Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  82/S

Obchodné meno: 
B U Č I N A a.s.
  (od: 28.04.1992)
Sídlo: 
Lučenecká cesta 1335/21
Zvolen 960 96
  (od: 15.07.1998)
IČO: 
31 562 558
  (od: 28.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 28.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.04.1992)
Predmet činnosti: 
drevárska prvovýroba a druhovýroba, výroba drevostavieb a interiérov vrátane ich montáže, výroba impregnovaných výrobkov, výroba lepidiel a zušľachtených papierov
  (od: 30.03.1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 30.03.1993)
veľkoobchod s tovarom každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (od: 30.03.1993)
maloobchod s drevárskymi výrobkami a nábytkom
  (od: 30.03.1993)
výroba strojových súčiastok
  (od: 14.07.1994)
výroba dopravníkov a dopravných trás v rozsahu remeselnej živnosti
  (od: 14.07.1994)
výroba kovových konštrukciíí
  (od: 14.07.1994)
zámočnícke práce
  (od: 14.07.1994)
opravy drevoobrábacích a drevospracujúcich strojov
  (od: 14.07.1994)
projektová činnosť v odbore technologické a energetické vybavenie stavieb strojnotechnologické zariadenia priemyselnej výroby tovaru, technické zariadenia budov : vzduchotechnika
  (od: 14.07.1994)
projektová činnosť v odbore pozemné stavby - statika, nosné konštrukcie, stavebná fyzika /tepelná technika/
  (od: 14.07.1994)
projektová činnosť v odbore priemyselná elektroinštalácia do 1000 V, meranie a regulácia
  (od: 14.07.1994)
konštrukčná činnosť strojná - výkresová časť
  (od: 14.07.1994)
konštrukčná činnosť elektrozariadení výkresová časť
  (od: 14.07.1994)
konštrukčná činnosť drevostavieb - dielenská a montážna dokumentácia - výkresová časť
  (od: 14.07.1994)
výroba nábytku a nábytkových dielcov
  (od: 14.07.1994)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napatia dodávateľským spôsobom do 1000 V v objektoch trieby "A"
  (od: 14.07.1994)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 14.07.1994)
poskytovanie software
  (od: 14.07.1994)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 14.07.1994)
automatizované spracovanie dát
  (od: 14.07.1994)
databanky
  (od: 14.07.1994)
fotografické služby
  (od: 14.07.1994)
organizácia a zabezpečenie vzdelávacích aktivít - školení, seminárov, kurzov
  (od: 14.07.1994)
opravy motorových vozidiel a karosérií
  (od: 14.07.1994)
závodné stravovanie
  (od: 14.07.1994)
bufety
  (od: 14.07.1994)
ubytovacie a stravovacie služby
  (od: 14.07.1994)
cestná nákladná doprava verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 14.07.1994)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (od: 14.07.1994)
prevádzkovanie železničnej vlečky
  (od: 14.07.1994)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.03.1995)
usporadúvanie verejno-kultúrnych podujatí
  (od: 14.03.1995)
vedenie účtovníctva
  (od: 16.01.1997)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (od: 16.01.1997)
poradenstvo v oblasti drevárskej prvovýroby druhovýroby a drevárskych technológií, zavádzania systému kvality
  (od: 16.01.1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: 17 101 - kôr,a haluziny 17 102 - odrezky, triesky 17 103 - piliny, hobliny neznečistené škodlivinami 17 108 - odpad z drevotrieskových dosák bez povrchovej úpravy 17 201 - odpadové obaly z dreva
  (od: 20.01.1997)
vydavateľská činnosť
  (od: 30.07.1997)
rozvod a dodávka tepla
  (od: 30.07.1997)
faktoring a forfaiting
  (od: 08.03.2002)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 08.03.2002)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 08.03.2002)
leasingová činnosť
  (od: 08.03.2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 08.03.2002)
reklamná činnosť
  (od: 03.10.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.03.2002)
Ing. Peter Lispuch - predseda a člen predstavenstva
Stromová 475
Budča 962 33
Vznik funkcie: 30.06.2006
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.
  (od: 26.07.2006)
Základné imanie: 
58 089 358,25 EUR Rozsah splatenia: 58 089 358,25 EUR
  (od: 18.07.2009)
Akcie: 
Počet: 1750000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 18.07.2009)
Dozorná rada: 
Ing. arch. Juraj Lispuch
Ľ. Štúra 32
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 30.06.2006
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2006)
Ing. Ján Ceplák
Voljanského 1368/2
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 30.06.2006
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2006)
JUDr. Anna Kozelnická
Ľudovíta Fullu 1969/17
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 28.08.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zaklad. zmluvou zo dňa 15.4.1992 a rozhod. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb. v súlade s ust. zák.č.92/91 Zb. a priv. projek. č. 256/92 zo dňa 7.4.1992
  (od: 28.04.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992, bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 397
  (od: 30.03.1993)
. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 12.5.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.08.1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.4.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.07.1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.6.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.10.1995)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.6.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.08.1996)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.8.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 16.01.1997)
. Zapisuje sa zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.8.1996.
  (od: 14.05.1997)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo da 17.7.1997
  (od: 30.07.1997)
. Na základe zakladateľskej listiny o založení akciovej spoločnosti BUČINA ZVOLEN a.s., zo dňa 30.01.1998 a v súlade s rozhodnutím zakladateľa zo dňa 30.01.1998, vložila spoločnosť B U Č I N A a.s. časť svojho podniku do spoločnosti BUČINA ZVOLEN, a.s. so sídlom Zvolen, Lučenecká cesta č. 1335/21, PSČ 960 96, IČO 36 029 815. . Na základe zakladateľskej listiny o založení akciovej spoločnosti BUČINA EKOSTAVBY, a.s. zo dňa 30.01.1998 a v súlade s rozhodnutím zakladateľa zo dňa 30.01.1998, vložila spoločnosť B U Č I N A a.s. časť svojho podniku do spoločnosti BUČINA EKOSTAVBY, a.s. so sídlom Zvolen, Lučenecká cesta č. 1335/21, IČO 36 029 807.
  (od: 15.07.1998)
. V rozsahu a obsahu vkladu prechádzajú práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky na novovzniknutú spoločnosť Bučina Zvolen, a.s. ako právneho nástupcu obchodnej spoločnosti Bučina, a.s. ako sú uvedené v znaleckom posudku znalca LEHNERT AUDIT, s.r.o. ktorý je súčasťou not. zápisnice č. NZ 47/98, zo dňa 30.1.1998 spísanej v NÚ JUDr. Stanislava Bauera, notára, Bratislava, Dunajská ul. 29. V rozsahu a obsahu vkladu prechádzajú práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky na novovzniknutú spoločnosť Bučina Ekostavby, a.s. ako právneho nástupcu obchodnej spoločnosti Bučina, a.s. ako sú uvedené v znaleckom posudku znalca LEHNERT AUDIT, s.r.o., ktorý je súčasťou not. zápisnice č. NZ 49/98 zo dňa 30.1.1998, spísanej v NÚ JUDr. Stanislava Bauera, notára, Bratislava, Dunajská ul. 29.
  (od: 06.06.2001)
. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 8. 6. 2001 prijalo zmenu stanov.
  (od: 08.03.2002)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie. . Forma akcií: na doručiteľa
  (od: 03.10.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024
Dátum výpisu:  25.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR