Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11597/P

Business name: 
KNK SK s.r.o.
  (from: 09/27/2013)
CROVEL, s.r.o.
  (from: 04/12/1999 until: 09/26/2013)
Registered seat: 
Bardejovská 15
Prešov 080 06
  (from: 09/06/2016)
535
Malý Šariš 080 01
  (from: 09/27/2013 until: 09/05/2016)
Petrovanská 34
Prešov 080 01
  (from: 06/18/2013 until: 09/26/2013)
Hlavná 57
Prešov 080 01
  (from: 06/21/2007 until: 06/17/2013)
Palárikova 8
Prešov 080 05
  (from: 10/29/2003 until: 06/20/2007)
Hlavná 120
Prešov 080 01
  (from: 05/10/2000 until: 10/28/2003)
Levočská 11
Prešov 080 01
  (from: 04/12/1999 until: 05/09/2000)
Identification number (IČO): 
36 460 273
  (from: 04/12/1999)
Date of entry: 
04/12/1999
  (from: 04/12/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/12/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 04/12/1999)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/29/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/29/2003)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 10/29/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/29/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/29/2003)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/29/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/29/2003)
leasingova činnosť
  (from: 10/29/2003)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/29/2003)
vydavateľské činnosti
  (from: 10/29/2003)
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 10/29/2003)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/29/2003)
rozmnožovacie a kopírovacie služby
  (from: 10/29/2003)
technické a organizačné zabezpečenie výstav
  (from: 10/29/2003)
poradenská a konzultačná činnosť pri spracovaní rozvojových projektov
  (from: 06/21/2007)
vypracovanie rozvojových projektov a vyplňovanie formulárov
  (from: 06/21/2007)
posudzovanie, hodnotenie a monitoring projektov a technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii rozvojových projektov
  (from: 06/21/2007)
inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 06/21/2007)
organizovanie a usporadúvanie školení, prednášok, kurzov, konferencií, seminárov, súťaží a výstav, kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí (agentúrna činnosť)
  (from: 06/21/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/21/2007)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (from: 06/21/2007)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 06/21/2007)
sprostredkovateľská činnosť v obchode, doprave a výrobe v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/21/2007)
sprostredkovanie služieb v ekonomike, v príprave, tvorbe a realizácii rozvojových projektov, v stavebníctve a v polygrafii
  (from: 06/21/2007)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/27/2013)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/27/2013)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 09/27/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/27/2013)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 09/27/2013)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 09/27/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/27/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/27/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/06/2016)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 09/06/2016)
výroba, požičiavanie a distribúcia videa
  (from: 10/29/2003 until: 06/20/2007)
rozmnožovanie nahraných nosičov
  (from: 10/29/2003 until: 06/20/2007)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (from: 10/29/2003 until: 06/20/2007)
skladovacia činnosť
  (from: 10/29/2003 until: 06/20/2007)
ubytovanie
  (from: 10/29/2003 until: 06/20/2007)
upratovacie práce
  (from: 10/29/2003 until: 06/20/2007)
čistenie budov
  (from: 10/29/2003 until: 06/20/2007)
demolácia a zemné práce
  (from: 10/29/2003 until: 06/20/2007)
obchodná činnosť: potraviny, nápoje, tabak, tabakové výrobky, stavebný materiál, drevo, výrobky z dreva, textil, obuv, odevy, kozmetické výrobky, hutný materiál, stroje, prístroje, zariadenia, výpočtová technika, automobily a náhradné diely, papier, lepenka, kameň, sádra, cement a výrobky z nich, nerastné sruoviny, kovy a výrobky z nich, nábytok, hračky, športové potreby, keramika, darčekové a suvenírové predmety, sklo, porcelán, elektrospotrebiče, kancelárska technika
  (from: 04/12/1999 until: 10/28/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 04/12/1999 until: 06/20/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/12/1999 until: 06/20/2007)
reklamná a propagačná činnosť vrátane výroby reklám a reklamných predmetov /okrem elektro/
  (from: 04/12/1999 until: 06/20/2007)
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (from: 04/12/1999 until: 06/20/2007)
Partners: 
Anton Zábrecký
656
Široké 082 37
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Peter Balun
Lomnická 14
Prešov
Slovak Republic
  (from: 11/14/2000 until: 10/28/2003)
Renáta Gladičová
Levočská 27/6119
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 06/28/2016 until: 08/07/2019)
Renáta Grejtáková
Ďumbierska 18
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/12/1999 until: 11/13/2000)
Ing. Martin Jaš
Jantárová 8
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 10/29/2003 until: 09/26/2013)
Janka Jašová
Palárikova 8
Prešov 080 05
Slovak Republic
  (from: 10/29/2003 until: 06/20/2007)
Ing. Stanislav Katriňák
Matice slovenskej 14/4771
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 09/27/2013 until: 06/27/2016)
Zuzana Zánová
Bratislavská 10
Prešov
Slovak Republic
  (from: 11/14/2000 until: 10/28/2003)
Anton Zábrecký
656
Široké 082 37
Slovak Republic
  (from: 08/08/2019 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Renáta Gladičová
  (from: 06/28/2016 until: 08/07/2019)
Anton Zábrecký
  (from: 08/08/2019 until: 05/25/2022)
Anton Zábrecký
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/26/2022)
Renáta Grejtáková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/12/1999 until: 11/13/2000)
Zuzana Zánová
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 11/14/2000 until: 10/28/2003)
Peter Balun
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/14/2000 until: 10/28/2003)
Ing. Martin Jaš
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 10/29/2003 until: 06/20/2007)
Janka Jašová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/29/2003 until: 06/20/2007)
Ing. Martin Jaš
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/21/2007 until: 02/05/2010)
Ing. Martin Jaš
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/06/2010 until: 06/17/2013)
Ing. Martin Jaš
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/18/2013 until: 09/26/2013)
Ing. Stanislav Katriňák
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/27/2013 until: 06/27/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/21/2007)
Individual managing director
  (from: 04/12/1999 until: 06/20/2007)
Anton Zábrecký
656
Široké 082 37
From: 08/02/2019
  (from: 08/08/2019)
Peter Balun
Lomnická 14
Prešov
Until: 04/07/2003
  (from: 11/14/2000 until: 10/28/2003)
Renáta Gladičová
Levočská 27/6119
Prešov 080 01
From: 06/23/2016
  (from: 06/28/2016 until: 08/07/2019)
Renáta Gladičová
Levočská 27/6119
Prešov 080 01
From: 06/23/2016 Until: 08/05/2019
  (from: 08/08/2019 until: 08/07/2019)
Renáta Grejtáková
Ďumbierska 18
Prešov
  (from: 04/12/1999 until: 11/13/2000)
Ing. Martin Jaš
Jantárová 8
Prešov 080 01
From: 04/07/2003
  (from: 02/25/2005 until: 09/26/2013)
Ing. Martin Jaš
Jantárová 8
Prešov 080 01
From: 04/07/2003 Until: 09/10/2013
  (from: 09/27/2013 until: 09/26/2013)
Ing. Martin Jaš
Sibírska 4
Prešov
From: 04/07/2003
  (from: 10/29/2003 until: 02/24/2005)
Janka Jašová
Palárikova 8
Prešov
From: 04/07/2003
  (from: 10/29/2003 until: 02/24/2005)
Janka Jašová
Palárikova 8
Prešov
From: 04/07/2003 Until: 02/22/2005
  (from: 02/25/2005 until: 02/24/2005)
Ing. Renáta Jašová
Sibírska 4
Prešov 080 01
From: 06/08/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/17/2013)
Ing. Renáta Jašová
Sibírska 4
Prešov 080 01
From: 06/08/2007 Until: 06/11/2013
  (from: 06/18/2013 until: 06/17/2013)
Ing. Stanislav Katriňák
Matice slovenskej 14/4771
Prešov 080 01
From: 09/10/2013
  (from: 09/27/2013 until: 06/27/2016)
Ing. Stanislav Katriňák
Matice slovenskej 14/4771
Prešov 080 01
From: 09/10/2013 Until: 06/22/2016
  (from: 06/28/2016 until: 06/27/2016)
Zuzana Zánová
Bratislavská 10
Prešov
Until: 04/07/2003
  (from: 11/14/2000 until: 10/28/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/12/1999)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/18/2013)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/06/2010 until: 06/17/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/29/2003 until: 02/05/2010)
200 000 Sk
  (from: 04/12/1999 until: 10/28/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 65/99, Nz 63/99 zo dňa 17.2.1999 spísanou notárom JUDr. Jánom Marušinom v Prešove podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 04/12/1999)
Dodatok č. 1 zo dňa 22.9.1999 k zakladateľskej listine.
  (from: 05/10/2000)
Dodatok č.2 zo dňa 22.2.2000 k zakladateľskej listine.
  (from: 11/14/2000)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine zo dňa 7.4.2003.
  (from: 10/29/2003)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person