Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10410/R

Obchodné meno: 
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
  (od: 01.02.2006)
Sídlo: 
Legionárska 160
Trenčín 911 04
  (od: 01.02.2006)
IČO: 
36 351 156
  (od: 01.02.2006)
Deň zápisu: 
01.02.2006
  (od: 01.02.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.02.2006)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (od: 01.02.2006)
prevádzkovanie letiska Trenčín
  (od: 01.02.2006)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo P027/2011-1060, číslo rozhodnutia Po35/2011-1060 zo dňa 07.09.2011 vydaného Rozhodnutím MH SR v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 179/1998 Z.z.
  (od: 12.11.2011)
sprostredkovanie konštrukčných prác v oblasti leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (od: 01.02.2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti školenia personálu na úseku leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (od: 01.02.2007)
prenájom leteckej techniky
  (od: 01.02.2007)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 01.02.2007)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (od: 01.02.2007)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto ubytovacích zariadeniach a v chatovej osade triedy 3
  (od: 01.02.2007)
pohostinská činnosť
  (od: 01.02.2007)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (od: 01.02.2007)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu
  (od: 01.02.2007)
poskytovanie služieb automobilovým žeriavom
  (od: 01.02.2007)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (od: 24.04.2007)
vydavateľská činnosť
  (od: 24.04.2007)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (od: 24.04.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 24.04.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 24.04.2007)
kalibrácia neurčených meradiel
  (od: 24.04.2007)
údržba lietadiel a lietadlovej techniky v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (EK) č. 2042/2003 časť 145 v súlade s rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky ref. č. SK 145.005 zo dňa 03.06.2005
  (od: 24.04.2007)
vykonávanie opravy, výroby a ostatných služieb poskytovaných v súvislosti s vojenským materiálom na základe zmluvnych vzťahov prednostne na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky
  (od: 24.04.2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 01.07.2009)
marketing a manažment
  (od: 01.07.2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.07.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 01.07.2009)
organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií
  (od: 01.07.2009)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.07.2009)
grafický dizajn
  (od: 01.07.2009)
správa počítačových sietí
  (od: 01.07.2009)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov (software)
  (od: 01.07.2009)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (od: 01.07.2009)
tvorba a aktualizácia web stránok
  (od: 01.07.2009)
servis a inštalácia počítačových programov
  (od: 01.07.2009)
návrh a inštalácia počítačových sietí a ich častí bez zásahu do elektrických častí
  (od: 01.07.2009)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (od: 01.07.2009)
poradenská činnosť v oblasti riadenia kvality (normy ISO 9001:2000)
  (od: 01.07.2009)
verejné obstarávanie
  (od: 01.07.2009)
správa registratúry
  (od: 01.07.2009)
skúšky padákovej a výsadkovej techniky
  (od: 01.07.2009)
skúšky výrobkov leteckej techniky, leteckej pozemnej techniky a padákovej a záchrannej techniky, popísané v prílohe k tomuto povoleniu v súlade s § 23 zák. č. 143/1998 Zb. v znení zákona č. 37/2002 Zb. a podľa postupov Leteckého úradu SR D 104, za podmienok uvedených v Príučke organizácie a prílohy tohto povolenia, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou
  (od: 01.07.2009)
činnosť na leteckých pozemných zariadeniach vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky uvedenú v prílohe tohto povolenia, v súlade s § 46 a § 48 zák. č. 143/1998 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon), podľa postupov Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky a za podmienok uvedených v prílohe, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou
  (od: 01.07.2009)
dohľad a vykonávanie výskumných, vývojových, výrobných, skúšobných, expertíznych a overovacích činností aplikovaných najmä v systémoch a technológiách vojenského letectva a protivzdušnej obrany
  (od: 01.07.2009)
nedeštruktívne skúšanie (NDT)
  (od: 01.07.2009)
tribotechnické meranie vlastností pracovných kvapalín mazacích systémov leteckých motorov prevádzkovaných v OS SR v súlade s Osvedčením SNAS č. S-129, dodatku čl 1/07 a Výkladnom organizácie č. SLI-240/2007
  (od: 01.07.2009)
letové skúšky systémov vojenských lietadiel
  (od: 01.07.2009)
skúšky, prepis a analýza záznamových zariadení lietadiel (FDR)
  (od: 01.07.2009)
skúšky elektrických parametrov lietadlových systémov vojenských lietadiel
  (od: 01.07.2009)
vibrodiagnostické meranie pre oblasť vojenskej leteckej techniky
  (od: 01.07.2009)
skúšky vojenskej padákovej a výsadkovej techniky
  (od: 01.07.2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
  (od: 01.07.2009)
dodávky výrobkov a častí vojenskej leteckej techniky leteckej pozemnej zabezpečovacej techniky, údržba, opravy, zabezpečenie výroby, modifikácie a konštrukčné zmeny v rozsahu platnej sprievodnej a opravárenskej dokumentácie vojenskej leteckej techniky a leteckej pozemnej zabezpečovacej techniky za podmienok uvedených v príručke organizácie a požiadaviek MO SR
  (od: 01.07.2009)
projektovanie lietadiel, leteckých výrobkov (a všetkých ich variantov) uvedených v Prílohe II Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 216/2008 a pozemných leteckých zariadení v súlade s vydaným povolení Leteckého úradu Slovenskej republiky č. L-2-015/SK 2008 z 28. apríla 2008
  (od: 01.07.2009)
zámočníctvo
  (od: 01.09.2014)
kovoobrábanie
  (od: 01.09.2014)
stolárstvo
  (od: 01.09.2014)
galvanizácia kovov
  (od: 01.09.2014)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č. P021/2011-1060
  (od: 01.09.2014)
čalúnické práce
  (od: 01.09.2014)
lakovnícke práce
  (od: 01.09.2014)
výroba náhradných dielov pre voojenskú techniku
  (od: 01.09.2014)
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácii, skúšanie a opravy vzťahujúce sa na výrobky a zariadenia v súlade s vydaným povolením Leteckého úradu SR č. L-45-005/SK z 30.01.2004
  (od: 01.09.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.02.2006)
Ing. Juraj Lauš - Predseda predstavenstva
Tramínová 2426/2
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 11.11.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2024)
Ing. Pavol Pračko - Člen predstavenstva
Pod Vtáčnikom 13897/8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 31.01.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2024)
Ing. Peter Mitura - Člen predstavenstva
Oleandrová 555/4
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 31.01.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (od: 12.06.2020)
Základné imanie: 
77 337 531,47 EUR Rozsah splatenia: 77 337 531,47 EUR
  (od: 07.02.2024)
Akcie: 
Počet: 737
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
  (od: 07.10.2010)
Počet: 120
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 07.10.2010)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 651 346 EUR
  (od: 07.10.2010)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 218 291 EUR
  (od: 22.07.2014)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 6 000 000 EUR
  (od: 01.09.2014)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 000 EUR
  (od: 15.07.2017)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 13 000 000 EUR
  (od: 23.11.2019)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 000 000 EUR
  (od: 21.02.2023)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 000 EUR
  (od: 07.02.2024)
Akcionár: 
Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 47
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.2022)
Dozorná rada: 
Ing. Dalibor Urik
J. Zemana 2355
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 27.10.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.11.2016)
Ing. Stanislav Zátorský
Jazdecká 3416/41
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 18.12.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.2024)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.07.2009)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Slovenský letecký inštitút, a. s.
Rampová 7
Košice 040 01
  (od: 01.07.2009)
Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.
Duklianska 60
Nováky 972 71
  (od: 01.09.2014)
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s.
Kasárenská 8
Trenčín 911 05
  (od: 01.09.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  23.02.2024
Dátum výpisu:  26.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR