Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  77/S

Obchodné meno: 
MOTOTRANS, a.s. "v likvidácii"
  (od: 20.02.1998 do: 05.10.2020)
MOTOTRANS a.s.
  (od: 27.04.1992 do: 19.02.1998)
Sídlo: 
Zvolenská cesta 27
Banská Bystrica 974 27
  (od: 27.04.1992 do: 05.10.2020)
IČO: 
31 562 396
  (od: 27.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 27.04.1992)
Deň výmazu: 
06.10.2020
  (od: 06.10.2020)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 06.10.2020)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.04.1992)
Predmet činnosti: 
vývoj a výroba zariadení pre diagnostiku a údržbu motorových vozidiel a zariadení pre znižovanie nepriaznivých ekologických vplyvov na živnotné a pracovné prostredie
  (od: 27.04.1992 do: 16.01.1994)
výkon obchodnej činnosti, včítane zahranično-obchodnej
  (od: 27.04.1992 do: 16.01.1994)
výkon vyššieho dodávateľa technológie a montážnych činností
  (od: 27.04.1992 do: 16.01.1994)
vypracovanie konštrukčnej, technologickej a projektovej dokumentácie
  (od: 27.04.1992 do: 16.01.1994)
vývoj a výroba strojov a zariadení
  (od: 27.04.1992 do: 16.01.1994)
medzinárodná preprava
  (od: 27.04.1992 do: 16.01.1994)
cestná nákladná doprava
  (od: 17.01.1994 do: 05.10.2020)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 17.01.1994 do: 05.10.2020)
kovoobrábanie, vývoj a výroba strojov a zariadení
  (od: 17.01.1994 do: 05.10.2020)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a zariadení
  (od: 17.01.1994 do: 05.10.2020)
opravy motorových vozidiel
  (od: 27.06.1996 do: 05.10.2020)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - motorové vozidlá, autodoplnky a autopríslušenstvo
  (od: 27.06.1996 do: 05.10.2020)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - motorové vozidlá, autodoplnky a autopríslušenstvo
  (od: 27.06.1996 do: 05.10.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.02.1998 do: 05.10.2020)
predstavenstvo
  (od: 27.06.1996 do: 19.02.1998)
predstavenstvo
  (od: 27.04.1992 do: 26.06.1996)
Ing. Henrich Bezák - predseda
Kráľovohorská 19
Banská Bystrica
  (od: 27.04.1992 do: 06.09.1992)
Ing. Ján Bušovský - člen
Severná 16
Banská Bystrica
  (od: 07.09.1992 do: 13.09.1995)
Ing. Ján Bušovský - podpredseda
Severná 16
Banská Bystrica
  (od: 14.09.1995 do: 29.10.1997)
Ing. Eva Demová - podpredseda
Potravinárska 15
Nitra
  (od: 12.09.1995 do: 13.09.1995)
Ing. Vladimír Frývald - podpredseda
Hrabové 152
Bytča
  (od: 27.04.1992 do: 06.09.1992)
Ing. Zdena Hajnalová - člen
Strážovská 6
Banská Bystrica
  (od: 27.04.1992 do: 06.09.1992)
Ing. Vladimír Kmeť - podpredseda
Lúčna 37
Banská Bystrica - Nemce
  (od: 07.09.1992 do: 16.01.1994)
Ján Kojnok - člen
THK 26
Banská Bystrica
  (od: 12.09.1995 do: 13.09.1995)
Ján Kubiš - predseda
Bernolákova 54
Banská Bystrica
  (od: 07.09.1992 do: 16.01.1994)
Ing. Jozef Oravec - člen
Poľná 25
Banská Bystrica
  (od: 14.09.1995 do: 29.10.1997)
Ing. Marián Studený - podpredseda
M.R. Štefánika 63
Levice
  (od: 17.01.1994 do: 11.09.1995)
Ing. Peter Valach - člen
Gaštanova 9
Banská Bystrica
  (od: 17.01.1994 do: 11.09.1995)
Ing. Peter Valach - predseda
Gaštanova 9
Banská Bystrica
  (od: 14.09.1995 do: 29.10.1997)
RNDr. Peter Vesel - predseda
Osloboditeľov 3
Banská Bystrica
  (od: 17.01.1994 do: 13.09.1995)
Ing. Ivan Zubáľ - člen
Pod Urbanom 33
Levice
  (od: 17.01.1994 do: 13.09.1995)
Ing. Zvonimír Vician - predseda
Mlynská 89
Banská Bystrica
  (od: 30.10.1997 do: 05.10.2020)
Ing. Július Koreň - podpredseda
Zelená 21
Banská Bystrica
  (od: 30.10.1997 do: 05.10.2020)
Ing. Vladimír Kmeť - člen
Lúčna 37
Nemce
  (od: 30.10.1997 do: 05.10.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (od: 20.02.1998 do: 05.10.2020)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Soločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých zaväzujúcich veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva s tým, že jeden člen musí byť predseda predstavenstva.
  (od: 27.06.1996 do: 19.02.1998)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 27.04.1992 do: 26.06.1996)
Základné imanie: 
87 697 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 05.10.2020)
Akcie: 
Počet: 87697
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.06.1993 do: 05.10.2020)
Počet: 85066
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 13.06.1993)
Počet: 2631
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 13.06.1993)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Ivan Fiačan , PhD.
M. Pišúta 936/16
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 13.12.2005
  (od: 29.04.2006 do: 18.02.2013)
Mgr. Ivan Fiačan , PhD.
M. Pišúta 936/16
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 13.12.2005 Skončenie funkcie: 14.02.2012
  (od: 19.02.2013 do: 18.02.2013)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 14.2.2012
  (od: 19.02.2013)
Dozorná rada: 
Ing. Tereza Čunderlíková - podpredseda
9. mája
Banská Bystrica
  (od: 27.04.1992 do: 16.01.1994)
Jozef Hoška - člen
Horná 15
Brezno
  (od: 12.09.1995 do: 13.09.1995)
Ing. Zuzana Klibániová - člen
55
Horná Mičiná
  (od: 17.01.1994 do: 05.10.2020)
JUDr. Peter Kočička - člen
Beskydská 12
Banská Bystrica
  (od: 17.01.1994 do: 13.09.1995)
Ing. Ružena Kollárová - predseda
72
Králiky
  (od: 27.04.1992 do: 16.01.1994)
Ing. Marta Kovalančíková - člen
Tatranská 35
Banská Bystrica
  (od: 17.01.1994 do: 11.09.1995)
Ing. Marta Kovalančíková - člen
Tatranská 35
Banská Bystrica
  (od: 14.09.1995 do: 05.10.2020)
Ing. Jozef Lalík - člen
Karpatská 5
Banská Bystrica
  (od: 17.01.1994 do: 05.10.2020)
Ing. Iveta Ondrušová - člen
nám. Ľ. Štúra 24
Banská Bystrica
  (od: 14.09.1995 do: 26.06.1996)
František Popper - člen
Bernolákova 11
Banská Bystrica
  (od: 27.04.1992 do: 16.01.1994)
Alena Valachová - člen
Gaštanova 9
Banská Bystrica
  (od: 27.06.1996 do: 05.10.2020)
JUDr. Vladimír Vaňo - predseda
Lúčna 31/8
Prievidza
  (od: 17.01.1994 do: 05.10.2020)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 9.1.1998
  (od: 03.06.1999)
Dátum vstupu do likvidácie: 9.1.1998
  (od: 20.02.1998 do: 02.06.1999)
 Likvidátor:
Advisors k.s.
Dolná 6
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.01.2019 Skončenie funkcie: 06.10.2020
  (od: 16.04.2019)
 Likvidátor:
Ing. Michal Pukan
Kynceľová 34
Banská Bystrica
  (od: 20.02.1998 do: 15.04.2019)
 Likvidátor:
Ing. Michal Pukan
Kynceľová 34
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 03.09.2003
  (od: 16.04.2019 do: 15.04.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 5K/7/2019-63 zo dňa 05. 08. 2019, právoplatným dňa 05. 09. 2019 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka MOTOTRANS, a.s. "v likvidácii", IČO: 31 562 396, so sídlom Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka číslo:77/S.
  (od: 06.10.2020)
Spoločnosť bola založená zaklad. zmluvou zo dňa 13.4. 1992 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č.513/91 Zb. v súlade s priv. proj. č.198/č.j. 197/92 zo dňa 4.4.92 a ust. zák. č. 92/91 Zb.
  (od: 27.04.1992 do: 05.10.2020)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 381
  (od: 14.06.1993 do: 05.10.2020)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.01.1994 do: 05.10.2020)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.6.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.09.1995 do: 05.10.2020)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 24.10.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.06.1996 do: 05.10.2020)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.1.1998 bolo schválené zrušenie spoločnosti likvidáciou a zároveň bol menovaný likvidátor.
  (od: 20.02.1998 do: 05.10.2020)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 25.5.1999, č.k. 47 - 24 K 345/98 - 128 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Petra Zdráhala, k.p. so sídlom Banská Bystrica, THK č.1.
  (od: 03.06.1999 do: 05.10.2020)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 11.11.2005 č.k. 47-24K 345/98-910 bol za správcu konkurznej podstaty úpadcu MOTOTRANS a.s. "v likvidácii", Banská Bystrica v konkurze, so sídlom Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica, IČO: 31 562 396 ustanovený Mgr. Ivan Fiačan PhD., advokát, M. Pišúta č. 936/16, Liptovský Mikuláš.
  (od: 29.04.2006 do: 05.10.2020)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 47-24K 345/98-KI-1210, zo dňa 10. 01. 2012, právoplatným dňa 14. 02. 2012, bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok spoločnosti a Mgr. Ivan Fiačan PhD., advokát, M. Pišúta č. 936/16, Liptovský Mikuláš bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 19.02.2013 do: 05.10.2020)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 26Cbr/28/2018-29 zo dňa 21. 11. 2018, právoplatným dňa 01. 01. 2019 bola menovaná spoločnosť Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica do funkcie likvidátora v obchodnej spoločnosti MOTOTRANS, a.s. „v likvidácii“, Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica, IČO: 31 562 396. Zapísaný likvidátor Ing. Michal Pukan umrel dňa 03. 09. 2003.
  (od: 16.04.2019 do: 05.10.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  29.03.2023
Dátum výpisu:  31.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)