Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4731/B

Business name: 
Arbor, spol.s.r.o.
  (from: 03/15/1993)
Registered seat: 
Staré Grunty 61
Bratislava 841 04
  (from: 04/11/2007)
Identification number (IČO): 
31 346 740
  (from: 03/15/1993)
Date of entry: 
03/15/1993
  (from: 03/15/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/15/1993)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/05/1997)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a drevárskej činnosti
  (from: 02/05/1997)
výroba piliarska a impregnácia dreva
  (from: 02/05/1997)
výroba drevených obalov
  (from: 02/05/1997)
Partners: 
Ing. Peter Šinák
Jurigovo nám. 437/5
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 04/11/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Šinák
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/26/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/15/1998)
Ing. Peter Šinák
Jurigovo nám. 437/5
Bratislava 841 04
  (from: 04/11/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ Ing. Peter Šinák samostatne.
  (from: 01/15/1998)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/26/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 16.12.1992 v súlade s ust. §56 a nasl. a§§105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 9712
  (from: 03/15/1993)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 173/94, NZ 172/94 dňa 14.06.1994, ktorým bol schválený prevod obchodného podielu. Spoločenská zmluva zo dňa 19.07.1994. Starý spis: S.r.o. 9712
  (from: 10/31/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.8.1996. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.9.1996. Starý spis: S.r.o. 9712
  (from: 02/05/1997)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 9.10.1997. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 486/97, Nz 456/97 zo dňa 2.12. 1997. Starý spis: S.r.o. 9712
  (from: 01/15/1998)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 18.5.1998. Notárska zápisnica N 224/98, Nz 223/98 zo dňa 18.5.1998 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 12/21/1998)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.04.2007.
  (from: 04/11/2007)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person