Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  69/S

Obchodné meno: 
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
  (od: 17.07.2012)
Sídlo: 
Kolkáreň 35
Podbrezová 976 81
  (od: 27.04.1992)
IČO: 
31 562 141
  (od: 27.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 27.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.04.1992)
Predmet činnosti: 
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 16.04.1993)
kovoobrábanie
  (od: 16.04.1993)
zváranie kovov
  (od: 16.04.1993)
brúsenie a leštenie kovov
  (od: 16.04.1993)
zušľachťovanie kovov
  (od: 16.04.1993)
výroba nástrojov
  (od: 16.04.1993)
galvanizácia kovov
  (od: 16.04.1993)
zámočníctvo
  (od: 16.04.1993)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (od: 16.04.1993)
oprava karosérií
  (od: 16.04.1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 16.04.1993)
výroba, opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (od: 16.04.1993)
opravy a montáž meradiel a váh
  (od: 16.04.1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 16.04.1993)
poskytovanie software
  (od: 16.04.1993)
automatizované spracovanie dát
  (od: 16.04.1993)
vývoj a výroba valcovaných rúr
  (od: 16.04.1993)
nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
  (od: 16.04.1993)
metalografické rozbory kovových materiálov
  (od: 16.04.1993)
chemické rozbory ocelí, olejov, vôd, kovov. a nekovových prísad
  (od: 16.04.1993)
prevádzkovanie knižnice a predaj kníh a tlačovín
  (od: 16.04.1993)
výroba a odbyt ocele
  (od: 16.04.1993)
poradenské technické služby pri výmurovke hutníckych a peciarskych agregátov
  (od: 16.04.1993)
inžinierska činnosť
  (od: 16.04.1993)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
  (od: 16.04.1993)
poradenské, konzultačné a školiace služby v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 16.04.1993)
výroba a odbyt technických plynov
  (od: 16.04.1993)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (od: 16.04.1993)
výroba, oprava strojov, zariadení, náhradných dielov pre hutnícke a strojárske odvetvie
  (od: 16.04.1993)
projektovanie v investičnej výstavbe
  (od: 16.04.1993)
zemné práce so stavebnými strojmi a mechanizmami - mimo prevádzky
  (od: 16.04.1993)
servis a oprava dýchacej techniky protiplynovej ochrany
  (od: 16.04.1993)
montáže a opravy telekomunikačných zariadení
  (od: 15.08.1994)
výroba a vývoj oceľových rúr
  (od: 15.08.1994)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 15.06.1995)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore všeobecné lekárstvo
  (od: 07.03.1996)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 16.06.1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 15.06.1998)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 15.06.1998)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 15.06.1998)
služby v oblasti diagnostiky a termovízie
  (od: 12.07.1999)
vybavovanie colných deklarácií
  (od: 12.07.1999)
colný sklad, prekladanie nákladov
  (od: 12.07.1999)
výroba, montáž, oprava a údržba, označovanie /pri V/, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia
  (od: 12.07.1999)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu oprávnenia
  (od: 12.07.1999)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu oprávnenia
  (od: 12.07.1999)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie /pri V/ tlakových zariadení v rozsahu oprávnenia
  (od: 12.07.1999)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 04.07.2001)
výroba a predaj umelého hutného kameniva
  (od: 04.07.2001)
organizovanie a uskutočňovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (od: 04.07.2001)
oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 04.07.2001)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení - futbalový štadión, kúpalisko, telocvičňa
  (od: 04.02.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
  (od: 04.02.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 04.02.2003)
vodoinštalatérske práce
  (od: 04.02.2003)
kúrenárske práce
  (od: 04.02.2003)
fotografické služby
  (od: 04.02.2003)
montáž, opravy výpočtovej techniky a zariadení používaných v informačných technológiách
  (od: 04.02.2003)
kníhviazačské služby
  (od: 04.02.2003)
polygrafické služby
  (od: 04.02.2003)
kopírovacie služby
  (od: 04.02.2003)
prevádzkovanie verejného vodovodu
  (od: 24.06.2005)
doprava zásielok okrem poštovej výhrady
  (od: 16.06.2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 16.06.2006)
školiteľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 16.06.2006)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu oprávnenia
  (od: 11.07.2008)
dodávka plynu, distribúcia plynu
  (od: 11.07.2008)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 14.07.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 17.07.2012)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (od: 04.07.2014)
výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy
  (od: 04.07.2014)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (od: 04.07.2014)
medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu
  (od: 04.07.2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 04.07.2014)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 04.07.2014)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 14.07.2016)
Prevádzkovanie technickej služby: projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo oprava poplachových systémov a systémov a zariadení umožnujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 15.07.2017)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 15.07.2017)
výroba elektriny, dodávka elektriny
  (od: 19.07.2017)
vydavateľská činnosť
  (od: 11.07.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.04.1992)
Ing. Miloš Dekrét - člen
Hrádza 151/134
Michalová 976 57
Vznik funkcie: 29.06.2020
  (od: 10.07.2020)
Ing. Marian Kurčík - Podpredseda predstavenstva
Štiavnička 194/22
Podbrezová 976 81
Vznik funkcie: 21.06.2021
  (od: 21.07.2021)
Ing. Mária Niklová - Člen predstavenstva
Cesta Osloboditeľov 113/68
Valaská 976 46
Vznik funkcie: 21.06.2021
  (od: 21.07.2021)
Ing. Vladimír Soták - Člen predstavenstva
Nad Plážou 15444/24C
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.06.2020
  (od: 21.07.2021)
Ing. Vladimír Soták - Predseda predstavenstva
Kukučínova 464/24
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 21.06.2021
  (od: 21.07.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkciám podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 29.10.2016)
Základné imanie: 
81 060 590 EUR Rozsah splatenia: 81 060 590 EUR
  (od: 14.02.2009)
Akcie: 
Počet: 2384135
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom spoločnosti v zmysle stanov.
  (od: 14.02.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Ján Banas - predseda
Odbojárov 951/15
Nemecká - Zámostie 976 97
Vznik funkcie: 10.08.2017
  (od: 25.08.2017)
Ing. Jaroslav Romančík
Čelno 402/38
Lopej 976 98
Vznik funkcie: 31.05.2017
  (od: 01.06.2017)
Ing. Vladimír Zvarík
Bystrá 142
Bystrá 977 01
Vznik funkcie: 29.06.2020
  (od: 10.07.2020)
Ing. Ľudovít Ihring
Kiepka 2521/86
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 29.06.2020
  (od: 10.07.2020)
Ing. Tomáš Ihring
Pod Urpínom 14063/35
Banská Bystrica - Uhlisko 974 01
Vznik funkcie: 29.06.2020
  (od: 10.07.2020)
Ing. Július Kriváň
Kapitulská 1022/16
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.06.2020
  (od: 10.07.2020)
Ing. Ivan Setvák
J. Murgaša 478/13
Podbrezová 976 98
Vznik funkcie: 23.10.2020
  (od: 13.11.2020)
Ján Cipciar
Fraňa Kráľa 1224/4
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 15.01.2021
  (od: 26.01.2021)
Ing. Jozef Marčok
Potočná 1610/13
Brezno 977 03
Vznik funkcie: 21.06.2021
  (od: 21.07.2021)
Luigi Cuzzolin
Via Verbano 35
Arona (NO) 280 41
Talianska republika
Vznik funkcie: 21.06.2021
  (od: 21.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. 513/91 Zb., § 172, 175 a prijatím stanov v sú- lade so zák. č. 92/91 Zb.
  (od: 27.04.1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 18.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 363
  (od: 25.08.1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 18.5.1994 bola schválená zmena stanov. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 11.7.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.08.1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.5.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.06.1995)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.1.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.03.1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.10.1996 boli schválené zmeny stanov.
  (od: 04.12.1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 16.06.1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.5.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.06.1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.07.1999)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 18.11.1999 v NZ 359/99 napísanej notárkou JUDr. Annou Medveďovou, Brezno, Kuzmányho 20.
  (od: 17.01.2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.5.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.07.2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.11.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (od: 04.02.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021
Dátum výpisu:  01.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)