Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  139/S

Obchodné meno: 
Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. "v konkurze"
  (od: 30.03.2007 do: 06.07.2009)
Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s.
  (od: 12.12.1996 do: 29.03.2007)
Dopravná banka a.s.
  (od: 22.11.1993 do: 11.12.1996)
ČSAD Komz a.s.
  (od: 01.10.1992 do: 21.11.1993)
Sídlo: 
Česko-slovenskej armády 24
Banská Bystrica 974 00
  (od: 01.10.1992 do: 06.07.2009)
IČO: 
31 571 450
  (od: 01.10.1992)
Deň zápisu: 
01.10.1992
  (od: 01.10.1992)
Deň výmazu: 
07.07.2009
  (od: 07.07.2009)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 07.07.2009)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.10.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 01.10.1992 do: 21.11.1993)
ubytovacie zariadenie a pohostinská činnosť - zmenárne
  (od: 01.10.1992 do: 21.11.1993)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.10.1992 do: 21.11.1993)
obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (od: 01.10.1992 do: 21.11.1993)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 01.10.1992 do: 21.11.1993)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 01.10.1992 do: 21.11.1993)
posudzovanie psychologickej spôsobilosti vodičov motorových vozidiel
  (od: 01.10.1992 do: 21.11.1993)
prijímanie vkladov od verejnosti
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
poskytovanie úverov
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
poskytovanie záruk
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
obstarávanie inkasa
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
* s devízovými hodnotami
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
* v oblasti terminovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
* s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
finančné maklérstvo
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
poskytovanie porád vo veciach podnikania
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
uloženie a správa cenných papierov alebo hodnôt
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
výkon funkcie depozitára inivestičného fondu
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
zmenárenská činnosť
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 22.11.1993 do: 29.07.1996)
finančné maklérstvo
  (od: 30.07.1996 do: 09.07.2000)
* so zlatými a striebornými mincami
  (od: 30.07.1996 do: 09.07.2000)
prijímanie vkladov
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
poskytovanie úverov
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
poskytovanie záruk
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
otváranie akreditívov
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
obstarávanie inkasa
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
* s devízovými hodnotami
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
* v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
* s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio managment/
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
uloženie a správa cenných papierov alebo hodnôt
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
rozhodnutím NBS - úsek bankového dohľadu č. ÚBD - 1617/1996 zo dňa 30.9.1996, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.1996 bol výkon uvedených bankových činností v súlade s § 6 ods. 2 zák. č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších zmien a doplnkov predmet podnikania obmedzený týmto spôsobom: Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie v devízovej oblasti na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (od: 12.12.1996 do: 06.07.2009)
so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku
  (od: 12.12.1996 do: 06.07.2009)
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 12.12.1996 do: 06.07.2009)
* so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 10.07.2000 do: 06.07.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
  (od: 10.07.2000 do: 06.07.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.05.2001 do: 06.07.2009)
predstavenstvo
  (od: 18.07.2000 do: 06.05.2001)
predstavenstvo
  (od: 08.04.1997 do: 17.07.2000)
predstavenstvo
  (od: 22.11.1993 do: 07.04.1997)
predstavenstvo
  (od: 01.10.1992 do: 21.11.1993)
Ing. Ján Beňo - člen
Nemčianska 29
Nemce
  (od: 01.10.1992 do: 19.10.1995)
Ing. Ján Beňo - člen
Nemčianska 29
Nemce
  (od: 20.10.1995 do: 06.04.1999)
JUDr. Mária Bergerová - podpredseda
Šášovská 12
Bratislava
  (od: 07.05.2001 do: 29.03.2007)
JUDr. Mária Bergerová - podpredseda
Šášovská 12
Bratislava
Skončenie funkcie: 25.01.2006
  (od: 30.03.2007 do: 29.03.2007)
Ing. Pavol Dráč - člen
Zupkova 715/8
Košice
  (od: 20.10.1995 do: 16.11.1997)
JUDr. Rudolf Durdík - člen
Malinovského 27
Bratislava
  (od: 01.10.1992 do: 09.11.1993)
Ing. Ivan Gondáš - správca Dopravnej banky, a.s.
R. Viesta 33
Martin
  (od: 18.07.2000 do: 06.05.2001)
Ing. Juraj Holec - člen
Martinčekova 3
Bratislava
  (od: 12.12.1996 do: 05.10.1998)
Igor Hurčík - člen
Bernolákova 6
Bratislava
  (od: 17.11.1997 do: 05.10.1998)
Ing. Štefan Chocholák - člen
Trnavská 44
Bratislava
  (od: 20.10.1995 do: 11.12.1996)
Ing. Ján Krčula - člen
Severná 18
Banská Bystrica
  (od: 10.11.1993 do: 19.10.1995)
Ing. Stanislav Krcho , CSc. - člen
Brančská 6
Bratislava
  (od: 20.10.1995 do: 25.03.1998)
Ing. Eduard Kucej - člen
Jurigovo námestie 15
Bratislava
  (od: 26.03.1998 do: 06.04.1999)
Ing. Eduard Kucej - podpredseda
Jurigovo námestie 15
Bratislava
  (od: 07.04.1999 do: 17.07.2000)
JUDr. Michal Lazar - člen
Karadžičova 45
Bratislava
  (od: 17.11.1997 do: 05.10.1998)
Ing. Július Lintner - člen
Javornícka 31
Banská Bystrica
  (od: 06.10.1998 do: 06.04.1999)
Ing. Július Lintner - člen
Javornícka 31
Banská Bystrica
  (od: 07.04.1999 do: 17.07.2000)
Ing. Milan Maček - člen
Krivánska 14
Banská Bystrica
  (od: 22.11.1993 do: 16.07.1995)
Ing. Peter Matuška - člen
THK 7
Banská Bystrica
  (od: 01.10.1992 do: 09.11.1993)
Ing. Peter Matúška - člen
THK 7
Banská Bystrica
  (od: 17.07.1995 do: 19.10.1995)
Ing. Róbert Mráz - člen
Jazmínova 1
Banská Bystrica
  (od: 06.10.1998 do: 06.04.1999)
Ing. Peter Ondroušek - člen
Cabanova 24
Bratislava
  (od: 20.10.1995 do: 05.10.1998)
JUDr. Branislav Petroch - člen
Záhonok 1195/17
Zvolen
  (od: 26.03.1998 do: 05.10.1998)
Ing. Eva Pittnerová - člen
Iliašska cesta 62
Banská Bystrica
  (od: 10.11.1993 do: 16.07.1995)
Ing. Eva Pittnerová - člen
Iljašska cesta 62
Banská Bystrica
  (od: 07.04.1999 do: 17.07.2000)
Ing. Vladimír Polóni - člen
66
Horná Mičiná
  (od: 10.11.1993 do: 16.07.1995)
Ing. Vladimír Polóni - člen
66
Horná Mičiná
  (od: 12.12.1996 do: 05.10.1998)
Ing. Ján Ptačin - člen
126
Klin
  (od: 06.10.1998 do: 06.04.1999)
Ing. Pavol Ružinský - člen
Tatranská 8
Banská Bystrica
  (od: 01.10.1992 do: 09.11.1993)
Ing. Bartolomej Sinai - člen
Cesta pod hradovou 24
Košice
  (od: 12.12.1996 do: 16.11.1997)
Ing. František Skaloš - člen
Gerlachovská 5
Banská Bystrica
  (od: 07.04.1999 do: 17.07.2000)
Mgr. Anna Talčíková - člen
Pieninská 23
Banská Bystrica
  (od: 20.10.1995 do: 11.12.1996)
Ing. Zora Urbanová - člen
Tatranská 8
Banská Bystrica
  (od: 01.10.1992 do: 16.07.1995)
Ing. Zora Urbanová - člen
Tatranská 8
Banská Bystrica
  (od: 20.10.1995 do: 11.12.1996)
Ing. Zora Urbanová - predseda
Tatranská 8
Banská Bystrica
  (od: 07.04.1999 do: 17.07.2000)
Ing. Tatiana Tišťanová - predseda
Továrenská 214/22
Vlkanová
  (od: 07.05.2001 do: 06.07.2009)
Ing. Martin Križan - člen
Lackova 3
Bratislava
  (od: 07.05.2001 do: 06.07.2009)
Ing. Marta Vajsová - člen
Veterná 4
Banská Bystrica
  (od: 07.05.2001 do: 06.07.2009)
JUDr. Helena Chlebničanová - člen
Budatínska 31
Bratislava
  (od: 07.05.2001 do: 06.07.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k uvedenému menu a funkcii v predstavenstve pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 07.05.2001 do: 06.07.2009)
Vo všetkých veciach, zaväzujúcich spoločnosť, je oprávnený konať správca Dopravnej banky, a.s. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu predtlačenému menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak správca Dopravnej banky, a.s. v súlade s § 27 ods. 4 zákona o bankách splnomocní na vykonávanie úkonov vo svojom mene inú osobu, táto osoba je oprávnená konať za spoločnosť rovnakým spôsobom ako správca. Ak budú takto splnomocnené súčasne dve osoby, konajú za Dopravnú banku, a.s. spôsobom ako správca a vždy spoločne.
  (od: 18.07.2000 do: 06.05.2001)
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho, pripoja svoj podpis súčasne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 08.04.1997 do: 17.07.2000)
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavesnstva tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis súčasne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 22.11.1993 do: 07.04.1997)
Menom spoločnosti sú oprávnení jednať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje predstavenstvo tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva Ing. Ján Beňo a Ing. Zora Urbanová a to každý samostatne, alebo súčasne dvaja iní členovia predstavenstva.
  (od: 01.10.1992 do: 21.11.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Viera Babjaková - člen
Sládkovičova 50
Banská Bystrica
  (od: 06.10.1998 do: 06.04.1999)
Mgr. Eva Bognárová - člen
Hlavná 2114/36
Bratislava
  (od: 07.04.1999 do: 06.05.2001)
Ing. Jozef Čavara - člen
Karola Adlera 193a/22
Bratislava
  (od: 07.04.1999 do: 07.07.1999)
Ing. Jana Dóšová - člen
Javornícka 28
Banská Bystrica
  (od: 01.10.1992 do: 09.11.1993)
Ing. Dagmar Ďurčeková - člen
Strážovská 5
Banská Bystrica
  (od: 19.04.1993 do: 09.11.1993)
RNDr. Nadežda Fučíková - člen
Kúpeľná 10
Bratislava
  (od: 20.10.1995 do: 05.10.1998)
Ing. Ivan Gondáš - správca Dopravnej banky, a.s.
R. Viesta 33
Martin
  (od: 18.07.2000 do: 06.05.2001)
Ing. Ján Hirner - člen
Šancova 2
Bratislava
  (od: 20.10.1995 do: 25.03.1998)
Prof.Ing. Irena Hlavatá , CSc. - člen
Kuklovská 28
Bratislava
  (od: 10.11.1993 do: 19.10.1995)
Prof.Ing. Irena Hlavatá , CSc. - člen
Kuklovská 28
Bratislava
  (od: 20.10.1995 do: 05.10.1998)
Ing. Juraj Holec - člen
Martičenkova 3
Bratislava
  (od: 20.10.1995 do: 11.12.1996)
Ing. Juraj Holec - člen
Martinčekova 3
Bratislava
  (od: 06.10.1998 do: 06.04.1999)
Ing. Eva Hricišinová - člen
Ľuda Ondrejova 27
Banská Bystrica
  (od: 14.09.1994 do: 19.10.1995)
Ing. Milan Chúpek - člen
Fatranská 9/72
Žilina
  (od: 20.10.1995 do: 11.12.1996)
Ing. Helena Kavcová - člen
Komárnická 32
Bratislava
  (od: 01.10.1992 do: 18.04.1993)
Vladimír Klepanec - člen
Vl. Clementisa 55
Trnava
  (od: 12.12.1996 do: 16.11.1997)
Ing. Peter Kľučka - člen
Sibírska 38
Bratislava
  (od: 01.10.1992 do: 09.11.1993)
Prof.Ing. Ivan Kolenka , DrSc. - člen
A.Hlinku 11
Zvolen
  (od: 08.04.1997 do: 05.10.1998)
Mgr. Ján Kováč - člen
440
Vyhne
  (od: 07.04.1999 do: 06.05.2001)
Ing. Vincent Markuš - člen
Krížna 11
Bratislava
  (od: 07.04.1999 do: 06.05.2001)
Ing. Peter Matuška - člen
THK 7
Banská Bystrica
  (od: 10.11.1993 do: 16.07.1995)
Ing. Peter Matúška - člen
THK 7
Banská Bystrica
  (od: 20.10.1995 do: 06.04.1999)
Ing. Peter Ondroušek - člen
Cabanova 24
Bratislava
  (od: 06.10.1998 do: 06.04.1999)
Ing. Vladimír Pecko - člen
Višňová 11
Banská Bystrica
  (od: 10.11.1993 do: 13.09.1994)
Helena Planková - člen
Hlavná 35
Fiľakovo
  (od: 20.10.1995 do: 05.10.1998)
Dr. Roman Polakovič - člen
Hurbanova 2/3
Rimavská Sobota
  (od: 06.10.1998 do: 06.04.1999)
Ing. Vladimír Polóni - člen
66
Horná Mičiná
  (od: 01.10.1992 do: 09.11.1993)
Ing. Vladimír Polóni - člen
66
Horná Mičiná
  (od: 17.07.1995 do: 19.10.1995)
Ing. Vladimír Polóni - člen
66
Horná Mičiná
  (od: 06.10.1998 do: 06.04.1999)
Ing. Igor Rutšek - predseda
Šancová 3560/106
Bratislava
  (od: 07.04.1999 do: 06.05.2001)
Ing. František Skaloš - člen
Gerlachovská 5
Banská Bystrica
  (od: 10.11.1993 do: 16.07.1995)
Ing. Jozef Šimčisko - člen
Komenského-Kýčerka 11/C
Čadca
  (od: 01.10.1992 do: 09.11.1993)
Ing. Dušan Vojtech - člen
Czambelova 6
Košice
  (od: 07.04.1999 do: 06.05.2001)
Ing. Elena Vrzalová - člen
Bellova 10
Liptovský Mikuláš
  (od: 17.11.1997 do: 06.04.1999)
Ing. Daniel Zubrický - člen
Uralská 4
Košice
  (od: 10.11.1993 do: 16.07.1995)
Ing. Dušan Vojtech - predseda
Czambelova 6
Košice
  (od: 07.05.2001 do: 06.07.2009)
JUDr. Marta Nováková - člen
Belinského 8
Bratislava
  (od: 07.04.1999 do: 06.07.2009)
Ing. Dagmar Matějíčková - člen
Dunajská 64
Spišská Nová Ves
  (od: 07.04.1999 do: 06.07.2009)
JUDr. Jana Laššáková - člen
Javornícka 25
Banská Bystrica
  (od: 07.04.1999 do: 06.07.2009)
Ing. Zdenko Gallo - člen
Beskydská 12
Banská Bystrica
  (od: 08.07.1999 do: 06.07.2009)
Doc.Ing. Eduard Glatz , CSc., - podpredseda
H. Meličkovej 17
Bratislava
  (od: 07.05.2001 do: 06.07.2009)
Ing. Igor Korniet - člen
Strážovská 2
Banská Bystrica
  (od: 07.05.2001 do: 06.07.2009)
JUDr. Viera Jurková - člen
Homolova 4
Bratislava
  (od: 07.05.2001 do: 06.07.2009)
Ing. Róbert Matula - člen
Veternicová 10
Bratislava
  (od: 07.05.2001 do: 06.07.2009)
Výška základného imania: 
800 000 000 Sk
  (od: 20.10.1995 do: 06.07.2009)
300 000 000 Sk
  (od: 22.11.1993 do: 19.10.1995)
95 569 000 Sk
  (od: 26.04.1993 do: 21.11.1993)
94 760 000 Sk
  (od: 01.10.1992 do: 25.04.1993)
Akcie: 
Počet: 800
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 09.02.2000 do: 06.07.2009)
Počet: 800
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 30.07.1996 do: 08.02.2000)
Počet: 490000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.10.1995 do: 29.07.1996)
Počet: 310
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 20.10.1995 do: 29.07.1996)
Počet: 100000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.11.1993 do: 19.10.1995)
Počet: 2000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 22.11.1993 do: 19.10.1995)
Počet: 95569
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.04.1993 do: 21.11.1993)
Počet: 94760
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.10.1992 do: 25.04.1993)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 22. 8. 2000
  (od: 14.04.2004)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 22. 8. 2000
  (od: 05.09.2000 do: 13.04.2004)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 4. 8. 2000
  (od: 24.08.2000 do: 04.09.2000)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36-24K 231/00-Ná-3636 zo dňa 02. 05. 2008, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 05. 07. 2008 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Dopravná banka, a.s. "v konkurze", ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 571 450, po splnení rozvrhového uznesenia a po splnení dodatočného rozvrhového uznesenia a správca konkurznej podstaty JUDr. Juraj Koval, Komenského 3, Banská Bystrica bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu a advokát Mgr. Karol Rajnoha, ul. 9. mája 650, Hliník nad Hronom bol zbavený funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty úpadcu. Dopravná banka, a.s. "v konkurze", ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 571 450 sa z obchodného registra v y m a z á v a a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (od: 07.07.2009)
Akciová spoločnosť bola založená zakl.listinou a not.zápisnicou zo dňa 24.9.92 č.NZ 267/92 podla § 154, v súlade §§ 171,172 a 175 zák.č.513/91 Zb. a uzn.vlády SR zo dňa 16.6.92 č.610 v zmysle § 45 ods.2 zák.č. 92/91 Zb.
  (od: 01.10.1992 do: 06.07.2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l6.4.l993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 517
  (od: 26.04.1993 do: 06.07.2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.11.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.11.1993 do: 06.07.2009)
Valné zhromaždenie spoločnosti, konané dňa 29.6.1995, schválilo zmenu stanov.
  (od: 17.07.1995 do: 06.07.2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.10.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 20.10.1995 do: 06.07.2009)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 30.07.1996 do: 06.07.2009)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.11.1996 bola schválená zmena stanov
  (od: 12.12.1996 do: 06.07.2009)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.1.1997 bola schválená zmena stanov. Súčasne bolo schválené úplné znenie stanov, ktoré obsahujú všetky doterajšie zmeny stanov.
  (od: 08.04.1997 do: 06.07.2009)
Na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej podľa § 487 Obch.zák medzi zmluvnými stranami COOP Banka a.s. Benešova 14-16, Brno, Česká republika ako predávajúci a Dopravná banka, a.s. Česko-sloven- skej armády 24, Banská Bystrica, Slovenská republika ako kupujúci podpísanej dňa 31.7.1996 a účinnej dňa 1.9.1996 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 28.8.1996, Dodatku č. 2 zo dňa 30.8.1996, Dodatku č. 3 zo dňa 30.8.1996 a Dodatku č. 4 zo dňa 26.9.1996 sa s účinnosťou odo dňa 1.9.1996 stala Dopravná banka, a.s. so sídlom Banská Bystrica, ul. Česko-slovenskej armády 24 vlastníkom organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby zapísa- nej v obchodnom registri Obvodného súdu Bratislava I, odd. Po, vložka č. 354/B pod názvom COOP Banka, a.s. so sídlom Bratislava, Štefánikova 47. Na základe Smlouvy o prodeji části podniku uzatvorenej podľa § 487 Obch. zák. medzi zmluvnými stranami EKOAGROBANKA, a.s. Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem, Česká republika ako predávajúci a Dopravná banka, a.s. Česko-slovenskej armády 24, Banská Bystrica, Slovenská republika ako kupujúci podpísanej dňa 2.10.1996 a účinnej dňa 1.11.1996 sa s účinnosťou odo dňa 1.11.1996 stala Dopravná banka, a.s. so sídlom Banská Bystrica, ul. Česko-slovenskej armády 24 vlastníkom organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava-vidiek odd. Po, vložka č. 58/K pod názvom EKOAGROBANKA, a.s. Ústí nad Labem, pobočka Piešťany so sídlom Piešťany, Mudroňova 25.
  (od: 05.05.1997 do: 06.07.2009)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 12.2.1998 bola schválená zmena stanov. Súčasne bolo schválené úplné znenie stanov obsahujúce všetky doterajšie zmeny stanov.
  (od: 26.03.1998 do: 06.07.2009)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.9.1998 bola schválená zmena stanov. Súčasne bolo schválené úplné znenie stanov obsahujúce všetky doterajšie zmeny stanov.
  (od: 06.10.1998 do: 06.07.2009)
. Na mimoriadnom valnom zuhromaždení konanom dňa 28.1.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.04.1999 do: 06.07.2009)
. Valné zhromaždenie konané dňa 3.6.1999 schválilo zmenu stanov.
  (od: 08.07.1999 do: 06.07.2009)
. Zapisuje sa zmena v podobe akcií v súlade so stanovami banky.
  (od: 09.02.2000 do: 06.07.2009)
. Na náhradnom mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.3.2000, bola v súvislosti s novelou Zákona o bankách č. 21/1992 Zb. Zákonom č. 252/1999 Z.z. schválená zmena stanov.
  (od: 10.07.2000 do: 06.07.2009)
. Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-1395/2000 z 1. júla 2000, ktoré bolo doručené Dopravnej banke, a.s., zaviedla 1. júla 2000 nútenú správu v Dopravnej banke, a.s., Banská Bystrica. V zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách nútená správa je v banke zavedená dňom doručenia rozhodnutia o nútenej správe banke a je účinná voči všetkým fyzickým a právnickým osobám. Národná banka Slovenska listom č. UBD-1395/1-2000 z 1. júla 2000 vymenovala Ing. Ivana Gondáša, r.č. , bytom R. Viesta 33, 036 01 Martin za správcu Dopravnej banky, a.s. Na základe § 29 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách zavedením nútenej správy pôsobnosť štatutárneho orgánu banky a dozornej rady banky prešla na správcu banky.
  (od: 18.07.2000 do: 06.07.2009)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 36 - 24 K 261/98 - 47, zo dňa 4.8.2000 bol ustanovený predbežný správca, JUDr. Milan Chovanec, advokát, J.Kráľa 81, Kysucké Nové Mesto.
  (od: 24.08.2000 do: 06.07.2009)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 22.08.2000, č.k. 36-24K 231/00, bol na majetok dlžníka Dopravná banka, a.s. Banská Bystrica, ČSA 24, IČO: 31 571 450, vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Milana Chovanca, ul. J. Kráľa 81, Kysucké Nové Mesto.
  (od: 05.09.2000 do: 06.07.2009)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 8.12.2000 boli odvolaní a zvolení členovia dozornej rady a na zasadnutiach dozornej rady dňa 30.11.2000 a 24.1.2201 boli zvolení členovia predstavenstva. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. 51-24 K 231/00 zo dňa 29.03.2001 bol vo veci ustanovený o s o b i t n ý s p r á v c a - JUDr. Štefan Kubjatko, r.č. , komerčný právnik, Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica, pre odbor správy: 1. Správa pohľadávok úpadcu vrátane ich vymáhania a speňažovanie 2. Správa a speňažovanie cenných papierov 3. Preskúmanie odporovateľnosti právnych úkonov úpadcu a uplatnenie nárokov z odporovateľných úkonov v občianskom súdnom konaní.
  (od: 07.05.2001 do: 06.07.2009)
. Právoplatným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 15.10.2001 bol zbavený JUDr. Milan Chovanec funkcie správcu konkurznej podstaty. Za nového správcu bol ustanovený JUDr.Juraj Koval, nar. 13.10.1959, advokát so sídlom Komenskoho ul.3, Banská Bystrica. Zároveň bol zbavený JUDr. Štefan Kubjatko funkcie osobitného správcu. Za nového osobitného správcu bol ustanovený Mgr. Karol Rajnoha, nar. 28.12.1971, advokát so sídlom 9. mája 650 Hliník nad Hronom pre nasledovné odbory správy: - správa pohľadávok úpradcu, vrátane ich vymáhania a speňažovania, - správa a speňažovanie cenných papierov, - preskúmanie odporovateľnosti právnych úkonov úpadcu a uplatnenie nárokov z odporovateľných úkonov v občianskom súdnom konaní.
  (od: 20.11.2002 do: 06.07.2009)
. Rozhodnutím Národnej banky Slovenska, číslo: UBD- 1825-3/2000 zo dňa 24.1.2003, ktoré sa stalo právoplat- ným dňa 28.2.2003, bolo spoločnosti odobraté povolenie pôsobiť ako banka.
  (od: 14.04.2004 do: 06.07.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  11.04.2024
Dátum výpisu:  14.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR