Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  74/S

Obchodné meno: 
LUKON a.s. "v likvidácii"
  (od: 12.11.2011 do: 23.11.2021)
LUKON a.s. "v konkurze"
  (od: 27.11.2007 do: 11.11.2011)
LUKON a.s.
  (od: 27.04.1992 do: 26.11.2007)
Sídlo: 
Dukelských hrdinov č.2
Lučenec 984 19
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.2021)
IČO: 
31 562 302
  (od: 27.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 27.04.1992)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
priemyselná výroba potravinárskych výrobkov v týchto odboroch: * ocot - odbor 757 JKV * mäsové výrobky, konzervárenské spracova- nie - odbor 764 JKV * sterilizovaná zelenina - odbor 771 JKV
  (od: 27.04.1992 do: 27.09.1993)
výroba tepelnej energie
  (od: 27.04.1992 do: 27.09.1993)
výroba strojov a zariadení pre vlastnú priemyselnú činnosť
  (od: 27.04.1992 do: 27.09.1993)
práce priemyselnej výrobnej povahy - pestovateľské pálenice
  (od: 27.04.1992 do: 27.09.1993)
činnosti na úseku technickej normalizácie, hygieny, sanitácie a kvality
  (od: 27.04.1992 do: 27.09.1993)
investičná činnosť a modernizácia VTZ, vrátane technického a technologického rozvoja
  (od: 27.04.1992 do: 27.09.1993)
maloobchodný predaj
  (od: 27.04.1992 do: 27.09.1993)
zahranično-obchodná činnosť
  (od: 27.04.1992 do: 27.09.1993)
vykonávanie ďalších činností súvisiacich s predmetom činnosti
  (od: 27.04.1992 do: 27.09.1993)
investičná činnosť v oblasti stavebníctva
  (od: 28.09.1993 do: 23.11.2021)
obchodná činnosť s potravinárskym a priemyselným tovarom
  (od: 28.09.1993 do: 23.11.2021)
výroba strojov a zariadení pre vlastnú priemyselnú činnosť
  (od: 28.09.1993 do: 23.11.2021)
modernizácia výrobno-technickej základne vrátane technického a technologického rozvoja
  (od: 28.09.1993 do: 23.11.2021)
priemyselná výroba potravinárskych výrobkov /výroba octu, konzervárenské spracovanie potravín/
  (od: 28.09.1993 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.2021)
RNDr. Kvetoslava Boriková - člen
Továrenská 23
Lučenec-Opatová
  (od: 13.09.1993 do: 08.05.1995)
Ing. Ján Boroš - podpredseda - výkonný riaditeľ
ul. Mieru 22
Lučenec
  (od: 13.09.1993 do: 12.02.1996)
Ing. Ján Boroš - podpredseda - výkonný riaditeľ
ul. Mieru 22
Lučenec
  (od: 13.02.1996 do: 24.02.1997)
Ing. Ján Boroš - predseda
ul. Mieru 22
Lučenec
  (od: 27.04.1992 do: 12.09.1993)
Helena Čabanová - člen
Ľudových milícií 23
Lučenec
  (od: 27.04.1992 do: 12.09.1993)
Ing. Ladislav Deák - člen
43
Sečianky
  (od: 13.09.1993 do: 12.02.1996)
Ing. Pavel Herceg - člen
129
Veľká Ves
  (od: 27.04.1992 do: 12.09.1993)
MVDr. Ladislav Kaliňák - člen
Sad pionierov II. 41
Lučenec
  (od: 27.04.1992 do: 12.09.1993)
Milan Koška - podpredseda
J. Smreka 1
Lučenec
  (od: 27.04.1992 do: 12.09.1993)
Dpt. Ján Maľa - člen
ČSA 135
Očová
  (od: 13.09.1993 do: 12.02.1996)
Dpt. Ján Maľa - člen
ČSA 135
Očová
  (od: 13.02.1996 do: 24.07.1997)
Ing. Július Pápai - člen - zástupca výkonného riaditeľa
Vajanského 81
Lučenec
  (od: 13.09.1993 do: 12.02.1996)
Ing. Juraj Stankovič - výkonný riaditeľ
J.R.Poničana 810/66
Očová
  (od: 25.02.1997 do: 24.07.1997)
Dušan Števko - predseda
Študentská 26
Lučenec
  (od: 13.09.1993 do: 12.02.1996)
Dušan Števko - predseda
Študentská 26
Lučenec
  (od: 13.02.1996 do: 24.07.1997)
Ing. Ladislav Tandel - člen
7O
Veľká Čalomija
  (od: 13.09.1993 do: 08.05.1995)
Ing. František Valient - člen
Agátová 5
Topoľčany
  (od: 13.09.1993 do: 12.02.1996)
Ing. František Valient - člen
Agátová 5
Topoľčany
  (od: 13.02.1996 do: 24.02.1997)
MVDr. Ladislav Kaliňák - zástupca výkonného riaditeľa
Rúbanisko II/41
Lučenec
  (od: 13.02.1996 do: 23.11.2021)
Ing. Ján Boroš - podpredseda
ul. Mieru 22
Lučenec
  (od: 25.02.1997 do: 23.11.2021)
Ing. Juraj Valjent - člen
Sládkovičová 1617/50
Topoľčany
  (od: 25.02.1997 do: 23.11.2021)
Ing. Juraj Stankovič - predseda - výkonný riaditeľ
J.R.Poničana 810/66
Očová
  (od: 25.07.1997 do: 23.11.2021)
Dušan Števko - člen
Študentská 26
Lučenec
  (od: 25.07.1997 do: 23.11.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.2021)
Dozorná rada: 
Anton Balucha - predseda
Rázusova 32
Zvolen
  (od: 13.09.1993 do: 12.02.1996)
Anton Balucha - predseda
Rázusova 32
Zvolen
  (od: 13.02.1996 do: 23.11.2021)
Ing. Juraj Flank - predseda
Švermova 11
Lučenec
  (od: 27.04.1992 do: 12.09.1993)
MVDr. Dagmar Koutná - člen
Štefánikova štvrť 6
Lučenec
  (od: 27.04.1992 do: 12.09.1993)
PHDr. Juraj Kurali - člen
arm. g. Ľ.Svobodu 7
Lučenec
  (od: 13.09.1993 do: 12.02.1996)
PHDr. Juraj Kurali - člen
arm. g. Ľ.Svobodu 7
Lučenec
  (od: 13.02.1996 do: 23.11.2021)
Jana Ľalíková - člen
J.Kráľa 4
Lovinobaňa
  (od: 13.09.1993 do: 12.02.1996)
Jana Ľalíková - člen
J.Kráľa 4
Lovinobaňa
  (od: 13.02.1996 do: 24.07.1997)
Ing. Mária Schneková - podpredseda
Leninova 16
Lučenec
  (od: 27.04.1992 do: 12.09.1993)
Ing. Alexander Szécsei - člen
283
Balog nad Ipľom
  (od: 13.09.1993 do: 08.05.1995)
Ján Žigo - člen
Novohradská 26
Lučenec
  (od: 13.09.1993 do: 08.05.1995)
Výška základného imania: 
104 422 913 Sk
  (od: 09.05.1995 do: 23.11.2021)
144 754 000 Sk
  (od: 27.04.1993 do: 08.05.1995)
142 005 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 26.04.1993)
Akcie: 
Počet: 144754
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 721 381 Sk
  (od: 09.05.1995 do: 23.11.2021)
Počet: 144754
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.04.1993 do: 08.05.1995)
Počet: 137745
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 26.04.1993)
Počet: 4260
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 26.04.1993)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 5. 3. 1998
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24K 15/97-849 zo dňa 14. 07. 2008, právoplatné dňa 18. 08. 2008, vykonateľné dňa 18. 08. 2008 bol Mgr. Zdeno Hudec, advokát, so sídlom Žiar nad Hronom, M.R. Štefánika 37 zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Dašenu Gombíkovú, advokátku, so sídlom M.R. Štefánika 76, Martin.
  (od: 12.11.2011)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 5. 3. 1998
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24K 15/97-849 zo dňa 14. 07. 2008, právoplatné dňa 18. 08. 2008, vykonateľné dňa 18. 08. 2008 bol Mgr. Zdeno Hudec, advokát, so sídlom Žiar nad Hronom, M.R. Štefánika 37 zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Dašenu Gombíkovú, advokátku, so sídlom M.R. Štefánika 76, Martin.
  (od: 11.09.2010 do: 11.11.2011)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 5. 3. 1998
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24K 15/97-849 zo dňa 14. 07. 2008, právoplatné dňa 18. 08. 2008, vykonateľné dňa 18. 08. 2008 bol Mgr. Zdeno Hudec, advokát, so sídlom Žiar nad Hronom, M.R. Štefánika 37 zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Dašenu Gombíkovú, advokátku, so sídlom M.R. Štefánika 76, Martin.
  (od: 21.11.2009 do: 10.09.2010)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 5. 3. 1998
  (od: 27.11.2007 do: 20.11.2009)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 5. 3. 1998
  (od: 27.04.1992 do: 26.11.2007)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Dašena Gombíková
M.R. Štefánika 76
Martin 036 01
Vznik funkcie: 18.08.2008
  (od: 21.11.2009 do: 10.09.2010)
JUDr. Dašena Gombíková
M.R. Štefánika 76
Martin 036 01
Vznik funkcie: 18.08.2008 Skončenie funkcie: 24.11.2009
  (od: 11.09.2010 do: 10.09.2010)
Mgr. Zdeno Hudec, advokát
M.R. Štefánika 37
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.02.2007
  (od: 27.11.2007 do: 20.11.2009)
Mgr. Zdeno Hudec, advokát
M.R. Štefánika 37
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 13.02.2007 Skončenie funkcie: 18.08.2008
  (od: 21.11.2009 do: 20.11.2009)
Ing. Martina Šufliarska
Husova 8
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 22.03.2010
  (od: 11.09.2010 do: 11.11.2011)
Ing. Martina Šufliarska
Husova 8
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 22.03.2010 Skončenie funkcie: 31.05.2011
  (od: 12.11.2011 do: 11.11.2011)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 31. 5. 2011
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24K 15/97-1227 zo dňa 18.04.2011, ktoré sa stalo právoplatným dňa 31.05.2011 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu LUKON, a.s. "v konkurze", Dukelských hrdinov 2, 984 19 Lučenec, IČO: 31 562 302 po splnení rozvrhového uznesenia a Ing. Martina Šufliarska bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 12.11.2011)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 31. 5. 2011
  (od: 12.11.2011)
 Likvidátor:
Ing. Juraj Stankovič
J. R. Poničana 810/66
Očová 962 23
Vznik funkcie: 12.04.2012
  (od: 05.07.2012 do: 13.12.2018)
 Likvidátor:
Ing. Juraj Stankovič
J. R. Poničana 810/66
Očová 962 23
Vznik funkcie: 12.04.2012 Skončenie funkcie: 19.11.2018
  (od: 14.12.2018 do: 13.12.2018)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (od: 05.07.2012 do: 13.12.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zaklad. listinou zo dňa 22.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa §§ 154, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ustanoveniami zák. č. 92/91 Zb.
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 376
  (od: 27.04.1993 do: 23.11.2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.7.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.09.1993 do: 23.11.2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.8.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.05.1995 do: 23.11.2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 27-24K 15/97 zo dňa 5.3.1998 bol vyhlásený na majetok spoločnosti LUKON, a.s. Lučenec, Dukelských hrdinov 2 konkurz. Za správcu konkurznej podstaty spoločnosti súd ustanovil JUDr. Vladimíra Hraška, advokáta s miestom podnikania Lučenec, ul. Dr. Herza č. 12.
  (od: 11.03.1998 do: 23.11.2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24K/15/2006-84 zo dňa 16.03.2007 za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Mgr. Zdena Hudeca, advokáta, 965 01 Žiar nad Hronom, M.R. Štefánika 37. Doterajšiemu správcovi konkurznej podstaty JUDr. Vladimírovi Hraškovi zanikla funkcia ex-lege dňom rozhodnutia schôdze veriteľov, t.j. dňom 13.02.2007.
  (od: 27.11.2007 do: 23.11.2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 27-24K 15/97-974 zo dňa 17. 12. 2009 a Uznesesním Najvyššieho súdu SR Bratislava č.k.: 5Obo/10/2010 zo dňa 26. 02. 2010, právoplatným dňa 22. 03. 2010 vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LUKON a.s. "v konkurze", so sídlom Dukelských hrdinov č. 2, 984 19 Lučenec, IČO: 31 562 302 súd ustanovil za správcu konkurznej podstaty Ing. Martinu Šufliarsku, Fiľakovská 10, Lučenec.
  (od: 11.09.2010 do: 23.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  18.07.2024
Dátum výpisu:  20.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR