Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  66/S

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
STAVIS ZVOLEN, a.s.
  (od: 24.04.1992)
Sídlo: 
Čsl. parašutistov 9
Bratislava 831 03
  (od: 03.04.2001)
Družstevná 1664/14
Zvolen 960 03
  (od: 24.04.1992 do: 02.04.2001)
IČO: 
31 562 019
  (od: 24.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 24.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.04.1992)
Predmet činnosti: 
cestná nákladná doprava
  (od: 25.01.1993)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 25.01.1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 25.01.1993)
vykonávanie dopravných, inžinierskych a priemyselných stavieb
  (od: 25.01.1993)
revízie a skúšky tlakových nádob
  (od: 25.01.1993)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 25.01.1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 25.01.1993)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
  (od: 25.01.1993)
plynoinštalatérstvo - montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
  (od: 25.01.1993)
revízie elektrických zariadení
  (od: 25.01.1993)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (od: 25.01.1993)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 25.01.1993)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (od: 25.01.1993)
asfaltérstvo a izolatérstvo
  (od: 25.01.1993)
zámočníctvo
  (od: 25.01.1993)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (od: 25.01.1993)
tesárstvo
  (od: 25.01.1993)
maliarske práce
  (od: 25.01.1993)
klampiarstvo
  (od: 25.01.1993)
stolárstvo
  (od: 25.01.1993)
technická pomoc a inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 10.01.1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
vykonávanie dopravných, inžinierskych a priemyselných stavieb
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
elektroinštalatérstvo
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
plynoinštalatérstvo
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
revízie a skúšky tlakových nádob
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
montáž rozvádzačov nízkeho napätia a revízie elektrických zariadení
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
cestná motorová doprava
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
obchodná a zahranično-obchodná činnosť v zmysle predmetu podnikania
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
remeselná činnosť
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
studniarstvo
  (od: 24.04.1992 do: 24.01.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.07.1998)
predstavenstvo
  (od: 24.04.1992 do: 21.07.1998)
Július Horváth - predseda
Čsl. parašutistov 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2001)
Peter Brandis - člen
Svätovojtešská 38
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2001)
Ján Lévai - člen
Medzilaborecká 15
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2001)
Gabriela Čonková - člen
Poľná 51
Štrba
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2001)
Zuzana Tlsťovičová - člen
Vígľašská 19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2001)
Pavol Boldiš - člen
Cikkerova 7
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 02.06.1993)
Ing. Jozef Filanda - podpredseda
J. Kráľa 30
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1996 do: 30.10.2000)
Ing. Gabriel Gubáni - člen
Kremnická 2547/1
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 06.11.1994)
Ing. Gabriel Gubáni - člen
Kremnická 2547/1
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1996 do: 30.10.2000)
Ing. Hubert Hell - člen
Jedľová 15
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.11.1994 do: 16.02.1995)
Ing. Hubert Hell - podpredseda
Jedľová 15
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.1995 do: 08.07.1996)
Andrej Jakobei - člen
Poľovnícka 10
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.1995 do: 29.10.1995)
Andrej Jakobei - predseda
Poľovnícka 10
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.1993 do: 16.02.1995)
Andrej Jakobei - predseda
Poľovnícka 10
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1996 do: 01.01.2001)
Ing. Ivan Jakobei - člen
Poľovnícka 8
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.1995 do: 01.01.2001)
Marian Juhás - člen
M. Nešpora 2462/13
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.1995 do: 08.07.1996)
Ing. Anna Kalinová - člen
Jilemnického 11
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1996 do: 01.01.2001)
Ing. Anna Kalinová - podpredseda
Volianskeho 1368/12
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.11.1994 do: 16.02.1995)
Ing. Anna Kalinová - predseda
Volianskeho 1368/12
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.1995 do: 08.07.1996)
Anton Kamas - člen
Družstevná 2410/16
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 02.06.1993)
Ing. Ján Krnáč - člen
60
Dúbravica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.1995 do: 08.07.1996)
Július Kučera - člen
Zvolenská 378/38
Krupina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 02.06.1993)
Ing. Martin Petrík - člen
B.Němcovej 19
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 02.06.1993)
Jiří Wija - člen
Višňovského 2505/5
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.1993 do: 29.10.1995)
Ing. Jozef Zdechovan - podpredseda
M. Nešpora 2
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.1993 do: 06.11.1994)
Ing. Roman Žabka - člen
Mojzesova 6
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.1993 do: 29.10.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci člen predstavenstva svoj podpis.
  (od: 22.07.1998)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 24.04.1992 do: 21.07.1998)
Základné imanie: 
55 142 000 Sk
  (od: 22.07.1998)
55 040 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 21.07.1998)
Akcie: 
Počet: 55142
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.07.1998)
Počet: 55040
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.07.1996 do: 21.07.1998)
Počet: 55040
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.05.1993 do: 08.07.1996)
Počet: 53389
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 12.05.1993)
Počet: 1651
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.04.1992 do: 12.05.1993)
Dozorná rada: 
Karol Galba - predseda
280
Žihárec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2001)
Mária Galbová - člen
280
Žihárec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2001)
Miroslava Kudryová - člen
257
Žihárec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2001)
Helena Kuruczová - člen
256
Žihárec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2001)
Ľudovít Kurucz - člen
257
Žihárec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2001)
Pavol Boldiš - člen
J. Cikkera 647/7
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1996 do: 01.01.2001)
Ing. Bohuslav Flachs - predseda
Hodálova 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1996 do: 01.01.2001)
Ing. Alojz Hančin - člen
Nálepkova 4
Želiezovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.11.1994 do: 29.10.1995)
Ján Hulina - člen
Mieru 5
Očová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 02.06.1993)
Ing. Ivan Jakobei - člen
Poľovnícka 10
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.1993 do: 16.02.1995)
Marian Juhás - člen
M.Nešpora 2462/13
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1996 do: 01.01.2001)
Ing. Anna Kalinová - člen
Tajovského 12
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.1993 do: 06.11.1994)
Ing. Pavel Kmeť - člen
MDŽ 16
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 02.06.1993)
Stanislav Koreň - predseda
Fučíkova 5
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.1993 do: 29.10.1995)
Július Malček - člen
Družstevná 2410/16
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.1995 do: 29.10.1995)
Július Malček - člen
Družstevná 2410/16
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.1995 do: 01.01.2001)
Pavol Orolín - predseda
Jesenského 76
Žiar nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.1995 do: 08.07.1996)
Ing. Daniel Svetlík - člen
Grasalkovičova 3
Ivánka pri Dunaji
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1996 do: 01.01.2001)
Ing. Miroslav Vester - člen
Smetanova 10
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.1992 do: 02.06.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade so zák. č. 92/91 Zb.
  (od: 24.04.1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 353
  (od: 13.05.1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.5.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.06.1993)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.07.1996)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.1998 bola schválená zmena stanov. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.1998 došlo k zlúčeniu spoločnosti STAVIS ZVOLEN, a.s. so spoločnos- ťou STAVIS Zvolen, spol. s r.o. Zvolen, Družstevná 1564/14 s tým, že majetok, záväzky, práva a povinnosti prechádzajú v plnom rozsahu na STAVIS ZVOLEN, a.s. Zvolen, Družstevná 1664/14.
  (od: 22.07.1998)
. Zapisuje sa Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená dňa 15.3.2001 podľa § 476 a nasl. Obch. zák. medzi predávajúcim STAVIS ZVOLEN, a.s. a kupujúcim CCBI s.r.o. IČO: 35 736 321, so sídlom Záhorská Ves, Povod- ňové námestie 314/2. . Zapisuje sa Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená dňa 15.3.2001 podľa § 476 a nasl. Obch. zák. medzi predávajúcim STAVIS ZVOLEN, a.s. a kupujúcim CITO, s.r.o. IČO: 31 709 648 so sídlom Záhorská Ves, Povodňové námestie 314/2.
  (od: 02.04.2001)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.3.2001 schválilo zmenu sídla spoločnosti a zmenu stanov.
  (od: 03.04.2001)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022
Dátum výpisu:  22.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)