Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  100/S

Obchodné meno: 
NOVOP a.s.
  (od: 29.04.1992 do: 30.08.2010)
Sídlo: 
Podjavorinskej 8
Lučenec 984 57
  (od: 29.04.1992 do: 30.08.2010)
IČO: 
31 562 892
  (od: 29.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 29.04.1992)
Deň výmazu: 
31.08.2010
  (od: 31.08.2010)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 31.08.2010)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.1992)
Predmet činnosti: 
vykonávanie GO, BO, SO nákl. motorových vozidiel a autobusov
  (od: 29.04.1992 do: 16.06.1993)
výroba špeciálnych, účelových nástavieb na motorových vozidlách
  (od: 29.04.1992 do: 16.06.1993)
výroba a oprava ND a príslušenstva motorových vozidiel
  (od: 29.04.1992 do: 16.06.1993)
výkup a predaj agregátov a náhrdných dielov
  (od: 29.04.1992 do: 16.06.1993)
zahranično-obchodná činnosť
  (od: 29.04.1992 do: 16.06.1993)
vykonávanie opráv motorových vozidiel a autobusov
  (od: 17.06.1993 do: 30.08.2010)
výroba špeciálnych účelových nástavieb na motorové vozidlá
  (od: 17.06.1993 do: 30.08.2010)
výroba a oprava náhradných dielov a príslušenstva motorových vozidiel
  (od: 17.06.1993 do: 30.08.2010)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 17.06.1993 do: 30.08.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 09.03.1994 do: 30.08.2010)
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (zemina znečistená ropnými látkami, použité materiály na zachytávanie olejov, kal z odlučovačov olejov, kal z úpravy napájacej vody, surový kal, ropné kaly z ČOV)
  (od: 09.03.1994 do: 30.08.2010)
prenájom nehnuteľností
  (od: 03.11.1995 do: 30.08.2010)
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
  (od: 03.11.1995 do: 30.08.2010)
navrhovanie, výroba a montáž strojov a zariadení s mechanickým pohonom, skupín, podskupín, náhradných dielov, oceľových konštrukcií pre strojársku výrobu
  (od: 03.11.1995 do: 30.08.2010)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (od: 03.11.1995 do: 30.08.2010)
výroba, inštalácia a opravy vodovodných zariadení
  (od: 03.11.1995 do: 30.08.2010)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 03.11.1995 do: 30.08.2010)
maliarske a natieračské práce
  (od: 03.11.1995 do: 30.08.2010)
stolárske práce
  (od: 03.11.1995 do: 30.08.2010)
opravy a údržba motorových a nemotorových vozidiel
  (od: 03.11.1995 do: 30.08.2010)
automatizované spracovanie dát
  (od: 03.11.1995 do: 30.08.2010)
cestná nákladná doprava
  (od: 03.11.1995 do: 30.08.2010)
výroba autobusov
  (od: 09.10.1997 do: 30.08.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.10.1993 do: 30.08.2010)
predstavenstvo
  (od: 29.04.1992 do: 13.10.1993)
Ing. Július Albíni - člen
Odborárov 2
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 13.10.1993)
Ing. Jana Bobáľová - člen
175
Podrečany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1993 do: 08.10.1997)
Ing. Pavel Ivanič - člen
Novomeského 20
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1993 do: 25.09.1996)
Ing. Ján Kačáni - podpredseda
Leninova V/6
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 13.10.1993)
Ing. Ján Kačáni - predseda
Novohradská 5/6
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1993 do: 08.10.1997)
Ing. Emil Mucha - člen
Jesenského 14
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.1994 do: 25.09.1996)
Ivan Rusnák - člen
Dekréta Matejovie 11
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1993 do: 08.10.1997)
Ing. Ladislav Süle - predseda
Družby l/a
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 13.10.1993)
Milan Šuľaj - člen
106
Breznička
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1993 do: 21.11.1994)
Ing. František Vince - člen
Rúbanisko III/32
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1993 do: 08.10.1997)
Tibor Virág - člen
Rúbanisko II/41
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1993 do: 08.10.1997)
PaedDr. Ivan Eibner - člen
217
Rapovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.1996 do: 30.08.2010)
MUDr. Rudolf Slivka - člen
Rúbanisko II/B/17
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.1996 do: 30.08.2010)
Ing. Ján Kačáni - predseda
Novohradská 5/6
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.1997 do: 30.08.2010)
Ing. František Vince - člen
Rúbanisko III/32
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.1997 do: 30.08.2010)
Ivan Rusnák - člen
Dekréta Matejovie 11
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.1997 do: 30.08.2010)
Tibor Virág - člen
Rúbanisko II/41
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.1997 do: 30.08.2010)
Ing. Jana Bobáľová - člen
175
Podrečany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.1997 do: 30.08.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupupujú všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členoviapredstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 14.10.1993 do: 30.08.2010)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať zaspoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpisvždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanémunázvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich, pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 29.04.1992 do: 13.10.1993)
Základné imanie: 
58 900 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 30.08.2010)
Akcie: 
Počet: 58900
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.06.1993 do: 30.08.2010)
Počet: 57133
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 16.06.1993)
Počet: 1767
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 16.06.1993)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 14.4.1998
  (od: 17.04.1998)
Dozorná rada: 
Miroslav Borguľa - člen
Kukučínova 11
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1993 do: 02.11.1995)
Anton Drugda - člen
Kyzmányho 5
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.1995 do: 25.09.1996)
JUDr. Alexander Filo - člen
Námestie republiky 2
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1993 do: 02.11.1995)
Ľubica Horváthová - člen
Riečna 25
Lučenec-Vidiná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 13.10.1993)
Ladislav Kačáni - člen
M.R.Štefánika 11/5
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1993 do: 02.11.1995)
Jozef Líška - člen
206
Ružiná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.1995 do: 30.08.2010)
Mária Machavová - člen
Rúbanisko II/62
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1993 do: 02.11.1995)
Ing. Emil Mucha - člen
Jesenského 15
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 13.10.1993)
Ing. Emil Mucha - predseda
Jesenského 15
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.1993 do: 21.11.1994)
Ing. Emil Mucha - člen
Jesenského 15
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.1996 do: 30.08.2010)
Ivan Rusnák - predseda
Matejovie 11
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 13.10.1993)
Milan Šuľaj - predseda
10
Breznička
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.1994 do: 30.08.2010)
Judita Šuľajová - člen
Špitálska 18
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.1995 do: 30.08.2010)
Ing. Dušan Švantner - člen
ČSA 28
Brezno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.09.1996 do: 30.08.2010)
JUDr. Pavol Wiedermann - člen
Tielgnerova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.1995 do: 25.09.1996)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24K 253/95-520 zo dňa 26.10.2009, právoplatné dňa 02.11.2009, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu NOVOP, a.s., Podjavorinskej 8, 984 01 Lučenec, IČO: 31 562 892 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Kubinca PhD., Tajovského 5, Žilina, sa spoločosť z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu, nalsedujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (od: 31.08.2010)
Spoločnosť bola založená zaklad.listinou zo dňa 25.4.1992 v zmysle § 154 a nasl.v súlade §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozhod. o schválení privat.proj. č.j. 319/92 z 10.4.1992 a zák.č. 92/91 Zb.
  (od: 29.04.1992 do: 30.08.2010)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 428
  (od: 17.06.1993 do: 30.08.2010)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.10.1993 do: 30.08.2010)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.03.1994 do: 30.08.2010)
. Valné zhromaždenie konané dňa 30.6.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (od: 03.11.1995 do: 30.08.2010)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.06.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.10.1997 do: 30.08.2010)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 24 K 253/95 - Ba-Že zo dňa 14.04.1998 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ján Zdút-Šťastný, komerčný právnik, bytom Detva, Záhradná 4.
  (od: 17.04.1998 do: 30.08.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  14.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)