Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2020/L

Business name: 
FINES, s.r.o.
  (from: 12/11/1996 until: 06/03/2002)
FINES - DN, spol. s r.o.
  (from: 06/29/1994 until: 12/10/1996)
Registered seat: 
Dolné Rudiny 1
Žilina 010 91
  (from: 12/23/1999 until: 06/03/2002)
Osiková 14
Žilina 010 01
  (from: 08/08/1998 until: 12/22/1999)
Dolné Rudiny 1
Žilina 010 01
  (from: 06/29/1994 until: 08/07/1998)
Identification number (IČO): 
31 609 732
  (from: 06/29/1994)
Date of entry: 
06/29/1994
  (from: 06/29/1994)
Person dissolved from: 
4. 6. 2002
  (from: 06/04/2002)
Date of deletion: 
06/04/2002
  (from: 06/04/2002)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím spoločníkov
  (from: 06/04/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/29/1994)
Objects of the company: 
veľkoobchodná a obchodná činnosť mimo koncesovaných živností
  (from: 06/29/1994 until: 06/03/2002)
vývoj, výroba a predaj nábytku
  (from: 06/29/1994 until: 06/03/2002)
Partners: 
FINES, v.o.s IČO: 31 571 107
Dolné Rudiny 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/06/2001 until: 03/04/2002)
FINES, v.o.s IČO: 31 571 107
Dolné Rudiny 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 04/02/2001 until: 07/05/2001)
FINES, v.o.s IČO: 31 571 107
Dolné Rudiny 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 08/08/1998 until: 04/01/2001)
DREVONÁBYTOK, a.s. IČO: 31 571 107
Dolné Rudiny 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 08/08/1997 until: 08/07/1998)
FINES, v.o.s IČO: 31 571 107
Dolné Rudiny 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 08/08/1997 until: 08/07/1998)
FINES, v.o.s IČO: 31 571 107
Dolné Rudiny 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/11/1996 until: 08/07/1997)
VITAL, s.r.o. IČO: 31 619 681
Dolné Rudiny
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/11/1996 until: 08/07/1997)
FINES, v.o.s IČO: 31 571 107
Dolné Rudiny 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/05/1995 until: 12/10/1996)
VITAL, s.r.o. IČO: 31 619 681
Dolné Rudiny
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/05/1995 until: 12/10/1996)
Drevonábytok, a.s.
Dolné Rudiny 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/02/1995 until: 01/04/1995)
FINES, v.o.s IČO: 31 571 107
Dolné Rudiny 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/02/1995 until: 01/04/1995)
FINES, v.o.s
Dolné Rudiny 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 11/14/1994 until: 01/01/1995)
Drevonábytok, a.s.
Dolné Rudiny 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/29/1994 until: 01/01/1995)
FINES, v.o.s
Dolné Rudiny 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/29/1994 until: 11/13/1994)
Július Gajarský
Osiková 14
Žilina
Slovak Republic
  (from: 03/05/2002 until: 06/03/2002)
Ing. Štefan Jacko
Gaštanová 18
Žilina
Slovak Republic
  (from: 03/05/2002 until: 06/03/2002)
Dušan Maťko
Smreková 10
Žilina
Slovak Republic
  (from: 03/05/2002 until: 06/03/2002)
Contribution of each member: 
FINES, v.o.s
Amount of investment: 3 550 000 Sk Paid up: 3 550 000 Sk
  (from: 06/29/1994 until: 11/13/1994)
Drevonábytok, a.s.
Amount of investment: 8 000 000 Sk Paid up: 8 000 000 Sk
  (from: 06/29/1994 until: 01/01/1995)
FINES, v.o.s
Amount of investment: 8 000 000 Sk Paid up: 8 000 000 Sk
  (from: 11/14/1994 until: 01/01/1995)
Drevonábytok, a.s.
Amount of investment: 8 450 000 Sk Paid up: 8 450 000 Sk
  (from: 01/02/1995 until: 01/04/1995)
FINES, v.o.s
Amount of investment: 8 450 000 Sk Paid up: 8 450 000 Sk
  (from: 01/02/1995 until: 01/04/1995)
FINES, v.o.s
Amount of investment: 8 467 000 Sk Paid up: 8 467 000 Sk
  (from: 01/05/1995 until: 12/10/1996)
VITAL, s.r.o.
Amount of investment: 8 433 000 Sk Paid up: 8 433 000 Sk
  (from: 01/05/1995 until: 12/10/1996)
FINES, v.o.s
Amount of investment: 11 267 000 Sk Paid up: 11 267 000 Sk
  (from: 12/11/1996 until: 08/07/1997)
VITAL, s.r.o.
Amount of investment: 5 633 000 Sk Paid up: 5 633 000 Sk
  (from: 12/11/1996 until: 08/07/1997)
FINES, v.o.s
Amount of investment: 8 551 000 Sk Paid up: 8 551 000 Sk
  (from: 08/08/1997 until: 08/07/1998)
DREVONÁBYTOK, a.s.
Amount of investment: 8 349 000 Sk Paid up: 8 349 000 Sk
  (from: 08/08/1997 until: 08/07/1998)
FINES, v.o.s
Amount of investment: 16 900 000 Sk Paid up: 16 900 000 Sk
  (from: 08/08/1998 until: 04/01/2001)
FINES, v.o.s
Amount of investment: 28 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 16 900 000 Sk
  (from: 04/02/2001 until: 07/05/2001)
FINES, v.o.s
Amount of investment: 28 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 28 000 000 Sk
  (from: 07/06/2001 until: 03/04/2002)
Július Gajarský
Amount of investment: 9 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 400 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 06/03/2002)
Ing. Štefan Jacko
Amount of investment: 9 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 400 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 06/03/2002)
Dušan Maťko
Amount of investment: 9 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 400 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 06/03/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/06/2001 until: 06/03/2002)
konatelia
  (from: 04/02/2001 until: 04/04/2001)
konatelia
  (from: 06/29/1994 until: 04/01/2001)
Ing. Jozef Galdun
Legionárska 23
Žilina
  (from: 06/29/1994 until: 01/04/1995)
Ing. Štefan Jacko
Osikova 14
Žilina
  (from: 06/29/1994 until: 02/07/1999)
Ing. Tomáš Kucko
Dubova 2
Žilina
  (from: 06/29/1994 until: 12/10/1996)
Dušan Maťko
Smrekova 10
Žilina
  (from: 06/29/1994 until: 06/03/2002)
Ing. Štefan Jacko
Gaštanova 18
Žilina
  (from: 02/08/1999 until: 06/03/2002)
Július Gajarský
Osíkova 14
Žilina
  (from: 02/08/1999 until: 06/03/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy najmenej dvaja konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/06/2001 until: 06/03/2002)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy najmenej dvaja konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/02/2001 until: 04/04/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/29/1994 until: 04/01/2001)
Capital: 
28 200 000 Sk Paid up: 28 200 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 06/03/2002)
28 000 000 Sk
  (from: 04/02/2001 until: 03/04/2002)
16 900 000 Sk
  (from: 01/02/1995 until: 04/01/2001)
16 000 000 Sk
  (from: 11/14/1994 until: 01/01/1995)
11 750 000 Sk
  (from: 06/29/1994 until: 11/13/1994)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Valného zhromaždenia FINES, s.r.o., Dolné Rudiny 1, Žilina, 010 91 Žilina, IČO: 31 609 732 zo dňa 18.12.2001 došlo k zrušeniu uvedenej spoločnosti bez likvidácie a jej premenou na akciovú spoločnosť FINES, a.s. so sídlom 010 01 Žilina, Dolné Rudiny. V zmysle uvedeného všetky práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti prechádzajú na FINES, a.s., so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina. Na základe návrhu zo dňa 12.12.2001, so súhlasom správcu dane s výmazom Daňového úradu Žilina I, zo dňa 31.0.2002 súd spoločnosť FINES, s.r.o, Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina, IČO 31 609 732 z obchodného registra dňom 04.06.2002 v y m a z á v a .
  (from: 06/04/2002)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založná spoločenskou zmluvou, zo dňa 6.6.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5623
  (from: 06/29/1994 until: 06/03/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.7.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/14/1994 until: 06/03/2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.10.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/02/1995 until: 06/03/2002)
Zapisuje sa Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
  (from: 01/05/1995 until: 06/03/2002)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 25.10.1996 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/11/1996 until: 06/03/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.6.1997 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/08/1997 until: 06/03/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.7.1998 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/08/1998 until: 06/03/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.12. 1999 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/23/1999 until: 06/03/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10.1.2001 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/02/2001 until: 06/03/2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.12.2001 bol schválený Dodatok č. 9 k SZ.
  (from: 03/05/2002 until: 06/03/2002)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person