Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  113/S

Obchodné meno: 
Novohradský priemysel kameňa, a.s. Lučenec "v likvidácii"
  (od: 13.03.2008 do: 07.07.2009)
Novohradský priemysel kameňa, a.s. Lučenec
  (od: 01.05.1992 do: 12.03.2008)
Sídlo: 
Garbiarska 20
Lučenec 984 01
  (od: 01.05.1992 do: 07.07.2009)
IČO: 
31 563 236
  (od: 01.05.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 01.05.1992)
Deň výmazu: 
08.07.2009
  (od: 08.07.2009)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 08.07.2009)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.05.1992)
Predmet činnosti: 
ťažba a spracovanie drveného kameniva, hrubá lomárska výroba
  (od: 01.05.1992 do: 18.08.1993)
uskutočňovanie marketingu a obchodnej činnosti s vyššie uvedenými výrobkami a prácami
  (od: 01.05.1992 do: 18.08.1993)
ťažba a spracovanie drveného kameniva, hrubá lomárska výroba, spracovanie kameňa kameňoobrábacími strojmi
  (od: 19.08.1993 do: 07.07.2009)
uskutočňovanie marketingu a obchodnej činnosti s kamenivom, drveným a spracovaným kameňom
  (od: 19.08.1993 do: 07.07.2009)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 04.07.1994 do: 07.07.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.05.1992 do: 07.07.2009)
Ing. Peter Lispuch - podpredseda
Šafárikova 4
Pezinok
  (od: 04.07.1994 do: 08.03.1999)
Ing. Michal Maťaš , CSc. - člen
Grosslingova 59
Bratislava
  (od: 04.07.1994 do: 08.03.1999)
Jozef Pavílek - predseda
Továrenská 3
Lučenec
  (od: 01.05.1992 do: 03.07.1994)
Ing. Peter Petrovič - predseda
Medveckého 2
Zvolen
  (od: 04.07.1994 do: 08.03.1999)
Ing. Jozef Ružanský , CSc. - člen
Pečnianska 25
Bratislava
  (od: 04.07.1994 do: 08.03.1999)
Ing. Vladimír Rychlík - člen
Miletičova 12
Bratislava
  (od: 04.07.1994 do: 08.03.1999)
Milan Szabo - podpredseda
Mierova 5
Lučenec
  (od: 01.05.1992 do: 03.07.1994)
Juraj Szakály - člen
Holého l2l4/3
Fiľakovo
  (od: 01.05.1992 do: 03.07.1994)
Ing. Peter Petrovič - predseda
Medveckého 2
Zvolen
  (od: 09.03.1999 do: 07.07.2009)
Ing. Peter Lispuch - podpredseda
Šafárikova 4
Pezinok
  (od: 09.03.1999 do: 07.07.2009)
Ing. Jozef Ružanský , CSc. - člen
Pečnianska 25
Bratislava
  (od: 09.03.1999 do: 07.07.2009)
Ing. Michal Maťaš , CSc. - člen
Grosslingova 59
Bratislava
  (od: 09.03.1999 do: 07.07.2009)
Ing. Vladimír Rychlík - člen
Miletičova 12
Bratislava
  (od: 09.03.1999 do: 07.07.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 01.05.1992 do: 07.07.2009)
Základné imanie: 
39 592 000 Sk
  (od: 01.05.1992 do: 07.07.2009)
Akcie: 
Počet: 38404
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.05.1992 do: 07.07.2009)
Počet: 1188
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.05.1992 do: 07.07.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 10.5.1999
  (od: 10.05.1999)
Dozorná rada: 
Štefan Babiak - člen
Včelárska 2/213
Lovinobaňa
  (od: 04.07.1994 do: 08.03.1999)
Štefan Babiak - člen
Včelárska 2/213
Lovinobaňa
  (od: 09.03.1999 do: 07.07.2009)
Štefan Babjak - člen
Včelárska 2/2l3
Lovinobaňa
  (od: 01.05.1992 do: 03.07.1994)
Ing. Anna Jankovičová - predseda
Grosslingova 34
Bratislava
  (od: 04.07.1994 do: 08.03.1999)
Ing. Anna Jankovičová - predseda
Grosslingova 34
Bratislava
  (od: 09.03.1999 do: 07.07.2009)
Ing. Alexander Jašík - člen
Budovat. 8
Stupava
  (od: 01.05.1992 do: 03.07.1994)
JUDr. László Lengyel - člen
Sásovská 14
Bratislava
  (od: 04.07.1994 do: 08.03.1999)
JUDr. László Lengyel, nar. 04.03.1951 - člen
Sásovská 14
Bratislava
  (od: 09.03.1999 do: 07.07.2009)
Miroslav Poliačik - člen
Rúbanisko III/4
Lučenec
  (od: 04.07.1994 do: 08.03.1999)
Miroslav Poliačik - člen
Rúbanisko III/4
Lučenec
  (od: 09.03.1999 do: 07.07.2009)
Ing. Pavel Slimák - člen
Mameteyova 18
Bratislava
  (od: 04.07.1994 do: 08.03.1999)
Ing. Pavel Slimák - člen
Mameteyova 18
Bratislava
  (od: 09.03.1999 do: 07.07.2009)
Ing. Miloslav Sumec - člen
Čilížska 34
Bratislava
  (od: 04.07.1994 do: 08.03.1999)
Ing. Miloslav Sumec - člen
Čilížska 34
Bratislava
  (od: 09.03.1999 do: 07.07.2009)
Ing. Milan Varšo - predseda
MDŽ 10
Lučenec
  (od: 01.05.1992 do: 03.07.1994)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 22.2.2007
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 10.01.2007, č.k. 46-24K 379/97-1341, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.02.2007 bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na spoločnosť Novohradský priemysel kameňa, a.s. Lučenec, so sídlom 984 01 Lučenec, Garbiarska 20, IČO: 31 563 236 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení JUDr. Evy Háberovej funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 18.05.2007)
 Likvidátor:
Ing. Peter Petrovič
Medveckého 2
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 12.11.2007 Skončenie funkcie: 08.07.2009
  (od: 13.03.2008)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (od: 13.03.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/7/2009-92 zo dňa 15.04.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2009, súd zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka Novohradský priemysel kameňa, a.s. Lučenec "v likvidácii", so sídlom 984 01 Lučenec, Garbiarska 20, IČO: 31 563 236.
  (od: 08.07.2009)
Spoločnosť bola založená zaklad. listinou zo dňa 28.4. l992 rozhod. zakladateľa podľa § l54 a nasl. zák.č.5l3/9l Zb. v súlade s ust.zák.92/9l Zb. a schvál.priv.proj.č. 4l3 z ll.4.l992,č.j.4l8/92.
  (od: 01.05.1992 do: 07.07.2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 25.8.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 459
  (od: 04.07.1994 do: 07.07.2009)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30.4.1999, č.k. 46 24K 379/97-250 bol vyhlásený konkurz na majetok Novohradský priemysel kameňa, a.s. Lučenec, Garbiarska 20, IČO: 31 563 236. Za správcu konkurznej podstaty bola určená JUDr. Eva Háberová, so sídlom Zvolen, Trhová 1.
  (od: 10.05.1999 do: 07.07.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  27.09.2023
Dátum výpisu:  28.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)