humánne a veterinárne účely a dovozu liekov z tretích štátov - prepúšťanie, uschovávanie, distribúcia
  (od: 08.06.2007 do: 31.05.2016)
elektroenergetika v rozsahu dodávky elektriny a distribúcie elektriny
  (od: 08.06.2007 do: 22.05.2018)
výroba, veľkodistribúcia, dovoz, vývoz, tranzit, výskum omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny
  (od: 08.06.2007 do: 13.06.2012)
zhotovovanie počítačových programov a ich implementácia
  (od: 28.10.2003 do: 31.03.2021)
vypracovávanie posudkov vedeckovýskumných projektov v oblasti farmaceutických výrobkov a hnojív
  (od: 28.10.2003 do: 31.03.2021)
elektroenergetika, dodávka elektriny
  (od: 11.07.2006 do: 07.06.2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v zmysle koncesnej listiny sp.č.Žo-2000/04854/00006/2Bh, reg.č. 3818/2000, zo dňa 5.9.2000
  (od: 15.12.2000 do: 10.07.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 14.01.2003 do: 07.06.2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 14.01.2003 do: 09.05.2012)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 14.01.2003 do: 07.06.2007)
rozvod plynu
  (od: 14.01.2003 do: 07.06.2007)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 07.09.1998 do: 31.05.2016)
výroba, rozvod a predaj tepla
  (od: 14.09.1993 do: 13.01.2003)
výroba antibiotík pre humánne, veterinárne a kŕmne účely, výroba aminokyselín, výroba enzýmov a ďalších produktov získaných biosytetickou cestou
  (od: 24.04.1992 do: 13.09.1993)
výroba vitamínových a antibiotických doplnkov a premixov pre kŕmne účely
  (od: 24.04.1992 do: 13.09.1993)
výroba injekcií pre humánne a veterinárne účely
  (od: 24.04.1992 do: 13.09.1993)
výroba kozmetických prípravkov, výrobkov z liečivých rastlín a vedľajších výrobkov súvisiacich s výrobným odvetvím č. 25 chemická výroba, pod odvetvie č. 254 farmaceutická výroba, nákup a predaj výrobkov farma- ceutického priemyslu , výskum a vývoj v odbore, zahranično-obchodná činnosť spoloč- nosti a poskytovanie a prijímanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobnou činnosťou spoločnosti
  (od: 24.04.1992 do: 13.09.1993)
výroba konečných liekových foriem
  (od: 24.04.1992 do: 13.09.1993)
biotechnologická výroba - 2941 10 003 Penicilíny a ich deriváty, 2931 30 004 Tetracyklíny a ich deriváty, Chlórtetracyklín feed grade, 2940 0909 Dextrany
  (od: 14.09.1993 do: 10.07.2006)
liekové formy a kontrola v predmete činnosti
  (od: 14.09.1993 do: 07.06.2007)
výskum, vývoj a kontrola v predmete činnosti
  (od: 14.09.1993 do: 31.05.2016)
liekové formy na humánne a veterinárne účely - 3004 Lieky
  (od: 14.09.1993 do: 07.06.2007)
veľkodistribúcia liečiv
  (od: 14.09.1993 do: 10.07.2006)
dovoz, skladovanie a distribúcia v Slovenskej republike registrovaných hromadne vyrábaných liečivých prípravkov, omamných a psychotropných látok uchovávaných pri obyčajnej teplote
  (od: 14.09.1993 do: 10.07.2006)
nákup, predaj súvisiaci s predmetom činnosti vrátane zahraničnej činnosti, veľkodistribúcia liečiv
  (od: 14.09.1993 do: 31.05.2016)
výroba a predaj premixov krmných zmesí
  (od: 14.09.1993 do: 10.07.2006)
poradenská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia
  (od: 14.09.1993 do: 07.06.2007)
výroba a predaj kompostov
  (od: 14.09.1993 do: 13.01.2003)
chemické a biologické hodnotenie vôd a odpadov
  (od: 14.09.1993 do: 13.06.2012)
čistenie odpadovaných vôd a likvidácia odpadov netoxického charakteru rastlinného a živočíšneho pôvodu - kategorizácia kat. č. - 94501-2, 11701-2, 95101, 11407-8, 11413-5, 11419, 11114, 17101-4
  (od: 14.09.1993 do: 13.01.2003)
predaj škvarového odpadu - kat. č. 31307
  (od: 14.09.1993 do: 13.01.2003)
triedenie a distribúcia kovového odpadu a jeho predaj - kat. č. 35103, 35104
  (od: 14.09.1993 do: 10.07.2006)
nakladanie s odpadmi zamerané na úpravu odpadov - čistenie odpadových vôd a likvidácia rastlinných a živočíšnych odpadov - kat. č. 11103, 11104, 11110, 11111, 11112, 11113, 11114, 11115, 11402, 11404, 11406, 11409, 12101, 12102, 12302, 12704, 13701, 13702, 13704, 15101, 15102, 15103, 15301, 15302, 15303, 15304, 15501, 15901, 15902, 17107, 18101, 18402, 19905, 19906, 31306, 31418
  (od: 14.09.1993 do: 13.01.2003)
nakladanie s odpadmi zamerané na zber a zhromažďovanie odpadov - kat. č. 31428, 35322, 35326, 54112, 54402, 55370, 58203
  (od: 14.09.1993 do: 13.01.2003)
zber, zhromažďovanie a úprava odpadov v procese čistenia na ČOV - kat. č. 12501, 53508, 54402
  (od: 14.09.1993 do: 10.07.2006)
zber a zhromažďovanie odpadu za účelom ich zneškodňovania, prípadne využitie ako zdroja druhotných surovín - kat. č. 18714, 31433, 53501, 57127
  (od: 14.09.1993 do: 10.07.2006)
zber a úprava odpadov - kat. č. 81101, 91104
  (od: 14.09.1993 do: 10.07.2006)
zámočnícke práce, oprava a údržba strojov, strojných zariadení a technologických rozvodov, montáž a demontáž strojných zariadení a technologických rozvodov
  (od: 14.09.1993 do: 31.05.2016)
stavba a výroba jednoúčelných strojov s mechanickým pohonom, prístrojov a výroba náhradných dielov
  (od: 14.09.1993 do: 13.06.2012)
oprava a údržba ostatných motorových vozidiel
  (od: 14.09.1993 do: 13.06.2012)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcia a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 14.09.1993 do: 31.05.2016)
revízie a skúšky prevádzkových tlakových nádob
  (od: 14.09.1993 do: 13.06.2012)
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení, montáž plynových rozvodov, plynoinštalácie
  (od: 03.01.1995 do: 10.07.2006)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 03.01.1995 do: 16.06.2009)
montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia, elektroinštalácie
  (od: 27.09.1995 do: 10.07.2006)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 27.09.1995 do: 16.06.2009)
inštalácie a oprava elektrických strojov a prístrojov
  (od: 27.09.1995 do: 13.06.2012)
inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (od: 27.09.1995 do: 13.06.2012)
oprava elektrických spotrebičov pre domácnosť
  (od: 09.04.1996 do: 13.06.2012)
opravy a montáž : meradlá a manometre, kancelárska a reprodukčná elektronika, výrobky a zariadenia spotrebnej elektroniky, meracia a regulačná technika
  (od: 09.04.1996 do: 31.03.2021)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (od: 22.07.1996 do: 31.05.2016)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 22.07.1996 do: 10.07.2006)
oprava motorových vozidiel
  (od: 22.07.1996 do: 16.06.2009)
cestná nákladná doprava
  (od: 22.07.1996 do: 10.07.2006)
prevádzkovanie vlečky v prípojnej železničnej stanici
  (od: 07.09.1998 do: 29.04.2015)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 07.09.1998 do: 10.07.2006)
neverejná cestná osobná doprava
  (od: 07.09.1998 do: 10.07.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.06.2000)
predstavenstvo
  (od: 10.05.1993 do: 13.06.2000)
predstavenstvo
  (od: 24.04.1992 do: 09.05.1993)
Ing. Miroslava Vargová - predseda predstavenstva
Tatranská 1
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 24.01.2018
  (od: 07.02.2018)
Ing. Jana Červenáková - člen predstavenstva
Krivánska 11
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 07.04.2017
  (od: 14.04.2017)
Ing. Slavomír Geleta - člen predstavenstva
Bučinová 208/9
Malachov 974 05
Vznik funkcie: 21.02.2018
  (od: 27.02.2018)
Ing. Ján Dzúrik - člen predstavenstva
Kordíky 179
Kordíky 976 34
Vznik funkcie: 07.05.2018
  (od: 16.05.2018)
Ing. Anton Arvay - člen
Železničiarska 7
Šarišské Michaľany
  (od: 14.08.2001 do: 13.01.2003)
Ing. Anton Arvay - člen
Železničiarska 7
Šarišské Michaľany
Vznik funkcie: 10.05.2001
  (od: 14.01.2003 do: 17.08.2004)
Ing. Anton Arvay - člen
Železničiarska 7
Šarišské Michaľany
Vznik funkcie: 10.05.2001
  (od: 18.08.2004 do: 26.11.2007)
Ing. Anton Arvay - člen
Železničiarska 7
Šarišské Michaľany
Vznik funkcie: 10.05.2001 Skončenie funkcie: 25.10.2007
  (od: 27.11.2007 do: 26.11.2007)
MVDr. Ing. Norbert M. Beňuška , CSc. - člen
Podháj 48
Banská Bystrica
  (od: 24.04.1992 do: 09.05.1993)
Ing. Gabriela Borošová - člen
Športová 24
Slovenská Ľupča
Vznik funkcie: 01.06.2003 Skončenie funkcie: 31.07.2003
  (od: 28.10.2003 do: 29.10.2003)
Ing. Gabriela Borošová - podpredseda
Športová 24
Slovenská Ľupča
Vznik funkcie: 01.08.2003
  (od: 30.10.2003 do: 17.08.2004)
Ing. Gabriela Borošová - podpredseda
Športová 24
Slovenská Ľupča
Vznik funkcie: 01.08.2003
  (od: 18.08.2004 do: 23.09.2004)
Ing. Gabriela Borošová - podpredseda
Športová 24
Slovenská Ľupča
Vznik funkcie: 01.08.2003 Skončenie funkcie: 12.08.2004
  (od: 24.09.2004 do: 23.09.2004)
Ing. Peter Čerba - člen
Kuzmányho 32
Banská Bystrica
  (od: 10.05.1993 do: 26.09.1995)
Ing. Peter Čerba - podpredseda
Švermova 59
Banská Bystrica
  (od: 27.09.1995 do: 19.02.1998)
Ing. Emil Drlička - predseda predstavenstva
Pod Párovcami 108/A
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 21.04.2011
  (od: 13.05.2011 do: 16.03.2015)
Ing. Emil Drlička - predseda predstavenstva
Pod Párovcami 108/A
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 21.04.2011 Skončenie funkcie: 09.03.2015
  (od: 17.03.2015 do: 16.03.2015)
Ing. Emil Drlička - predseda predstavenstva
Pod Párovcami 108/A
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 06.09.2007
  (od: 20.09.2007 do: 12.05.2011)
Ing. Emil Drlička - predseda predstavenstva
Pod Párovcami 108/A
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 06.09.2007 Skončenie funkcie: 20.04.2011
  (od: 13.05.2011 do: 12.05.2011)
Ing. Emil Drlička - predseda predstavenstva
Pod Párovcami 108/A
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 09.03.2015
  (od: 17.03.2015 do: 06.02.2018)
Ing. Emil Drlička - predseda predstavenstva
Pod Párovcami 108/A
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 09.03.2015 Skončenie funkcie: 24.01.2018
  (od: 07.02.2018 do: 06.02.2018)
Ing. Eva Eliášová - člen
Moskovská 9
Banská Bystrica
  (od: 14.08.2001 do: 13.01.2003)
Ing. Eva Eliášová - člen
Moskovská 9
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 10.05.2001 Skončenie funkcie: 31.05.2003
  (od: 14.01.2003 do: 27.10.2003)
Ing. Anna Hláčiková - člen
326
Brusno
  (od: 04.06.1999 do: 13.08.2001)
Ing. Beáta Hrbáčková - člen
Ožvoldíková 10
Bratislava
Skončenie funkcie: 28.03.2002
  (od: 14.08.2001 do: 13.01.2003)
Ing. Peter Hrinko - člen
Moldavská 7
Košice
  (od: 10.05.1993 do: 30.06.1994)
Ing. Zdeno Kadlčík - člen
Tr. SNP 48
Banská Bystrica
  (od: 24.04.1992 do: 09.05.1993)
Ing. Daniel Krchňavý - podpredseda
Niva 3
Medzibrod
  (od: 24.04.1992 do: 26.09.1995)
Ing. Jozef Krištofčák , CSc. - člen
Chemická 8
Bratislava
  (od: 08.09.1999 do: 28.02.2000)
Ing. Jozef Krištofčák , CSc. - predseda
Chemická 8
Bratislava
  (od: 29.02.2000 do: 13.01.2003)
Ing. Jozef Krištofčák , CSc. - predseda
Chemická 8
Bratislava
Vznik funkcie: 27.01.2000
  (od: 14.01.2003 do: 17.08.2004)
Ing. Jozef Krištofčák , CSc. - predseda
Chemická 8
Bratislava
Vznik funkcie: 27.01.2000
  (od: 18.08.2004 do: 07.09.2004)
Ing. Jozef Krištofčák , CSc. - predseda
Chemická 8
Bratislava
Vznik funkcie: 27.01.2000 Skončenie funkcie: 13.08.2004
  (od: 08.09.2004 do: 07.09.2004)
Ing. Štefan Lörinc - člen
Tolstého 3
Hlohovec
  (od: 26.06.1996 do: 19.02.1998)
Ing. Vladimír Milo - člen
H. Meličkovej 15/9
Bratislava
  (od: 26.06.1996 do: 13.01.2003)
Ing. Vladimír Milo - člen
H. Meličkovej 15/9
Bratislava
Vznik funkcie: 18.06.1996 Skončenie funkcie: 31.12.2002
  (od: 14.01.2003 do: 13.04.2003)
Doc.Ing. Pavol Molnár , CSc.
Mojmírova 4
Bratislava
  (od: 29.03.2000 do: 14.11.2000)
Doc.Ing. Pavol Molnár , CSc. - člen
Mojmírova 4
Bratislava
  (od: 15.11.2000 do: 13.08.2001)
Ing. Milan Môcik
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 21.04.2011
  (od: 13.05.2011 do: 16.03.2015)
Ing. Milan Môcik
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 21.04.2011 Skončenie funkcie: 09.03.2015
  (od: 17.03.2015 do: 16.03.2015)
Ing. Milan Môcik
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 01.06.2010
  (od: 08.10.2010 do: 12.05.2011)
Ing. Milan Môcik
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skončenie funkcie: 20.04.2011
  (od: 13.05.2011 do: 12.05.2011)
Ing. Milan Môcik - člen
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 01.06.2006
  (od: 17.06.2006 do: 07.10.2010)
Ing. Milan Môcik - člen
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 01.06.2006 Skončenie funkcie: 01.06.2010
  (od: 08.10.2010 do: 07.10.2010)
Ing. Milan Môcik - člen predstavenstva
Staré Hory 73
Staré Hory 976 02
Vznik funkcie: 09.03.2015
  (od: 17.03.2015 do: 13.04.2017)
Ing. Milan Môcik - člen predstavenstva
Staré Hory 73
Staré Hory 976 02
Vznik funkcie: 09.03.2015 Skončenie funkcie: 07.04.2017
  (od: 14.04.2017 do: 13.04.2017)
Ing. Andrea Nemčoková - člen
Okružná 5
Banská Bystrica
  (od: 15.11.2000 do: 13.01.2003)
Ing. Andrea Nemčoková - člen
Okružná 5
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 01.07.2000
  (od: 14.01.2003 do: 17.08.2004)
Ing. Andrea Nemčoková - člen
Okružná 5
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 01.07.2000
  (od: 18.08.2004 do: 30.08.2005)
Ing. Andrea Nemčoková - člen
Okružná 5
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 01.07.2000 Skončenie funkcie: 30.06.2005
  (od: 31.08.2005 do: 30.08.2005)
Ing. Miroslav Otčenáš - člen
A. Hlinku 18/28
Piešťany
  (od: 11.02.1999 do: 03.06.1999)
Ing. Miroslav Otčenáš - predseda
A. Hlinku 18/28
Piešťany
  (od: 20.02.1998 do: 10.02.1999)
JUDr. Branislav Petroch - člen
Záhonok 17
Zvolen
  (od: 27.09.1995 do: 25.06.1996)
Ing. Ladislav Poór - člen
Hurbanova 13
Zvolen
  (od: 14.08.2001 do: 13.01.2003)
Ing. Ladislav Poór - člen
Hurbanova 13
Zvolen
Vznik funkcie: 10.05.2001
  (od: 14.01.2003 do: 17.08.2004)
Ing. Ladislav Poór - člen
Hurbanova 13
Zvolen
Vznik funkcie: 10.05.2001
  (od: 18.08.2004 do: 16.06.2006)
Ing. Ladislav Poór - člen
Hurbanova 13
Zvolen
Vznik funkcie: 10.05.2001 Skončenie funkcie: 31.05.2006
  (od: 17.06.2006 do: 16.06.2006)
Ing. Peter Pročka - člen
Mierová 58
Bratislava
Skončenie funkcie: 28.03.2002
  (od: 15.11.2000 do: 13.01.2003)
Ing. Jozef Ratica - člen
Tatranská 35
Banská Bystrica
  (od: 04.06.1999 do: 13.08.2001)
Ing. Jozef Ratica - člen
Tatranská 35
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 16.09.2004
  (od: 19.11.2004 do: 11.05.2005)
Ing. Jozef Ratica - predseda
Tatranská 35
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 16.09.2004
  (od: 12.05.2005 do: 16.06.2006)
Ing. Jozef Ratica - predseda
Tatranská 35
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 16.09.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2006
  (od: 17.06.2006 do: 16.06.2006)
Ing. Dušan Somora - člen
nám. Ľ. Štúra 20
Banská Bystrica
  (od: 24.04.1992 do: 09.05.1993)
Ing. Dušan Somora - podpredseda
Námestie Ľ.Štúra 20
Banská Bystrica
  (od: 20.02.1998 do: 13.01.2003)
Ing. Dušan Somora - podpredseda
Námestie Ľ.Štúra 20
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 10.02.1998 Skončenie funkcie: 23.05.2003
  (od: 14.01.2003 do: 27.10.2003)
Ing. Dušan Somora - predseda
Nám. Ľ. Štúra 20
Banská Bystrica
  (od: 23.04.1996 do: 19.02.1998)
Ing. Dušan Somora - člen predstavenstva
Námestie Ľ. Štúra 5925/20
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 02.01.2006
  (od: 23.02.2006 do: 10.07.2006)
Ing. Dušan Somora - predseda
Námestie Ľ. Štúra 5925/20
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 01.06.2006
  (od: 17.06.2006 do: 19.09.2007)
Ing. Dušan Somora - predseda
Námestie Ľ. Štúra 5925/20
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 01.06.2006 Skončenie funkcie: 06.09.2007
  (od: 20.09.2007 do: 19.09.2007)
Ing. Miloš Surovič - člen
Mládežnícka 32
Banská Bystrica
  (od: 10.05.1993 do: 27.11.1995)
Ing. Miloš Surovič - člen
Mládežnícka 32
Banská Bystrica
  (od: 28.11.1995 do: 25.06.1996)
Ing. Juraj Šišmiš - predseda
Moskovská 36
Banská Bystrica
  (od: 24.04.1992 do: 27.11.1995)
Ing. Juraj Šišmiš - predseda
Moskovská 36
Banská Bystrica
  (od: 28.11.1995 do: 22.04.1996)
Ing. Dušan Úradníček - člen
Michalská 3
Hlohovec
  (od: 26.06.1996 do: 27.10.1997)
Ing. Miroslava Vargová
Magurská 47
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 21.04.2011
  (od: 13.05.2011 do: 16.03.2015)
Ing. Miroslava Vargová
Magurská 47
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 21.04.2011 Skončenie funkcie: 09.03.2015
  (od: 17.03.2015 do: 16.03.2015)
Ing. Miroslava Vargová
Magurská 47
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 25.10.2007
  (od: 27.11.2007 do: 12.05.2011)
Ing. Miroslava Vargová
Magurská 47
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 25.10.2007 Skončenie funkcie: 20.04.2011
  (od: 13.05.2011 do: 12.05.2011)
Ing. Miroslava Vargová - člen predstavenstva
Magurská 47
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 09.03.2015
  (od: 17.03.2015 do: 06.02.2018)
Ing. Miroslava Vargová - člen predstavenstva
Magurská 47
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 09.03.2015 Skončenie funkcie: 24.01.2018
  (od: 07.02.2018 do: 06.02.2018)
Ing. Ľubomír Vážny - člen
Tatranská 91
Banská Bystrica
  (od: 28.10.1997 do: 10.02.1999)
Ing. Ľubomír Vážny - predseda
Tatranská 91
Banská Bystrica
  (od: 11.02.1999 do: 28.02.2000)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen
Moldavská 13
Košice
  (od: 01.07.1994 do: 27.11.1995)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen
Moldavská 13
Košice
  (od: 28.11.1995 do: 25.06.1996)
Bc. Tomáš Horák - predseda
Pejevové 3129
Praha 4 - Modřany
Česká republika
Vznik funkcie: 13.08.2004
  (od: 08.09.2004 do: 11.05.2005)
Bc. Tomáš Horák - predseda
Pejevové 3129
Praha 4 - Modřany
Česká republika
Vznik funkcie: 13.08.2004 Skončenie funkcie: 21.04.2005
  (od: 12.05.2005 do: 11.05.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Zastupovanie spoločnosti navonok: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva alebo dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 08.06.2007)
Zastupovanie spoločnosti navonok: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 14.06.2000 do: 07.06.2007)
Zastupovanie spoločnosti navonok: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokurista spoločnosti. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva, resp. člen predstavenstva a prokurista. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokurista, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, resp. člena predstavenstva a prokuristu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, aže k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a fuhnkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis a prokurista s vyznačením "prokúra alebo ppa".
  (od: 10.05.1993 do: 13.06.2000)
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 24.04.1992 do: 09.05.1993)
Prokúra: 
Ing. Elena Kostiviarová
Lúčna 14
Banská Bystrica
  (od: 23.04.1996 do: 28.05.1998)
Ing. Dušan Somora
Nám. Ľ.Štúra 20
Banská Bystrica
  (od: 10.05.1993 do: 27.11.1995)
Ing. Dušan Somora
Nám. Ľ.Štúra 20
Banská Bystrica
  (od: 28.11.1995 do: 22.04.1996)
Základné imanie: 
23 233 000 EUR Rozsah splatenia: 23 233 000 EUR
  (od: 08.08.2015)
29 943 984,81 EUR Rozsah splatenia: 29 943 984,81 EUR
  (od: 24.10.2014 do: 07.08.2015)
29 943 982,81 EUR Rozsah splatenia: 29 943 982,81 EUR
  (od: 14.10.2014 do: 23.10.2014)
32 632 374,81 EUR Rozsah splatenia: 32 632 374,81 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 13.10.2014)
983 199 000 Sk Rozsah splatenia: 983 199 000 Sk
  (od: 11.07.2006 do: 31.12.2008)
983 770 000 Sk
  (od: 14.01.2003 do: 10.07.2006)
983 770 000 Sk
  (od: 07.09.1998 do: 13.01.2003)
983 199 000 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 06.09.1998)
770 950 000 Sk
  (od: 25.01.1993 do: 25.06.1996)
732 626 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
Akcie: 
Počet: 700000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 08.08.2015)
Počet: 902199
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 14.10.2014 do: 07.08.2015)
Počet: 983199
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 13.10.2014)
Počet: 983199
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.10.2003 do: 31.12.2008)
Počet: 571
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.10.2003 do: 10.07.2006)
Počet: 983199
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.01.2003 do: 27.10.2003)
Počet: 571
Druh: zamestnanecké
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.01.2003 do: 27.10.2003)
Počet: 983199
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.09.1999 do: 13.01.2003)
Počet: 571
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.09.1999 do: 13.01.2003)
Počet: 983199
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.01.1997 do: 06.09.1999)
Počet: 571
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.01.1997 do: 06.09.1999)
Počet: 983199
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.06.1996 do: 30.01.1997)
Počet: 770950
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.01.1993 do: 25.06.1996)
Počet: 710648
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
Počet: 21978
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
Dozorná rada: 
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 16999/10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 30.03.2020
  (od: 06.05.2020)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Parížska 127/20
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.03.2020
  (od: 06.05.2020)
Ing. Dagmar Vargová
Rybárska 3150/32
Hurbanovo 947 01
Vznik funkcie: 30.03.2020
  (od: 06.05.2020)
Ing. Jana Magátová
Mliekarenská 9
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 30.03.2020
  (od: 06.05.2020)
Ing. Jozefína Gregová
Horná Mičiná 219
Horná Mičiná 974 01
Vznik funkcie: 22.01.2021
  (od: 03.02.2021)
Ing. Dagmar Uhrinová
Nová 9
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 22.01.2021
  (od: 03.02.2021)
RNDr. Mária Alexandrovová , CSc. - člen
Pustá 5
Bratislava
  (od: 27.09.1995 do: 25.06.1996)
Mgr. Otto Balogh - člen
Eisnerova 7/62
Bratislava
  (od: 27.09.1995 do: 25.06.1996)
RNDr. Ján Bencúr - člen
Železničiarov 12
Dolný Kubín
  (od: 24.03.1994 do: 30.06.1994)
Ing. Miroslav Boháč - člen
Bernolákova 48
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 13.12.2002
  (od: 16.04.2003 do: 17.08.2004)
Ing. Miroslav Boháč - člen
Bernolákova 48
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 13.12.2002
  (od: 18.08.2004 do: 22.02.2006)
Ing. Miroslav Boháč - člen
Bernolákova 48
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 13.12.2002 Skončenie funkcie: 19.01.2006
  (od: 23.02.2006 do: 22.02.2006)
Ing. Gabriela Borošová - člen
Bernolákova 3
Banská Bystrica
  (od: 29.02.2000 do: 13.01.2003)
Ing. Gabriela Borošová - člen
Bernolákova 3
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 11.12.1999 Skončenie funkcie: 12.12.2002
  (od: 14.01.2003 do: 15.04.2003)
Phmr. Mirijam Cagalová - člen
.29.augusta 25
Banská Bystrica
  (od: 10.05.1993 do: 27.11.1995)
Phmr. Mirijam Cagalová - člen
.29.augusta 25
Banská Bystrica
  (od: 28.11.1995 do: 17.02.1997)
Ivan Čulák - člen
Gáborská 25
Hlohovec
  (od: 25.06.1997 do: 06.09.1998)
Ing. Karol Danis - člen
Čs. pionierov 1
Banská Bystrica
  (od: 01.07.1994 do: 27.11.1995)
Ing. Karol Danis - člen
Čs. pionierov 1
Banská Bystrica
  (od: 28.11.1995 do: 25.06.1996)
Jozef Debnárik
Ľupčianska 50
Slovenská Ľupča 976 13
Vznik funkcie: 19.11.2014
  (od: 22.11.2014 do: 16.11.2017)
Jozef Debnárik
Ľupčianska 50
Slovenská Ľupča 976 13
Vznik funkcie: 19.11.2014 Skončenie funkcie: 14.11.2017
  (od: 17.11.2017 do: 16.11.2017)
PhDr. Ján Dlhopolček - člen
Závalie 15/A
Hlohovec
  (od: 29.02.2000 do: 13.01.2003)
PhDr. Ján Dlhopolček - člen
Závalie 15/A
Hlohovec
Vznik funkcie: 14.01.2000 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 14.01.2003 do: 27.10.2003)
Ing. Jozef Dolník - člen
Jilemnického 15
Hlohovec
  (od: 07.09.1998 do: 14.03.1999)
Ing. Jozef Dolník - predseda
Jilemnického 15
Hlohovec
  (od: 15.03.1999 do: 28.02.2000)
Peter Draškovič
Colensostraat 14
Hengelo 7551 HA
Holandsko
Vznik funkcie: 05.04.2011
  (od: 21.04.2011 do: 20.05.2014)
Peter Draškovič
Colensostraat 14
Hengelo 7551 HA
Holandsko
Vznik funkcie: 05.04.2011 Skončenie funkcie: 05.05.2014
  (od: 21.05.2014 do: 20.05.2014)
Peter Draškovič
Pod Rovnicami 710/3
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 05.05.2014
  (od: 21.05.2014 do: 29.04.2015)
Peter Draškovič
Pod Rovnicami 710/3
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 05.05.2014 Skončenie funkcie: 13.04.2015
  (od: 30.04.2015 do: 29.04.2015)
Ing. Peter Draškovič
Pod Rovnicami 710/3
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 13.04.2015
  (od: 30.04.2015 do: 01.06.2017)
Ing. Peter Draškovič
Pod Rovnicami 710/3
Bratislava - Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 13.04.2015 Skončenie funkcie: 15.05.2017
  (od: 02.06.2017 do: 01.06.2017)
Ing. Peter Draškovič
Pod Rovnicami 710/3
Bratislava-Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 15.05.2017
  (od: 02.06.2017 do: 15.05.2018)
Ing. Peter Draškovič
Pod Rovnicami 710/3
Bratislava-Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 15.05.2017 Skončenie funkcie: 15.08.2017
  (od: 16.05.2018 do: 15.05.2018)
Ing. Viera Drusková
Gerlachovská 10
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 01.03.2011
  (od: 09.03.2011 do: 01.12.2011)
Ing. Viera Drusková
Gerlachovská 10
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 22.11.2011
  (od: 02.12.2011 do: 01.12.2011)
Ing. Jozef Ďuris - podpredseda
Bernolákova 3
Banská Bystrica
  (od: 28.10.1997 do: 13.01.2003)
Ing. Jozef Ďuris - podpredseda
Bernolákova 3
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 21.01.1997 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 14.01.2003 do: 27.10.2003)
Ing. Jozef Ďuriš - podpredseda
Bernolákova 3
Banská Bystrica
  (od: 18.02.1997 do: 27.10.1997)
Ing. Jozef Ďuriš - predseda
Bernolákova 3/5
Banská Bystrica
  (od: 24.04.1992 do: 09.05.1993)
Ing. Dušan Fiala - člen
Kadnárova 86
Bratislava
  (od: 01.07.1994 do: 27.11.1995)
Ing. Dušan Fiala - člen
Kadnárova 86
Bratislava
  (od: 28.11.1995 do: 25.06.1996)
Ing. Ján Gabriel - predseda
Tehelná 19
Trnava
  (od: 26.06.1996 do: 14.03.1999)
Ing. Ondřej Gattnar , CSc. - člen
Tranovského 6
Bratislava
  (od: 26.06.1996 do: 24.06.1997)
Ing. Jozefína Gregová
Limbova 23
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 20.01.2006
  (od: 23.02.2006 do: 29.12.2008)
Ing. Jozefína Gregová
Limbova 23
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 20.01.2006 Skončenie funkcie: 27.11.2008
  (od: 30.12.2008 do: 29.12.2008)
Ing. Miroslav Havlík - člen
Benádova 17
Banská Bystrica
  (od: 24.04.1992 do: 09.05.1993)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 20.01.2006
  (od: 23.02.2006 do: 29.12.2008)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 20.01.2006 Skončenie funkcie: 27.11.2008
  (od: 30.12.2008 do: 29.12.2008)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 27.11.2008
  (od: 30.12.2008 do: 01.12.2011)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 27.11.2008 Skončenie funkcie: 22.11.2011
  (od: 02.12.2011 do: 01.12.2011)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 22.11.2011
  (od: 02.12.2011 do: 21.11.2014)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 22.11.2011 Skončenie funkcie: 19.11.2014
  (od: 22.11.2014 do: 21.11.2014)
Ing. Jozef Jakubovec - člen
Eštovova 9/23
Martin
  (od: 24.03.1994 do: 30.06.1994)
Mgr. Jozef Jendrišák
Karpatská 5
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 27.11.2008
  (od: 30.12.2008 do: 08.03.2011)
Mgr. Jozef Jendrišák
Karpatská 5
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 27.11.2008 Skončenie funkcie: 28.02.2011
  (od: 09.03.2011 do: 08.03.2011)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 05.05.2014
  (od: 21.05.2014 do: 29.04.2015)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 05.05.2014 Skončenie funkcie: 13.04.2015
  (od: 30.04.2015 do: 29.04.2015)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 16999/10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 13.04.2015
  (od: 30.04.2015 do: 01.06.2017)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 16999/10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 13.04.2015 Skončenie funkcie: 15.05.2017
  (od: 02.06.2017 do: 01.06.2017)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 16999/10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 15.05.2017
  (od: 02.06.2017 do: 05.05.2020)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégeho 16999/10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 15.05.2017 Skončenie funkcie: 30.03.2020
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégého 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 05.04.2011
  (od: 21.04.2011 do: 20.05.2014)
JUDr. Mária Kinčešová
Jégého 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 05.04.2011 Skončenie funkcie: 05.05.2014
  (od: 21.05.2014 do: 20.05.2014)
JUDr. Mária Kinčešová
Kalinčiakova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 06.05.2009
  (od: 17.06.2009 do: 20.04.2011)
JUDr. Mária Kinčešová
Kalinčiakova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 06.05.2009 Skončenie funkcie: 04.04.2011
  (od: 21.04.2011 do: 20.04.2011)
JUDr. Mária Kinčešová - predseda
Kalinčiakova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.2003
  (od: 01.11.2006 do: 16.06.2009)
JUDr. Mária Kinčešová - predseda
Kalinčiakova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.2003 Skončenie funkcie: 06.05.2009
  (od: 17.06.2009 do: 16.06.2009)
Ing. Božena Kostiviarová - člen
Lúčna 40
Banská Bystrica
  (od: 10.05.1993 do: 27.11.1995)
Ing. Božena Kostiviarová - člen
Lúčna 40
Banská Bystrica
  (od: 28.11.1995 do: 25.06.1996)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - člen
Košická 39
Bratislava
Skončenie funkcie: 30.05.2002
  (od: 15.03.1999 do: 13.01.2003)
Ing. Peter Krempa - člen
Gaštanova 6
Banská Bystrica
  (od: 01.07.1994 do: 27.11.1995)
Ing. Peter Krempa - člen
Gaštanova 6
Banská Bystrica
  (od: 28.11.1995 do: 25.06.1996)
Ing. Peter Krempa - podpredseda
Gaštanová 6
Banská Bystrica
  (od: 26.06.1996 do: 17.02.1997)
Ing. Peter Krempa - predseda
Gaštanová 6
Banská Bystrica
  (od: 10.05.1993 do: 30.06.1994)
Ing. Pavel Lánik - člen
Kollárova 38/A
Banská Bystrica
  (od: 24.04.1992 do: 09.05.1993)
Ing. Jana Magátová
Mliekarenská 9
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 07.05.2018
  (od: 16.05.2018 do: 05.05.2020)
Ing. Jana Magátová
Mliekarenská 9
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 07.05.2018 Skončenie funkcie: 30.03.2020
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Ing. Josef Marek - člen
Mládežnícka 41
Banská Bystrica
  (od: 24.03.1994 do: 27.11.1995)
Ing. Josef Marek - člen
Mládežnícka 41
Banská Bystrica
  (od: 28.11.1995 do: 17.02.1997)
Ing. Anton Maťašek - člen
Fraňa Kráľa 1505
Čadca
Skončenie funkcie: 30.05.2002
  (od: 14.08.2001 do: 13.01.2003)
Jozef Matiašovský - člen
Sládkovičova 70
Banská Bystrica
  (od: 18.02.1997 do: 28.02.2000)
Ing. Vladimír Milo - člen
H.Meličkovej 15/9
Bratislava
  (od: 10.05.1993 do: 30.06.1994)
Ing. Vladimír Milo - predseda
H.Meličkovej 15/9
Bratislava
  (od: 01.07.1994 do: 27.11.1995)
Ing. Vladimír Milo - predseda
H.Meličkovej 15/9
Bratislava
  (od: 28.11.1995 do: 25.06.1996)
Ing. Juraj Necpal - člen
Chorvátska 21
Bratislava
Vznik funkcie: 30.05.2002
  (od: 14.01.2003 do: 17.08.2004)
Ing. Juraj Necpal - člen
Chorvátska 21
Bratislava
Vznik funkcie: 30.05.2002 Skončenie funkcie: 27.05.2004
  (od: 18.08.2004 do: 17.08.2004)
Ing. Andrea Nemčoková - člen
Okružná 5
Banská Bystrica
  (od: 26.06.1996 do: 03.06.1999)
Ing. Jozef Nevydal - člen
kpt. Nálepku 54
Hlohovec
  (od: 07.09.1998 do: 13.01.2003)
Ing. Jozef Nevydal - podpredseda
kpt. Nálepku 54
Hlohovec
Vznik funkcie: 01.06.2003
  (od: 28.10.2003 do: 17.08.2004)
Ing. Jozef Nevydal - predseda
kpt. Nálepku 54
Hlohovec
Vznik funkcie: 01.11.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2003
  (od: 14.01.2003 do: 27.10.2003)
Ing. Jozef Nevydal
kpt. Nálepku 54
Hlohovec
Vznik funkcie: 01.06.2003
  (od: 12.05.2005 do: 20.04.2011)
Ing. Jozef Nevydal
kpt. Nálepku 54
Hlohovec
Vznik funkcie: 01.06.2003 Skončenie funkcie: 04.04.2011
  (od: 21.04.2011 do: 20.04.2011)
Ing. Jozef Nevydal
kpt. Nálepku 54
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 05.04.2011
  (od: 21.04.2011 do: 11.12.2012)
Ing. Jozef Nevydal
kpt. Nálepku 54
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 05.04.2011 Skončenie funkcie: 03.12.2012
  (od: 12.12.2012 do: 11.12.2012)
Ing. Jozef Nevydal - podpredseda
kpt. Nálepku 54
Hlohovec
Vznik funkcie: 01.06.2003
  (od: 18.08.2004 do: 11.05.2005)
JUDr. Mária Paučová - člen
Kalinčiakova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 01.02.2003 Skončenie funkcie: 31.05.2003
  (od: 22.04.2003 do: 27.10.2003)
JUDr. Mária Paučová - predseda
Kalinčiakova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.2003
  (od: 28.10.2003 do: 17.08.2004)
JUDr. Mária Paučová - predseda
Kalinčiakova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.2003
  (od: 18.08.2004 do: 31.10.2006)
Vladimír Poór - člen
L. Janáčka 39
Trnava
  (od: 26.06.1996 do: 24.06.1997)
Bc. Vladimír Schneider - člen
Tulská 79
Banská Bystrica
  (od: 18.02.1997 do: 03.06.1999)
Ing. Dušan Somora - člen
Ľ.Štúra 20
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 01.06.2003
  (od: 28.10.2003 do: 17.08.2004)
Ing. Dušan Somora - člen
Ľ.Štúra 20
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 01.06.2003 Skončenie funkcie: 27.05.2004
  (od: 18.08.2004 do: 17.08.2004)
MUDr. Miloš Sopko - člen
Kuzmányho 55
Košice
  (od: 24.03.1994 do: 30.06.1994)
MUDr. Ladislav Sovík - člen
Za humnami 57
Nitra
  (od: 25.06.1997 do: 28.05.1998)
MVDr. Ladislav Sovík - člen
Za humnam 57
Nitra
  (od: 29.05.1998 do: 13.08.2001)
Ing. Eduard Suchovský
Rudohorská 28
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 22.11.2011
  (od: 02.12.2011 do: 21.11.2014)
Ing. Eduard Suchovský
Rudohorská 28
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 22.11.2011 Skončenie funkcie: 19.11.2014
  (od: 22.11.2014 do: 21.11.2014)
Ing. Viktor Šepták - člen
Zelená 56
Banská Bystrica
  (od: 26.06.1996 do: 03.06.1999)
Ing. Vladislav Šňupárek - člen
281
Rišňovce
  (od: 25.06.1997 do: 06.09.1998)
Ing. Angela Thomková - člen
Tulská 95
Banská Belá
  (od: 10.05.1993 do: 30.06.1994)
Jozef Trangoš
Trieda SNP 50
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 19.11.2014
  (od: 22.11.2014 do: 16.11.2017)
Jozef Trangoš
Trieda SNP 50
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 19.11.2014 Skončenie funkcie: 14.11.2017
  (od: 17.11.2017 do: 16.11.2017)
Doc. RNDr. Ján Turňa , CSc. - člen
Ševčenkova 18
Bratislava
  (od: 01.07.1994 do: 26.09.1995)
RSDr. Viliam Vančo , CSc. - člen
Bakossova 29
Banská Bystrica
  (od: 29.02.2000 do: 13.01.2003)
RSDr. Viliam Vančo , CSc. - člen
Bakossova 29
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 11.12.1999
  (od: 14.01.2003 do: 17.08.2004)
RSDr. Viliam Vančo , CSc. - člen
Bakossova 29
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 11.12.1999
  (od: 18.08.2004 do: 22.02.2006)
RSDr. Viliam Vančo , CSc. - člen
Bakossova 29
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 11.12.1999 Skončenie funkcie: 19.01.2006
  (od: 23.02.2006 do: 22.02.2006)
Ing. Ivan Varga - člen
Veterná 12
Hlohovec
  (od: 26.06.1996 do: 24.06.1997)
Ing. Dagmar Vargová
Hradná 164/13
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 03.12.2012
  (od: 12.12.2012 do: 29.04.2015)
Ing. Dagmar Vargová
Hradná 164/13
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 03.12.2012 Skončenie funkcie: 13.04.2015
  (od: 30.04.2015 do: 29.04.2015)
Ing. Dagmar Vargová
Hradná 164/13
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 13.04.2015
  (od: 30.04.2015 do: 01.06.2017)
Ing. Dagmar Vargová
Hradná 164/13
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 13.04.2015 Skončenie funkcie: 15.05.2017
  (od: 02.06.2017 do: 01.06.2017)
Ing. Dagmar Vargová
Rybárska 3150/32
Hurbanovo 947 01
Vznik funkcie: 15.05.2017
  (od: 02.06.2017 do: 05.05.2020)
Ing. Dagmar Vargová
Rybárska 3150/32
Hurbanovo 947 01
Vznik funkcie: 15.05.2017 Skončenie funkcie: 30.03.2020
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Ing. Ľubomír Vážny - člen
Karlovo 54
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 01.11.2002
  (od: 14.01.2003 do: 21.04.2003)
Ing. Ľubomír Vážny - predseda
Karlovo 54
Banská Bystrica
  (od: 14.08.2001 do: 13.01.2003)
Ing. Ľubomír Vážny - predseda
Tatranská 91
Banská Bystrica
  (od: 29.02.2000 do: 13.08.2001)
RSDr. Štefan Volner , CSc. - člen
Želiarska 8
Bratislava
  (od: 29.02.2000 do: 13.01.2003)
RSDr. Štefan Volner , CSc. - člen
Želiarska 8
Bratislava
Vznik funkcie: 14.01.2000 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 14.01.2003 do: 27.10.2003)
Ing. Lídia Vrbová - člen
Žehrianská 7
Bratislava
  (od: 10.05.1993 do: 23.03.1994)
Ing. Lýdia Vrbová - člen
Zehrianska 7
Bratislava
  (od: 01.07.1994 do: 26.09.1995)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.05.2017
  (od: 02.06.2017 do: 05.05.2020)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.05.2017 Skončenie funkcie: 30.03.2020
  (od: 06.05.2020 do: 05.05.2020)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.04.2015
  (od: 30.04.2015 do: 01.06.2017)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.04.2015 Skončenie funkcie: 15.05.2017
  (od: 02.06.2017 do: 01.06.2017)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 1 - Josefov 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 05.05.2014
  (od: 21.05.2014 do: 29.04.2015)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Pařížská 127/20
Praha 1 - Josefov 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 05.05.2014 Skončenie funkcie: 13.04.2015
  (od: 30.04.2015 do: 29.04.2015)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Požárnická 453
Praha 6 - Nebušice 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 05.04.2011
  (od: 21.04.2011 do: 20.05.2014)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Požárnická 453
Praha 6 - Nebušice 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 05.04.2011 Skončenie funkcie: 05.05.2014
  (od: 21.05.2014 do: 20.05.2014)
Ján Szabó
Námestie SNP 73
Slovenská Ľupča 976 13
Vznik funkcie: 14.11.2017 Skončenie funkcie: 14.11.2020
  (od: 03.02.2021 do: 02.02.2021)
Ján Szabó
Námestie SNP 73
Slovenská Ľupča 976 13
Vznik funkcie: 14.11.2017
  (od: 17.11.2017 do: 02.02.2021)
Jozef Debnárik
Ľupčianska 50
Slovenská Ľupča 976 13
Vznik funkcie: 14.11.2017 Skončenie funkcie: 14.11.2020
  (od: 03.02.2021 do: 02.02.2021)
Jozef Debnárik
Ľupčianska 50
Slovenská Ľupča 976 13
Vznik funkcie: 14.11.2017
  (od: 17.11.2017 do: 02.02.2021)
Peter Draškovič
Hampshire 35
Hengelo 7551 KD
Holandsko
Vznik funkcie: 28.05.2004
  (od: 18.08.2004 do: 14.06.2010)
Peter Draškovič
Hampshire 35
Hengelo 7551 KD
Holandsko
Vznik funkcie: 28.05.2004 Skončenie funkcie: 28.04.2010
  (od: 15.06.2010 do: 14.06.2010)
Peter Draškovič
Hampshire 35
Hengelo 7551 KD
Holandsko
Vznik funkcie: 28.04.2010
  (od: 15.06.2010 do: 20.04.2011)
Peter Draškovič
Hampshire 35
Hengelo 7551 KD
Holandsko
Vznik funkcie: 28.04.2010 Skončenie funkcie: 04.04.2011
  (od: 21.04.2011 do: 20.04.2011)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Singel 20
Deventer 7411 HV
Holandsko
Vznik funkcie: 28.04.2010 Skončenie funkcie: 04.04.2011
  (od: 21.04.2011 do: 20.04.2011)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Singel 20
Deventer 7411 HV
Holandsko
Vznik funkcie: 28.04.2010
  (od: 15.06.2010 do: 20.04.2011)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Singel 20
Deventer 7411 HV
Holandsko
Vznik funkcie: 28.05.2004 Skončenie funkcie: 28.04.2010
  (od: 15.06.2010 do: 14.06.2010)
Petrus Hermanus Maria Winkelman
Singel 20
Deventer 7411 HV
Holandsko
Vznik funkcie: 28.05.2004
  (od: 18.08.2004 do: 14.06.2010)
Ing. Miroslav Zámečník - člen
Za Kovářským Rybníkem 270
Praha - Šeberov
Česká republika
Vznik funkcie: 30.05.2002 Skončenie funkcie: 30.05.2003
  (od: 14.01.2003 do: 27.10.2003)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 19.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade §§ 172,175 zák. č. 513/ 91 Zb., rozhodnutí o schválení privat. proj. č. j. 146/92 z 30.3.92 a zák.č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 350
  (od: 24.04.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov.
  (od: 25.01.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.3.l993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.05.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.3.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 24.03.1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.09.1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.06.1998 bola schválená zmena stanov v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 07.09.1998)
. Valné zhromaždenie konané dňa 4.5.1999 schválilo zmenu stanov.
  (od: 04.06.1999)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia, zo dňa 18.06.1996 v N 61/96, NZ 75/96, napísanej JUDr. Janou Nirházovou, Skuteckoého 28, v Banskej Bystrici.
  (od: 07.09.1999)
. Zapisuje sa zmena v členoch predstavenstva v zmysle rozhodnutia dozornej rady zo dňa 31.08.1999.
  (od: 08.09.1999)
. Na valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov v súlade s ust. zák.č. 127/1999 Z.z.
  (od: 29.02.2000)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2000 v NZ 121/00 napísanej v NÚ JUDr. Jany Nirházovej, notárky, Skuteckého č. 39, Banská Bystrica.
  (od: 14.06.2000)
. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia dozornej rady zo dňa 29.6.2000.
  (od: 15.11.2000)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2001, napísanej v NZ 353/2001 notárkou Mgr. Zorou Belkovou, Skuteckého 16, Banská Bystrica.
  (od: 14.08.2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (od: 14.01.2003)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.2003 bolo rozhodnuté o zmene druhu akcií zo zamestnaneckých akcií na meno na akcie na meno, bola schválená zmena stanov spoločnosti a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (od: 28.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  15.04.2021
Dátum výpisu:  17.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)