Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3799/B

Obchodné meno: 
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
  (od: 22.04.2015)
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s.
  (od: 23.03.2015 do: 21.04.2015)
ING Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s.
  (od: 01.02.2006 do: 22.03.2015)
Sídlo: 
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (od: 01.01.2016)
Trnavská cesta 50/B
Bratislava 821 02
  (od: 17.01.2007 do: 31.12.2015)
Trnavská cesta 50
Bratislava 821 02
  (od: 01.02.2006 do: 16.01.2007)
IČO: 
35 976 853
  (od: 01.02.2006)
Deň zápisu: 
01.02.2006
  (od: 01.02.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.02.2006)
Predmet podnikania (činnosti): 
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska
  (od: 20.06.2013)
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia v súlade s udeleným povolením a ustanoveniami zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, čím sa rozumie: a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov, b) riadenie investícií, ktorým sa rozumie zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, c) administrácia, ktorou sa rozumie: 1. vedenie osobných účtov účastníkov, 2. uzatváranie účastníckych zmlúv a zamestnávateľských zmlúv, 3. vytváranie dávkových plánov, 4. vyplácanie dávok, 5. vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok, 6. vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu, 7. vedenie obchodnej dokumentácie, 8. zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 9. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, 10. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, 11. určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 12. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, 13. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 14. informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností, 15. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí orgánu dohľadu a vnútorných aktov riadenia, 16. poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom. d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov.
  (od: 01.02.2006 do: 19.06.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.02.2006)
Ing. Peter Brudňák - Predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 24.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Ing. Branislav Buštík - člen predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 06.06.2019
  (od: 15.06.2019)
Ing. Jozef Dúcky
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 06.09.2019
  (od: 25.10.2019)
Ing. Boris Fošnár - Člen predstavenstva
Kozia 5903/42A
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 07.03.2022
  (od: 22.03.2022)
Ing. Miroslava Jandorfová - člen predstavenstva
Nerudova 22
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 06.06.2019
  (od: 15.06.2019)
Ing. Peter Jung - Člen predstavenstva
Jura Hronca 3126/17
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 15.06.2022
  (od: 30.06.2022)
Ing. Peter Šterbák - Člen predstavenstva
Komárovská 9/A
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 24.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 26.10.2019
  (od: 15.06.2019)
Ing. Rastislav Antala - člen
Kysucká 1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 25.10.2007
  (od: 01.11.2007 do: 06.05.2010)
Ing. Rastislav Antala - člen
Kysucká 1
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 25.10.2007 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 07.05.2010 do: 06.05.2010)
Róbert Bohyník - člen predstavenstva
Čakajova 11
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 05.08.2009
  (od: 14.08.2009 do: 17.12.2009)
PhDr. Róbert Bohyník , PhD. - člen predstavenstva
Čajakova 11
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 05.08.2009
  (od: 18.12.2009 do: 10.10.2012)
PhDr. Róbert Bohyník , PhD. - člen predstavenstva
Čajakova 11
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 05.08.2009 Skončenie funkcie: 30.09.2012
  (od: 11.10.2012 do: 10.10.2012)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 23.06.2016
  (od: 16.08.2016 do: 13.07.2021)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 23.06.2016 Skončenie funkcie: 23.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Jiří Čapek , MBA - predseda predstavenstva
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 15.08.2016)
Jiří Čapek , MBA - predseda predstavenstva
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.10.2014 Skončenie funkcie: 27.05.2016
  (od: 16.08.2016 do: 15.08.2016)
Juraj Dlhopolček , MSc. - člen predstavenstva
Trenčianska 688/23
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 20.01.2012
  (od: 31.01.2012 do: 10.11.2014)
Juraj Dlhopolček , MSc. - člen predstavenstva
Trenčianska 688/23
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 20.01.2012 Skončenie funkcie: 24.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 10.11.2014)
Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
Jadranská 26
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 20.06.2008
  (od: 03.07.2008 do: 25.01.2013)
Vladimír Hirjak - člen predstavenstva
Jadranská 26
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 20.06.2008 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 26.01.2013 do: 25.01.2013)
Ing. Marek Hurban - člen
Smolenická 16
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 03.10.2006
  (od: 21.10.2006 do: 21.08.2007)
Ing. Marek Hurban - člen
Smolenická 16
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 03.10.2006 Skončenie funkcie: 09.08.2007
  (od: 22.08.2007 do: 21.08.2007)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 14.06.2017
  (od: 22.06.2017 do: 29.06.2022)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 14.06.2017 Skončenie funkcie: 14.06.2022
  (od: 30.06.2022 do: 29.06.2022)
Ing. Miloš Kollár - člen
Mierová 2
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 01.02.2006 do: 10.04.2006)
Ing. Miloš Kollár - člen
Mierová 2
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.02.2006 Skončenie funkcie: 23.03.2006
  (od: 11.04.2006 do: 10.04.2006)
Viktor Kouřil - predseda predstavenstva
Hraničná 13
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 13.06.2008
  (od: 03.07.2008 do: 05.01.2012)
Viktor Kouřil - predseda predstavenstva
Hraničná 13
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 13.06.2008 Skončenie funkcie: 09.12.2011
  (od: 06.01.2012 do: 05.01.2012)
Rudolf Kypta - člen
Nad Zahradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 18.12.2006
  (od: 17.01.2007 do: 19.03.2007)
Ing. Rudolf Kypta - podpredseda
Nad Zahradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 18.12.2006
  (od: 20.03.2007 do: 17.12.2009)
Ing. Rudolf Kypta - podpredseda
Nad Zahradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 18.12.2006 Skončenie funkcie: 19.11.2009
  (od: 18.12.2009 do: 17.12.2009)
JUDr. Tatjana Macúchová - člen
Vazovova 11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 01.02.2006 do: 24.03.2006)
JUDr. Tatjana Macúchová - podpredseda
Vazovova 11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 25.03.2006 do: 19.03.2007)
JUDr. Tatjana Macúchová - predseda
Vazovova 11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 20.03.2007 do: 19.03.2008)
JUDr. Tatjana Macúchová - predseda
Vazovova 11
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 01.02.2006 Skončenie funkcie: 28.02.2008
  (od: 20.03.2008 do: 19.03.2008)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Příklepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 19.11.2009
  (od: 18.12.2009 do: 30.01.2012)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 19.11.2009
  (od: 11.11.2014 do: 07.07.2015)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 19.11.2009 Skončenie funkcie: 25.06.2015
  (od: 08.07.2015 do: 07.07.2015)
Ing. Renata Mrázová - predseda predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 19.11.2009
  (od: 31.01.2012 do: 10.11.2014)
Ing. Renata Mrázová - predseda predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 19.11.2009 Skončenie funkcie: 24.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 10.11.2014)
Ing. Andrea Podstrelencová - člen predstavenstva
Valachovej 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 06.03.2019)
Ing. Andrea Podstrelencová - člen predstavenstva
Valachovej 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.10.2014 Skončenie funkcie: 31.01.2019
  (od: 07.03.2019 do: 06.03.2019)
Dušan Quis - člen predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2010
  (od: 07.05.2010 do: 12.08.2014)
Dušan Quis - člen predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2010 Skončenie funkcie: 25.07.2014
  (od: 13.08.2014 do: 12.08.2014)
Ing. Tomáš Řezníček - člen predstavenstva
Komenského 1230
Bystřice pod Hostýnem 768 61
Česká republika
Vznik funkcie: 25.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 18.04.2017)
Ing. Tomáš Řezníček - člen predstavenstva
Komenského 1230
Bystřice pod Hostýnem 768 61
Česká republika
Vznik funkcie: 25.10.2014 Skončenie funkcie: 31.03.2017
  (od: 19.04.2017 do: 18.04.2017)
Jozef Sinčák - člen predstavenstva
Duklianskych hrdinov 1112
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 13.06.2008
  (od: 03.07.2008 do: 13.08.2009)
Jozef Sinčák - člen predstavenstva
Duklianskych hrdinov 1112
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 13.06.2008 Skončenie funkcie: 05.08.2009
  (od: 14.08.2009 do: 13.08.2009)
Frans Jan van der Ent - predseda
Dvanásta 6
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 01.02.2006 do: 19.03.2007)
Frans Jan van der Ent - predseda
Dvanásta 6
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.02.2006 Skončenie funkcie: 20.02.2007
  (od: 20.03.2007 do: 19.03.2007)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 25.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 14.06.2019)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 25.10.2014 Skončenie funkcie: 25.10.2019
  (od: 15.06.2019 do: 14.06.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 30.06.2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 20.06.2013 do: 29.06.2022)
Vo všetkých veciach je v mene spoločnosti oprávnený konať a podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (od: 01.02.2006 do: 19.06.2013)
Dozorná rada: 
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 26.05.2021
  (od: 22.06.2021)
Zuzana Adamová
Laténska 26
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 01.02.2006 do: 02.07.2008)
Zuzana Adamová
Laténska 26
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 01.02.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2008
  (od: 03.07.2008 do: 02.07.2008)
Jiří Čapek , MBA
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Vznik funkcie: 23.06.2016
  (od: 16.08.2016 do: 27.03.2018)
Jiří Čapek , MBA
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Vznik funkcie: 23.06.2016 Skončenie funkcie: 31.01.2018
  (od: 28.03.2018 do: 27.03.2018)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 25.05.2016
  (od: 16.08.2016 do: 21.06.2021)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 25.05.2016 Skončenie funkcie: 25.05.2021
  (od: 22.06.2021 do: 21.06.2021)
JUDr. Vladimír Hirjak
Jadranská 26
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 10.08.2006
  (od: 01.09.2006 do: 02.07.2008)
JUDr. Vladimír Hirjak
Jadranská 26
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 10.08.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2008
  (od: 03.07.2008 do: 02.07.2008)
Mária Kamenárová
Rovniankova 1690/22
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 17.06.2008
  (od: 03.07.2008 do: 13.07.2010)
Mária Kamenárová
Rovniankova 1690/22
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 24.06.2010
  (od: 14.07.2010 do: 13.07.2010)
Mgr. Helena Lazosová
Zbudovská 768
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.05.2014
  (od: 06.06.2014 do: 07.07.2015)
Mgr. Helena Lazosová
Zbudovská 768
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.05.2014 Skončenie funkcie: 26.06.2015
  (od: 08.07.2015 do: 07.07.2015)
JUDr. Alojz Marsina
A.Škarvana 364/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 01.02.2006 do: 31.08.2006)
JUDr. Alojz Marsina
A.Škarvana 364/2
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 01.02.2006 Skončenie funkcie: 03.08.2006
  (od: 01.09.2006 do: 31.08.2006)
Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
Vznik funkcie: 17.06.2008
  (od: 03.07.2008 do: 13.07.2010)
Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 24.06.2010
  (od: 14.07.2010 do: 13.07.2010)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
Vznik funkcie: 24.06.2010
  (od: 14.07.2010 do: 07.07.2015)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
Vznik funkcie: 24.06.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 08.07.2015 do: 07.07.2015)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 08.07.2015 do: 09.05.2016)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
Vznik funkcie: 26.06.2015 Skončenie funkcie: 25.03.2016
  (od: 10.05.2016 do: 09.05.2016)
Ing. Renata Mrázová
Bratří Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 08.07.2015 do: 10.01.2019)
Ing. Renata Mrázová
Bratří Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015 Skončenie funkcie: 30.11.2018
  (od: 11.01.2019 do: 10.01.2019)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 28.06.2011
  (od: 07.07.2011 do: 07.07.2015)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 28.06.2011 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 08.07.2015 do: 07.07.2015)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 08.07.2015 do: 14.06.2018)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 26.06.2015 Skončenie funkcie: 30.03.2018
  (od: 15.06.2018 do: 14.06.2018)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava-Devín 841 10
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 01.02.2006 do: 06.07.2011)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava-Devín 841 10
Vznik funkcie: 01.02.2006 Skončenie funkcie: 28.06.2011
  (od: 07.07.2011 do: 06.07.2011)
Dionysius Johannes Okhuijsen
K vinicím 679
Praha 6 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.12.2006
  (od: 17.01.2007 do: 02.07.2008)
Dionysius Johannes Okhuijsen
K vinicím 679
Praha 6 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.12.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2008
  (od: 03.07.2008 do: 02.07.2008)
Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.2008
  (od: 03.07.2008 do: 19.06.2013)
Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.2008 Skončenie funkcie: 17.06.2013
  (od: 20.06.2013 do: 19.06.2013)
Ing. Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 18.06.2013
  (od: 20.06.2013 do: 09.07.2013)
Ing. Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 18.06.2013 Skončenie funkcie: 30.06.2013
  (od: 10.07.2013 do: 09.07.2013)
Mgr. Juraj Sedlačko
Tatranská 6
Veľký Slavkov 059 91
Vznik funkcie: 10.08.2006
  (od: 01.09.2006 do: 02.07.2008)
Mgr. Juraj Sedlačko
Tatranská 6
Veľký Slavkov 059 91
Vznik funkcie: 10.08.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2008
  (od: 03.07.2008 do: 02.07.2008)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 26.09.2019
  (od: 21.09.2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasiedzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
Vznik funkcie: 15.01.2020
  (od: 21.09.2022)
Frederick Louis Lathioor
Zelená 407
Statenice 252 62
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015 Skončenie funkcie: 15.01.2020
  (od: 23.05.2020 do: 22.05.2020)
Frederick Louis Lathioor
Zelená 407
Statenice 252 62
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 08.07.2015 do: 22.05.2020)
Peter van Ooijen
Kališnicná 379/10
Praha 3 - Žiškov 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.11.2015
  (od: 14.11.2015 do: 15.08.2016)
Peter van Ooijen
Kališnicná 379/10
Praha 3 - Žiškov 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.11.2015 Skončenie funkcie: 27.05.2016
  (od: 16.08.2016 do: 15.08.2016)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 26.09.2019
  (od: 07.11.2019 do: 20.09.2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasiedzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
Vznik funkcie: 15.01.2020
  (od: 23.05.2020 do: 20.09.2022)
Prokúra: 
JUDr. Alena Fábryová
Čsl. tankistov 10
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 20.06.2013
  (od: 20.06.2013 do: 10.11.2014)
JUDr. Alena Fábryová
Čsl. tankistov 10
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 20.06.2013 Skončenie funkcie: 24.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 10.11.2014)
PhDr. Zuzana Petrášová
Pluhová 4
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 02.04.2014
  (od: 02.04.2014 do: 04.07.2014)
PhDr. Zuzana Petrášová
Pluhová 4
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 02.04.2014 Skončenie funkcie: 26.06.2014
  (od: 05.07.2014 do: 04.07.2014)
Ing. Andrea Podstrelencová
Valachovej 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 05.07.2014
  (od: 05.07.2014 do: 10.11.2014)
Ing. Andrea Podstrelencová
Valachovej 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 05.07.2014 Skončenie funkcie: 24.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 10.11.2014)
Mgr. Martin Višňovský , PhD.
Pri Bielom Kríži 1147/3
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 20.06.2013
  (od: 20.06.2013 do: 10.11.2014)
Mgr. Martin Višňovský , PhD.
Pri Bielom Kríži 1147/3
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 20.06.2013 Skončenie funkcie: 24.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 10.11.2014)
Pokiaľ je udelená prokúra, za spoločnosť sú oprávnení konať aj prokuristi, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle dvoch prokuristov, pričom v tomto prípade sa podpisovanie za spoločnosť vykoná takým spôsobom, že prokuristi k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, dodatku označujúcemu prokúru a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 20.06.2013 do: 10.11.2014)
Výška základného imania: 
1 650 000 EUR Rozsah splatenia: 1 650 000 EUR
  (od: 14.11.2015)
3 320 000 EUR Rozsah splatenia: 3 320 000 EUR
  (od: 04.07.2009 do: 13.11.2015)
1 660 000 EUR Rozsah splatenia: 1 660 000 EUR
  (od: 16.06.2009 do: 03.07.2009)
3 320 000 EUR Rozsah splatenia: 3 320 000 EUR
  (od: 22.01.2009 do: 15.06.2009)
100 000 000 Sk Rozsah splatenia: 100 000 000 Sk
  (od: 01.09.2006 do: 21.01.2009)
50 000 000 Sk Rozsah splatenia: 50 000 000 Sk
  (od: 01.02.2006 do: 31.08.2006)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 650 EUR
  (od: 14.11.2015)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 11.10.2012 do: 13.11.2015)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená: a) predkupným právom akcionárov na ponúkané akcie, b) udelením predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií na tretiu osobu Predstavenstvom spoločnosti na základe písomnej žiadosti akcionára.
  (od: 04.07.2009 do: 10.10.2012)
Počet: 500
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená: a) predkúpnym právom akcionárov na ponúkané akcie, b) udelením predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií na tretiu osobu Predstavenstvom spoločnosti na základe písomnej žiadosti akcionára.
  (od: 16.06.2009 do: 03.07.2009)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená: a) predkúpnym právom akcionárov na ponúkané akcie, b) udelením predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií na tretiu osobu Predstavenstvom spoločnosti na základe písomnej žiadosti akcionára.
  (od: 22.01.2009 do: 15.06.2009)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená: a) predkúpnym právom akcionárov na ponúkané akcie, b) udelením predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií na tretiu osobu Predstavenstvom spoločnosti na základe písomnej žiadosti akcionára.
  (od: 01.09.2006 do: 21.01.2009)
Počet: 500
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená: a) predkúpnym právom akcionárov na ponúkané akcie, b) udelením predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií na tretiu osobu Predstavenstvom spoločnosti na základe písomnej žiadosti akcionára.
  (od: 01.02.2006 do: 31.08.2006)
Akcionár: 
NN Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandské kráľovstvo
  (od: 21.09.2022)
ING Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandské kráľovstvo
  (od: 16.06.2009 do: 14.04.2015)
NN Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandské kráľovstvo
  (od: 15.04.2015 do: 20.09.2022)
VSP Tatry, a.s.
Trnavská cesta 50
Bratislava 821 02
  (od: 01.02.2006 do: 31.08.2006)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 03.10.2006.
  (od: 21.10.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 103/2006, Nz 30440/2006, Nz 30377/2006 napísaná dňa 4.8.2006 - rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. o zlúčení so spoločnosťami ING Services, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 381 146, zap. v odd. Sa, vl.č. 723/B a VSP Tatry, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 387 021, zap. v odd. Sa, vl.č. 782/B (zanikajúce spoločnosti). Zmluva o zlúčení napísaná vo forme notárskej zápisnica N 106/2006, Nz 30512/2006, Nz 30443/2006 uzavretá medzi ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. (nástupnícka spoločnosť) a ING Services, a.s. a VSP Tatry, a.s. (zanikajúce spoločnosti) napísaná dňa 4.8.2006 notárom JUDr. Ruženou Bayerovou. Účinky zlúčenia nastávajú zápisom do obchodného registra, t.j. 1.9.2006.
  (od: 27.10.2006)
Notárska zápisnica N 317/2006, Nz 57801/2006, NCRls 57470/2006 zo dňa 19.12.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 18.12.2006.
  (od: 17.01.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.02.2007. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.02.2007.
  (od: 20.03.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.08.2007 - odvolanie člena predstavenstva.
  (od: 22.08.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.10.2007 - voľba člena predstavenstva.
  (od: 01.11.2007)
Notárska zápisnica N 108/2008, Nz 25808/2008 zo dňa 17.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.06.2008.
  (od: 03.07.2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 386/2009, Nz 17608/20009 zo dňa 28.5.2009.
  (od: 16.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 430/2009, Nz 22004/2009, NCRls 22377/2009 zo dňa 30.06.2009.
  (od: 04.07.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.8.2009.
  (od: 14.08.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009.
  (od: 18.12.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.3.2010 a 29.4.2010.
  (od: 07.05.2010)
Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 21.05.2010. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 381/2010, Nz 22798/2010, NCRls 23153/2010 zo dňa 24.06.2010.
  (od: 14.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011.
  (od: 07.07.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.12.2011.
  (od: 06.01.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.01.2012.
  (od: 31.01.2012)
Notárska zápisnica č. N 427/2012, Nz 23538/2012 zo dňa 28.06.2012.
  (od: 11.10.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013.
  (od: 10.07.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.03.2014.
  (od: 02.04.2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.06.2014.
  (od: 05.07.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 67/2015, Nz 3617/2015, NCRls 3722/2015 zo dňa 04.02.2015. Zmena obchodného mena z pôvodného ING Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. na nové NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s.
  (od: 23.03.2015)
Notárska zápisnica N 155/2015, Nz 22503/2015, NCRls 23068/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2015.
  (od: 08.07.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2015.
  (od: 14.11.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2017.
  (od: 22.06.2017)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou pod č. N 202/2005, Nz 42224/2005 zo dňa 12.09.2005 v znení dodatku č.1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou pod č. N 337/2005, Nz 67520/2005 zo dňa 21.12.2005.
  (od: 01.02.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.3.2006.
  (od: 11.04.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 103/2006, Nz 30440/2006, Nz 30377/2006 napísaná dňa 4.8.2006 - rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. o zlúčení so spoločnosťami ING Services, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 381 146, zap. v odd. Sa, vl.č. 723/B a VSP Tatry, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 387 021, zap. v odd. Sa, vl.č. 782/B (zanikajúce spoločnosti). Zmluva o zlúčení napísaná vo forme notárskej zápisnica N 106/2006, Nz 30512/2006, Nz 30443/2006 uzavretá medzi ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. (nástupnícka spoločnosť) a ING Services, a.s. a VSP Tatra, a.s. (zanikajúce spoločnosti) napísaná dňa 4.8.2006 notárom JUDr. Ruženou Bayerovou. Účinky zlúčenia nastávajú zápisom do obchodného registra, t.j. 1.9.2006.
  (od: 01.09.2006 do: 26.10.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024
Dátum výpisu:  22.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR