Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3794/B

Business name: 
Disig, a.s.
  (from: 01/25/2006)
Registered seat: 
Záhradnícka 151
Bratislava 821 08
  (from: 01/25/2006)
Identification number (IČO): 
35 975 946
  (from: 01/25/2006)
Date of entry: 
01/25/2006
  (from: 01/25/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/25/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/25/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/25/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/25/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/25/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/25/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/25/2006)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/25/2006)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 01/25/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/25/2006)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/25/2006)
systémová údržba softvéru
  (from: 01/25/2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 03/17/2010)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 03/17/2010)
poskytovanie dôveryhodných služieb v zmysle Nariadenia EÚ č. 910/2014 a zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách
  (from: 07/31/2019)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/19/2021)
poskytovanie certifikačných služieb v zmysle zákona č. 215/ 2002 Z.z.- Zákon o elektronickom podpise
  (from: 04/28/2006 until: 08/05/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/25/2006)
Ing. Ľuboš Batěk - predseda predstavenstva
Starohorská 40
Banská Bystrica 974 11
From: 02/02/2020
  (from: 03/19/2021)
Ing. Ivan Kühn - podpredseda predstavenstva
Okružná 36
Malinovo 900 45
From: 02/02/2020
  (from: 03/19/2021)
Ján Cesnak - podpredseda predstavenstva
Tvarožkova 19
Bratislava 811 03
From: 09/23/2009
  (from: 10/02/2009 until: 02/10/2015)
Ján Cesnak - podpredseda predstavenstva
Tvarožkova 19
Bratislava 811 03
From: 09/23/2009 Until: 02/01/2015
  (from: 02/11/2015 until: 02/10/2015)
RNDr. František Kaščák - člen
Rudohorská 20
Banská Bystrica 974 11
From: 06/20/2008
  (from: 07/30/2008 until: 10/01/2009)
RNDr. František Kaščák - člen
Rudohorská 20
Banská Bystrica 974 11
From: 06/20/2008 Until: 09/23/2009
  (from: 10/02/2009 until: 10/01/2009)
Ing. Ivan Kűhn - podpredseda predstavenstva
Okružná 36
Malinovo 900 45
From: 02/01/2015
  (from: 02/11/2015 until: 06/27/2017)
Ing. Peter Miškovič - podpredseda predstavenstva
Rudohorská 28
Banská Bystrica 974 11
From: 04/06/2006
  (from: 04/28/2006 until: 10/01/2009)
Ing. Peter Miškovič - podpredseda predstavenstva
Rudohorská 28
Banská Bystrica 974 11
From: 04/06/2006 Until: 09/23/2009
  (from: 10/02/2009 until: 10/01/2009)
Ing. Michal Navrátil - člen
Bednárova 9/14
Myjava 907 01
From: 10/26/2007
  (from: 11/09/2007 until: 07/29/2008)
Ing. Michal Navrátil - člen
Bednárova 9/14
Myjava 907 01
From: 10/26/2007 Until: 06/20/2008
  (from: 07/30/2008 until: 07/29/2008)
Martin Šupka - člen predstavenstva
Untere Hauptstraße 5/100
Pama 2422
Rakúska republika
From: 09/23/2009
  (from: 10/02/2009 until: 11/19/2013)
Martin Šupka - člen predstavenstva
Untere Hauptstraße 5/100
Pama 2422
Rakúska republika
From: 09/23/2009 Until: 09/23/2013
  (from: 11/20/2013 until: 11/19/2013)
Ing. Juraj Teleky - predseda predstavenstva
Majerníkova 46
Bratislava 841 05
From: 01/25/2006
  (from: 01/25/2006 until: 04/27/2006)
Ing. Juraj Teleky - predseda predstavenstva
Majerníkova 46
Bratislava 841 05
From: 01/25/2006 Until: 04/06/2006
  (from: 04/28/2006 until: 04/27/2006)
Barbora Zelinková - podpredseda predstavenstva
Záhrebská 10
Bratislava 811 07
From: 01/25/2006
  (from: 01/25/2006 until: 04/27/2006)
Barbora Zelinková - podpredseda predstavenstva
Záhrebská 10
Bratislava 811 07
From: 01/25/2006 Until: 04/06/2006
  (from: 04/28/2006 until: 04/27/2006)
Ing. Ľuboš Batěk - predseda predstavenstva
Starohorská 40
Banská Bystrica 974 11
From: 04/06/2006 Until: 02/01/2020
  (from: 03/19/2021 until: 03/18/2021)
Ing. Ivan Kühn - podpredseda predstavenstva
Okružná 36
Malinovo 900 45
From: 02/01/2015 Until: 02/01/2020
  (from: 03/19/2021 until: 03/18/2021)
Ing. Ľuboš Batěk - predseda predstavenstva
Starohorská 40
Banská Bystrica 974 11
From: 04/06/2006
  (from: 04/28/2006 until: 03/18/2021)
Ing. Ivan Kühn - podpredseda predstavenstva
Okružná 36
Malinovo 900 45
From: 02/01/2015
  (from: 06/28/2017 until: 03/18/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 11/20/2013)
Menom spoločnosti konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/02/2009 until: 11/19/2013)
V mene Spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojim menám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/09/2007 until: 10/01/2009)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda a podpredseda predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a svoj podpis.
  (from: 04/12/2007 until: 11/08/2007)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, svoj podpis a dodatok označujúci jeho funkciu.
  (from: 01/25/2006 until: 04/11/2007)
Capital: 
66 400 EUR Paid up: 66 400 EUR
  (from: 01/22/2009)
2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 01/25/2006 until: 01/21/2009)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti, s výnimkou prevodu akcií medzi akcionármi navzájom, je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase valného zhromaždenia spoločnosti za podmienok uvedených v Stanovách spoločnosti.
  (from: 11/20/2013)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akciu (aj hromadnú) alebo dočastný list (ďalej len "akcia spoločnosti" alebo "akcie spoločnosti") možno previesť na inú fyzickú alebo právnickú osobu len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu valného zhromaždenia, to isté platí aj pre zaťaženie alebo akékoľvek iné disponovanie s akciami spoločnosti alebo práv s nimi spojenými (ďalej aj "obmedzenie prevoditeľnosti akcií"), ku ktorým dochádza na základe právnych úkonov ich majiteľov, s výnimkou prechodu vlastníctva k akciám v dôsledku univerzálnej sukcesie.
  (from: 10/02/2009 until: 11/19/2013)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 10/01/2009)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/25/2006 until: 01/21/2009)
Stockholder: 
FOMAX, a. s.
Sartorisova 21
Bratislava 821 08
  (from: 08/25/2009 until: 10/01/2009)
FOMAX, a.s.
Sartorisova 21
Bratislava 821 08
  (from: 01/25/2006 until: 11/15/2007)
Supervisory board: 
Ing. Peter Miškovič
Agátová 2
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 09/23/2009
  (from: 10/02/2009)
Mgr. Ján Cesnak
Tvarožkova 19
Bratislava 811 03
From: 02/01/2015
  (from: 02/11/2015)
PaedDr. Katarína Valičková
Beňadická 17
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 02/24/2021
  (from: 03/19/2021)
RNDr. Milota Fatkulinová
Javornícka 23
Banská Bystrica 974 11
From: 01/25/2006
  (from: 01/25/2006 until: 11/08/2007)
RNDr. Milota Fatkulinová
Javornícka 23
Banská Bystrica 974 11
From: 01/25/2006 Until: 10/26/2007
  (from: 11/09/2007 until: 11/08/2007)
Ing. Juraj Kováčik
Hany Meličkovej 11
Bratislava 841 05
From: 10/26/2007
  (from: 11/09/2007 until: 11/19/2008)
Ing. Juraj Kováčik
Lipová 5
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/26/2007
  (from: 11/20/2008 until: 11/19/2013)
Ing. Juraj Kováčik
Lipová 5
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/26/2007 Until: 09/23/2013
  (from: 11/20/2013 until: 11/19/2013)
Ing. Ivan Kűhn
Dudvážska 37
Bratislava 821 07
From: 09/23/2013
  (from: 11/20/2013 until: 02/10/2015)
Ing. Ivan Kűhn
Dudvážska 37
Bratislava 821 07
From: 09/23/2013 Until: 02/01/2015
  (from: 02/11/2015 until: 02/10/2015)
Ing. Martin Morávek
Bartoškova 6
Bratislava 831 04
From: 10/26/2007
  (from: 11/09/2007 until: 10/01/2009)
Ing. Martin Morávek
Bartoškova 6
Bratislava 831 04
From: 10/26/2007 Until: 09/23/2009
  (from: 10/02/2009 until: 10/01/2009)
Robert Tines
Bajzova 8
Nitra 949 01
From: 01/25/2006
  (from: 01/25/2006 until: 11/08/2007)
Robert Tines
Bajzova 8
Nitra 949 01
From: 01/25/2006 Until: 10/26/2007
  (from: 11/09/2007 until: 11/08/2007)
Mgr. Mária Tinesová
Bajzova 8
Nitra 949 01
From: 01/25/2006
  (from: 01/25/2006 until: 11/08/2007)
Mgr. Mária Tinesová
Bajzova 8
Nitra 949 01
From: 01/25/2006 Until: 10/26/2007
  (from: 11/09/2007 until: 11/08/2007)
Ing. Branislav Tkáčik
Nová 4
Dunajská Lužná 900 42
From: 10/26/2007
  (from: 05/22/2008 until: 10/01/2009)
Ing. Branislav Tkáčik
Nová 4
Dunajská Lužná 900 42
From: 10/26/2007 Until: 09/23/2009
  (from: 10/02/2009 until: 10/01/2009)
Ing. Branislav Tkáčik
Píniová 25
Bratislava 821 07
From: 10/26/2007
  (from: 11/09/2007 until: 05/21/2008)
Mgr. Miroslav Malý
Topoľčianska 33
Bratislava 851 05
From: 09/23/2009 Until: 02/23/2021
  (from: 03/19/2021 until: 03/18/2021)
Mgr. Miroslav Malý
Topoľčianska 33
Bratislava 851 05
From: 09/23/2009
  (from: 10/02/2009 until: 03/18/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 740/2005, Nz 68669/2005, NCRls 67824/2005 spísanej dňa 29.12.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 01/25/2006)
Notárska zápisnica N 931/2007, Nz 43066/2007 zo dňa 26.10.2007.
  (from: 11/09/2007)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 20.6.2008.
  (from: 07/30/2008)
Rozhodnuie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1018/2009, Nz 32136/2009 z 23.9.2009.
  (from: 10/02/2009)
Notárska zápisnica N 291/2010, Nz 7391/2010, NCRls 7537/2010 zo dňa 5.3.2010.
  (from: 03/17/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.09.2013.
  (from: 11/20/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.01.2015.
  (from: 02/11/2015)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person