Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  96/S

Obchodné meno: 
Gemerské pekárne a cukrárne a.s. "v likvidácii"
  (od: 02.08.2000 do: 03.03.2011)
Gemerské pekárne a cukrárne a.s.
  (od: 29.04.1992 do: 01.08.2000)
Sídlo: 
Košická cesta
Rimavská Sobota 979 01
  (od: 29.04.1992 do: 03.03.2011)
IČO: 
31 562 779
  (od: 29.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 29.04.1992)
Deň výmazu: 
04.03.2011
  (od: 04.03.2011)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 04.03.2011)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
  (od: 29.04.1992 do: 05.07.1993)
obchodná a reštauračná činnosť
  (od: 29.04.1992 do: 05.07.1993)
odborná a praktická výuka učňov odboru pekár a cukrár v spolupráci s SOUP Rimavská Sobota
  (od: 29.04.1992 do: 05.07.1993)
odbyt a predaj vlastných výrobkov a doplnko vého potravinárskeho sortimentu vrátane vlastných predajní
  (od: 29.04.1992 do: 05.07.1993)
zahranično-obchodná činnosť s výnimkou vecí na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných právnych predpisov
  (od: 29.04.1992 do: 05.07.1993)
poradensko-konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v odboroch podnikania pre právnické a fyzické podnikateľské subjekty
  (od: 29.04.1992 do: 05.07.1993)
autodoprava pre vlastnú potrebu, prípadne pre služby súkromníkov a štátnym podnikom, opravárenská a údržbárska činnosť
  (od: 29.04.1992 do: 05.07.1993)
výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
  (od: 06.07.1993 do: 03.03.2011)
opravárenská a údržbárska činnosť
  (od: 06.07.1993 do: 03.03.2011)
obchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných
  (od: 06.07.1993 do: 03.03.2011)
cestná nákladná doprava
  (od: 06.07.1993 do: 03.03.2011)
poradensko-konzultačná činnosť v odbore pekár-cukrár
  (od: 19.08.1993 do: 03.03.2011)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 19.08.1993 do: 03.03.2011)
reštauračná činnosť
  (od: 19.08.1993 do: 03.03.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.08.2000 do: 03.03.2011)
predstavenstvo
  (od: 19.08.1993 do: 01.08.2000)
predstavenstvo
  (od: 29.04.1992 do: 18.08.1993)
Ing. Mária Andreanská - - podpredseda
7
Štrkovec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 18.08.1993)
Ing. Juraj Antalík - - podpredseda
Sobôtka 42
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.1994 do: 19.09.1995)
Ing. Natália Ceglédyová - - predseda
Kirejevská 33
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 19.06.1994)
Ing. Miroslav Kozák - - člen
B.S. Timravy 9
Halič
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.1995 do: 25.09.1996)
Ján Májoš - - podpredseda
Železničná 101
Čerenčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.09.1995 do: 28.09.1998)
Ing. Jaroslav Miklo - - člen
Nová 23
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.1995 do: 25.09.1996)
Ing. Jaroslav Miklo - - podpredseda
TSK 7/27
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1993 do: 19.06.1994)
Ing. Jaroslav Miklo - - predseda
TSK 7/27
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.1994 do: 28.12.1995)
Ing. Karol Mizla - - člen
Dénešova 77
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1993 do: 12.11.1997)
Margita Priatková - - člen
Pionierska E 13
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 18.08.1993)
Ing. Tibor Sámeš - - predseda
Bernolákova 1
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.1995 do: 31.05.1998)
Elena Sentdordiová - - člen
TSK B 1/18
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 18.08.1993)
Ing. Marián Tatár - - člen
Šafárikova 21
Rožňava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1993 do: 28.12.1995)
Ing. Mária Uhrinová - - člen
Rimavská 4
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 18.08.1993)
Ing. Svetozár Ušiak - - člen
Dr. Clementisa 6/135
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.1994 do: 28.12.1995)
Ing. Jozef Zdechovan - - člen
M. Nešpora 2
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.1996 do: 31.05.1998)
Ing. Jozef Zdechovan - - člen
M. Nešpora 2
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.1998 do: 28.09.1998)
Ján Májoš - - podpredseda
Železničná 101
Čerenčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1998 do: 03.03.2011)
Ing. Hubert Hell - - člen
Jedľová 15
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.1996 do: 03.03.2011)
Ing. Tibor Sameš - - predseda
Bernolákova 1
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.1998 do: 03.03.2011)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (od: 02.08.2000 do: 03.03.2011)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 19.08.1993 do: 01.08.2000)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach chcú oprávnení všetci členovia predstavenstva pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 29.04.1992 do: 18.08.1993)
Základné imanie: 
2 957 179,855872 EUR
  (od: 16.12.2009 do: 03.03.2011)
89 088 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 15.12.2009)
Akcie: 
Počet: 89088
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 16.12.2009 do: 03.03.2011)
Počet: 89088
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.08.1993 do: 15.12.2009)
Počet: 86415
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 18.08.1993)
Počet: 2673
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 18.08.1993)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Ondrej Zachar
Partizánska cesta 3
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 15.12.2005
  (od: 05.05.2006)
Dozorná rada: 
Ing. Milan Bakala - - člen
Mlynská 12
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 18.08.1993)
Ing. Július Barič - - člen
Klokočova 732
Hnúšťa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.1995 do: 25.09.1996)
Mária Keszeliová - - člen
Gagarinova 30
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 18.08.1993)
Ing. Daniel Krchňavý - - člen
Niva 3
Medzibrod
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1993 do: 19.06.1994)
Ing. Ján Maľa - - člen
J.R. Poničana 987/145
Očová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.1995 do: 03.03.2011)
Ing. Mária Medveďová - - predseda
Trieda SNP 44
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.1996 do: 03.03.2011)
Ing. Jaroslav Miklo - - predseda
TSK 7/27
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 18.08.1993)
Ing. Tibor Sámeš - - člen
Bernolákova 1
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1993 do: 19.06.1994)
Ing. Ladislav Šťavina - - predseda
Kirejevská 27/140
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1993 do: 25.09.1996)
Ing. Ladislav Šťavina - - člen
Kirejevská 27/140
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.1996 do: 03.03.2011)
Ing. Jozef Uhrin - - člen
Rimavská 4
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.1994 do: 28.12.1995)
Ing. Mária Uličná - - člen
Sídl. Rimava 23/162
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1993 do: 28.12.1995)
Ing. Svetozár Ušiak - - člen
Dr. Clementisa 6/135
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1993 do: 19.06.1994)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 2.8.2000
  (od: 02.08.2000)
 Likvidátor:
JUDr. Peter Pláček
Tatranská 89
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 04.03.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2000)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 47K 206/2002-451 zo dňa 17.01.2011, právoplatné dňa 24.02.2011 bol konkurz na majetok úpadcu Gemerské pekárne a cukrárne a.s. "v likvidácii", so sídlom 979 01 Rimavská Sobota, Košická cesta, IČO: 31 562 779 zrušený pre nedostatok majetku.
  (od: 04.03.2011)
Akciová spoločnosť Spoločnosť bola založená zakl. listinou zo dňa 21.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súl. §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozh. o schvá- lení priv. proj. č.j. 237/92 zo 6.4.1992 a zák. č. 92/91 Zb.
  (od: 29.04.1992 do: 03.03.2011)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konaného dňa 2.7.1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis : Sa 419
  (od: 19.08.1993 do: 03.03.2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.10.1995 bola schválená zmena stanovl Starý spis : Sa 419
  (od: 29.12.1995 do: 03.03.2011)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2000 v NZ 112/00, napísanej v NÚ JUDr. Dariny Hornáčekovej, Zvolen, Bystrický rad 314/69.
  (od: 02.08.2000 do: 03.03.2011)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/206/2002-95 zo dňa 06.12.2004 bol vyhlásený konkurz na obchodnú spoločnosť Gemerské pekárne a cukrárne a.s. „v likvidácii“, so sídlom Košická cesta, Rimavská Sobota, PSČ: 979 01, IČO: 31 562 779. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Katarína SUCHOŇOVÁ, advokátka, Skuteckého 12, Banská Bystrica.
  (od: 02.03.2005 do: 03.03.2011)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/206/2002-171 zo dňa 23.2.2005 súd ustanovil nového správcu konkurznej podstaty úpadcu Gemerské pekárne a cukrárne, a.s. „v likvidácii“, Rimavská Sobota JUDr. Jozefa Sedliaka, nar. 6.1.1950, r.č. , advokáta, Hutníkov č. 4/8, Žiar nad Hronom.
  (od: 22.09.2005 do: 03.03.2011)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/206/2002-230 zo dňa 11.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2005 súd ustanovil za správcu konkurznej podstaty úpadcu Gemerské pekárne a cukrárne, a.s. "v likvidácii" JUDr. Ondreja Zachara, advokáta, Partizánska cesta 3, Banská Bystrica. Doterajšiemu správcovi konkurznej podstaty JUDr. Jozefovi Sedliakovi zanikla funkcia dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov.
  (od: 05.05.2006 do: 03.03.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  04.08.2022
Dátum výpisu:  08.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)