Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11980/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.
  (from: 03/27/2000)
Registered seat: 
Vajnorská 100/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 03/24/2017)
Identification number (IČO): 
36 236 705
  (from: 03/27/2000)
Date of entry: 
03/27/2000
  (from: 03/27/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/27/2000)
Objects of the company: 
Činnosť samostatného finančného agenta v sektore a) poistenia alebo zaistenia b) prijímania vkladov c) poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 10/20/2010)
Partners: 
GrECo International, spol. s r.o.
Vajnorská 100/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Slovak Republic
  (from: 12/07/2006)
GrECo JLT Slovakia GmbH
Elmargasse 2-4
Viedeň 1190
Republic of Austria
  (from: 01/04/2012)
Contribution of each member: 
GrECo International, spol. s r.o.
Amount of investment: 31 199 EUR Paid up: 31 199 EUR
  (from: 01/16/2009)
GrECo JLT Slovakia GmbH
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 01/04/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/19/2014)
Ing. Andrej Borot
Staré Grunty 3662/324A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 01/01/2009
  (from: 01/16/2009)
Ing. Martin Madleňák
Koprivnická 3401/9F
Bratislava-Dúbravka 841 02
From: 10/13/2014
  (from: 11/19/2014)
Ing. Eva Ležovičová
Adama Štrekára 64
Trnava 917 08
From: 06/04/2015
  (from: 06/16/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ a jeden prokurista.
  (from: 11/19/2014)
Capital: 
33 191 EUR Paid up: 33 191 EUR
  (from: 01/16/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.01.2000 podľa slovenského práva.
  (from: 03/27/2000)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 22.11.2000. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 1 zo dňa 22.11.2000. Zmena sídla spoločnosti z Trnava Trhová 2 na Trnava, Kapitulská 11.
  (from: 01/09/2001)
Zmluvy o prevode časti obchodných podielov zo dňa 14.03.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14.03.2002.
  (from: 04/17/2002)
Valné zhromaždenie konané dňa 23.04.2003 rozhodlo o zmene sídla z: Trnava, Kapitulská 11 na: Trnava, Dolnopotočná 5.
  (from: 10/13/2003)
Dňa 01.01.2006 sa obchodná spoločnosť Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o., so sídlom Dolnopotočná 5, Trnava, IČO: 36 236 705, stala právnym nástupcom obchodnej spoločnosti Univerzálna maklérska spoločnosť - life, s.r.o., so sídlom Dolnopotočná 5, Trnava, IČO: 36 254 878, ktorá zanikla zlúčením.
  (from: 01/01/2006)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/16/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
M S A, spol. s r.o. 36 611 751 ,
J. Kraľa
737
  (from: 08/16/2016)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person