Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  8/R

Obchodné meno: 
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
  (od: 21.05.2003)
Jednota, spotrebné družstvo Trenčín
  (od: 06.11.1953 do: 20.05.2003)
Sídlo: 
Mierové námestie 19
Trenčín 912 50
  (od: 19.05.2007)
Hasičská 2
Trenčín 912 50
  (od: 01.12.2000 do: 18.05.2007)
Hasičská 2
Trenčín 911 49
  (od: 07.04.1993 do: 30.11.2000)
Palackého 29
Trenčín
  (od: 06.11.1953 do: 06.04.1993)
IČO: 
00 168 912
  (od: 06.11.1953)
Deň zápisu: 
06.11.1953
  (od: 06.11.1953)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 06.11.1953)
Predmet činnosti: 
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (od: 07.04.1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 07.04.1993)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (od: 07.04.1993)
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
  (od: 07.04.1993)
maloobchod s textilom a odevmi
  (od: 07.04.1993)
maloobchod s obuvou a koženým tovarom
  (od: 07.04.1993)
maloobchod s priemyselným tovarom
  (od: 07.04.1993)
maloobchod so stavebným materiálom
  (od: 07.04.1993)
maloobchod s použitým tovarom v predajniach
  (od: 07.04.1993)
maloobchod písacími a kancelárskymi potrebami
  (od: 07.04.1993)
maloobchod s kovo - elektro materiálom
  (od: 07.04.1993)
maloobchod s gumárenským tovarom
  (od: 07.04.1993)
maloobchod s kozmetickými výrobkami
  (od: 07.04.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 07.04.1993)
veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
  (od: 07.04.1993)
veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
  (od: 07.04.1993)
reklamné a propagačné služby a činnosti
  (od: 07.04.1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát
  (od: 07.04.1993)
automatizované spracovanie dát
  (od: 07.04.1993)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (od: 07.04.1993)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (od: 07.04.1993)
bufety
  (od: 07.04.1993)
vlastná dopravná činnosť
  (od: 07.04.1993)
vlastná projektová činnosť
  (od: 07.04.1993)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (od: 28.05.2001)
spracovanie rýb a rybacích výrobkov
  (od: 07.04.1993 do: 20.05.2003)
výroba vaječných výrobkov
  (od: 07.04.1993 do: 20.05.2003)
výroba pekárenských výrobkov vrátane cukrárenskej výroby
  (od: 07.04.1993 do: 20.05.2003)
stredné odborné učilište
  (od: 07.04.1993 do: 20.05.2003)
verejné stravovanie
  (od: 07.04.1993 do: 20.05.2003)
hotely a motely s možnosťou stravovania do II. triedy
  (od: 07.04.1993 do: 20.05.2003)
zabezpečuje rôznu obchodnú činnosť a to maloobchodnú, tak i veľkoobchodnú
  (od: 06.11.1953 do: 06.04.1993)
vykonáva činnosť pohostinstva, ktorá slúži k občerstveniu a stravovaniu obyvateľstva, potrebám cestovného ruchu, spoločenským a zábavným účelom
  (od: 06.11.1953 do: 06.04.1993)
poskytu služby obyvateľstvu v súlade s požiadavkami členov a ostatných spotrebiteľov v rámci možností družstva
  (od: 06.11.1953 do: 06.04.1993)
zabezpečuje výrobu a spracováva nakúpené
  (od: 06.11.1953 do: 06.04.1993)
výrobky a suroviny, nakupuje poľnohospodárske výrobky, suroviny a výrobky domácej výroby z miestnych zdrojov, lesného a divoko rastúce plody a huby
  (od: 06.11.1953 do: 06.04.1993)
vykonáva vlastnú stavebnú a údržbársku činnosť a činnosť dopravnú
  (od: 06.11.1953 do: 06.04.1993)
získava členov pre finančnú účasť na hospodárení družstva pričom podľa rozhodnutia výboru poskytuje hmotné výhody
  (od: 06.11.1953 do: 06.04.1993)
poriada akcie pre rozvoj kultúrneho žitia členov i ostatných občanov, rozširuje a propaguje družstevnú myšlienku a zásady družstevného hnutia.
  (od: 06.11.1953 do: 06.04.1993)
výroba mäsových výrobkov
  (od: 07.04.1993 do: 20.05.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.06.1998)
predstavenstvo
  (od: 21.08.1995 do: 09.06.1998)
predstavenstvo
  (od: 07.04.1993 do: 20.08.1995)
predstavenstvo
  (od: 06.11.1953 do: 06.04.1993)
Ing. Ján Bilinský - Predseda predstavenstva
Zimná 432/20
Vranov nad Topľou 093 03
Vznik funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021)
Rudolf Kováčik - Člen predstavenstva
Častkovce 323
Častkovce 916 27
Vznik funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021)
Katarína Dobiašová - Člen predstavenstva
Dolné Hony 1159/12
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.04.2022
  (od: 24.05.2022)
JUDr. Filip Kasana - Podpredseda predstavenstva
Drotárska cesta 7757/64
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 01.04.2022
  (od: 24.05.2022)
Branislav Lellák - Člen predstavenstva
Jabloňová 1961/3
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 01.04.2022
  (od: 24.05.2022)
Štefan Balaj
Miloša Uhra 20
Trenčín
  (od: 06.11.1953 do: 01.07.1996)
Ing. Dušan Barinka - člen
100
Omšenie 913 43
Vznik funkcie: 05.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 10.07.2019)
Ing. Dušan Barinka - člen
100
Omšenie 913 43
Vznik funkcie: 05.04.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Ing. Ivan Beták
Školská 20
Trenčianska Turná
  (od: 06.11.1953 do: 06.07.1997)
Ing. Ivan Beták - člen
Školská 20
Trenčianska Turná
  (od: 07.07.1997 do: 22.04.2003)
Ing. Ivan Beták - člen
37
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 25.03.1991
  (od: 07.06.2006 do: 09.05.2011)
Ing. Ivan Beták - člen
37
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 25.03.1991 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Ing. Ivan Beták - člen
37
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 18.10.2016)
Ing. Ivan Beták - člen
37
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Ing. Ivan Beták - člen
Školská 20
Trenčianska Turná
Vznik funkcie: 25.03.1991
  (od: 23.04.2003 do: 06.06.2006)
Ing. Ján Bilinský - predseda
Zimná 432/20
Vranov nad Topľou 093 03
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 03.03.2021)
Ing. Ján Bilinský - predseda
Zimná 432/20
Vranov nad Topľou 093 03
Vznik funkcie: 24.06.2019 Skončenie funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 03.03.2021)
Ing. Igor Blažko - člen
Ku kyselke 560/39
Trenčín - Záblatie 911 05
Vznik funkcie: 29.07.2015
  (od: 21.10.2015 do: 18.10.2016)
Ing. Igor Blažko - člen
Ku kyselke 560/39
Trenčín - Záblatie 911 05
Vznik funkcie: 29.07.2015 Skončenie funkcie: 05.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Ing. Ervin Bujna - podpredseda
Považská 39
Trenčín
  (od: 06.11.1953 do: 20.08.1995)
Mgr. Barbora Capáková - člen
307
Adamovské Kochanovce 913 05
Vznik funkcie: 05.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 10.07.2019)
Mgr. Barbora Capáková - člen
307
Adamovské Kochanovce 913 05
Vznik funkcie: 05.04.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Mgr. Barbora Capáková - člen
Soblahovská 1109/23
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 03.03.2021)
Mgr. Barbora Capáková - člen
Soblahovská 1109/23
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 24.06.2019 Skončenie funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 03.03.2021)
Ing. Jozef Čaňo - člen, predseda predstavenstva
Sasinkova 14
Trenčín
  (od: 10.06.1998 do: 22.04.2003)
Ing. Jozef Čaňo - predseda
Sasinkova 14
Trenčín
  (od: 06.11.1953 do: 06.07.1997)
Ing. Jozef Čaňo - predseda
Sasinkova 14
Trenčín
  (od: 07.07.1997 do: 09.06.1998)
Ing. Jozef Čaňo - člen
Sasinkova 14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 02.02.2012)
Ing. Jozef Čaňo - člen
Sasinkova 14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 21.12.2011
  (od: 03.02.2012 do: 02.02.2012)
Ing. Jozef Čaňo - člen, predseda predstavenstva
Sasinkova 14
Trenčín
Vznik funkcie: 25.03.1991
  (od: 23.04.2003 do: 09.05.2011)
Ing. Jozef Čaňo - člen, predseda predstavenstva
Sasinkova 14
Trenčín
Vznik funkcie: 25.03.1991 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Ing. Iveta Devečková - člen
Dobrá 1162
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 29.11.2013
  (od: 18.01.2014 do: 15.08.2014)
Ing. Iveta Devečková - člen
Dobrá 1162
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 29.11.2013 Skončenie funkcie: 11.07.2014
  (od: 16.08.2014 do: 15.08.2014)
Ing. Iveta Devečková - podpredseda
Dobrá 1162
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 17.01.2014)
Ing. Iveta Devečková - podpredseda
Dobrá 1162
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 29.11.2013
  (od: 18.01.2014 do: 17.01.2014)
Ing. Vilam Fuzák - člen predstavenstva
Pod Lachovcom 1180
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 30.04.2013
  (od: 11.07.2013 do: 09.06.2014)
Ing. Vilam Fuzák - člen predstavenstva
Pod Lachovcom 1180
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 30.04.2013 Skončenie funkcie: 14.05.2014
  (od: 10.06.2014 do: 09.06.2014)
Vladimír Gažo
Kubrická 138
Trenčín
  (od: 06.11.1953 do: 01.07.1996)
Vladimír Gažo - člen
Kubrická 138
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 19.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 10.07.2019)
Vladimír Gažo - člen
Kubrická 138
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 19.04.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Vladimír Gažo - člen
Kubrická 138
Trenčín 913 11
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 18.10.2016)
Vladimír Gažo - člen
Kubrická 138
Trenčín 913 11
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Ing. Darina Goňová - člen
Odborárska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 18.10.2016)
Ing. Darina Goňová - člen
Odborárska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Ing. Mária Hírešová - člen
Školská 1350/6
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 21.04.2006
  (od: 07.06.2006 do: 13.06.2006)
Mgr. Mária Hírešová - člen
Školská 1350/6
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 21.04.2006
  (od: 14.06.2006 do: 09.05.2011)
Mgr. Mária Hírešová - člen
Školská 1350/6
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 21.04.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Ing. Eva Horečná - člen
Piaristicka 18
Trenčín
  (od: 28.05.2001 do: 22.04.2003)
Ing. Eva Horečná - člen, podpredseda predstavenstva
Piaristicka 18
Trenčín
  (od: 10.06.1998 do: 27.05.2001)
Ing. Eva Horečná - podpredseda
Piaristicka
Trenčín
  (od: 06.11.1953 do: 06.07.1997)
Ing. Eva Horečná - podpredseda
Piaristicka 18
Trenčín
  (od: 07.07.1997 do: 09.06.1998)
Ing. Eva Horečná - člen
Piaristicka 18
Trenčín
Vznik funkcie: 20.04.2001
  (od: 23.04.2003 do: 09.05.2011)
Ing. Eva Horečná - člen
Piaristicka 18
Trenčín
Vznik funkcie: 20.04.2001 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Ing. Anna Horevajová
Šoltésovej 1
Trenčín
  (od: 06.11.1953 do: 01.07.1996)
Jozef Jando - člen
178
Soblahov
  (od: 06.11.1953 do: 01.07.1996)
JUDr. Filip Kasana - Člen predstavenstva
Drotárska cesta 7757/64
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 14.07.2020
  (od: 29.10.2020 do: 03.03.2021)
JUDr. Filip Kasana - Člen predstavenstva
Drotárska cesta 7757/64
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 14.07.2020 Skončenie funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 03.03.2021)
Ing. Katarína Kocmanová - člen
Lachova 7
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 03.03.2021)
Ing. Katarína Kocmanová - člen
Lachova 7
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 24.06.2019 Skončenie funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 03.03.2021)
Rudolf Kováčik - člen
323
Častkovce 916 27
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 03.03.2021)
Rudolf Kováčik - člen
323
Častkovce 916 27
Vznik funkcie: 24.06.2019 Skončenie funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 03.03.2021)
Peter Kusovský - člen
36
Modrovka 916 35
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 18.10.2016)
Peter Kusovský - člen
36
Modrovka 916 35
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Peter Kusovský - člen
36
Modrovka 916 35
Vznik funkcie: 19.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 10.07.2019)
Peter Kusovský - člen
36
Modrovka 916 35
Vznik funkcie: 19.04.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Branislav Lellák - podpredseda
Jabloňová 1961/3
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 03.03.2021)
Branislav Lellák - podpredseda
Jabloňová 1961/3
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 24.06.2019 Skončenie funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 03.03.2021)
JUDr. Ján Marták - člen
362
Dolné Srnie 916 41
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 18.10.2016)
JUDr. Ján Marták - člen
362
Dolné Srnie 916 41
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
JUDr. Ján Marták - člen
362
Dolné Srnie 916 41
Vznik funkcie: 19.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 10.07.2019)
JUDr. Ján Marták - člen
362
Dolné Srnie 916 41
Vznik funkcie: 19.04.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Ing. Igor Matejov - člen
Halalovka 2390
Trenčín
  (od: 02.07.1996 do: 22.04.2003)
Ing. Igor Matejov - člen
Halalovka 2390
Trenčín
Vznik funkcie: 27.04.1996
  (od: 23.04.2003 do: 06.06.2006)
Ing. Igor Matejov - člen
Kubrická 73/93
Trenčín - Kubrica 911 01
Vznik funkcie: 27.04.1996
  (od: 07.06.2006 do: 09.05.2011)
Ing. Igor Matejov - člen
Kubrická 73/93
Trenčín - Kubrica 911 01
Vznik funkcie: 27.04.1996 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Ing. Igor Matejov - predseda
Kubrická 73/93
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 18.10.2016)
Ing. Igor Matejov - predseda
Kubrická 73/93
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Ing. Igor Matejov - predseda
Kubrická 73/93
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 19.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 10.07.2019)
Ing. Igor Matejov - predseda
Kubrická 73/93
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 19.04.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Ing. Miloš Mihalička - člen
135
Adamovské Kochanovce
  (od: 06.11.1953 do: 06.07.1997)
Ing. Miloš Mihalička - člen
135
Adamovské Kochanovce
  (od: 07.07.1997 do: 22.04.2003)
Ing. Miloš Mihalička - člen
135
Adamovské Kochanovce
Vznik funkcie: 25.03.1991
  (od: 23.04.2003 do: 09.05.2011)
Ing. Miloš Mihalička - člen
135
Adamovské Kochanovce
Vznik funkcie: 25.03.1991 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Ing. Jozef Michálek - člen
A. Kmeťa 242/15
Dolné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 03.03.2021)
Ing. Jozef Michálek - člen
A. Kmeťa 242/15
Dolné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 24.06.2019 Skončenie funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 03.03.2021)
Ing. František Mišura - člen
189
Horná Streda
  (od: 02.07.1996 do: 22.04.2003)
Ing. František Mišura - člen
189
Horná Streda
Vznik funkcie: 27.04.1996
  (od: 23.04.2003 do: 06.06.2006)
Ing. František Mišura - člen
Karpatská 371/27
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 27.04.1996
  (od: 07.06.2006 do: 09.05.2011)
Ing. František Mišura - člen
Karpatská 371/27
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 27.04.1996 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Ing. František Mišura - člen
Karpatská 371/27
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 18.10.2016)
Ing. František Mišura - člen
Karpatská 371/27
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Ing. František Mišura - člen
Karpatská 371/27
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 19.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 10.07.2019)
Ing. František Mišura - člen
Karpatská 371/27
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 19.04.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Mgr. Margaréta Nosáľová - člen
Závadská 1
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 03.03.2021)
Mgr. Margaréta Nosáľová - člen
Závadská 1
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 24.06.2019 Skončenie funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 03.03.2021)
Ing. Vladimír Otiepka - člen
731
Lubina
  (od: 02.07.1996 do: 22.04.2003)
Ing. Ľubomír Otiepka - člen
Miškech Dedinka 1013
Lubina 916 12
Vznik funkcie: 27.04.1996
  (od: 07.06.2006 do: 09.05.2011)
Ing. Ľubomír Otiepka - člen
Miškech Dedinka 1013
Lubina 916 12
Vznik funkcie: 27.04.1996 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Ing. Vladimír Otiepka - člen
731
Lubina
Vznik funkcie: 27.04.1996
  (od: 23.04.2003 do: 06.06.2006)
Ing. Dean Paška - člen
Štúrova 562
Stará Turá
  (od: 02.07.1996 do: 22.04.2003)
Ing. Dean Paška - člen
Štúrova 562
Stará Turá
Vznik funkcie: 27.04.1996
  (od: 23.04.2003 do: 09.05.2011)
Ing. Dean Paška - člen
Štúrova 562
Stará Turá
Vznik funkcie: 27.04.1996 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Ing. Dean Paška - člen
Štúrova 562
Stará Turá
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 04.03.2016)
Ing. Dean Paška - člen
Štúrova 562
Stará Turá
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 16.12.2015
  (od: 05.03.2016 do: 04.03.2016)
Gabriela Pavlíčková
Novomeského 6/37
Trenčín
  (od: 06.11.1953 do: 06.07.1997)
Gabriela Pavlíčková - člen
Novomeského 6/37
Trenčín
  (od: 07.07.1997 do: 22.04.2003)
Gabriela Pavlíčková - člen
Novomeského 6/37
Trenčín
Vznik funkcie: 25.03.1991
  (od: 23.04.2003 do: 09.05.2011)
Gabriela Pavlíčková - člen
Novomeského 6/37
Trenčín
Vznik funkcie: 25.03.1991 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Gabriela Pavlíčková - člen
Novomeského 6/37
Trenčín
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 17.01.2014)
Gabriela Pavlíčková - člen
Novomeského 6/37
Trenčín
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 29.10.2013
  (od: 18.01.2014 do: 17.01.2014)
Gabriela Pavlíčková - podpredseda
414
Chocholná - Velčice 913 04
Vznik funkcie: 29.11.2013
  (od: 18.01.2014 do: 18.10.2016)
Gabriela Pavlíčková - podpredseda
414
Chocholná - Velčice 913 04
Vznik funkcie: 29.11.2013 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Gabriela Pavlíčková - podpredseda
414
Chocholná - Velčice 913 04
Vznik funkcie: 19.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 10.07.2019)
Gabriela Pavlíčková - podpredseda
414
Chocholná - Velčice 913 04
Vznik funkcie: 19.04.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Emília Petrová
700
Trenčianske Stankovce
  (od: 06.11.1953 do: 06.07.1997)
Emília Petrová - člen
700
Trenčianske Stankovce
  (od: 07.07.1997 do: 22.04.2003)
Emília Petrová - člen
700
Trenčianske Stankovce
Vznik funkcie: 25.03.1991
  (od: 23.04.2003 do: 09.05.2011)
Emília Petrová - člen
700
Trenčianske Stankovce
Vznik funkcie: 25.03.1991 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Ing. Jozef Poláček - člen
410
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 05.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 10.07.2019)
Ing. Jozef Poláček - člen
410
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 05.04.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Ing. Jozef Poláček - člen
410
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 03.03.2021)
Ing. Jozef Poláček - člen
410
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 24.06.2019 Skončenie funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 03.03.2021)
JUDr. Daniela Simanová - člen, generálny riaditeľ
Palkovičova 15
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 28.10.2020)
JUDr. Daniela Simanová - člen, generálny riaditeľ
Palkovičova 15
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 24.06.2019 Skončenie funkcie: 19.06.2020
  (od: 29.10.2020 do: 28.10.2020)
Viliam Slezák
Dukelská 4/1217
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 06.11.1953 do: 20.08.1995)
Ľudmila Súčanská - člen
Považská 60
Trenčín
  (od: 06.11.1953 do: 01.07.1996)
Mgr. Zora Vidanová - člen
292
Bzince pod Javorinou
  (od: 02.07.1996 do: 22.04.2003)
Mgr. Zora Vidanová - člen
292
Bzince pod Javorinou
Vznik funkcie: 27.04.1996
  (od: 23.04.2003 do: 09.05.2011)
Mgr. Zora Vidanová - člen
292
Bzince pod Javorinou
Vznik funkcie: 27.04.1996 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Ing. Stanislav Zamec
10
Bošáca
  (od: 06.11.1953 do: 06.07.1997)
Ing. Stanislav Zamec - člen
78
Zemianske Podhradie
  (od: 07.07.1997 do: 22.04.2003)
Ing. Stanislav Zamec - člen
78
Zemianske Podhradie
Vznik funkcie: 25.03.1991
  (od: 23.04.2003 do: 20.05.2003)
Ing. Jozef Želibabka - člen
1218
Moravské Lieskové
  (od: 02.07.1996 do: 27.05.2001)
Ing. Jozef Želibabka - člen, podpredseda
1218
Moravské Lieskové
  (od: 28.05.2001 do: 22.04.2003)
Ing. Jozef Želibabka - člen, podpredseda od 20.04.2001
1218
Moravské Lieskové
Vznik funkcie: 27.04.1996
  (od: 23.04.2003 do: 09.05.2011)
Ing. Jozef Želibabka - člen, podpredseda od 20.04.2001
1218
Moravské Lieskové
Vznik funkcie: 27.04.1996 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Branislav Lellák - Podpredseda predstavenstva
Jabloňová 1961/3
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 14.12.2020 Skončenie funkcie: 31.03.2022
  (od: 24.05.2022 do: 23.05.2022)
Branislav Lellák - Podpredseda predstavenstva
Jabloňová 1961/3
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 23.05.2022)
Ing. Jozef Michálek - Člen predstavenstva
A. Kmeťa 242/15
Dolné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 14.12.2020 Skončenie funkcie: 20.02.2022
  (od: 24.05.2022 do: 23.05.2022)
Ing. Jozef Michálek - Člen predstavenstva
A. Kmeťa 242/15
Dolné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 23.05.2022)
JUDr. Filip Kasana - Člen predstavenstva
Drotárska cesta 7757/64
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 14.12.2020 Skončenie funkcie: 31.03.2022
  (od: 24.05.2022 do: 23.05.2022)
JUDr. Filip Kasana - Člen predstavenstva
Drotárska cesta 7757/64
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 23.05.2022)
Konanie: 
V rámci výkonu pôsobnosti predstavenstva družstva koná v mene predstavenstva navonok predseda, podpredseda a členovia predstavenstva tak, že pre platnosť právnych úkonov, ktoré v zmysle stanov robí predstavenstvo a pre ktoré je zákonom predpísaná písomná forma, sa vžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo podpis predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva. Právne úkony urobené v mene predstavenstva, pre ktoré nie je zákonom predpísaná písomná forma podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 14.11.2019)
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva. V jeho neprítomnosti podpisuje podpredseda a ďalší člen predstavenstva. V neprítomnosti predsedu a podpredsedu podpisujú ďalší dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 10.06.1998 do: 13.11.2019)
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžadujepodpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva. V neprítomnosti predsedu pod- pisujú za družstvodvaja členovia predsta- venstva.
  (od: 21.08.1995 do: 09.06.1998)
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpispredsedu, alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
  (od: 07.04.1993 do: 20.08.1995)
Kontrolná komisia: 
Ing. Naďa Luptáková
Titusa Zemana 9391/9
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.04.2022
  (od: 24.05.2022)
Michal Švrček
Plickova 7509/12
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 01.04.2022
  (od: 24.05.2022)
Ing. Ivana Horečná
Beckovská 2318/13
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.04.2022
  (od: 24.05.2022)
Viera Burzová
Odborárska 32
Nové Mesto n/Váhom 915 01
Vznik funkcie: 19.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 10.07.2019)
Viera Burzová
Odborárska 32
Nové Mesto n/Váhom 915 01
Vznik funkcie: 19.04.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Viera Burzová
Odborárska 32
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 18.10.2016)
Viera Burzová
Odborárska 32
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Emília Čaňová
132
Motešice 913 26
Vznik funkcie: 21.04.2006
  (od: 07.06.2006 do: 09.05.2011)
Emília Čaňová
132
Motešice 913 26
Vznik funkcie: 21.04.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Ľudmila Faryová
379
Horná Súča 913 33
Vznik funkcie: 05.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 10.07.2019)
Ľudmila Faryová
379
Horná Súča 913 33
Vznik funkcie: 05.04.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Ľudmila Faryová
379
Horná Súča 913 33
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 03.03.2021)
Ľudmila Faryová
379
Horná Súča 913 33
Vznik funkcie: 24.06.2019 Skončenie funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 03.03.2021)
Oto Gondár
246
Hôrka nad Váhom 916 32
Vznik funkcie: 21.04.2006
  (od: 07.06.2006 do: 09.05.2011)
Oto Gondár
246
Hôrka nad Váhom 916 32
Vznik funkcie: 21.04.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Marta Gugová
87
Horná Súča 913 33
Vznik funkcie: 21.04.2006
  (od: 07.06.2006 do: 09.05.2011)
Marta Gugová
87
Horná Súča 913 33
Vznik funkcie: 21.04.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Marta Gugová
87
Horná Súča 913 33
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 18.10.2016)
Marta Gugová
87
Horná Súča 913 33
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Oľga Gulánová
297
Bzince pod Javorinou 916 11
Vznik funkcie: 19.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 10.07.2019)
Oľga Gulánová
297
Bzince pod Javorinou 916 11
Vznik funkcie: 19.04.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Oľga Gulánová
496
Bzince pod Javorinou 916 11
Vznik funkcie: 21.04.2006
  (od: 07.06.2006 do: 09.05.2011)
Oľga Gulánová
496
Bzince pod Javorinou 916 11
Vznik funkcie: 21.04.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Oľga Gulánová
496
Bzince pod Javorinou 916 11
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 18.10.2016)
Oľga Gulánová
496
Bzince pod Javorinou 916 11
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Oľga Homerová
Súdna 3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.04.2006
  (od: 07.06.2006 do: 09.05.2011)
Oľga Homerová
Súdna 3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.04.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Ing. Jozef Chalupa
Šoltésovej 1724/15
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.04.2006
  (od: 07.06.2006 do: 09.05.2011)
Ing. Jozef Chalupa
Šoltésovej 1724/15
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.04.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Ing. Jozef Chalupa
Šoltésovej 1724/15
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 18.10.2016)
Ing. Jozef Chalupa
Šoltésovej 1724/15
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Pribina Janda
260
Visolaje 018 61
Vznik funkcie: 21.04.2006
  (od: 07.06.2006 do: 09.05.2011)
Pribina Janda
260
Visolaje 018 61
Vznik funkcie: 21.04.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
JUDr. Filip Kasana
Drotárska cesta 64
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 28.10.2020)
JUDr. Filip Kasana
Drotárska cesta 64
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 24.06.2019 Skončenie funkcie: 10.06.2020
  (od: 29.10.2020 do: 28.10.2020)
František Krajčovič
Štefánikova 827/39
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 18.10.2016)
František Krajčovič
Štefánikova 827/39
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Helena Madarová
161
Nová Ves nad Váhom 916 31
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 18.10.2016)
Helena Madarová
161
Nová Ves nad Váhom 916 31
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Helena Madarová
161
Nová Ves nad Váhom 916 31
Vznik funkcie: 19.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 10.07.2019)
Helena Madarová
161
Nová Ves nad Váhom 916 31
Vznik funkcie: 19.04.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Margita Pečitová
379
Kálnica 916 37
Vznik funkcie: 21.04.2006
  (od: 07.06.2006 do: 09.05.2011)
Margita Pečitová
379
Kálnica 916 37
Vznik funkcie: 21.04.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
Margita Pečitová
379
Kálnica 916 37
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 18.10.2016)
Margita Pečitová
379
Kálnica 916 37
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 18.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 18.10.2016)
Dana Popluhárová
Melčice 48
Melčice-Lieskové 913 05
Vznik funkcie: 05.04.2016
  (od: 19.10.2016 do: 10.07.2019)
Dana Popluhárová
Melčice 48
Melčice-Lieskové 913 05
Vznik funkcie: 05.04.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
JUDr. Peter Siman
Palkovičova 15
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 03.03.2021)
JUDr. Peter Siman
Palkovičova 15
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 24.06.2019 Skončenie funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 03.03.2021)
Júlia Wiedermannová
Opatovská 150
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.04.2006
  (od: 07.06.2006 do: 09.05.2011)
Júlia Wiedermannová
Opatovská 150
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.04.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 10.05.2011 do: 09.05.2011)
JUDr. Martin Katriak
Lotyšská 2
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 24.06.2019 Skončenie funkcie: 31.03.2022
  (od: 24.05.2022 do: 23.05.2022)
JUDr. Martin Katriak
Lotyšská 2
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 23.05.2022)
Helena Madarová
161
Nová Ves nad Váhom 916 31
Vznik funkcie: 24.06.2019 Skončenie funkcie: 31.03.2022
  (od: 24.05.2022 do: 23.05.2022)
Helena Madarová
161
Nová Ves nad Váhom 916 31
Vznik funkcie: 24.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 23.05.2022)
Michal Jaško
Jaskový rad 13503/97B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 931 01
Vznik funkcie: 14.12.2020 Skončenie funkcie: 31.03.2022
  (od: 24.05.2022 do: 23.05.2022)
Michal Jaško
Jaskový rad 13503/97B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 931 01
Vznik funkcie: 14.12.2020
  (od: 04.03.2021 do: 23.05.2022)
Zapisované základné imanie: 
60 000 EUR
  (od: 04.05.2010)
99 582 EUR
  (od: 01.12.2009 do: 03.05.2010)
3 000 000 Sk
  (od: 07.04.1993 do: 30.11.2009)
Základný členský vklad: 
17 EUR pre fyzickú osobu
  (od: 01.12.2009)
1 660 EUR pre právnickú osobu
  (od: 01.12.2009)
500 Sk
  (od: 07.04.1993 do: 09.06.1998)
500 Sk pre fyzickú osobu
  (od: 10.06.1998 do: 30.11.2009)
50 000 Sk pre právnickú osobu
  (od: 10.06.1998 do: 30.11.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Toto družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 18. októbra 1953. Stanovy družstva prijaté Zhromaždením delegátov, ktoré sa konalo dňa 25.3.1991 v zmysle Zákona č. 176/1990 Zb. Stary spis: Dr 34
  (od: 06.11.1953)
Stanovy družstva boli schválené zhromaždením delegátov Jednoty spotrebného družstva v Trenčíne, konaného dňa 19. októbra 1992 v zmysle Zák. 513/91 Zb. Výška nedeliteľného fondu je vo výške 176 182 000,--Sk. Stary spis: Dr 34
  (od: 07.04.1993)
Zhromaždenie delegátov družstva prijalo dňa 16.4.1994 nové stanovy družstva /stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.1995/. Stary spis: Dr 34
  (od: 02.06.1994)
Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 2.04.1995 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Dr 34
  (od: 21.08.1995)
Mimoriadne zhromaždenie delegátov družstva, konané dňa 23.02.1998 schválilo zmenu stanov.
  (od: 10.06.1998)
Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 16.4.1999 schválilo zmenu stanov družstva.
  (od: 27.01.2000)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 28.4.2000 schválilo zmenu Stanov družstva.
  (od: 01.12.2000)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 20.4.2001 schválilo zmenu stanov družstva.
  (od: 28.05.2001)
Zhromaždenie delegátov družstva dňa 11.4.2003 schválilo zmeny stanov družstva (zmena obchodného mena a predmetu činnosti) a uvolnili z funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie.
  (od: 21.05.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  05.12.2023
Dátum výpisu:  06.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)