Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  78/S

Obchodné meno: 
KLAS a.s.
  (od: 27.04.1992 do: 25.06.2008)
Sídlo: 
Banícka 33
Veľký Krtíš 990 01
  (od: 27.04.1992 do: 25.06.2008)
IČO: 
31 562 434
  (od: 27.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 27.04.1992)
Deň výmazu: 
26.06.2008
  (od: 26.06.2008)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 26.06.2008)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (od: 27.04.1992 do: 25.06.2008)
nákup, pozberová úprava, skladovanie a odbyt rastlinných výrobkov
  (od: 27.04.1992 do: 25.06.2008)
predaj poľnohospodárskych potrieb
  (od: 27.04.1992 do: 25.06.2008)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 24.11.1994 do: 25.06.2008)
vykonávanie obchodnej činnosti
  (od: 24.11.1994 do: 25.06.2008)
nákup, distribúcia a predaj propan-butanu
  (od: 24.11.1994 do: 25.06.2008)
spracovanie potravinárskeho obilia
  (od: 24.11.1994 do: 25.06.2008)
výroba mlynsko-pekárenských výrobkov okrem obchodnej činnosti uvedenej v prílohe č. 2-3 zák. č. 455/91 Zb.
  (od: 24.11.1994 do: 25.06.2008)
nákup a predaj agrochemikálií a vybraných druhov hnojív
  (od: 24.11.1994 do: 25.06.2008)
cestná nákladná doprava vnútroštátna
  (od: 24.11.1994 do: 25.06.2008)
prevádzkovanie verejného skladu pre obiloviny podľa osvedčenia MP SR č. 0009 z 09.07.1998
  (od: 29.10.1998 do: 25.06.2008)
prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení po triedu *** (turistická ubytovňa)
  (od: 13.05.2002 do: 25.06.2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 13.05.2002 do: 25.06.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.11.1994 do: 25.06.2008)
predstavenstvo
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.1994)
Ing. Vladimír Farkaš - člen
Hviezdoslavova 23
Veľký Krtíš
  (od: 18.07.1996 do: 18.07.1999)
Ing. Vladimír Farkaš - podpredseda
Hviezdoslavova 23
Veľký Krtíš
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.1994)
Mária Gallová - člen
Venevská 17
Veľký Krtíš
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.1994)
Ing. Viliam Garaj - člen
Obrancov mieru 157
Poltár
  (od: 23.01.1995 do: 18.07.1999)
Ivan Harant - člen
Hviezdoslavova 37
Veľký Krtíš
  (od: 24.11.1994 do: 22.01.1995)
Ing. Anna Ivanová - člen
102
Pôtor
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.1994)
Ing. Alexander Szecsei - člen
283
Balog nad Ipľom
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.1994)
Ing. Karol Škrada - člen
Rybárska 7
Sliač
  (od: 24.11.1994 do: 18.07.1999)
Ing. Karol Škrada - predseda
Novohradská 16
Veľký Krtíš
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.1994)
František Zvrškovec - člen
Slovanské nábr. 42
Bratislava
  (od: 24.11.1994 do: 22.01.1995)
František Zvrškovec - predseda
Slovanské nábr. 42
Bratislava
  (od: 23.01.1995 do: 18.07.1999)
Ing. Karol Škrada - člen
Rybárska 7
Sliač
  (od: 19.07.1999 do: 25.06.2008)
František Zvrškovec - predseda
Slovanské nábr. 42
Bratislava
  (od: 19.07.1999 do: 25.06.2008)
Ing. Viliam Garaj - člen
Obrancov mieru 157
Poltár
  (od: 19.07.1999 do: 25.06.2008)
Ing. Vladimír Farkaš - člen
Hviezdoslavova 23
Veľký Krtíš
  (od: 19.07.1999 do: 25.06.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ štatút predstavenstva neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 24.11.1994 do: 25.06.2008)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.1994)
Základné imanie: 
106 298 000 Sk
  (od: 29.10.1998 do: 25.06.2008)
97 298 000 Sk
  (od: 23.01.1995 do: 28.10.1998)
93 375 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 22.01.1995)
Akcie: 
Počet: 97298
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.10.1998 do: 25.06.2008)
Počet: 90
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 14.07.2000 do: 25.06.2008)
Počet: 90
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 29.10.1998 do: 13.07.2000)
Počet: 97298
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.01.1995 do: 28.10.1998)
Počet: 93375
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.11.1994 do: 22.01.1995)
Počet: 90574
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.1994)
Počet: 2801
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.1994)
Dozorná rada: 
Ing. Alica Dostálová - člen
Panská 6
Bratislava
  (od: 24.11.1994 do: 22.01.1995)
Ing. Alica Dostálová - predseda
Panská 6
Bratislava
  (od: 23.01.1995 do: 18.07.1999)
Ing. Alica Dostálová - predseda
Panská 6
Bratislava
  (od: 19.07.1999 do: 25.06.2008)
Pavel Ďuriš - člen
78
Veľké Straciny
  (od: 24.11.1994 do: 22.01.1995)
Pavel Ďuriš - podpredseda
78
Veľké Straciny
  (od: 23.01.1995 do: 18.07.1999)
Pavel Ďuriš - predseda
62
Veľké Straciny
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.1994)
Pavel Ďuriš - podpredseda
78
Veľké Straciny
  (od: 19.07.1999 do: 25.06.2008)
Mária Gallová - člen
Venevská 17
Veľký Krtíš
  (od: 29.10.1998 do: 25.06.2008)
Filip Hromádka - člen
83
Lesenice
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.1994)
Ing. Anna Chovancová - podpredseda
Hviezdoslavova 23
Veľký Krtíš
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.1994)
Ing. Anna Ivanová - člen
40
Pôtor
  (od: 24.11.1994 do: 18.07.1999)
Ing. Anna Ivanová - člen
40
Pôtor
  (od: 19.07.1999 do: 25.06.2008)
Wieslav Žuk Olsziewski - člen
Písecká 7
Veľký Krtíš
  (od: 24.11.1994 do: 28.10.1998)
Ing. Štefan Petrunčík - člen
Trebišovská 4
Košice
  (od: 24.11.1994 do: 28.10.1998)
Ing. Marián Povrazník - člen
175
Slovenské Ďarmoty
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.1994)
Ing. Pavol Terek - člen
Poľná 553
Modrý Kameň
  (od: 27.04.1992 do: 18.07.1999)
Ing. Pavol Terek - člen
Poľná 553
Modrý Kameň
  (od: 19.07.1999 do: 12.05.2002)
Jaroslava Vredíková - člen
Partizánska 41
Veľký Krtíš
  (od: 27.04.1992 do: 23.11.1994)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36K/30/2003-358 zo dňa 10.01.2008, právoplatné dňa 16.02.2008 bol konkurz na majetok úpadcu KLAS a.s., so sídlom 990 01 Veľký Krtíš, Banícka 33, IČO: 31 562 434 zrušený po splnení rozvrhového uznesenia a JUDr. Ľudovít Paulovič, advokát, M. Rázusa 19, Lučenec bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Po ukončení konkurzného konania nezostal spoločnosti žiaden majetok.
  (od: 26.06.2008)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov v súlade so zák.č. 92/91 Zb.
  (od: 27.04.1992 do: 25.06.2008)
Spoločnosť na valnom zhromaždení konanom dňa 19.11.1992 a 12.7.1993 prijala zmenu stanov akciovej spoločnosti. Starý spis: Sa 384
  (od: 24.11.1994 do: 25.06.2008)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 20.7.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.01.1995 do: 25.06.2008)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, zo dňa 04.06.1998 v NZ 159/98, napísanej na Notárskom úrade JUDr. Alžbety Kondrlíkovej, vo Veľkom Krtíši, ul. SNP č. 1/a.
  (od: 29.10.1998 do: 25.06.2008)
Zapisuje sa doplnenie rodných čísel v zmysle návrhu zo dňa 19.7.1999.
  (od: 19.07.1999 do: 25.06.2008)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.1999 v NZ 277/99 zo dňa 27.12.1999 napísanej v NÚ JUDr. Alžbety Kondrlíkovej, Veľký Krtíš, ul. SNP č. 1.
  (od: 14.07.2000 do: 25.06.2008)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2001 v NZ 160/2001, napísa- nej v Notárskom úrade JUDr. Alžbety Kondrlíkovej, Veľký Krtíš, ul. SNP č. 1/a, a schválením zmeny stanov.
  (od: 13.05.2002 do: 25.06.2008)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 36 - 24 K 30/2003 - 75, zo dňa 16.09.2003, ktoré sa stalo právoplatným dňa 08.10.2003, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka KLAS, a.s., Veľký Krtíš, Banícka 33, IČO: 31 562 434. Za správcu konkurznej podstaty súd určil JUDr. Ľudvíta Pauloviča, M. Rázusa 19, Lučenec.
  (od: 25.11.2003 do: 25.06.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  30.03.2023
Dátum výpisu:  02.04.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)