Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  133/T

Business name: 
Poľnohospodárske podielnicke družstvo Trstín
  (from: 09/13/1993)
Registered seat: 
455
Trstín 919 05
  (from: 11/20/2020)
Identification number (IČO): 
00 596 990
  (from: 12/20/1990)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 12/20/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/20/1990)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ich ďalšieho predaja
  (from: 09/13/1993)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom
  (from: 09/13/1993)
poskytovanie komplexných služieb pre potreby poľnohospodárskej výroby pre svojich členov
  (from: 09/13/1993)
opravárenské služby na poľnohospodárske stroje a mechanizmy pre vlastnú potrebu a potreby svojich členov
  (from: 09/13/1993)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 09/13/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/13/1993)
Ing. Anna Slobodová - predseda
Budovateľská 848/47
Smolenice
  (from: 05/18/2022)
Ján Nádaský - podpredseda
205
Horná Krupá
  (from: 05/18/2022)
Vladimír Indrichovič - člen
452
Trstín
  (from: 05/18/2022)
Margita Liptáková - člen
481
Trstín
  (from: 05/18/2022)
Pavel Ulman - člen
539
Trstín
  (from: 05/18/2022)
Tomáš Suchán - člen
453
Trstín 919 05
From: 04/15/2005
  (from: 05/18/2005)
Lucia Slobodová
105
Lošonec 919 04
From: 09/22/2020
  (from: 11/20/2020)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje predseda alebo podpredseda družstva a aspoň jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 09/13/1993)
Supervisory board: 
Mária Ulmanová
539
Trstín 919 05
From: 04/15/2005
  (from: 05/18/2005)
Milan Hurban
452
Trstín 919 05
From: 04/15/2005
  (from: 05/18/2005)
Anna Pavlíková
404
Trstín 919 05
From: 04/15/2005
  (from: 05/18/2005)
Registered capital: 
66 720 EUR
  (from: 01/30/2010)
Basic member contribution: 
498 EUR
  (from: 01/30/2010)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 17.12.1990 podľa Zák. č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (from: 12/20/1990)
V súlade s § 765 zákona č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované podľa zákona č. 42/1992 Zb. Stanovy družstva v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. boli odsúhlasené na členskej schôdzi dňa 22.1.1993.
  (from: 09/13/1993)
Na členskej schôdzi bola dňa 05.06.1996 schválená zmena stanov družstva.
  (from: 07/01/1996)
Zmena stanov družstva na základe uznesenia výročnej členskej schôdze zo dňa 17.03.1995.
  (from: 04/09/1997)
Úplné znenie stanov schválené na členskej schôdzi dňa 15.04.2003.
  (from: 07/25/2003)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person