Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10410/R

Obchodné meno: 
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
  (od: 01.02.2006)
Sídlo: 
Legionárska 160
Trenčín 911 04
  (od: 01.02.2006)
IČO: 
36 351 156
  (od: 01.02.2006)
Deň zápisu: 
01.02.2006
  (od: 01.02.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.02.2006)
Predmet podnikania (činnosti): 
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (od: 01.02.2006)
prevádzkovanie letiska Trenčín
  (od: 01.02.2006)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo P027/2011-1060, číslo rozhodnutia Po35/2011-1060 zo dňa 07.09.2011 vydaného Rozhodnutím MH SR v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 179/1998 Z.z.
  (od: 12.11.2011)
sprostredkovanie konštrukčných prác v oblasti leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (od: 01.02.2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti školenia personálu na úseku leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (od: 01.02.2007)
prenájom leteckej techniky
  (od: 01.02.2007)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 01.02.2007)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (od: 01.02.2007)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto ubytovacích zariadeniach a v chatovej osade triedy 3
  (od: 01.02.2007)
pohostinská činnosť
  (od: 01.02.2007)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (od: 01.02.2007)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu
  (od: 01.02.2007)
poskytovanie služieb automobilovým žeriavom
  (od: 01.02.2007)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (od: 24.04.2007)
vydavateľská činnosť
  (od: 24.04.2007)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (od: 24.04.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 24.04.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 24.04.2007)
kalibrácia neurčených meradiel
  (od: 24.04.2007)
údržba lietadiel a lietadlovej techniky v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (EK) č. 2042/2003 časť 145 v súlade s rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky ref. č. SK 145.005 zo dňa 03.06.2005
  (od: 24.04.2007)
vykonávanie opravy, výroby a ostatných služieb poskytovaných v súvislosti s vojenským materiálom na základe zmluvnych vzťahov prednostne na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky
  (od: 24.04.2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 01.07.2009)
marketing a manažment
  (od: 01.07.2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.07.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 01.07.2009)
organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií
  (od: 01.07.2009)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.07.2009)
grafický dizajn
  (od: 01.07.2009)
správa počítačových sietí
  (od: 01.07.2009)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov (software)
  (od: 01.07.2009)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (od: 01.07.2009)
tvorba a aktualizácia web stránok
  (od: 01.07.2009)
servis a inštalácia počítačových programov
  (od: 01.07.2009)
návrh a inštalácia počítačových sietí a ich častí bez zásahu do elektrických častí
  (od: 01.07.2009)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (od: 01.07.2009)
poradenská činnosť v oblasti riadenia kvality (normy ISO 9001:2000)
  (od: 01.07.2009)
verejné obstarávanie
  (od: 01.07.2009)
správa registratúry
  (od: 01.07.2009)
skúšky padákovej a výsadkovej techniky
  (od: 01.07.2009)
skúšky výrobkov leteckej techniky, leteckej pozemnej techniky a padákovej a záchrannej techniky, popísané v prílohe k tomuto povoleniu v súlade s § 23 zák. č. 143/1998 Zb. v znení zákona č. 37/2002 Zb. a podľa postupov Leteckého úradu SR D 104, za podmienok uvedených v Príučke organizácie a prílohy tohto povolenia, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou
  (od: 01.07.2009)
činnosť na leteckých pozemných zariadeniach vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky uvedenú v prílohe tohto povolenia, v súlade s § 46 a § 48 zák. č. 143/1998 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon), podľa postupov Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky a za podmienok uvedených v prílohe, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou
  (od: 01.07.2009)
dohľad a vykonávanie výskumných, vývojových, výrobných, skúšobných, expertíznych a overovacích činností aplikovaných najmä v systémoch a technológiách vojenského letectva a protivzdušnej obrany
  (od: 01.07.2009)
nedeštruktívne skúšanie (NDT)
  (od: 01.07.2009)
tribotechnické meranie vlastností pracovných kvapalín mazacích systémov leteckých motorov prevádzkovaných v OS SR v súlade s Osvedčením SNAS č. S-129, dodatku čl 1/07 a Výkladnom organizácie č. SLI-240/2007
  (od: 01.07.2009)
letové skúšky systémov vojenských lietadiel
  (od: 01.07.2009)
skúšky, prepis a analýza záznamových zariadení lietadiel (FDR)
  (od: 01.07.2009)
skúšky elektrických parametrov lietadlových systémov vojenských lietadiel
  (od: 01.07.2009)
vibrodiagnostické meranie pre oblasť vojenskej leteckej techniky
  (od: 01.07.2009)
skúšky vojenskej padákovej a výsadkovej techniky
  (od: 01.07.2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
  (od: 01.07.2009)
dodávky výrobkov a častí vojenskej leteckej techniky leteckej pozemnej zabezpečovacej techniky, údržba, opravy, zabezpečenie výroby, modifikácie a konštrukčné zmeny v rozsahu platnej sprievodnej a opravárenskej dokumentácie vojenskej leteckej techniky a leteckej pozemnej zabezpečovacej techniky za podmienok uvedených v príručke organizácie a požiadaviek MO SR
  (od: 01.07.2009)
projektovanie lietadiel, leteckých výrobkov (a všetkých ich variantov) uvedených v Prílohe II Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 216/2008 a pozemných leteckých zariadení v súlade s vydaným povolení Leteckého úradu Slovenskej republiky č. L-2-015/SK 2008 z 28. apríla 2008
  (od: 01.07.2009)
zámočníctvo
  (od: 01.09.2014)
kovoobrábanie
  (od: 01.09.2014)
stolárstvo
  (od: 01.09.2014)
galvanizácia kovov
  (od: 01.09.2014)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č. P021/2011-1060
  (od: 01.09.2014)
čalúnické práce
  (od: 01.09.2014)
lakovnícke práce
  (od: 01.09.2014)
výroba náhradných dielov pre voojenskú techniku
  (od: 01.09.2014)
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácii, skúšanie a opravy vzťahujúce sa na výrobky a zariadenia v súlade s vydaným povolením Leteckého úradu SR č. L-45-005/SK z 30.01.2004
  (od: 01.09.2014)
prevádzkovanie strediska kalibračnej služby
  (od: 01.02.2006 do: 23.04.2007)
závodné stravovanie
  (od: 01.02.2006 do: 23.04.2007)
prevádzkovanie rekreačného zariadenia vrátane ubytovania a stravovania
  (od: 01.02.2006 do: 23.04.2007)
zabezpečovanie vývojových a konštrukčných úloh leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (od: 01.02.2006 do: 23.04.2007)
vykonávanie opráv, revízií a rekonštrukcií leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (od: 01.02.2006 do: 23.04.2007)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti leteckej a špeciálnej techniky
  (od: 01.02.2006 do: 23.04.2007)
vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v oblasti školenia lietajúceho a technického personálu na úseku leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (od: 01.02.2006 do: 23.04.2007)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu formou leasingu
  (od: 01.02.2006 do: 23.04.2007)
ubytovanie v podnikovom zariadení
  (od: 01.02.2006 do: 23.04.2007)
poskytovanie služieb automobilovým žeriavom
  (od: 01.02.2006 do: 23.04.2007)
predaj minerálnych olejov a pohonných hmôt
  (od: 01.02.2006 do: 23.04.2007)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo 26020333018, ev. č.: Po 21/2003 - 330 zo dňa 26.2.2003 vydaného Rozhodnutím MH SR v zmysle § 5 zákona č. 179/1998 Z.z.
  (od: 01.02.2006 do: 02.10.2006)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo 13090602002, ev. č.: Po24/2006 - 1040 zo dňa 13.09.2006 vydaného Rozhodnutím MH SR v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 179/1998 Z.z.
  (od: 03.10.2006 do: 11.11.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.02.2006)
Ing. Juraj Lauš - Predseda predstavenstva
Tramínová 2426/2
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 11.11.2023
  (od: 24.01.2024)
Ing. Pavol Pračko - Člen predstavenstva
Pod Vtáčnikom 13897/8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 31.01.2024
  (od: 20.02.2024)
Ing. Peter Mitura - Člen predstavenstva
Oleandrová 555/4
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 31.01.2024
  (od: 20.02.2024)
JUDr. Martin Dušanič - predseda predstavenstva
Narcisová 4
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 14.01.2011
  (od: 21.01.2011 do: 22.06.2012)
JUDr. Martin Dušanič - predseda predstavenstva
Narcisová 4
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 14.01.2011 Skončenie funkcie: 18.05.2012
  (od: 23.06.2012 do: 22.06.2012)
JUDr. Martin Dušanič - predseda predstavenstva
Narcisová 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 06.07.2016
  (od: 21.07.2016 do: 17.05.2019)
JUDr. Martin Dušanič - predseda predstavenstva
Narcisová 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 06.07.2016 Skončenie funkcie: 06.05.2019
  (od: 18.05.2019 do: 17.05.2019)
Ing. Daniel Fabian - člen predstavenstva
Arm. gen. Svobodu 6314/4
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 22.07.2019
  (od: 29.08.2019 do: 21.09.2020)
Ing. Daniel Fabian - člen predstavenstva
Arm. gen. Svobodu 6314/4
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 22.07.2019 Skončenie funkcie: 31.08.2020
  (od: 22.09.2020 do: 21.09.2020)
Mgr. Marcela Fabianová - člen predstavenstva
Zimná 967/83
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 03.11.2006
  (od: 21.11.2006 do: 23.04.2007)
Mgr. Marcela Fabianová - člen predstavenstva
Zimná 967/83
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 03.11.2006 Skončenie funkcie: 10.04.2007
  (od: 24.04.2007 do: 23.04.2007)
Mgr. Marcela Fabiánová - podpredseda predstavenstva
Zimná 967/83
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 10.04.2007
  (od: 24.04.2007 do: 27.11.2007)
Mgr. Ľubomír Galko - predseda predstavenstva
Krátka 482/3
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.09.2020
  (od: 22.09.2020 do: 23.01.2024)
Mgr. Ľubomír Galko - predseda predstavenstva
Krátka 482/3
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.09.2020 Skončenie funkcie: 10.11.2023
  (od: 24.01.2024 do: 23.01.2024)
Ing. František Hochman - člen predstavenstva
Jána Halašu 5/9
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 16.09.2008
  (od: 03.10.2008 do: 28.03.2011)
Ing. František Hochman - člen predstavenstva
Jána Halašu 5/9
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 16.09.2008 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 29.03.2011 do: 28.03.2011)
Ing. František Hochman - člen predstavenstva
Jána Halašu 5/9
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 07.08.2012
  (od: 28.08.2012 do: 11.05.2016)
Ing. František Hochman - člen predstavenstva
Jána Halašu 5/9
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 07.08.2012 Skončenie funkcie: 29.04.2016
  (od: 12.05.2016 do: 11.05.2016)
Mgr. Miroslav Jaška - člen predstavenstva
Soblahovská 27
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 10.04.2008
  (od: 24.04.2008 do: 17.09.2008)
Mgr. Miroslav Jaška - člen predstavenstva
Soblahovská 27
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 10.04.2008 Skončenie funkcie: 26.08.2008
  (od: 18.09.2008 do: 17.09.2008)
Ing. Juraj Lauš - Člen predstavenstva
Tramínová 2426/2
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 22.10.2020
  (od: 04.12.2020 do: 23.01.2024)
Ing. Juraj Lauš - Člen predstavenstva
Tramínová 2426/2
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 22.10.2020 Skončenie funkcie: 10.11.2023
  (od: 24.01.2024 do: 23.01.2024)
Ing. Veronika Luptáková - Člen predstavenstva
Lipová 216/17
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 25.04.2022
  (od: 25.05.2022 do: 06.02.2024)
Ing. Veronika Luptáková - Člen predstavenstva
Lipová 216/17
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 25.04.2022 Skončenie funkcie: 13.12.2023
  (od: 07.02.2024 do: 06.02.2024)
Ing. Igor Mihalus - člen predstavenstva
Kvetová 510/18
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 06.07.2016
  (od: 21.07.2016 do: 22.08.2018)
Ing. Igor Mihalus - člen predstavenstva
Kvetová 510/18
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 06.07.2016 Skončenie funkcie: 27.07.2018
  (od: 23.08.2018 do: 22.08.2018)
Ing. Igor Mihalus - člen predstavenstva
Rybárska 42
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 23.02.2011
  (od: 29.03.2011 do: 22.06.2012)
Ing. Igor Mihalus - člen predstavenstva
Rybárska 42
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 23.02.2011 Skončenie funkcie: 18.05.2012
  (od: 23.06.2012 do: 22.06.2012)
Mgr. Peter Mikle - Barát - člen predstavenstva
Hlaváčikova 33
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 01.02.2006 do: 20.11.2006)
Mgr. Peter Mikle - Barát - člen predstavenstva
Hlaváčikova 33
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.02.2006 Skončenie funkcie: 03.11.2006
  (od: 21.11.2006 do: 20.11.2006)
Ing. Jaroslav Muríň - predseda predstavenstva
358
Beckov 916 38
Vznik funkcie: 02.01.2009
  (od: 02.01.2009 do: 28.09.2010)
Ing. Jaroslav Muríň - predseda predstavenstva
358
Beckov 916 38
Vznik funkcie: 02.01.2009 Skončenie funkcie: 03.09.2010
  (od: 29.09.2010 do: 28.09.2010)
Ing. Milan Mutala - predseda predstavenstva
Bratislavská 1764/34
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 18.05.2012
  (od: 23.06.2012 do: 20.07.2016)
Ing. Milan Mutala - predseda predstavenstva
Bratislavská 1764/34
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 18.05.2012 Skončenie funkcie: 06.07.2016
  (od: 21.07.2016 do: 20.07.2016)
Ing. Dušan Rychtárik - predseda predstavenstva
Halalovka 20
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 10.04.2008
  (od: 24.04.2008 do: 01.01.2009)
Ing. Dušan Rychtárik - predseda predstavenstva
Halalovka 20
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 10.04.2008 Skončenie funkcie: 01.01.2009
  (od: 02.01.2009 do: 01.01.2009)
Ing. Dušan Rychtárik - predseda predstavenstva
Halalovka 20
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 03.11.2006
  (od: 21.11.2006 do: 23.04.2008)
Ing. Dušan Rychtárik - predseda predstavenstva
Halalovka 20
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 03.11.2006 Skončenie funkcie: 10.04.2008
  (od: 24.04.2008 do: 23.04.2008)
Mgr. Marcela Saloňová - podpredseda predstavenstva
Zimná 967/83
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 10.04.2007
  (od: 28.11.2007 do: 23.04.2008)
Mgr. Marcela Saloňová - podpredseda predstavenstva
Zimná 967/83
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 10.04.2007 Skončenie funkcie: 10.04.2008
  (od: 24.04.2008 do: 23.04.2008)
Vladimír Šimanský - člen predstavenstva
Armádna 1655/5
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 23.02.2011
  (od: 29.03.2011 do: 22.06.2012)
Vladimír Šimanský - člen predstavenstva
Armádna 1655/5
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 23.02.2011 Skončenie funkcie: 18.05.2012
  (od: 23.06.2012 do: 22.06.2012)
Vladimír Šimanský , MBA - člen predstavenstva
Pod Tehelňou 470/18
Zamarovce 911 05
Vznik funkcie: 31.08.2020
  (od: 22.09.2020 do: 24.05.2022)
Vladimír Šimanský , MBA - člen predstavenstva
Pod Tehelňou 470/18
Zamarovce 911 05
Vznik funkcie: 31.08.2020 Skončenie funkcie: 25.04.2022
  (od: 25.05.2022 do: 24.05.2022)
Vladimír Šimanský , MBA - predseda predstavenstva
Pod Tehelňou 470/18
Zamarovce 911 05
Vznik funkcie: 06.05.2019
  (od: 18.05.2019 do: 21.09.2020)
Vladimír Šimanský , MBA - predseda predstavenstva
Pod Tehelňou 470/18
Zamarovce 911 05
Vznik funkcie: 06.05.2019 Skončenie funkcie: 31.08.2020
  (od: 22.09.2020 do: 21.09.2020)
Ing. Jozef Tokár - člen predstavenstva
Šmidkeho 419/9
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 10.04.2007
  (od: 24.04.2007 do: 23.04.2008)
Ing. Jozef Tokár - člen predstavenstva
Šmidkeho 419/9
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 10.04.2007 Skončenie funkcie: 10.04.2008
  (od: 24.04.2008 do: 23.04.2008)
Ing. Jozef Tokár - člen predstavenstva
Šmidkeho 419/9
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 10.04.2008
  (od: 24.04.2008 do: 28.03.2011)
Ing. Jozef Tokár - člen predstavenstva
Šmidkeho 419/9
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 10.04.2008 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 29.03.2011 do: 28.03.2011)
Miroslav Wiedemann - člen predstavenstva
Kríkova 6
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 03.11.2006
  (od: 21.11.2006 do: 23.04.2007)
Miroslav Wiedemann - člen predstavenstva
Kríkova 6
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 03.11.2006 Skončenie funkcie: 10.04.2007
  (od: 24.04.2007 do: 23.04.2007)
Miroslav Wiedemann - podpredseda predstavenstva
Kríkova 6
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 10.04.2007
  (od: 24.04.2007 do: 23.04.2008)
Miroslav Wiedemann - podpredseda predstavenstva
Kríkova 6
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 10.04.2007 Skončenie funkcie: 10.04.2008
  (od: 24.04.2008 do: 23.04.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (od: 12.06.2020)
(1) V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať členovia predstavenstva samostatne. (2) Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 09.10.2019 do: 11.06.2020)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (od: 28.08.2012 do: 08.10.2019)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 23.06.2012 do: 27.08.2012)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 24.04.2008 do: 22.06.2012)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja podpredsedovia predstavenstva spoločne.
  (od: 24.04.2007 do: 23.04.2008)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 21.11.2006 do: 23.04.2007)
V mene spoločnosti koná a podpisuje člen predstavenstva samostatne.
  (od: 01.02.2006 do: 20.11.2006)
Dozorná rada: 
Ing. Dalibor Urik
J. Zemana 2355
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 27.10.2016
  (od: 24.11.2016)
Ing. Stanislav Zátorský
Jazdecká 3416/41
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 18.12.2023
  (od: 20.02.2024)
Ing. Martin Čatloš , PhD.
Gronárska 3888/12
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
Vznik funkcie: 27.02.2024
  (od: 18.05.2024)
Ing. Michal Ďurkovič
Kuklovská 53
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 03.11.2006
  (od: 21.11.2006 do: 31.01.2007)
Ing. Michal Ďurkovič
Kuklovská 53
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 03.11.2006 Skončenie funkcie: 12.01.2007
  (od: 01.02.2007 do: 31.01.2007)
JUDr. Martin Dušanič
Narcisová 4
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 28.09.2010
  (od: 22.10.2010 do: 20.01.2011)
JUDr. Martin Dušanič
Narcisová 4
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 28.09.2010 Skončenie funkcie: 10.01.2011
  (od: 21.01.2011 do: 20.01.2011)
Bc. Viliam Jánošík
Rožňové Mitice 131
Trenčianske Mitice 913 22
Vznik funkcie: 03.11.2006
  (od: 21.11.2006 do: 23.11.2016)
Bc. Viliam Jánošík
Rožňové Mitice 131
Trenčianske Mitice 913 22
Vznik funkcie: 03.11.2006 Skončenie funkcie: 27.10.2016
  (od: 24.11.2016 do: 23.11.2016)
Ing. Iveta Klimová
Heydukova 23
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 20.07.2016
  (od: 25.08.2016 do: 19.02.2024)
Ing. Iveta Klimová
Heydukova 23
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 20.07.2016 Skončenie funkcie: 18.12.2023
  (od: 20.02.2024 do: 19.02.2024)
Ing. Ivan Koblen, CSc.
Ľudovíta Fullu 27
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 12.01.2007
  (od: 01.02.2007 do: 23.10.2008)
Ing. Ivan Koblen, CSc.
Ľudovíta Fullu 27
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 12.01.2007 Skončenie funkcie: 02.10.2008
  (od: 24.10.2008 do: 23.10.2008)
JUDr. Peter Kozák , PhD.
Bradáčova 6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 01.03.2021
  (od: 09.04.2021 do: 19.02.2024)
JUDr. Peter Kozák , PhD.
Bradáčova 6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 01.03.2021 Skončenie funkcie: 18.12.2023
  (od: 20.02.2024 do: 19.02.2024)
JUDr. Michal Krnáč
Hôrky 37
Žilina 010 04
Vznik funkcie: 02.10.2008
  (od: 24.10.2008 do: 01.01.2009)
JUDr. Michal Krnáč
Jura Hronca 3408/9
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 02.10.2008
  (od: 02.01.2009 do: 21.10.2010)
JUDr. Michal Krnáč
Jura Hronca 3408/9
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 02.10.2008 Skončenie funkcie: 28.09.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.10.2010)
JUDr. Daniel Lukáč
Drieňová č.1/M
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 18.05.2012
  (od: 23.06.2012 do: 24.08.2016)
JUDr. Daniel Lukáč
Drieňová č.1/M
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 18.05.2012 Skončenie funkcie: 20.07.2016
  (od: 25.08.2016 do: 24.08.2016)
Ing. Marek Nemeček
Spojná 7
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 03.11.2006
  (od: 21.11.2006 do: 31.01.2007)
Ing. Marek Nemeček
Spojná 7
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 03.11.2006 Skončenie funkcie: 12.01.2007
  (od: 01.02.2007 do: 31.01.2007)
Ing. Antonín Novysedlák
Tr. SNP 38
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 01.02.2006 do: 20.11.2006)
Ing. Antonín Novysedlák
Tr. SNP 38
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.02.2006 Skončenie funkcie: 03.11.2006
  (od: 21.11.2006 do: 20.11.2006)
Ing. Peter Paľov
Ľ. Štúra 5150/62
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 28.09.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.06.2011)
Ing. Peter Paľov
Ľ. Štúra 5150/62
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 28.09.2010 Skončenie funkcie: 20.04.2011
  (od: 22.06.2011 do: 21.06.2011)
JUDr. Róbert Ruščák
Kadnárova 21
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 28.09.2010
  (od: 22.10.2010 do: 08.04.2021)
JUDr. Róbert Ruščák
Kadnárova 21
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 28.09.2010 Skončenie funkcie: 01.03.2021
  (od: 09.04.2021 do: 08.04.2021)
JUDr. Ľubomír Řehák
Mariánske námestie 5/30
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 05.12.2008
  (od: 02.01.2009 do: 21.10.2010)
JUDr. Ľubomír Řehák
Mariánske námestie 5/30
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 05.12.2008 Skončenie funkcie: 28.09.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.10.2010)
Doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD.
Havanská 2
Košice 043 13
Vznik funkcie: 12.01.2007
  (od: 01.02.2007 do: 01.01.2009)
Doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD.
Havanská 2
Košice 043 13
Vznik funkcie: 12.01.2007 Skončenie funkcie: 05.12.2008
  (od: 02.01.2009 do: 01.01.2009)
PhDr. Štefan Škultéty
SNP 14
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 01.02.2006 do: 20.11.2006)
PhDr. Štefan Škultéty
SNP 14
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 01.02.2006 Skončenie funkcie: 03.11.2006
  (od: 21.11.2006 do: 20.11.2006)
Ing. Lilia Škvárová
1. mája 43
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 01.02.2006 do: 20.11.2006)
Ing. Lilia Škvárová
1. mája 43
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.02.2006 Skončenie funkcie: 03.11.2006
  (od: 21.11.2006 do: 20.11.2006)
Prokúra: 
Ing. Miroslav Obert
Nábrežná 16
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 16.03.2006
  (od: 16.03.2006 do: 19.12.2006)
Ing. Miroslav Obert
Nábrežná 16
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 16.03.2006 Skončenie funkcie: 06.12.2006
  (od: 20.12.2006 do: 19.12.2006)
Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a dodatok "per procuram" - označujúci prokúru.
  (od: 16.03.2006 do: 19.12.2006)
Výška základného imania: 
77 337 531,47 EUR Rozsah splatenia: 77 337 531,47 EUR
  (od: 07.02.2024)
67 337 531,47 EUR Rozsah splatenia: 67 337 531,47 EUR
  (od: 21.02.2023 do: 06.02.2024)
64 337 531,47 EUR Rozsah splatenia: 64 337 531,47 EUR
  (od: 23.11.2019 do: 20.02.2023)
51 337 531,47 EUR Rozsah splatenia: 51 337 531,47 EUR
  (od: 15.07.2017 do: 22.11.2019)
31 337 531,47 EUR Rozsah splatenia: 31 337 531,47 EUR
  (od: 01.09.2014 do: 14.07.2017)
25 337 531,47 EUR Rozsah splatenia: 25 337 531,47 EUR
  (od: 22.07.2014 do: 31.08.2014)
25 119 240,47 EUR Rozsah splatenia: 25 119 240,47 EUR
  (od: 08.10.2010 do: 21.07.2014)
25 119 240,47 EUR Rozsah splatenia: 225 119 240,47 EUR
  (od: 07.10.2010 do: 07.10.2010)
25 119 240,51 EUR Rozsah splatenia: 25 119 240,51 EUR
  (od: 04.06.2010 do: 06.10.2010)
24 467 894,47 EUR Rozsah splatenia: 24 467 894,47 EUR
  (od: 18.04.2009 do: 03.06.2010)
737 120 000 Sk Rozsah splatenia: 737 120 000 Sk
  (od: 01.02.2006 do: 17.04.2009)
Akcie: 
Počet: 737
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
  (od: 07.10.2010)
Počet: 120
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 07.10.2010)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 651 346 EUR
  (od: 07.10.2010)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 218 291 EUR
  (od: 22.07.2014)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 6 000 000 EUR
  (od: 01.09.2014)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 000 EUR
  (od: 15.07.2017)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 13 000 000 EUR
  (od: 23.11.2019)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 000 000 EUR
  (od: 21.02.2023)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 000 EUR
  (od: 07.02.2024)
Počet: 756
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
  (od: 04.06.2010 do: 06.10.2010)
Počet: 742
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 04.06.2010 do: 06.10.2010)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 17,57 EUR
  (od: 04.06.2010 do: 06.10.2010)
Počet: 737
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
  (od: 18.04.2009 do: 03.06.2010)
Počet: 120
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 18.04.2009 do: 03.06.2010)
Počet: 737
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 01.02.2006 do: 17.04.2009)
Počet: 120
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.02.2006 do: 17.04.2009)
Akcionár: 
Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 47
  (od: 25.05.2022)
Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
Bratislava 832 47
  (od: 01.02.2006 do: 24.05.2022)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Slovenský letecký inštitút, a. s. IČO: 36 658 626
Rampová 7
Košice 040 01
  (od: 01.07.2009)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. IČO: 36 350 451
Duklianska 60
Nováky 972 71
  (od: 01.09.2014)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. IČO: 36 350 583
Kasárenská 8
Trenčín 911 05
  (od: 01.09.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  17.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR